Svens Sjakkskole: Del 3 - Bøndene er sjakkspillets sjelBøndene er sjakkspillets sjel postulerte Phillidor for mer enn 250 år siden. Jeg kan legge til at bøndene skaper et skjelett på sjakkbrettet som avgjør hvor brikkene kan gå, hvor de står aktivt, hvor de står passivt og hvor de står trygt. Bøndene har en gave ingen andre brikker har. De er minst verdt av alle brikkene. Dermed kan de både ofres og brukes til å jage brikker av høyere verdi. De kan også brukes til mye annet. En solid bondehær på tre mann er f.eks. ypperlig til å passe på egen konge og lage en rokadestilling. To bønder kan brukes til å bløte ned en løper. F.eks. vil en bonde på c6 og en på d5 kunne lage en mur mot en løper på g2. Slik bruker vi bøndene på mange ulike måter på sjakkbrettet.

Posisjonsspilleren søker harmoni og sunne strukturer slik at bøndene danner få bondekjeder, passer på hverandre og tar terreng. Angrepsspilleren bruker ofte bønder som brekkstenger til å åpne linjer og diagonaler og setter helst bøndene opp slik at brikkene blir mest mulig aktive. Den universelle spilleren prøver å ta det beste fra to verdener og ønsker helst ikke å brenne alle bruer selv i angrep. Ja, for en brenner ofte bruer om en gir for mye terreng, om en påtar seg sykelige svakheter eller om en gir for mange bønder i angrepets tjeneste. Da må en vinne noe tilbake for at slaget ikke skal være tapt.

I ukas parti skal vi se en mester i posisjonssjakk bli fullstendig nedspilt fordi han neglisjerer den sunne bondestrukturen. Ingen ringere enn Vladimir Kramnik viser at han ikke helt kjenner sjakkspillets sjel i et viktig parti fra Quatar Masters 2014. Denne store, åpne turneringa ble vunnet alene av Yu Yangi fra Kina foran Anish Giri og Vladimir Kramnik på tredjeplass. Kramniks fall ble et tap i Berlinforsvaret i spansk der han altså mishandlet bøndene sine på det mest groteske for å forsøke å få aktivt spill.

Kramnik fikk svake bønder i bøtter og spann. Han fikk doble singelbønder, bondeøyer, hengende bønder, etterhengende dobbeltbønder og isolerte bønder. Svakheter som Yu Yangyi spiste en etter en. Legg merke til hvordan dobbeltbønder ikke bare er svake, men hvordan de har et felt foran seg som er ypperlig å plassere en brikke på - normalt en springer eller en løper. Legg også merke til hvordan bondesvakheter, eller tapet av en bonde, forplanter seg. Det er nemlig ofte slik at tapet av en bonde sprer seg som en sykdom slik at en ikke klarer å holde pesten ute...

Årsaken til det er at noen bønder er mer verdt enn andre og taper en slike krumtapper så taper en flere bønder. De bøndene som står foran kongen er f.eks. mer verdt enn bøndene på motsatt fløy. Taper du bønder foran kongen får nemlig de andre brikkene mer å passe på og da må en altså bruke sterkere brikker i forsvaret av kongen - noe som er svært ugunstig for situasjonen ellers på brettet. Bønder i sentrum er normalt sterkere å ha enn bønder på kanten og da særlig kantbøndene. Grunnen til dette er at de utfører en viktigere oppgave - de kjemper om sentrumskontroll - som igjen er viktig fordi den som kontrollerer sentrum normalt har mer spillerom, mer terreng og mer aktivitet for brikkene sine. Bønder som danner en rot til en bondekjede er også mer verdt enn spissen av bondekjeden. Gode bønder dekker gjerne noe. Enten kongen, viktige felter eller andre bønder.

Så bønder har en spesiell oppgave i sjakk. De gir liv til offiserene. De tar terreng. De hindrer motstanderhæren i å rykke frem og de passer på egen kongestilling. De kontrollerer sentrum. De starter ofte et angrep og de kan være både sterke og svake. Men i bunn og grunn har de alltid en verdi og derfor skal en være forsiktig med å ofre dem!


Ti tips for bøndene i sjakk:

- Gi deg selv den luksus å ha en trygg kongestilling med tre bønder foran kongen.

- Bruk bøndene til å innta sentrum og delta tidlig i kampen om terreng.

- Prøv å spill med så få bondeøyer som mulig, men ikke vær for dogmatisk.

- Husk at dobbeltbønder ofte gir deg åpne linjer og at slike ikke er så farlig å ha om de ikke er isolerte også.

- Skap sunne bondekjeder som har dekning i en sunt forankret bonde i egen leir.

- Prøv å ha mobile bønder og ikke lås stillingen uten en god grunn.

- Husk at et bondebrudd er en gave og at den som har flest bondebrudd - ofte står best!

- Husk at bøndene har egenverdi og at en merbonde normalt vinner partiet om motstanderen ikke har noe kompensasjon.

