Svens Sjakkskole: Del 2 - God springer


Sjakkfantomet presenterer i dag andre del i Svens Sjakkskole der vi tar opp et velkjent tema. Den gode springeren mot den dårlige løperen. Spalten er også en crossover fra forrige spalte som jo omtalte svartfeltsstrategi. Grunnen er at svart i ukas parti delvis spiller på en svartfeltsstartegi og mer bestemt på det å gjøre springerene gode. Onde tunger har uttalt at selv den dårligste løper er bedre enn den beste springer! Grunnen er at løperen på et åpent brett aldri kan kontrollere mindre enn 7 felter samtidig og at den virker fra distanse og derfor normalt er sterkere enn springeren med bønder på begge fløyer. Men ryktet til springeren som den underlegne er sterkt overdrevet av mange og for å forstå teamet springer mot løper bedre skriver jeg både om den gode løperen og den gode springeren i Svens Sjakkspalte. Først ut er den gode springeren.

Den lille kvaliteten skal være et begrep Fischer innførte og selv om dette ikke er så ofte brukt, så kjennetegner det byttet av springer mot løper. Den som står igjen med løperen har altså vunnet den "lille kvalitet". Mange spillere tenker nemlig at springeren er verdt ca. 3 bønder og løperen ca. 3.2 bønder - noe som kan være en nyttig tommelfingerregel. Men så enkelt er det egentlig ikke. Mer presist så er springeren og løperen omtrengt like sterke i stillinger der en part ikke har det berømte løperparet og den andre parti ikke har det. Det er i hvert fall en regel som Teamet bak computerprogrammet Rybka ga grobunn for etter å ha analysert store mengder med stormesterpartier. Løperparet utgjør en forskjell på ca. 0.5 bonde - mens springeren ikke trenger å være underlegen løperen. Vi skal i fortsettelsen se nærmere på dette og i ukas parti vil vi se at det gamle russiske ordtaket om at den dårligste løper er bedre enn en den beste springer selvssagt ikke er sant.

Capablanca likte løperparet godt og han la til at løperen er sterkere enn springeren i de fleste stillingstyper. Dette hadde han rett i. Grunnen er todelt. For det første er springeren kortbent - mens løperen lett virker på begge fløyer samtidig, så tar springeren lang tid på å jobbe over hele brettet. For det andre så dekker en løper i relativt åpne stillinger flere felter enn det springeren gjør. Springeren kan aldri overvåke mer enn 8 felter samtidig, mens en god løperen gjerne dekker 10 felter. Allikevel har springeren egenskaper som løperen ikke har og spiller en på lag med springeren sin - så trenger den ikke å bli noe dårligere enn løperen.

Men springeren er vanskeligere å regne varianter med, den er også vanskeligere å lære seg tommelfingerreglene til og den er dermed vanskeligere å få god. Capablanca sa derfor at "Dess svakere spiller dess vanskeligere er springeren for han". Lasker sa også noe klokt om springeren: "Which piece is stronger, the Bishop or the Knight? It is clear that the value of the Bishop undergoes greater changes than that of the Knight." Med dette flotte svaret svarer ikke Lasker direkte på spørsmålet, men han antyder et svar. Nemlig det at stillingene går mot stadig mer åpne landskap der løperen blir bedre og får større aksjonsradius.

Så hvordan kan vi motvirke at springeren vår blir dårligere enn motstanderens løpere? Start med å tenke deg om allerede før du inngår et avbytte!

Dersom du klarer å påføre motstanderen strukturelle svakheter som en dobbeltbonde eller en svakhet på en feltfarge kan det være godt med et avbytte. Men dersom du kun oppnår å bytte brikker er det som oftest best med en løper fordi stillingen som oftest vil åpne seg og da er løperen normalt sterkere enn springeren. Struktur er altså viktig og springeren liker seg i stillinger med singelbønder, dobbeltbønder og etterhengende bønder. Grunnen er at den da får hull og fine felter som forpostfelter og blokadefelter.

Det er også viktig å huske på at en investerer i sine brikker under et sjakkparti. En spiller med to springere bruker tid og trekk på å holde stillingen lukket, kanskje få fine blokadefelter og på å blokkere for løperne ved å la dem bite i granitt - helst i egne bønder. Når en har en fianchettoløper på f2 investerer en altså trekket g3 på å få løperen ut på flanken. En fjerner ofte springeren på f3 for å åpne utsikten for denne løperen og deretter bryter en opp i sentrum med c4! og kanskje b4-b5! for å åpne diagonalen til løperen - en gjør den god. Det samme må en tenke når en har en springer. En må investere i å få den god! I ukas parti kan du se hvordan en gjør det.

Har du en springer bør du tenke over følgende:

- Springeren er kortbeint og sterk i starten av partiet der den på c3 og f3 deltar i den viktige kampen om oppbygningen av sentrum. I Petrosianvarianten i dronningindisk bruker en f.eks. et helt tempo på a3 for å bevare springeren på c3.

- En springer på randen er en springer til fanden. En springer på kanten av brettet har en aksjonsradius på i beste fall 4 felter, mens en i sentrum har 8 felter den peker mot.

- En springer bør søke sentralisering - derfor er det viktig å kjempe om sentrumsnære felter til springeren der den ikke uten videre kan slås. Springeren står best i det utvidete sentrumskvaderatet: Fra c3-f3-f6-c6.

- Springeren er utsøkt til å blokere bønder dette er fordi blokadespringeren stopper bonden effektivt og samtidig angriper forsvareren av bonden. Bøndene lenger bak i bondekjeden.

- En springer elsker forposter - felter i motstaderens leir som ikke er forsvart av bønder.

- Jeg bruker begrepet bautaspringer om en springer som har nådd et hull i motstanderens leir der den kan forankres i landskapet med to egne bønder. Et eksempel på dette er c5-springeren i partiet under.

- Springeren er best i lukkede strukturer der den kan hoppe over brikker og falle ned i hull. Der kan den være løperen overlegen.

- Springeren liker seg godt når det bare er bønder på en fløy. Da peker den nese til den langbeinte løperen som ikke får bruk for sine lange ben, og springeren vet at den da virker på begge farger - mens løperen bare virker på en farge.

- Dronning og springer er et spesielt godt verktøy når det kommer til sluttspill og særlig kongeangrep der dronningen får hjelp til å angripe på begge farger.

- Når en jobber med å få springeren god jobber en samtidig med å få motstanderens løper dårlig. De to viktigste tingene er da å hemme motstanderns løper ved å få den til å bite i granitt - altså bønder - og å lokke motstanderen til å sette egne bønder på samme farge som løperen sin. Da får vi satt våre bønder på motsatt farge av løperen - dette er viktig siden de der ikke kan angripes!

- Har du en løper og motstanderen har løperparet - prøv som oftest å bytte løpere og spill på god springer mot dårlig løper om du kan.

I partiet under vil du se at svart bruker de fleste av disse konseptene i sitt spill for å overliste hvit som kommer farlig godt ut av startblokkene. Partiet ble spilt under NM i postsjakk i 1995 der jeg vant NM-klassen med 12.5 av 14 mulige og ble en av tidenes yngste Norgesmestre i postsjakk. Det var bare i et eneste parti jeg hadde problemer og det var i vårt parti mot Svein Olsen i en kongeindisk. Kongeindisken tjente meg ellers vel og mot 1.d4 så tapte jeg aldri noe parti som svart i postsjakk og det ble mange seire. Dette er nemlig en dypt strategisk åpning der sjakkforståelsen er vel så viktig som ting på det kortsiktige perspektivet. I vårt parti kommer svart mer og mer på banen etter som partiet siger frem, og til slutt klarer han å vri ut en seier av det hele.

Trodde du at begrepet: "God springer mot dårlig løper." bare var noe som gjaldt sluttspillet, så tar du feil. Jeg har selv alltid vært løperparets venn og da jeg måtte kvitte meg med løperparet i trekk 16 i dette partiet så var jeg hverken blid eller særlig positivt innstilt til fortsettelsen. Men ved å la Lg2 bli "den dårlige løperen" og ved å få byttet svartfeltsløpere så fikk svart etter hvert god springer mot dårlig løper. Legg merke til hvordan springeren på c5 blokkerer c-linja, og hvordan den senere lever videre i et sluttspill som er meget interessant. Interessant fordi det er helt på grensen til vunnet og det vipper over til å bli vunnet underveis. Legg også merke til hvordan Lg2 biter på e4-bonden og hvordan hvit burde aktivisert den via h3 ved å spille h4! Dette var min dårligste åpning i NM-1995, men det gjør partiet bare mer lærerikt da det ofte er slik at en ved gode strategiske valg kan vinne terreng tilbake.  

Hvit: Svein Olsen
Svart: Sven Wisløff Nilssen
Sted: NM i postsjakk 1995

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7

- Kongeindisk er et meget godt vinstvåpen med svart, men det er også lite solid, så tapsfaren ligger på lur og truer...

