Bjørnsen-saken - Fellende dom mot Stein Bjørnsen opprettholdes


Stein Bjørnsen ble først dømt av Sentralstyret  i sjakkforbundet - RU opprettholder dommen
Foto: Tarjei Joten Svensen  |  Matt & Patt

RU - Reglementsutvalget i Norges Sjakkforbund - ved Eirik T. Gullaksen, Trond Romsdal og Arne Tjølsen har avslått Stein Bjørnsen sin anke mot Norges Sjakkforbund sitt sentralstyre sin dom i den etterhvert så kjente Bjørnsen-saken. I en knusende uttalelse for Bjørnsen, konkluderer RU med at Bjørnsens turneringsresultater er så gode i forhold til hans sannsynlige reelle spillestyrke at det er uhyre usannsynlig at de er oppnådd uten juks. RU skriver: "RU finner det bevist utover enhver rimelig tvil at resultatene har vært oppnådd gjennom juks."

Bjørnsen-saken er først og fremst en trist sak for norsk sjakk, så jeg skal ikke gni den inn her. Men litt må jeg si om RU sin dom. Den er godt formulert, enkel i sin form og den er gjennomtenkt med tanke på å ikke forhåndsdømme Stein Bjørnsen. Her har utvalget tenkt selv, gjort egne tester med Houdini og Stockfish - som var helt knusende og entydige, men allikevel har de - som rett er - ikke lagt dette til grunnlag alene. Det er helheten i saken som gjør den så klar og til slutt skjøt Bjørnsen seg selv i hodet ved å gjennomføre en test som han strøk på med bravur.

Testen ble gjennomført av herrene Jonathan Tisdall, Ivar Bern. Tisdall er toppsjakksjef og stormester, mens Bern er internasjonal mester, postsjakkverdensmester og psykolog av utdanning. Vurderingen ble gjennomført 18. og 19. juni og en 30 siders rapport ble så sendt til Norges Sjakkforbund den 14. juli. Vurderingene som ble gjort hadde tre hovedfokusområder:

- Sjakkforståelse

- Taktiske ferdigheter

- Praktiske ferdigheter

Her er noe fra test-rapporten:

- "De lengste variantene STB verbaliserte i løpet av vurdering en var på tre halvtrekk, og da inneholdt variantene enkle slagvekslinger. Det var en rekke eksempler i analysene på at han satte brikker (inkludert dronningen) i slag uten å oppdage det, og i begge de praktiske partiene forekom det taktiske overseelser som ruinerte stillingene på svært kort tid."

- "Under de taktiske oppgavene måtte STB ledes mot løsningen trekk for trekk. Selv matt i ett trekk med løsning på f7 var klart utfordrende for ham."

Tisdall spilte gjennom en stor mengde partier fra NMs klasse 4 og 5 - faktisk alle som var publisert i turneringsservice for 2015 for å få et sammenligningsgrunnlag - og ut fra testene som ble gjort og dette sammenligningsgrunnlaget konkluderte de med:

"Utfra dette vurderer vi det som svært usannsynlig at STB har en spillestyrke høyere enn 1000 i rating. Selv om han har en akseptabel sjakkforståelse, er de taktiske ferdighetene så svake at STB i praktisk spill kan forventes å tape svært mange partier. Hvis man ikke gjenkjenner grunnleggende taktiske mønstre og knapt evner å regne to trekk i dybden blir sjakkbrettet et minefelt."

Dette er en drepende dom og vi får håpe for hele sjakk-Norge at den blir endelig da SB ikke fortjener mer av vår oppmerksomhet. Det er min holdning.

 

Stein Bjørnsen selv prøver å holde saken varm i en sak hos NRK der han sier: "Det er utrolig at RU (ankeutvalget) dropper anken når det ikke foreligger et eneste bevis på at jeg har jukset. Alt er påstander."

Du kan lese mer om saken her:

Bjørnsensaken - en innføring av Sjakkfantomet 20/5-2016.

- Norges Sjakkforbund (En meget god og viktig artikkel med full redegjørelse og mange dokumenter) 09/09-2016

- Matt & Patt: Mener Bjørnsens testresultat tyder på en rating under 1000 09/09-2016

- NTB-melding i Aftenposten: Anken avvist: Blind sjakkspiller utestenges to år for juks 09/09-2016

- NRK: Blind sjakkspiller utestenges i to år 09/09-2016

Dagbladet: Blind sjakkspiller utestenges i to år 09/09-2016

Aage Sivertsens blogg: Sjakkspiller dømt for juks 09/09-2016

Pressemelding fra Stein Bjørnsen om hans "uskyld" 09/09-2016

28 kommentarer

Rune

09.09.2016 kl.15:20

Vær så snill ikke å bruke formuleringer som "skjøt Bjørnsen seg selv i hodet" - det er makabert og hører ikke gjemme i en sjakkblogg, uansett tema.