- Ikke vær redd for å flytte både 3 og 4 bønder i åpningsspillet, men vær forsiktig med randbondetrekk for tidlig.

- Bruk bøndene til å kontrollere felter som offiserene trenger og gi hver og en av dem en arbeidsoppgave.

 

Her er ukas parti er altså Yu Yangyi vs. Kramnik i et parti der kinseren viser en dyp posisjonell forståelse:

 

Hvit: Yu Yangyi (2705)
Svart: Vladimir Kramnik (2760)
Sted: Qatar Masters Doha (9), 04.12.2014

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6

- Berlinforsvaret som ga Kramnik den svartsoliditeten han trengte i matchen mot Garry Kasparov i år 2000 slik at Kramnik ikke tapte et eneste parti.

4.d3 Lc5 5.Lxc6

- Et relativt vanlig trekk i denne stillingen. Hvit gir svart en dobbeltbonde, men oppgir løperparet. Dermed mister stillingen sitt symmetriske preg og vi får en ubalanse som gjør det vanskeligere å vurdere stillingen godt.

5...dxc6

- Her slår en ut fra sentrum fordi den då åpner for løperen, slipper en isolert a-bonde og får en halvåpen d-linje. Dette oppveier ulempene ved trekket.

6.Sbd2 Le6 7.0-0 Sd7

- Svart dekker e5-bonden og på sikt kan han gå via f8 til e6 eller g6.

8.Sb3 Lb6!?

- Et godt alternativ var 8...Le7 med påstanden om at Sb3 står dårlig. Da kontrollerer løperen feltet g5, men på skyggesiden så fratar den dronningen et godt felt.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
9.Sg5!

- Fratar svart løperparet.

9...Lxb3 10.axb3

- Her er eneste valg å slå innover mot sentrum. A-bonden som bare dekket et felt (b3), dekker nå to felter (a4, c4) - dessuten er a-linjen blitt halvåpen, noe som er til hvits fordel.

10...f6!?

- Nok et tvegget valg fra Kramnik selv om det er et systemtrekk i disse stillingstypene og fullt ut spillbart. En må gi noe for å få noe annet i sjakk - og dette trekket oppnår kontroll over g5-feltet, gir e5-bonden støtte og det gir dronningen en mulig rute via e8 til g6 eller h5. Men på skyggesiden svekkes hvitfeltene e6 og g6. Alt har sine pluss om minus i sjakk.

11.Sf3 Sf8 12.Sd2

- Springeren bet på granitt på e5 og omgrupperer seg til det fine c4-feltet. Samtidig åpnes det opp for f-bonden og dronningen.

12...Se6?!

- Mer nøyaktige var 12...Dd7 for blant annet å kunne besvare sjakken på h5 med Df7! slik at svart ikke svekker den solide strukturen sin.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
13.Dh5+! g6 14.Dd1

- Det kostet hvit to tempo å ta ut sjakken og lokke frem bonden til g6, men det var vel verdt det! Nå er f6-feltet svekket og da blir fort også andre felter svekket i dragsuget.

14...Lc5!?

- Kramnik spiller nervøst i dette partiet og finner ingen god plan. 14...0-0 var meget naturlig da svart ikke trenger å være redd planen Sc4xb6 som forbedrer svarts bondesturktur da a-linja åpnes.

15.Sc4 b5?!

- Dette er posisjonelt stygt, og selv om hvit mistet kontrollen over c4-feltet, så får svart varige sår i egen leir. Legg merke til hvordan svart nå plutselig har 3 etterhengende bønder! En på a7, en på c7 og en på c6. Det verste er selvsagt dobbeltbøndene som nå er angrepsmål.

16.Sa5!

- I denne stillingen er ikke en springer på randen noe dårlig. Den har et hull på b7 og en bonde på c6 i kikkerten...

16...Dd7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
17.Le3!

- Sterkt spill av Yangyi som hele veien tenker struktur, struktur og struktur. Her vil et avslag på e3 gi en åpning av f-linja og gi hvit et gratis angrep mot svakheten på f6 og dessuten vil bonden på f2 da komme nærmere sentrum der den på e3 dekker d4 og f4 - to viktige felter.

17...Lb6 18.b4!

- Igjen godt spilt - hvit har vunnet åpningskampen. Hvit søker å ta opp kampen om c5-feltet og gir springeren et retrett-felt på b3.

18...0-0?!

- En må smi mens jernet er varmt og her burde svart kvittet seg med dobbeltbonden jo før jo heller. Alternativt: 18...c5 19.bxc5 Sxc5!? 20.b4 Se6 21.Sb3 og hvits klart bedre bondestruktur gir han klar fordel, men det er enda mye spill igjen.

19.Dd2

- Sterkere var nok: 19.Sb3 da svart i såfall ikke uten videre kan spille c5 og frigjøre seg: 19...Dd6 20.Dd2 c5? 21.bxc5 Sxc5 22.Sxc5 Lxc5 23.Lxc5 Dxc5 24.Ta6 Og hvit har klar fordel med sin overlegne struktur.