4.Sf3 d6 5.g3

- Et solid trekk fra hvit - og en interessant variant som gir han en trygg kongestilling og et sterkt sentrum der svart ikke får inn et automatangrep på kongefløyen som i hovedvariantene.

5...0-0 6.Lg2 Sbd7 7.0-0 e5

- Svart spiller den klassiske oppstillingen mot g3, noe som er mer solid enn det meste annet han kan velge mellom.

8.e4 c6 9.h3 Te8

- Her ville jeg lett etter forbedringer om jeg fortsatt spilte denne varianten med svart. Det går ikke mange trekk før hvit tar over alt spillet og selv om alt er teori betyr det ikke at forbedringer ikke finnes.

10.Te1

- Karpov har spilt dette ved en rekke anledninger - et kvalitetsstempel i seg selv.

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
10...exd4!?

- Svart oppgir den gode strukturen med fotfeste i sentrum får å tilføre stillingen ny dynamikk og et manøvreringsrom.

11.Sxd4 Db6 12.Sc2!

- Rett og slett et godt og sunt trekk som tar bort mye taktikk for svart og som forbereder b3!, som er et nøkkeltrekk her, ved å dekke a1-tårnet i noen kritiske varianter.

12...Se5 13.b3 Le6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
14.Sd4!

- Dette kom som en nyhet på meg og det er senere spilt i en håndfull postsjakkpartier med skremmende god score for hvit som nå erobrer løperparet. Kunsten er da å gjøre springerene gode, og å hemme løperparet som best en kan. Et Karpov-parti fra denne tida fortsatte her med: 14.Sa4!? Dc7 15.Sd4! Tad8 16.Sxe6 Txe6 17.Dc2 De7 18.La3 c5!? 19.Sc3 Sc6 20.Tad1 Sd4 21.Dd3 Dc7 22.Lc1 a6 23.Ld2 Db8 24.Se2 Sc6 25.Sf4 Tee8 26.Lc3 b5 27.h4 h5 28.Lxf6 Lxf6 29.Sxg6 fxg6 30.Dd5+ Kg7 31.Dxc6 1-0 Karpov,A - Kamsky,G / Monte Carlo 1995.

14...Tad8 15.Le3 Da5 16.Sxe6 Txe6 17.Dc2

- Dekker både c3 og e4-bonden. Hvits står her klart bedre på grunn av løperparet og mer terreng - men det er enda ingen krise for svart.

17...Sed7 18.Ted1 Tde8 19.Tab1 Dc7

- Selvsagt ikke: 19...Sg4? 20.hxg4 Lxc3 21.g5 og hvit står nærmest til gevinst allerede med sin store terrengfordel, løperpar og svakhet på d6 å spille mot.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
20.b4!?

- Planen er å skape spill på dronningfløya med bruddet b5!? - problemet er da at viktige felter i c-linja som c5 og c4 svekkes.

20...Sb6?!

- Springeren sto alt godt på d7, siden den har et fint felt på c5 hvis hvit spiller ut planen sin. Et godt trekk var derfor: 20...a6! med ideen: 21.a4 a5! 22.bxa5 Dxa5 23.Txb7 Sc5! 24.Lxc5 Dxc5 og svart har forbedret stillingen sin med et bondeoffer.

21.Db3 Sc8

- Svart har gått i forsvarsmodus og dekker opp svakhetene sine. Problemet med en slik strategi er ofte at en kan bli for passiv slik at motstanderen kan spille over hele brettet uforstyrret.

22.b5?

- Spiller bort en stor del av fordelen. Bedre var det å spille på c5-bruddet. Altså: 22.c5!?

22...Sd7!

- Denne springeren begynner en fantastisk reise som ender i seier! Legg merke til hvordan den åpner for Lg7 og legger elsk på det viktige c5-feltet.

23.Sa4 cxb5 24.cxb5 Sc5?!

- Riktig idé, men det var bedre å få den passive springeren på c8 med først siden hvit da ikke kan svare med Sc3. 24...Scb6! 25.Tbc1 Db8 26.f3 Sxa4 27.Dxa4 Sc5 28.Dc2 b6 og svart har fått en bautaspringer på c5 som effektivt stenger c-linja for hvit og som gir svart en gardert fribonde om hvit slår av.

25.Dc2

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
25...b6!

- Hvit er ikke redd for svekkelsen av c6. Det feltet dreper ikke svart alene. Mye viktigere er det å sementere springeren på c5 der den gjør manns jobb ved å holde fortet.

26.Ld4?!

- Dette er ikke godt. Her skal ikke hvit bytte løpere da svart blir sterk på de svarte feltene etter avbyttet. Grunnen er at begge springerne hans kan arbeide på svarte felter.

26...Lxd4 27.Txd4 Se7

- Endelig kan springeren komme med. Svart leker seg med det tveeggede d5- eller sågar f5-bruddet som er noe han egentlig slett ikke vil - siden det svekker voldsomt - men som han kan bli tvunget til for å ikke bli for passiv senere i spillet. Men først og fremst åpnes det nå opp for Tc8 og feltet d5 dekkes.

28.Tbd1

- Her ville: 28.h4! med ideen å få en god løper på h3 i en rekke varianten skapt stort hodebry for svart. Hvits store problem i dette partiet er at han aldri gir løperen på g2 gode arbeidsoppgaver.

28...Tc8 29.Tc4

- Fremdeles var: 29.h4!? et meget godt trekk - hvit trenger mer dynamikk inn i stillingen.

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
29...Db8!

- Svart ønsker å beholde dronningen på brettet for å bevare noen vinstsjanser og for å drømme om et sluttspill med dronning og springer mot dronning og løper. En god konstellasjon for den som har springeren fordi dronning og springer jobber godt sammen på begge feltfargene. Men før det må tårnene og gjerne et springerpar byttes ut...

30.Sc3?!

Etter  30.h4! ville hvit hatt stor fordel her da Lh3 er en meget ubehagelig trussel! F.eks: 30...Sxa4 31.Dxa4 Te5 32.Tcd4 Td8 med stor hvit fordel selv om svart fortsatt holder stumpene sammen...

30...Sb7!

- Et godt trekk som søker tårnavbytter og som samtidig dekker d6 slik at det andre tårnet kan nå c5 via e5.

31.Sd5?

- Den dagen jeg så dette trekket ble jeg oppstemt! Etter dette er svart ute av all tapsfare og kan så smått begynne å tenke fremover på brettet...

31...Txc4 32.Dxc4 Sxd5 33.Txd5

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
34...Te5!

- Et godt trekk da tårnbytte gir svart noe han søker - et sluttspill med dronning + springer mot dronning + løper - noe som er best for den med springeren.

34.Txe5?!

- Ingen stor feil, men prinsippielt er det riktig å holde tårene på brettet her for hvit som ellers kommer over i et sluttspill med god springer mot dårlig løper og en dronning + springer konstellasjon for svart som er sterk.

34...dxe5

- Dermed fikk svart også kvittet seg med sin eneste egentlige svakhet - bonden på d6.

35.Dd5 Dc7 36.Lf1 Kg7 37.Kg2 Sc5

- Denne gullspringeren sikter seg nå inn på idealfeltet d4 og det den oppnår der er et trolig dronningbytte som under mange omstendigheter er gunstig for svart. En fordel med dronning og springer vs. dronning og løper er nettopp at en først tvinger motstanderen til å sette bønder på samme farge som løperen, for så å bytte dronninger og vinne sluttspillet. men først må hvits aktivitet hemmes.

38.Lc4 Se6 39.h4

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?

39...Dc5!?

- Svart velger å bytte dronninger straks og håper at svakhetene to svakheter, a- eller b-bonden og e-bonden som er blokkert på hvite felter skal være nok til å vinne med. Men trolig burde svart ventet med dette til byttet skjedde under mer gunstige vilkår slik at springeren nådde idealfeltet sitt d4.

40.Lb3

- Etter: 40.Dxc5! Sxc5 41.f3 skal det godt gjøres å komme videre for svart på tross av mange fikserte bønder på hvite felter.

40...Dxd5 41.exd5!?

- Ser ved første øyekast ut som en gedigen tabbe da svart får blokert bonden. Problemet til svart er bare at h7- og g6- bøndene står på hvit felter, og dermed har hvit motspill! Stillingen etter: 41.Lxd5 Sd4 42.Lc4 f6 43.f4! Kf8 44.fxe5 fxe5 45.Kf2 Ke7 46.g4 h6 er klar remis - svart klarer ikke å komme til med kongen fordi hvit akkurat kommer til c3 i tide. Og i varianten: 47.Ke3 Kd6 48.g5!! hxg5 49.hxg5 Kc5 50.Lf7 Kxb5 51.Lxg6 Se6 52.Kf3 Sxg5+ 53.Kg4 Se6 54.Kf5 er det en remisstilling da e5-bonden faller.