Sven

09.09.2016 kl.15:27

Nuvel, såpass tror jeg vi tåler - men lover å ikke gjøre det til hverdagskost.

Arne

09.09.2016 kl.17:04

Jeg kan ingenting om sjakk, men som jurist og samfunnsengasjert så må jeg si at er det noen som har "skutt seg selv i hodet" her så må det være "sjakk fantomet" og Sjakk forbundet.

håper virkelig denne saken får mye oppmerksomhet fremover for dere har jo ikke evnet å få frem 1 eneste konkret bevis som holder vann, her er det et kjør fra forbundet såkalte eksperter osv... som synser og trekker konklusjoner, og virker å være mest opptatt av å ta vare på egne posisjoner. hva med normale rettsprinsipper som andre forbund bruker?

en heksejakt som jeg ikke har sett på lenge.

Magnus kan vinne så mye han vill fremover, men jeg og mange andre vil etter dette tenke på dette inkompetente forbundet når vi hører ordet sjakk i fremtiden.

Paal

09.09.2016 kl.18:16

Flott innsats fra deg Sven ved at du greide å identifisere de eksakte programmene som var benyttet for dette jukset. Gratulerer!

JonC

09.09.2016 kl.18:35

Ad Arne: Jeg har sjelden sett en så grundig og overbevisende bevisføring. Den har vært så overveldende at det ikke er annet enn rent teoretisk tvil igjen. (Teoretisk tvil vil alltid gjenstå.) Hva angår prosessen så er den forbilledlig i tråd med rettstatens krav til rettsikkerhet og bevisføring. Trolig er dette blant de grundigste "rettsprosessene" som noe norsk idrettsforbund noen gang har gjennomført. (Tatt i betraktning nivået trolig den grundigste.)

(Jeg er også jurist. )

Arve

09.09.2016 kl.18:39

Arne - jeg tror ikke du vet altfor mye om "det inkompentente forbundet" heller. De har såvisst vært varsomme nok i denne saken. Men oppmerksomhet vil nok saken få. Det vil ha nok selv sørge for, Bjørnsen. "Kafkaprosess","justismord" og "heksejakt" er tiltrekkende begreper for sensasjonshungrige journalister.

Vel

09.09.2016 kl.18:42

En jurist kan synse i vei, men i en sjakk-sak er det sjakkspillerne som kjenner sannheten. Når man sjekker bevisene som framsettes for Riemannhypotesen, hvem spør man da? Arne og juristene eller matematikerne? Når man sjekker bevisene i en sak der bevismaterialet blant annet består av hundrevis av sjakktrekk, hvem spør man da? Arne og juristene eller sjakkekspertene? (Forhåpentligvis er ikke Arne representativ for juriststanden, når han uttaler seg skråsikkert om noe han selv sier han ikke kan noe om).

Jonas

09.09.2016 kl.18:46

En hobbymoderator og en som ikke vet hvordan brikkene stables?!

Det blir det ikke rare diskusjonen ut av, men det er vel kokt nok suppe på denne spikeren nå?

Sjakkfantomet skriver både underholdene og interessant for oss som ikke er så hårsåre og som liker spillet!

Egil Arne Standal

09.09.2016 kl.19:34

Det er ikkje nok å kalle seg jurist for at det ein driv med kan kallast juss.

Eg er også jurist, advokat i 20 år, og skriv no på ei doktorgrad om bevis. Eg er vidare sjakkdommar (Forbundsdommar og FA) og tidlegare medlem i RU. Eg har også vore sjakkspelar gjennom 44 år, og veit ein del om kor vanskeleg det er å ha (rask) framgang i sjakk, kor grunnleggande det er å kunne kjenne igjen taktiske mønster, og kor umogleg det er i praktisk sjakk å finne komputertrekka.

Det har vore svært lite å utsette på Sjakkforbundet si saksbehandling, i alle fall ikkje noko som har hatt noko å seie for realiteten i saka. Saksbehandlinga har vore hensynsfull og grundig, der den andre parten har fått kome til orde slik han skal. Konklusjonane er grundige, godt forklarte, og bygger på opplysningane i saka. Her er både direkte bevis: Bruken av øyrepluggar med Bluetooth, som i seg sjølv etter mi vurdering er nok til utestenging. Og her er sterke indirekte bevis: Både partia med sterkt samsvar med computertrekk. Og den heilt usannsynlege framgangen i spelestyrke, som ved testinga viste seg ikkje å vere reell. Summen av dette er meir enn bevis godt nok, og dette ville vore meir enn tilstrekkeleg i ein domstol også, også som bevis i ei straffesak. Eg viser i så måte til RU si formulering "Ut over enhver rimeleg tvil".