19...f5?!

- Nok et svært tveegget trekk. Svart følte nok at hvit har brukt mange tempo på å flytte dronningen og springeren og forsøker seg på angrepsspill koste hva det koste vil. Problemet er at det skaper nye bondesvekkelser. Nå svekkes e5-bonden og e-linja åpnes.

20.exf5!

- Hvordan man enn snur og vender på det får svart nå tre bondeøyer. En øy på dronningfløyen, en i sentrum og en på kongefløyen. Hvit har en mer kompakt bondemasse med sine to gjenblivende øyer og står klart best.

20...gxf5?

- Har en taktisk hake som vi skal se. Trekket gir svart en haug med svake bønder, noe hvit raskt utnytter. Bedre var: 20...Txf5 for å få aktivitet i f-linja og sjanser på kongefløyen.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
21.Dc3!

- Truer på både c6 og e5 i et trekk og vinner dermed en bonde.

21...f4

- Dette trekket må det ha gjort vondt å gjøre da det er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Svart mister en viktig bonde og får en elendig struktur med på kjøpet.

22.Lxb6 cxb6 23.Sxc6 Dd6?

- Taper partiet uten kamp da bonde nummer to faller på direkten. Mye bedre var: 23...Tfc8! 24.Sxe5! Dd5 25.De1 Txc2 og selv om hvit i øyeblikket har bonde over, bedre struktur og en mye bedre kongestilling - så kan svart kjempe etter at hvit har fått tre svake singelbønder på dronningfløya.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
24.Txa7! Txa7 25.Sxa7 f3!?

- Prøver å rive opp hvits kongestilling, men hvit vet råd.

26.Dc6! De7 27.Sxb5 Kh8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
28.g3!

- Hvit beholder den gode bondestrukturen og er ikke skyggeredd for at kongen skal gå i et matt-nett. Han vil ha tre bønder rundt kongen sin!

28...Df7 29.Ta1 Sg5 30.Ta8 De7 31.h4

- Med tre bønder over er resten kattens lek med musa.

31...Sh3+ 32.Kf1 e4 33.Dxe4

Sluttstillingen i partiet Yu Yangyi vs. Vladimir Kramnik, Quatar Open 2014:
- Og Kramnik ga opp etter å ha mistet nesten alle de svake bøndene sine!

1-0

- Et svært lærerikt parti!

8 kommentarer

Pål

31.01.2015 kl.23:35

Husker at ble overrasket av hvor dårlig Kramnik spilte i dette partiet, men det ser ofte sånn ut når man taper partier ;)

-"Jøss for noe skiit fra Kramnik" var vel ordrett det jeg tenkte.

Sven

01.02.2015 kl.09:42

Ja, Kramnik spilte statistens rolle i denne spalten. Han gjorde ikke mye konstruktivt. Men desto finere parti av Yangyi som fikk Kramnik til å fremstå som annen rangs vare.

Frank Henriksen

01.02.2015 kl.13:31

Hei Sven!

Ja ka ska man si? Helt nydelig! Men at Kramnik kan spille så dårlig i Berlinern?? Er jo helt ufattelig! Skulle ikke tro at han i 2000 tuktet Kasp! Normalt sku han jo knust han derre kinesern! Må hatt en dårlig dag! Ja nå håper vi å venter på Fransk å hvitfelt løperen? E jo et høyaktuelt tema! Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! he he he! Joke!

Sven

01.02.2015 kl.14:00

Den problematiske hvitfeltsløperen kommer nok som tema før eller siden...

Ja, Kramnik var ikke helt seg selv i dette partiet - men det faktum at han kan få en så usunn bondekjede viser en ting tydelig. Dette med sjakk og bønder er ikke lett!

Jostein Sørhus

01.02.2015 kl.14:11

Toppers dette Sven :) håper du følger opp med flere instruktive partier i Svens Sjakkskole..

Sven

01.02.2015 kl.14:12

Takk for det Jostein. Kommer litt an på responsen det. Så godt å se et par kommentarer her i dag.

Ola

01.02.2015 kl.14:53

Jeg liker sjakkskolen veldig godt:-)

Sven

01.02.2015 kl.14:57

Kjekt å høre Ola...

og godt å vite at ikke bare Magnus-stoff faller i smak.

Skriv en ny kommentar

Sjakkfantomet

Sjakkfantomet

48, Tromsø

Sven Wisløff Nilssen - Visejuniornorgesmester i brettsjakk 1989. Norgesmester i postsjakk 1995. To ganger deltaker i eliteklassen både i brettsjakk og postsjakk. I dag, avdanket sjakkspiller med fortsatt lidenskap for spillet. Kontaktadresse: sjakkfantomet[a]gmail.com

Søk hos Sjakkfantomet:

only search Sjakkfantomet

free counters

2700chess.com for more details and full list

Daily chess puzzle

Kategorier

Arkiv

hits