41...Sc5!

- Svarts beste forsøk. Etter: 41...Sd4 42.d6! Kf8 43.d7 Ke7 44.Lxf7 er det remis i alle varianter. Men teksttrekket søker springeren et ideelt blokadefelt på d6.

42.Lc4!?

- Hvits eneste idé som er logisk og holder remis her er å spille på d-bonden som en fribonde før den blir blokkert! Altså: 42.d6 Sb7 (42...f5 43.Ld5 Kf6 44.f3 h6 45.Kf2 g5 46.hxg5+ hxg5 47.Ke3 f4+ 48.gxf4 gxf4+ 49.Ke2 Kg7 50.Kd2 Kf8 51.Kc2 Ke8 52.Lc6+! Kd8 53.Kd2 Se6 54.Kd3 Sg5 55.Ke2 og d-bonden berger dagen for hvit.) 43.d7 Kf6 44.Ld5 Sd8 45.Kf3 Ke7 46.Ke4 Kd6 47.Lb3 h5! 48.f4!! f5+ 49.Ke3 e4 50.Lg8! med remis da Lh7 truer. Men tekstrekket ser også ut til å holde remis ved korrekt spill - utrolig nok.

42...Se4!?

- Denne stillingen er trolig remis selv om svart har en stor posisjonsfordel. Det som redder hvit er svart litt dårlige kongestilling og terrengfordelen. Hadde svart hatt et tempo mer inne med f5 ville stillingen vært fullstendig vunnet. Her en analyse med bonden på f5:

Analysediagram: Hadde bonden stått på f5 ville svarts stått til gevinst:
43.f3 Sd6 44.Le2 Kf6 45.Kf2 e4 46.f4 Ke7 47.Ke3 Sc8! 48.h5 Kd6 49.hxg6 hxg6 50.Kd4 Se7 51.Lc4 Sg8! 52.g4 fxg4 53.Kxe4 Sf6+ 54.Kd4 g3 55.Lf1 Sxd5 56.Ke4 Se7! 57.Kf3 Sf5 58.Ld3 Kd5!! 59.Le4+ Kd4 60.Lb1 g2 61.Kxg2 Ke3 og svart vinner.

I partifortsettelsen gir 42...Sb7! 43.Kf3 Kf8 44.Ke3 Ke7 45.f4! Kd6 46.g4! Sa5 47.Ld3 Kxd5 har hvit utrolig nok remis: Etter: 48.f5!! Sc4+ 49.Lxc4+ Kxc4 50.fxg6 fxg6 51.Ke4 et bondesluttspillet som er remis: 51...Kxb5 52.Kxe5 Ka4 53.Kf6 Ka3 54.Kg7 b5 55.Kxh7 b4 56.Kh6 Kxa2 57.h5 gxh5 58.g5 b3 59.g6 b2 60.g7 b1D 61.g8D+ med remisstilling.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
43.f3?

- Tapstrekket, langt sterkere var: 43.Ld3! Sd6 44.Kf3! f5 (Eller: 44...Kf8 45.Ke3 Ke7 46.f4! e4 47.Lxe4 Sxb5 48.Ld3 Sc7 49.Kd4 Kd6 50.Lc4 b5 51.Le2 f6 52.a3 a6 53.Lf3 f5 54.h5 Se8 55.hxg6 hxg6 56.g4! Sf6 57.gxf5 gxf5 58.Lg2 a5 59.Lf3 med remisstilling.) 45.Ke3 Kf6 46.f4 e4 47.Le2 Ke7 48.Kd4 h5!? (48...Sc8 49.g4 Kd6 50.gxf5 gxf5 51.Lh5 Se7 52.Lf7 Sg6 53.Lxg6! hxg6 54.a4! og hvit har opposisjonen og kan dermed alltid nå feltet d4 med kongen sin når svart spiller sin konge til d6 og truer på d5. Remis.) 49.Ke5 Sf7+ 50.Kd4 Kd6 51.Lf1 Sd8 52.Lg2 Sb7 53.Lf1 Sc5 54.Le2 Sd7 55.Lf1 Sf6 56.Lc4 og det er umulig å komme videre for svart. Remis.

43...Sd6 44.Ld3

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
44...f5!

- Dermed har svart fått opp en vinststilling.

45.Kf2

- Eller 45.f4 Kf6 46.Le2 e4 47.h5 Ke7 48.hxg6 hxg6 49.Kf2 Se8! 50.Ke3 Kd6 51.Kd4 Sf6 52.Ld1 (52.Lc4? Sh5!) 52...Sxd5 53.Lb3 Sc7 54.Lc4 Se6+ 55.Ke3 Ke7 56.g4 fxg4 57.Kxe4 Kf6 58.Le2 g3 59.Lf1 g5 med et lett vunnet sluttspill.

45...e4 46.Le2

- Eller: 46.fxe4 fxe4 47.Lc2 Kf6 48.Ke3 Ke5 som vinner lett for svart.

46...exf3 47.Kxf3 Kf6 48.a4

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
48...Ke5

- Og nå faller d-bonden med lett vunnet stilling for svart.

49.Ld1 Kxd5 50.Kf4

- Eller: 50.Lb3+ Ke5 51.Lg8 h6 og vinner.

50...Ke6 51.g4 fxg4 52.Lxg4+ Kf6 53.h5

- Ellers spiller svart h5 selv.

53...g5+ 54.Ke3 Ke5

Sluttstillingen i partiet Svein Olsen vs. Sven Wisløff Nilssen, NM i postsjakk 1995:
- En naturlig avslutning kunne vært: 55.Ld7 h6 56.Lg4 Se8 57.Le2 Sf6 58.Ld1 g4 59.Le2 Kf5 og svart vinner som han vil. Et minnerikt parti som godt illusterer temaet god springer mot dårlig løper.

0-1

Svens Sjakkskole: Del 1 - SvartfeltsstrategiFra og med denne spalten kommer jeg til å ta opp et eller annet tema i den nye faste spalten "Svens Sjakkskole" som vil komme ut med ujevne mellomrom når jeg føler for det. Først ut er temaet svartfeltsstrategi. Hva er det for noe? Hvordan utføres et slikt spill? Hvilke tommelfinger-regler skal en forholde seg til? Når bør en velge en slik strategi? Det er noen av spørsmålene jeg skal prøve å belyse i denne artikkelen. I tillegg vil jeg legge vekt på hvilke brikker en bør beholde og hvilke brikker en bør forsøke å bytte i ukas parti i partikommentarer der.

Partiet jeg har valgt ut er et av mine egne - de kjenner jeg best - og dette er et av favorittpartiene mine. Mye fordi det er godt gjennomført uten noen klare feil fra svarts side og mye fordi det ble spilt mot sterke Paul Svedenborg som jeg hadde et meget godt tak på i innbyrdes oppgjør tidlig på 90-tallet. I partiet vår forsøkte Paul seg på en rolig spilleplan med en langsiktig oppbygning på kongefløyen i det kjente Botvinnik-systemet. Det ga meg sjansen til å gjennomføre en av mine favorittplaner - en svartfeltsstrategi. Jeg husker at dette var en avansert plan for meg dengang og at jeg lærte den relativt sent i den glimrende boka Zurich 1953 der Bronstein på pedagogisk vis forklarte mange av hemmelighetene bak et slikt konsept. Så nå tar jeg stafettpinnen og går forhåpentligvis et steg videre slik at mine mange kunnskapsrike lesere som ikke helt har fått dette inn i blodet lærer seg svartfelts- og hvitsfeltsspill.

Først av alt - hvitfeltsspill er det motsatte av svartfeltsspill - så der en besetter svarte felter i svartfeltsspill besetter en hvite felter i hvitfeltsspill. Intet hokus pokus - bare motsatt. Svartfeltsspill er altså en strategisk idé i sjakk - en langsiktig plan som går ut på å dominere de svarte feltene. For at denne planen skal være effektiv og rettferdiggjøres må motstanderen først gjøre noe som svekker de svarte feltene. Det kan være å gi bort den viktige svartfeltsløperen mot en springer slik at en selv får en dominerende svartfeltsløper som en ytterligere prøver å gjøre god ved strategisk rett spill - som er å støtte opp om svartfeltsdominansen ved å sette bønder på svarte felter. Dette er godt siden bøndene da også truer på svarte felter og disse to feltene per bonde kommer da i ens egen makt.