Fleicher

09.09.2016 kl.19:35

AD Arne: Jeg tror du er et troll og umulig kan ha lest deg opp på saken.

En hver jurist burde være varsom med å¨uttale seg på den måten du gjør uten et fnugg av forarbeid.

Geir

09.09.2016 kl.23:40

Hørte om denne saken på radio igjen i dag, og slik den ble fremstilt der så har jeg forsøkt å lese litt om dette, jeg er hverken jurist eller sjakkdommer, og sammen med flere av mine kolleger diskuterte vi på jobben at denne saken hørtes merkelig ut og ble forklart med mange uttrykk som normale folk ikke skjønner noe av,

er det ikke mulig for dere-les sjakk folk å forklare dette slik at normale personer kan skjønne dette?

det eneste jeg har sett som er lagt frem av håndfaste bevis er noen øreplugger som produsenten ikke kunne si med 100% sikkerhet var disse pluggene som det blir referert til.

det er godt mulig at denne personen har jukset, men utifra det jeg har lest i nettaviser og hørt på radio, så er jeg nok ikke alene om å tenke at her er det noe som ikke stemmer, blir ikke bedre av det som skjer rundt ski forbundet fortiden. med den tåkeleggingen som gjøres der.

kan være at dere sjakk spillere har høyere intelligens en oss andre, og derfor ikke kan forklare dette på en måte så normale personer også kan skjønne dette, men da har dere nok gjort dere en bjørnetjeneste for folk flest trenger noen forklaringer som er forståelige.

jo mer bruk av spesielle uttrykk og det som for meg personlig virker som subjektiv synsing.

hva med å fortelle folk hvordan dette jukset har skjedd i praksis? da kanskje dere kunne fått normale personer til å skjønne dette, men jeg kan ikke se at det faktisk har vært skrevet noe sted hvordan det har blitt jukset,

Der har dere som så bastant hevder at det er bevist at det har blitt jukset en jobb å gjøre om flere skal bli interessert i sjakk i dette landet.

Sven

10.09.2016 kl.00:19

Nå har jeg to ting å si: Det første er at ord som "Kafkaprosess","justismord" og "heksejakt" ikke er mine ord, og jeg har ikke i mine spalter pisket stemning eller fisket lesere med slik ordbruk. I det hele tatt kjørte bloggen Sjakkfantomet lenge er særdeles lav profil i denne saken. Men saken var aldeles for opplagt, og da mannen hardnakket nektet all skyld, og stadig fikk flere våpendragere i sjakkmiljøet, gikk jeg høyt ut for å påvise hvilken programvare jukset etter all sannsynlighet var gjort med, og hvilke bevis som var de mest relevante i denne saken og som hadde overbevist meg. Det var da et skrikende behov for at noen tok Øystein Brekke & Co på alvor.

Det andre er til Geir: Hvis du leser "Bjørnsensaken: en innføring" her hos Sjakkfantomet blir du kanskje litt klokere. Stein Bjørnsen har via bluetooth-øreplugger hatt kontakt med en eller annen form for medhjelper som har hjulpet han med å spille computerpresise trekk i sine sjakkpartier. Måten det ble avslørt på var først en indise-rekke lang som et vondt år der ca. 66 sjakkpartier for første gang i historien (?) ble spilt av en glad amatør på stripe uten at han tapte et eneste ett.

Hva besto da bevisene i, vil du kanskje undre deg over? Hovedsaklig følgende:

1. Han hadde muligheten gjennom Bluetooth og bluetooth ble brukt selv om han nektet på det først, måtte han gå tilbake på dette og innrømme bruk etter at bildebevis ble lagt frem.

2. Den matematiske sannsynligheten for å en slik seiersrekke kan inntreffe er astronomisk og en sterk indikator i seg selv.

3. Partiene han har spilt - vi hadde tilgang på svært mange av dem og særlig to turneringer a 18 partier ble analysert. Disse viste juks ved at han spilte på et "umenneskelig nivå". Jeg har brukt lang tid på å påvise hvorfor dette er et "umenneskelig nivå" her på bloggen og dette er sakens kjerne. Partiene er derimot ikke på et gudommelig nivå - de har feil og det viser seg at gitte computerprogrammer spiller akkurat de samme feilene selv.