Et godt eksempel på akkurat dette er Winavervarianten i fransk der mye av hvits spill handler om svartfeltsspill. Han spiller f.eks. ofte h4-h5 og håper på h6 for å mørne de svarte feltene. En annen måte man svekker svartfelter på er når man setter mange bønder på hvite felter. Da blir en sterk på de hvite feltene, men en svekker sine svarte felter. En åpning en gjør det i, er Kan-varianten i siciliansk som kan oppstå etter trekkene: 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 og nå etter 5.Sc3 Lb4 6.Ld3 er hvit ikke redd for dobbeltbonden svart kan påføre hvit siden svart da blir veldig svak på de svarte feltene. Spiller han her d6 for å kontrollere svarte felter vil hvits plan bli å gjennomføre e4-e5 for å myke opp svartfeltene.Så svartfeltsspill eller svartfeltskontroll er altså det å spille klart mest på en farge i midtspillet og dominere på denne fargen utover partiet.

Det er da noen ting vi skal huske på:

- Svartfeltsløperen er ekstra sterk om den ikke har en motstander-løper som den eventuelt kan byttes av mot.

- Hvitfeltsløperen ønsker vi å bytte av mot en hest og ikke mot motstanderens hvitfeltsløper. Grunnen er at vi ønsker å sitte igjen med flest mulig offiserer som kan jobbe på de svarte feltene.

- Motstanderens hvitfeltsløper ønsker vi at han skal beholder da denne ikke influerer spillet på de svarte feltene. I tillegg start trolig løperen og stanger på egne bønder på hvit felter som vi presser motstanderen til å sette dem på siden vi er sterk på de svarte feltene.

- Springere er gode å ha på brettet siden de kan stå i hull som skapes eller på forpostpunkter der de står på de svarte feltene, og dermed virker på de hvite feltene slik at en selv ikke blir for svak der.

- Bøndene våre i sentrum - og ofte på en fløy - vil stå på svarte felter. Grunnen er at de da også kontrollerer svarte felter og dermed blir vi sterk på disse feltene som eies av våre bønder og som offiserene så kan overdekke.

- Dronning og tårn står ofte på (de jobber på) svarte felter der de spyr ut ild på både hvite og svarte felter. Det fine med en svartfeltsstrategi er nettopp at tårnene og dronningen vil finne fine felter i motstanderens, eller egen leir, på svartfeltene der en er sterk og der en ikke kan angripes selv.

- Når svartfeltsdrømmen er oppnådd og en har skapt store sår i motstanderens leir, startet et angrep, fått fine felter eller besitter initiativet er det ofte på sin tid på et eller annet tidspunkt å begynne å ta de hvite feltene også ved å sette bønder der for å dominere hele brettet. Om en ikke har fått til et avgjørende angrep før den tid.

- Ikke overdriv det å sette bønder på en farge. Det kan fort slå tilbake på deg selv ved at stillingen blir statisk eller at motstanderen blir for sterk på motsatt farge.

Da er det tid for et praktisk eksempel der du skal legge merke til hvordan svart med 2.g6!? og 5...c5! starter sitt svartfeltsspill. Se og lær!

 

Hvit: Paul Svedenborg (2361)
Svart: Sven Wisløff Nilssen
Sted: Bodø Open Grand Prix (4), 01.09.1991

1.c4

- Paul har alltid vært en angrepsspiller og 1.e4 har vært hans våpen. Men i en tidligere runde av Bodø Open dette året spilte jeg svart i Marshall-angrepet og vant en voldelig angrepsseier som Svedenborg påsto skremte han fra taktiske slag. Han ville ha en roligere duell og det fikk han. Gjett hvem som var glad for det!

1...Sf6 2.Sc3 g6

- En grei måte å spille mot engelsk på hvis man har kongeindisk på repertoaret - noe jeg hadde. Kongeindisken er fin slik sett. Den kan spilles mot både 1.c4, 1.d4 og 1.Sf3 selv om det i navnet ikke blir en ekte kongeinder før d-bonden inntar d4.

3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 5.e4!?

- Gir svart et valg om å spille kongeindisk eller å spille frem c-bonden frem for å få stillingstyper fra Botvinniksystemet der svart får d4-kontroll.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?5...c5!

- Det er en grunn til at Botvinnik-systemet aldri har blitt veldig populært. Hvit svekket i siste trekk d4-feltet og svart er straks på hugget og tar sikte på å kontrollere, eller angripe, dette svarte feltet.

6.f4?!

- Adresserer ikke sentrumskampen som pågår - men tar i stedet terreng. Sterkere teoretisk sett er det mer fleksible: 6.Sge2 da svart svarer med: 6...Sc6! for å besvare et prematurt d4 med: 7.d4? cxd4 8.Sxd4 Sxe4! og svart vinner en viktig bonde.

6...d6 7.Sf3!?

- Det naturlige her er: 7.Sge2! slik at løperen på g2 fortsatt spyr ut ild i den lange diagonalen.] 7...Sc6 Svart har så langt satt press på de svarte sentrumsfeltene e5 og d4 ved å spille løperen til g7 støttet opp av c5 og d6 og nå Sc6 som ytterligere tar sikte på å befeste disse feltene i svarts favør.

8.0-0 a6!

- I en svartsfeltsstrategi - som svart spiller på i dette partiet - med kontroll over de svarte feltene i hvits stilling, så er det viktig med en plan utover det å bare kontrollere felter. En slik plan er normalt et brudd, en invasjon eller et kongeangrep og i denne stillingen er det snakk om et hvitfeltsbrudd med a6 og b5!. Fra b5 kan bonden gå videre til b4 og være med på å myke opp hele den lange svarte diagonalen fra h8 til a1. Dessuten trenger tårenene arbeidsoppgaver de nå får på dronningfløya. Grunnen til at jeg gir trekket et utropstegn er at det er viktig å komme først til mølla i slike situasjoner der hvit også kan tenke seg å spille a3, Tb1 og b4 for å ta terreng og gripe initiativ.

9.d3 Tb8 10.a4 Se8!

- Også 10...Lg4! med planen Se8-c7 fortjener et utropstegn her. Springeren vil på c7 støtte opp om det viktige b5-bruddet og den har også muligheten til å hoppe inn i det svarte hullet på d4 via c7-e6-d4!. En brillefin manøver med andre ord.

11.Le3

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
11...Lg4(!)

- Det handler om feltet d4. Svart kunne også satt løperen på d7 med påstanden om at han da beholder løperparet, og at løperen støtter opp om b5-bruddet fra d7, men det ville vært en tvilsom påstand av kortsiktig verdi. I denne stillingen handler det jo om de svarte feltene i sentrum og da vil svart svært gjerne bytte hvitfeltsløperen sin mot en hvit springer. Drømmen er nemlig å bli sittende igjen med sterk springer på d4 mot en elendig løper på g2. Men foreløpig ønsker svart ikke å bytte svartfeltsløpere fordi planen hans med Sc7 og b5  er en plan der Lg7 deltar. En skal altså ikke bytte brikker når en lett offiser deltar i hovedplanen en spiller på. Men en springer mot en springer er et godt bytte for svart som dermed får mere plass og mindre motstandere mot feltet d4. I denne stillingen er det også helt greit for svart å bytte dronninger siden den er med på å kontrollere svake felter i hvits leir og fordi dronningen er en viktig brikke i hvits eneste plan her - et kongeangrep.

12.h3?!

- Koster tid, og provoserer frem et bytte svart uansett ønsker seg. Bedre var: 12.Dd2 med trusselen Sh4! for å beholder springeren og samtidig true f5, fulgt av h3 som fanger løperen. Svart unngår selvsagt dette med et avslag på f3 og han har fått til et gunstig avbytte.

12...Lxf3 13.Txf3!

- For å se hva som er best i en slik situasjon der tre brikker kan slå igjen må en tanke litt fremover. Svarts naturlige svart her er Sd4 på et gitt tidspunkt og da må hvit ha et svar klart. Siden løperen stenger f-linja og står keitete på f3 slår en ikke med den. Dronningen skal trolig videre til idealfetet d2, mens tårnet skal til f2 der det står bedre enn på f1. Derfor avslag med tårnet.

13...Sd4?!

- Det var fristende å hoppe inn i hullet siden en da også truer det og dermed får innhoppet "med tempo". Men som vi lærte av Nimzowitsch så er trusselen ofte sterkere enn utførelsen. Her burde altså svart bare fortsatt å bygge opp trykket ved å forfølge planen sin som altså er Sc7, b5 for å gjøre Lg7 enda sterkere: 13...Sc7! 14.f5!? b5 15.axb5 axb5 16.Tf2 Ld4 og svart står gulle godt!

14.Tf2 Sc7 15.f5!?

- Har en sagt A (spilt f4), så får en si B (spille f5) - er Pauls tanke her. Trekket tar e6-feltet fra Sc7, det tar terreng og det kan åpne f-linja på et gunstig tidspunkt og det kjemper om e6-feltet og kan gjøre g6-svakt På minussiden er det nå et nytt blødene sår som svart kan massere - denne gang er hullet på feltet e5.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
15...b5

- Det å følge planen er en viktig ting i sjakk og svart trenger dynamikk og angrepsmål for å vinne partiet. Fine felter er ikke nok.

 

16.axb5

- Hvit kunne her straffet svarts premature innhopp på d4 med: 16.cxb5 axb5 17.a5! og stillingen er mer uklar enn det hvit fortjener at den er på grunn av varianten: 17...Ta8 18.Se2 Sc6 19.e5! og svart må ofre en kvalitet, men får gedigen kompensasjon tilbake og står best selv om hvit fullt og helt er med i partiet her sånn objektivt sett.

16...axb5 17.cxb5

- Hvits stilling rakner om svart får slått inn på c4 og skapt nye svakheter. F.eks.: 17.Dg4 bxc4 18.dxc4 Sc6 19.Taf1 Tb4 20.Dh4 Se5 og hvits angrep ser farligere ut ved første blikk enn det det faktisk er, og i mellomtiden rakner hele dronningfløya.

17...Scxb5 18.Sd5 Sc7!

- Truer på b2 og truer også med et springerbytte som vi husker er gunstig for svart i denne stillingen siden svarts gjenværende springer i så fall ikke vil ha en naturlig opponent.

19.Sc3 Sc6?!

- Begge parter ønsker som neste ledd i sine planer å få dronningene til gode felter for å få tårnkontakt. Altså få de tunge offiserene i spill! Problemet med svarts trekk er derfor todelt. Det adresserer ikke problemet med å få dronningen til svart i spill og det gir hvits dronning en fint felt på d2 da gaffelen med Sb3! ikke lenger er mulig. Da hjelper det ikke at ideen med Sc6 er god på lang sikt. Ideen er selvsagt å bytte løpere på d4.

20.fxg6?!

- Gir opp spenningen i stillingen på et tidspunkt der det er gunstig for svart! Pauls plan var å besvare 20...hxg6? med 21.h4! og hvit har en plan å spille på - men svart er selvsagt ikke så samarbeidsvillig. Sterkere var: 20.Dd2! og hvit er inne i partiet selv om svart har en klar posisjonsfordel her.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
20...fxg6!

- Går midt i mot regelen om å slå inn mot sentrum - men er klart sterkest her da trekket løser problemet med arbeidsoppgaver til svarts dronning.

21.Txf8+ Dxf8 22.Dd2

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


22...Ld4!


- Planen bak Sc6, og et gunstig bytte for svart, da hvits svarte felter ytterligere svekkes ved at den store forsvareren av felter som d4, f4, h6, g5 og f2 nå forsvinner.

23.Lxd4 Sxd4 24.Tf1 Dg7

- En gunstig effekt av løperbyttet var selvsagt at dronninga nå får gode felter. Legg førøvrig merke til følgende som er typisk for svartfeltsspill:

1. Alle svarts sentrumsnære bønder står på svarte felter og alle svarts offiserer står på svarte felter. Der står de nemlig trygt og godt! Trygt fordi ingen kan angripe dem på svart siden hvit da typisk nok er sterkere på hvite felter og godt fordi springerene angriper hvite felter - slik at svart ikke blir så svake på dem og fordi tårn og dronninger jo angriper både svarte og hvit felter. Dermed har egentlig ikke svart en hvitfeltssykdom siden offiserene støtter opp om også disse feltene.

2. En annen viktig ting når en dominerer en feltfarge er: Begynn å dominer de motsatte feltene! Det er altså en plan for svart her å spille i hvert fall e6 for å ta viktige hvitfelter og å ha springerne på svartfelter slik at de dominerer hvite felter. Springeren virker nemlig alltid på motstatt farge av det den står på!

25.h4!

- En plan er bedre enn ingen plan. Trekket åpner for Lh3 og hvit håper at h5 kan komme under gunstige vilkår.

25...Sc6!?

- Springeren angriper i løse luften fra d4, så dette feltet forbeholdes nå dronningen, så skal springeren til sitt nye idealfelt e5 der den angriper d3 og holder øye med f3 og c4-feltene...

26.Df2

- Spørsmål: Hvilke brikker vil svart bytte i denne stillingen? Skal han spille Tf8, Dd4 eller skal han unngå begge disse trekkene?

26...Dd4!

- Her ville 27...Se5! også gitt en vinnende stilling, men tekstrekket vinner på teknisk vis - noe som alltid er deilig for en sjakkspiller. På teknisk vis betyr at en ikke trenger å regne all verdens varianter, men at det mer er tematikk og teknikk som styrer resten av partiet. Det ville forøvrig vært en stor tabbe å bytte tårn her - noe som ville ledet mot en remisstilling! Tårnet til svart står jo ideelt og er mye mer aktivt enn hvits som savner arbeidsoppgaver. En svakhet som den på b2 er jo kun en svakhet om motstanderen har brikker å angripe den med.

27.Dxd4 Sxd4?!

- Svart vinner en bonde i varianten: 27...cxd4 28.Sd5 Sxd5 29.exd5 Se5 30.Le4 Txb2 31.Tf2 Tb3 32.Td2 og denne stillingen må være vunnet for svart med bonde over og god springer mot dårlig løper. Omgruppere springeren til c5 og spille kongen opp er en plan. Men svart ville ha mer og beholdt derfor presset og den gode bondeformasjonen.

28.Tf2?!


- Problemet med svarts veivalg her var: 28.e5!, som åpner for Lg2, og som eventuelt gir svart splittede bønder. Bonden på b2 ryker da, men hvit får noen remissjanser basert på det reduserte materiellet.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


28...Sc6!


- Denne tapre springeren rygger nok en gang for å komme til idealfeltet e5.

29.Td2 Se5

- Dermed blokerer springeren e5-fremstøtet og står idealt i forhold til å likvidere d3-bonden. Stillingen er nå fullstendig posisjonelt vunnet for svart. Resten er en lek.

30.Kf1 Kf8

- Kongen er god å få med i sluttspillet. Svart er selvsagt ikke redd for tårnsjakken på f2 og e6 er jo endel av planen for å ta viktige felter.

31.Ke2

- Eller: 31.Lh3 e6 32.Ke2 Ke7 og hvit slipper opp for fornuftige trekk, så svart kan rolig forbedre stillingen sin ved å forbedre Tb8, Sc7 og Ke7 sine plasseringer.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

31...e6

- Stockfish påpeker at: 31...Se6! 32.Lh3 Sd4+ 33.Ke3 Tb3 er fullstendig vinnende og det er helt rett siden hvit er bastet og bundet på både hender og føtter. I partiet spilte hvit en litt langsommere plan som vi mennesker ofte gjør når vi kaller resten for teknikk.

32.Sd1?

- Slipper springeren gratis inn på d4. Stockfish 5 surrer litt med gevinstføringen i dette tekniske sluttspillet, så det er enda på sin plass å holde tunga rett i munnen: Stockfish vil spille det merkelige: 32.Lf3 Sb5 33.Ke3 Sd4 34.Ld1 Sb3?! 35.Tf2+ Ke7 og dette er jo ikke så lett, og dessuten burde hvit slått av på b3. En menneskestyrt variant er mer relevant her: 34...h5 35.Tf2+ Ke7 36.Tg2 Sdc6! 37.Th2 Tf8 38.Td2 Sb4 39.b3 Sbc6! 40.Le2 Sd4 41.Ta2 Sec6 42.Ta6 Kd7 43.Ta2 Kc7 44.Tb2 Sb4 45.Ld1 Tf1 46.Td2 Kc6 47.Sa4 Sbc2+! 48.Txc2 Txd1 49.Tb2 Tg1 50.Kf2 Tc1 med en soleklart vunnet stilling for svart.

32...Sb5! 33.Lf1

- Bukker en kvalitet i tidsnøden, men slaget var totalt tapt allerede.

33...Ke7

- Det enkle: 33...Sd4+ 34.Kf2 Sef3 vinner kvaliteten og partiet. Teksktrekket er mer autopilot, men vinner det også så ingen grunn til kritikk.

34.Ke3 Sd4 35.Kf2

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
35...Sef3

- Der så svart findusen og partiet er over.

36.Te2 Sxe2 37.Lxe2 Sd4

- Legg merke til hvordan svartfeltsgrepet er fullstendig drepende langt inn i sluttspillet.

38.Lf1 Ta8 39.Ke1 Ta1 40.Kd2 Sb3+

- Dermed var tidsnøden over og begge parter kan summe seg og hvit kan gi opp.

41.Ke2 Tb1 42.Lh3 Sc1+ 43.Kd2 Sxd3

Sluttstillingen i partiet Paul Svedenborg vs. Sven Wisløff Nilssen, Bodø Open 1991:- Og med kvalitet og bonde over faller resten av korthuset til hvit raskt - et minneverdig parti som kan lære en mye om svart- og hvitfeltsstrategi.