4. Spillerens helsetilstand, fremgang og treningsmetoder henger heller ikke på grep. Selv festet jeg meg ikke all verden ved dette - men går en inn i materien skjønner en raskst at noe er begravet her.

5. Testen Bjørnsen tok av Sjakkforbundet av reell spillestyrke. For å bruke en metafor så hadde Bjørnsen løftet 220 kilo i markløft under Fagernesturneringa i praktisk spill. Da han skulle vise hva han var god for hos Sjakkforbundet klarte han ikke å heve 100 kg fra bakken! For å bruke sjakkterminologi så spilte han 64-66 partier på rad uten å gjøre større feil enn at han aldri tapte i praktisk spill - mens han i testsituasjonen knapt så en matt i ett på f7 uten hjelp og satte dronningen i slag i ett-trekks situasjoner. Slikt skjer bare ikke over natten.

Håper du ble litt klokere. Tenk som Sherlock Holmes. Når alle andere muligheter er eliminert og vi står tilbake med en mulighet - så må den nødvendigvis være riktig.

Geir

10.09.2016 kl.00:20

Takk Svein! det var faktisk en meget oppklarende forklaring for meg, da er det faktisk personer i sjakk miljøet som kan kommunisere på en slik måte at den gemene hop også skjønner hvorfor forbundet har konkludert som de har gjort.

Bare så synd at det har vært en mangelvare på forklaringer som er lett å forstå.

" det enkle er ofte det beste"

Sven

10.09.2016 kl.00:48

Det enkle er ofte det beste, ja - men vi skal huske på at denne saken er kompleks på flere nivåer. For det første er det en blind sjakkspiller innvolvert, så empirien er ikke all verden. For det andre har han brukt høyteknologiske løsninger som er ganske sofistikerte for den eldre garde (bluetooth, spille-engine etc.) og for det tredje har han ved flere grep prøvd å dekke over jukset sitt.

Så jeg sier som Albert Einstein: "Explanations should be as simple as possible - but no simpler."

10.09.2016 kl.00:54

Sjakkfantomet mente ikke at Bjørnsen noen gang ville la seg teste. Da han likevel ønsket en test, tenkte jeg at han kanskje var uskyldig. Hvordan er det mulig å være på begynnernivå etter to års aktivt spill og "mye trening" - og til og med tro at han har en spillestyrke som svarer til mellom 1600 og 1900 i rating når han reelt er mye svakere?

For øvrig interessant å lese kompetente juristers vurdering av saksbehandling og bevis!

Hans-Henrik Brix

10.09.2016 kl.00:56

Det var jeg (HHB) som skrev forrige innlegg!

Sjakkfantomet

10.09.2016 kl.01:02

Jeg var brennsikker på at han ikke var dummere enn at han skjønte at en slik test ville avkle han fullstendig siden jeg "visste" at han jukset og jeg også var sikker på nivået hans (1400-). Da han tok testen fikk jeg derfor sjokk og skjønte at dette ble fallseier - for forbundet. I ettertid er jeg veldig glad for at han tok testen, for den bør fjerne siste rest av tvil hos folk innad i miljøet som Brekke og Co.

Geir

10.09.2016 kl.01:07

joda, men slik saken har blitt fremstilt i media og også av personer som her skrevet i denne bloggen, så virker det som om enkelte har en sperre for å enkelt forklare det, i motsetning til slik som du enkelt forklarte det. virker som enkelte skal komplisere.

om din forklaring hadde blitt mer kjent så hadde nok andre "normale" også kunne skjønt saken og vurderingen som har blitt hjort.

At jurister og sjakkdommere ikke kan fremstille det på en slik måte som du har gjort, men absolutt skal komplisere det hjelper ikke mot fordommer om at sjakk er for en gruppe personer som er "nerdete" og intelligente, men sosialt ikke så intelligente.

så takk igjen for din enkle forklaring.

Sven

10.09.2016 kl.01:15

Fint at forklaringen hjalp på forståelsen av saken. Grunnen til at det ofte kan bli innfløkt her i kommentarfeltet er historikken som ligger bak. Ofte har vi diskutert det elementære først, og så kommer vi ut i lengre og lengre vidløftige diskusjoner...

hue

10.09.2016 kl.01:26

Godt at saken er ute av verden. Og så ble det seier på Norge i dag over Tyrkia, så vidt. Og godt var det, etter gårsdagens oppvisning.

Håper Hammer reiser seg nå, men han er jo best når han har vind i seila, så vi får se. Ellers gjorde Carlsen som han skulle, og da er halve jobben gjort. Peru står på tapetet i morgen!

Sven

10.09.2016 kl.01:30

Enig, jeg har forsøkt å skrive minst mulig om saken, men på et punkt brast det. Du vet - Sjakkfantomet er hard mot de harde...

Peru har et spennende lag som står seg godt til Norge - gleder meg til den matchen :-)

Arve

10.09.2016 kl.10:18

Sven.

Kafkaprosess osv. var selvsagt ikke myntet på deg men eventuelle senere utspill fra Bjørnsen m støttespillere. Jeg synes du har framstått som særdeles ryddig og informativ i hele saken. Sjakkfantomets "en analytisk tilnærming" var helt briljant - satte nok et endelig punktum for de fleste, inkludert meg.

Sven

10.09.2016 kl.10:30

Arve,

Takk for fine ord der. Det har vært en meget vanskelig avveining for meg å håndtere denne saken varsomt, men klokt og jeg håper at jeg heller bidro med å klargjøre saken og legge den dø med mine artikler enn å kaste mer ved på publisitetsbålet.

hue

10.09.2016 kl.11:51

Må stemme i med Arve. Ryddig, faktaorientert og ikke ute etter å dømme uten overveldende bevis, noe du med stor grundighet fremskaffet.

Når mannen selv tviholder på at han ikke har jukset, kan det henge sammen med sjakkforståelsen på rundt 1000 i rating. Man klarer da kanskje ikke begripe hvor komplisert sjakk er, og hvor utenomjordisk hans egen bedrift ville vært, om det hadde skjedd uten hjelp. Sannsynligvis er ikke medhjelperen heller særlig sjakkyndig. Da hadde han/hun sett at mistanke ville bli vekket og lagt inn noen taktiske tap her og der, og en blunder og to i løpet av de 66 partiene. Så hadde det kanskje sklidd under radaren? I alle fall en stund.

Sven

10.09.2016 kl.12:05

Ja, det skremmende ved denne saken er for meg at Bjørnsen har vært så naiv og enfoldig av seg i sitt juks at det nesten er komisk. En kan derfor lure på hva som skal til for å felle en intelligent kar som jukser på en smart måte... Sannsynligvis blir han aldri rapportert inn - ingen våger etter dette å ta belastningen ved å være varslere vil jeg tro.

Martin

10.09.2016 kl.13:25

Egentlig en nem sag at forklare: Partierne han har spillet kræver en meget stærk spiller. Han har selv vist i test at han er meget svag. Konklusion: Han kan ikke have lavet de træk uden hjælp.

Sven

10.09.2016 kl.13:34

Nå ville Sherlock Holmes arrestert deg Martin og hvisket i øret ditt at du bør kjenne saken før du uttaler deg - for du glemmer tidslinjen her. Forbundets dom kom lenge før testen ble tatt... Det er først i ankesaken til RU at testen ble brukt i bevismaterialet.

16.09.2016 kl.22:46

Bjørnsens uttalelser om at han hadde analysert Carlsen vs Anand BÅDE med svart og med hvit burde egentlig ha vært et rødt flagg i seg selv.

Det er vel ingen som analyserer partier bare med en farge?

Det har vært gjort feil fra NSF side, bevis skulle vært sikret fra starten som ikke ble det. Jeg håper man i fremtid kan skille mellom etterforsker, doms og anke instanser, på en klarere måte. Hadde dette vært gjort ryddigere i januar/februar 2016 så hadde saken kunne streken vært satt tidligere.

Å være synshemmet er ingen garanti for å være ærlig, synshemmede er vel som folk flest forskjellige. Det er i mine øyne ikke mer usansynlig at en blind jukser enn en seende. Det er forskjellige muligheter, men synet er ikke det som styrer ærligheten.

Det er en skam om denne saken stopper andre med utfordringer fra å få bruke tekniske hjelpemidler de trenger. For sja

Skriv en ny kommentar

Sjakkfantomet

Sjakkfantomet

48, Tromsø

Sven Wisløff Nilssen - Visejuniornorgesmester i brettsjakk 1989. Norgesmester i postsjakk 1995. To ganger deltaker i eliteklassen både i brettsjakk og postsjakk. I dag, avdanket sjakkspiller med fortsatt lidenskap for spillet. Kontaktadresse: sjakkfantomet[a]gmail.com

Søk hos Sjakkfantomet:

only search Sjakkfantomet

free counters

2700chess.com for more details and full list

Daily chess puzzle

Kategorier

Arkiv

hits