0-1

Vladimir Kramnik i Qatar Masters


Så glad blir man når man spiller et instruktivt parti som går rett inn i Sjakkfantomets spalter!
Foto: http://www.qatarmastersopen.com/

Vladimir Kramnik er en av de virkelig store innen dagens toppsjakk. Hans berømmelse vil vare evig i sjakkens verden takket være at han detroniserte selveste Garry Kasparov i år 2000 og dermed inntok tronen som den 14. verdensmester i sjakk.

Kramnik har en dyp posisjonell spillestil. Når han blir spurt om hvilke bøker han har lest skjønner vi hvorfor. Hans første bok var en partisamling av Anatoly Karpovs partier som han leste om og om igjen før han tok fatt på klassikeren "Mitt system" av Aron Nimzowitsch. En undervurdert bok i vår tid spør du meg. Boka har fått både laurbær og nedsettende ord opp gjennom historien, men mest laurbær. Det er da også en virkelig klassiker og grunnen til at jeg nevner den eksplisitt denne uka er at ukas parti er sterkt inspirert av nettopp Karpovs rolige posisjonsspill generelt og Nimzowitsch spesielt. Her ser vi hvordan Kramnik hemmer motstanderen, hvordan han blokerer svake bønder og hvordan han til slutt likviderer dem. Alt i Nimzowitsch sin ånd.

Kramnik har nettopp vært på tokt sammen med Anish Giri og Mamedyarov innen topp-10 i verden og spilt en stor åpen turnering i Qatar - spennende! Kramnik og Giri gjorde sine saker godt, men ble begge for lette for den kinesiske junioren og "Open-spesialisten" Yu Yangyi som vant hele sulamitten etter to seire mot nettopp Giri og Kramnik i de to sluttrundene. Altså en vel fortjent seier til det kinesiske stjerneskuddet som også var på det seirende OL-laget i sommer.

Kramnik spillestil er krevende, men også meget effektiv på sitt beste. Han bygger sten for sten og spiller en form for posisjonell sjakk der bondestrukturen står i sentrum. Struktur og aktivitet er hans arbeidshester og de trekker lasset i riktig retning. Kramnik har også en klarhet og logikk i spillet sitt som jeg ikke finner hos noen andre i verdenstoppen - inklusive Magnus Carlsen. Derfor er Kramnik sin bok My Life and Games en absolutt vinner under juletreet til en du er glad i. Biografidelen i boka er ikke gull - men partikommentarene kommer du fort hele veien til Vladivostok med. For her er det mye som glitrer.

Når Kramnik svinger pisken er det ofte i form av en innsats tidlig i partiet - en gambit. Vi har sett det mot Grunfeld der han ofrer a-bonden. Vi har sett det i kongeindisk der han ofrer i bajonett-angrepet og vi har spesielt ofte sett det i katalanske farvann der c-bonden går tapt. Men det koster tid å ta bønder og som oftest får Kramnik bygd opp et sterkt sentrum som motytelse. I tillegg er han nifs på å legge press på motstanderen. Kramnik er rett og slett god på sitt beste.

I ukas parti ser vi den gamle høvdingen spille ned ungfolen Anish Giri etter alle kunstens regler. Se og lær!

 

Hvit: Vladimir Kramnik (2760)
Svart: Anish Giri (2776)
Sted: Qatar Masters Doha (7), 02.12.2014

1.d4

- Kramnik er en utpreget d4-spiller og i våre dager varierer han stort sett bare med 1.Sf3 mot utvalgt motstand.

1...d5 2.c4 c6

- Slavisk har det siste 10-året vært litt av et moteforsvar på toppnivå, inspirert av spillere som Aronian og Anand.

3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
5.g3

- Et forsøk på å gå over i lukket katalansk. Her er 5.Lg5 og 5.e3 mye mer populært og dette trekket kom derfor kanskje overraskende på Giri. Men Kramnik er en katalansk-ekspert så dette er hans gate.

5...dxc4!

- Når springeren er utviklet til c3 er dette ekstra attraktivt. Svart vinner en bonde, men hvit får kompensasjon i form av sentrumsinnflytelse.

6.Lg2 b5 7.Se5! a6

- En hovedvariant her var: 7...Sd5 8.0-0 Lb7 9.a4 a6 10.e4 Sxc3 11.bxc3 Sd7 med en stillig i dynamisk balanse. Hvit har sine fordeler i stillingen basert på sentrum og et friere spill, mens svart er solid og har bonde over. Spillbart for hvit her var ellers: 8.Sxc6 Db6 9.Se5 Lb7 10.e4 med parti-trekket er mye mer ambisiøst og også sterkere.

8.0-0 Lb7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
9.b3!

- Hvit brekker bort krumtappen på c4 og gir dermed svart to tilbakehengende bønder på a6 og c6. Et klart posisonelt sterkere alternativ her enn det tematiske 9.a4!?.

9...cxb3 10.axb3

- En såpass sterk spiller som IM Frode Elsness har slått tilbake med dronningen her - tekstrekket er posisjonelt sett mye sterkere da a-linja åpnes og bonden selv står bedre på b3 enn på a2 - noe du ser om du planter en svart hest på b6. A-linja er dog viktigst.

10...Le7 11.Lb2!

- Et strålende trekk fra Kramnik som beholder løperparet på brettet og som støtter opp om sentrum og feltene d4 og e5! Noe som er tema senere. Sterke spillere som Wang Yue, Igor Lysyj og Jon Ludvig Hammer har i denne stillingen spilt 11.Lg5!? - men da er de utsatt for h6 og dess flere brikker svart har dess større problemer har han med å stokke brikkene bak frontlinjene. Her er det hvit som har terrengfordel og best plass for brikkene sine.

11...0-0 12.Dc2?!

- En unøyaktighet fra Kramnik som kunne gitt svart fri utvikling. Bedre var 12.Se4! Dc7 og først nå 13.Dc2 da 13...Sbd7? 14.Sxc6! Lxc6 15.Dxc6 er veldig veldig godt for hvit. Slik det nå går kunne svart utlignet med 12...Sbd7!

12...Sfd7?!

- Tematisk for varianten - men her er dette kunstig da dette feltet er forespeilet springeren på b8, som nå mister sine arbeidsoppgaver. Bedre var altså 12...Sbd7. Spilt før er: 12...Db6 13.Se4! Sxe4 14.Dxe4 i Smirnov,A - Iljushin,A / Samara 2012. 1-0 i 58 trekk.

13.Sd3!

- Se forrige note - brikkene må holdes på brettet.

13...Db6 14.Se4 a5

- Gir Sb8 et felt på a6 og tar feltet b4 i samme slengen.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?


15.Sdc5


- Enda sterkere var trolig 15.Sec5! da springeren på d3 står ypperlig allerede og f5 da ikke truer. C-bonden til svart er en etterhengende bonde og sammen med isolerte bønder skal en ifølge Nimzowitch følge en tre trinnsplan mot slike bønder: "Først hemme, så blokere og til sist tilintetgjøre dem". Kramnik har så langt hemmet svarts motspill. Nå blokerer han c-bonden...

15...Lc8!?

- Mye taler for at svart burde prøvd desperadoen: 15...f5! 16.Sxe6 (16.Sxb7 fxe4 17.Sc5 Sxc5 18.dxc5 Dxc5 19.Dxe4) 16...fxe4 17.Sxf8 Sxf8 18.Dxe4 Lf6 og i begge tilfeller er svart med i partiet.

16.Dc3!

- Mange ville nok her spilt det naturlige 16.Tfd1 for å få den dårligst plasserte brikken i sin naturlige posisjon. Men Kramnik vet bedre! Først hemme, så blokere og til slutt tilintetgjøre - du husker Nimzowitschs ord? Her lokker Kramnik svarts b-bonde frem slik at svarts dronningfløy mister all sin mobilitet. Det truer nemlig d5! noe voldsomt. Legg merke til funksjonen til Lb2 i denne varianten. Deretter får han f-tårnet dit det skal - klart i c-linja til likvidering av svakheten på c6!

16...b4 17.De3

- Et mer aktivt felt enn c2.

17...Sa6 18.Tfc1 Sc7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
19.Sxd7!

- Fjerner en forsvarer av feltet c5 og vinner et slags tempo ved å hoppe inn igjen på gullfeltet.

19...Lxd7 20.Sc5 Le8

- Selvsagt ikke: 20...Lxc5 21.dxc5! Db5 22.Dd4 og vinner offiser på grunn av matt-trusselen på g7.

21.Ta2!

- Spørsmålet var: Hvordan forbedre stillingen til hvit? Eller som vi sjakkspillere sier, hvordan gjøre fremskritt? Svaret ble: Gjøre små steg ved å forbedre brikkenes plasseringer. Nå står tårnene klar til å kunne dobles i c- eller a-linja.

21...Db5 22.Dd3!?

- Et trekk av Kramniske dimensjoner. Kramnik elsker å spille på bare to resultater og uten dronninger vil svart aldri få motspill her. Det er igjen Nimzowitch og først hemme...

22...Dxd3

- Svart burde benyttet anledningen til: 22...Lxc5! 23.Dxb5 Sxb5 24.Txc5 Ta6 som eliminerer en god hvit brikke og setter opp en slags forsvarsformasjon.

23.Sxd3

- Nå fikk hvit bevart springeren som kan springe videre til e5! og dermed delta i kampen om å likvidere c6.

23...Sd5 24.Se5 Ta6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
25.Lf1!

- Det er på plass med nok et berømt Nimzowitch sitat: "Trusselen er sterkere en utførelsen!". Nå er trusselen om e4 enda sterkere enn den var i forrige trekk!

25...Sc3?

- Det hang på c6 og e4-truet så Giri mister tålmodigheten og gir bonden tilbake under lite gunstige vilkår. I slike stillinger er det viktig å få mest mulig igjen for bonden som gis tilbake i form av aktivitet og siden Le8 står dårlig burde svart heller gitt tilbake bonden på c6 som jo også fortsatt vil være svak. Så 25...Ta7 var bedre da det oppnår to viktige ting. Trekke seg ut av Lf1 sin radius og å gi bonden på c6 i stedet.

26.Lxc3 bxc3 27.Txc3

- Dermed er c-bonden fortsatt sykelig svak og hvit truer fortsatt e4...

27...c5?!

- Igjen desperasjon. Svart gir c-bonden under dårlige vilkår. Han burde i stedet fortsatt spilt 27...Ta7 slik at hvits sterke springer møtte gi seg selv på c6. Nå får i tillegg hvit en sterk fribonde!

28.dxc5

- Vinner bonde og gir hvit en sterk fribonde - svarts offerspill har spilt falitt!

28...Lf6

- Dette må ha vært Giri sitt poeng, men Kramnik vet råd.

29.f4 Lb5 30.Lg2

- Tar c6-kontroll. Gode råd er nå dyre. Rettere sagt, hvit står til gevinst.

30...Ta7

- Så alt, alt for sent!

31.c6 Le7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
32.Le4

- Med trusselen Ld3!

32...f6 33.Sf3

- Legg merke til at Ta2 nå dekker e2 økonomisk. Det lille forbedringstrekket for 12 trekk siden var altså flerfunksjonelt.

33...Td8 34.e3 e5 35.fxe5 fxe5 36.Tc1 a4 37.bxa4

Sluttstillingen i partiet Vladimir Kramnik vs. Anish Giri i Qatar Masters 2014:
- Og Giri hadde sett nok. En mulig avslutning var: 37.bxa4 Txa4 38.Txa4 Lxa4 39.c7 Tc8 40.Lf5 og fribondens triumf er komplett. Legg merke til hvordan svart hadde 3 bønder mot 1 på dronningfløyen - noe som ble til 2 mot null for hvit i sluttspillet! Meget spesielt. Et fantastisk instruktivt posisjonsparti av Kramnik dette!

1-0

Sjakk-VM: Nachspiel - 11. matchparti


Magnus Carlsen foran de hvite brikkene som han vant med i 11. matchparti!

Foto: Vladimir Barsky | www.sochi2014.fide.com

 

Så ble det norsk seier i sjakk-VM og hvilken seier! Magnus og Anand spilte et kjempeparti i 11. runde av VM som bølget frem og tilbake før Anand gjorde en kjempetabbe slik at Magnus kunne spille det hele hjem med noen presise trekk. 6.5 - 4.5 til Magnus - fantastisk!

Det er bare å ta av seg hatten, bøye seg i støvet og feie golvet med panneluggen i pur glede. Ja, for dette er stort. Capablanca, Euwe, Smyslov, Tal, Spassky og Fischer satt alle bare en periode som verdensmester - mye kan gå galt! Nå sitter Magnus i hvert fall i to perioder og mer skal det bli! Ja, for verdensmestre som sitter i mer enn en periode har en sterk tendens til å vinne tredjematchen også. Men nå skal vi ikke tenke fremover - vi skal bare glede oss over Magnus Carlsen og hans storspill!

Partiet i dag ble spennende. De spilte nok en gang Berlinforsvaret og Anand fikk til slutt smekk på fingeren i dette lange, klassiske sluttspillet som oppstår i hovedvarianten. Anand syntes å være godt forberedt nok en gang og fant fine trekk som Le6 og g5! som satte opp en slags boks på kongefløya. Anand sa om midtspillet: "Well, it was a very tense position. When I got this b5 break I understood that if he did'nt take the pawn the position was very tense."
 og han la til at: "I can't explained why I went for this exchange sac." og "It was a bad gamble, and it was punished".

På spørsmål om hvordan matchen var svarte Anand: ""I was happy with something." og "For example I played better with white than last year." og "With black it did'nt go so well. På spørsmål om han ville legge brikkene på hylla kom det et kontant: "No" - Vishy Anand. På spørsmål om hva han tenkte når han spilte Tb4, svarte Anand: "I was'nt thinking very clear at this point anyway." og "All things taken into account, he played better" og så la han til: "Obviously my nerves was the first to crack." Sammenlignet med Chennai-matchen var denne matchen noe annet og Anand svarte: "I played much better. I got interesting positions to play, which I did'nt get in Chennai".

Magnus på sin side svarte norsk presse med at denne matchen var mye tøffere enn den i Chennai, så den smakte også bedre for han. Om partiet sa han: "Det var tøft. Det var ikke akkurat en slik stilling en vil ha når det gjenstår bare to partier og en leder." På pressekonferansen svarte han på hvordan han følte seg rett etter partiet: "Happy and relived. - Both." og "It was a tough day, and espesially today it was a tough game." og "I did'nt particularly want to come back and play with black..." og "Today it was a real struggle." og "Eventually I handled the complications better." og "I was fairly happy when he played that move cuz I did'nt think he would have enough compensation."

På spørsmål om hvordan oppholdet i Russland har vært svarte Magnus: "I am happy with everything. My team and I have been treated very well, so everything is fine." På spørsmål om hvordan han spilte i dagens parti: "Its hard to say. But maybe I did'nt play the best from move 19 to 24." og "I am very happy after how I played after that." Så Magnus storspilte på slutten av partiet og sa at i midtspillet så var nerver et tema: "There definately was nerves and I think I handled them better than he did." Magnus sa også til norsk presse at: "Det var en veldig bra følelse (å vite at han vant) og jeg hadde problemer med å kontrollere alt, og alle følelsene, da jeg skjønte at dette var vunnet (før Td7!)."

På spørsmål om hvor glad han var alt i alt over matchen,svarte han: "I think it has been incosistent." og "But I think it's been ok, but obviously I could improve." og så la han til at han i visse faser av matchen spilte godt. Det synes vi også og matchen var alt i alt flere hakk bedre enn den i Chennai. Magnus ble også spurt om Berlinforsvaret, og han svarte: "This time I played 1.e4 in every game and Berlin has been his main defence for years. And actually for many years I thought that the Berlin suits my style with both colors, and thats probably why I play it." Det siste skriver vi under på og jeg skrev at jeg mente Berlinforsvaret ville passe Magnus godt med begge farger før han selv begynte å spille det regelmessig. Best uten dronninger - det er Magnus det!

Dagens parti overrasket meg litt da Anand valgte et forsvar som kunne gi Magnus spill på bare to resultater. Men Anand kjenner Berlinforsvaret godt og han spilte klokelig den gamle varianten med kongen til c8 i stedet for den moderne remisvarianten med kongen til e8 slik at han beholdt motspillsjanser lengre. Det er åpenbart bedre å spre vinstmulighetene over to partier - slik Kramnik gjorde det mot Leko i VM-matchen i 2004 der han spilte Benoni- enn å bare satse alt på sistepartiet med hvit. Derfor kunne Anand godt spilt enda sprekere da nerver spilte inn for Magnus også. Men i etterpåklokskapens lys, så ser vi at det var Magnus som taklet nervene best og det er grunn til å tro at han ville vunnet åkke som.

Det er jo bare å la seg imponere over det Magnus Carlsen får til over 64 ruter. Verdensmester i sjakk på andre perioden. Verdensmester i hurtigsjakk, i lynsjakk og attpåtil verdensener for 5 året på rad. Magnus er rå og vi har grunn til å glede oss! Ja, for fortsettelsen ser lys ut. Magnus har noen unge konkurrenter i Caruana og Grischuk som begge ikke er utlært og i fin utvikling. Begge spiller også spennende publikumssjakk - så en VM-match mot en av disse vil bli en højdare for sjakkpublikum. Når det er sagt så tror jeg Magnus vil spise Grischuk rå som Sushi. Han vil utnytte den lille utålmodigheten og det litt aggressive angrepsgenet til Grischuk og spille han ned. Men Caruana - smak på navnet! - da snakker vi! Det vil bli en uhyre spennende VM-match og en match jeg tror vil fenge en hel verden i enda større grad enn årets VM-match. Spilt i vesten - gjerne i London eller Paris. Det hadde vært noe.

Nå begynner jo også Magnus å sette pris på VM-tittelen slik at det holder. Alle kunne se og høre at gutten var rørt under pressekonferansen i Sochi. Magnus har jo kjempet som en løve mot tigeren fra Madras og endelig kunne han slippe jubelen løs. Fantastisk. Og ekstra artig ble det med et så spennende sisteparti - en virkelig rysare eller thriller på godt norsk. Magnus kontret i grevens tid og spilte det hele hjem med stor stødighet. Pent.

Ellers har Magnus avslørt sine hemmelige sekundanter. Peter Heine var som kjent i Sochi, mens Jon Ludvig Hammer satt i Kragerø Resort sammen med Michael Adams(!) - britisk storspiller i verdensklasse og Fressniet som vi alle trodde var med i teamet.


Da ser kongerekka fortsatt slik ut: William Steinitz, Emanuel Lasker, Jose Capablanca, Alexander Alekhine, Max Euwe, Mikhail Botvinnik, Vassily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Bobby Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik,Vishy Anand og Magnus Carlsen!

Hvem blir den neste? Vi gleder oss til fortsettelsen!

Her er dagens parti med mine kommentarer:
Hvit: Magnus Carlsen (2863)
Svart: Vishy Anand (2792)
Sted: VM i Sochi (11), 23.11.2014

1.e4 e5

- Så velger Anand kongebonden igjen. Det betyr at han vil ha mer soliditet enn det sicilianerne ga ham.

2.Sf3 Sc6 3.Lb5

- Spansk åpning heter Ruy Lopez på engelsk og ble utarbeidet av den spanske presten Ruy Lopez på 1500-tallet og er VM-historiens nest mest spilte åpning.

3...Sf6 4.0-0

- Magnus unngår 4.d3 som han hadde suksess med i 2. matchparti. I stedet spiller han det berømte Berlinsluttspillet som Kasparov og Kramnik debatterte i VM-matchen i år 2000. Litt overraskende for meg.

4...Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
9.h3

- En liten nyanseforskjell over det klassiske trekket her som er 9.Sc3. Poenget er at hvit i visse stillingstyper vil ha springeren på d2 - særlig i systemer der en gjør en fianchetto av svartsfeltsløperen til hvit.

9...Ld7

- Et trekk Kramnik har spilt og som Jon Ludvig Hammer har spilt i en rekke partier - dessuten spilte Magnus dette mot Anand i fjor. Et mer spennende valg enn 9...Ke8 siden kongen nå kommer til c8 og b7 og dermed kan hjelpe til på dronningfløyen.

10.Sc3 h6

- Et viktig systemtrekk når svart forlater e-linja og ikke dekker f7 lenger. Trekket stopper Sg5 og tar ut Lg5-ressurser i visse stillinger.

11.b3

- Et trekk som er ofte spilt i denne stillingen, hovedideen nå er å få sprengt på med e6 for å få liv i svartfeltsløperen på b2.

11...Kc8 12.Lb2

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
12...c5

- En nyhet fra Anand, men et kjent trekk i disse typestillingene.

13.Tad1 b6 14.Tfe1 Le6

- Via trekkomkastninger ville: 14...Se7 gått over i Anand - Nakamura, 2010: 15.Se2 Sg6 16.h4 Le7 17.e6 Lxe6 18.h5 Sh4 19.Sf4 Sxf3+ 20.gxf3 og Anand fikk etterhvert fordel i et parti som endte remis i: Anand,V - Nakamura,H / London 2010, 1/2-1/2 i 74 trekk.

15.Sd5 g5 16.c4 Kb7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
17.Kh2!

- Magnus finner en god plan - kongen kommer opp til g3 med kongen der den dekker viktige felter som g4 etter at bonden hopper frem fra g2 til g4.

17...a5 18.a4 Se7 19.g4

- Tar feltet f5 og fikserer g5-bonden slik at hvit kan spille på h4-planen sin.

19...Sg6 20.Kg3

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
20...Le7!

- Meget solid forsvarsspill av Vishy dette. Han får nå tårnkontakt og utfordrer snart Magnus sin springer på d5.

21.Sd2 Thd8 22.Se4 Lf8!

- Anand fullfører sin forsvarsplan og beholder løperen.

23.Sef6

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
23...b5!!

- Et spektakulært trekk fra Vishy Anand som viser at han griper sjansene når han får dem.

24.Lc3!

- Ikke: 24.axb5?! a4 25.bxa4 Txa4 26.Tc1 Ta2 27.Lc3 Sf4! med svart fordel. Eller 24.cxb5? c6! 25.bxc6+ Kxc6 26.Se3 Lxb3 med en kjempefordel til svart!

24...bxa4

- Det mest ambisiøse. c4 og e5-bøndene til hvit er nå angrepsmål.

25.bxa4 Kc6 26.Kf3?!

- En spennende computervariant var: 26.Td3!? Lg7 (26...Sf4 27.Tf3!) 27.Sh5 Lh8 28.f4 Lxd5 29.cxd5+ Txd5 30.Tde3 gxf4+ 31.Sxf4 Sxf4 32.Kxf4 Og svarts merbonde oppveies av hvits mer aktive offiserer.

26...Tdb8 27.Ke4

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?

27...Tb4?


- Et høyst tvilsomt kvalitetsoffer, men klassisk i formen og veldig tematisk for stillingen. Det største problemet med kvalitetsofferet var at Anand hadde en annen god offervending med: 27...Tb3! 28.Tb1 Ta3 29.Ta1 Txc3!? 30.Sxc3 Lxc4 og her har svart fått en bonde for kvaliteten og han har et sterkt løperpar.

28.Lxb4 cxb4

- Heller ikke: 28...axb4 29.Sh5 Txa4 30.Ta1! var noe å rope hurra for for svart.

29.Sh5! Kb7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
30.f4!

- Magnus har nå stor fordel og det eneste spørsmålet nå er om Magnus vinner eller ei.

30...gxf4 31.Shxf4 Sxf4?

- Nok en blemme fra Anand. Sterkere var: 31...c6 32.Sxg6 fxg6 33.Sf4 Lxc4 34.Td7+ Kb6 35.Sxg6 Lc5 med et ørlite håp om å holde stumpene sammen for svart selv om en trenger dype analyser av denne stillingen for å si om den er remis eller ei.

32.Sxf4 Lxc4

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
33.Td7!

- Med vunnet spill for Magnus som får opp press mot c7.

33...Ta6!?

- Eller: 33...Tc8 34.Tc1 Lb3 35.Sd5 Lxd5+ 36.Kxd5 med en fullstendig vunnet stilling.

34.Sd5 Tc6 35.Txf7 Lc5

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
36.Txc7+!?

- Magnus avvikler til et lett vunnet sluttspill - verdensmesteren er vår!

36...Txc7 37.Sxc7 Kc6

- Ellers kommer 38.Tc1!

38.Sb5 Lxb5 39.axb5+ Kxb5 40.e6

- Dermed har Magnus gjort 40 trekk og han beholder VM-tittelen i enda to år.

40...b3 41.Kd3 Le7 42.h4 a4 43.g5

- Resten er en lek mellom katten og musa der Magnus bare kunne kose seg hele veien til VM-tittel!

43...hxg5 44.hxg5 a3 45.Kc3

 

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vishy Anand, 11. matchparti i VM:- Og endelig gir Anand opp dette håpløse sluttspillet.

1-0

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!


Sjakk-VM: Matchen - 11. matchparti

 Så klarte Magnus det vi alle håpet på - han forsvarte verdensmestertittelen mot Vishy Anand og vant VM-kampen 6.5 - 4.5 etter seier i dagens parti. Mye mer om VM-senere. Her er dagens parti med mine kommentarer:

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 11. matchparti av VM i sjakk - følg med!


Sjakk-VM: Vorspiel - 11. matchparti


Magnus Carlsen spiller på det jevne, men det synes å være nok til å bli verdensmester i sjakk 2014.
http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Så står vi foran det spennende 11. partiet i VM-matchen mellom Vishy Anand og vår egen Magnus Carlsen. Magnus leder altså med 5.5 - 4.5 når vi går inn i dette partiet og det betyr at han kan avgjøre det hele med seier med de hvite brikkene. Blir det remis, så er det opp til Anand å utligne med en seier i 12. matchparti med hvit og blir det seier til Anand så er alt helt i det blå. Det eneste som er sikkert da er at Anand får en enorm boost og at han for første gang i denne matchen er favoritt siden han har hvit igjen i siste parti.

Det har vært en spennende match slik VM-matcher ofte er spennende. Vi kommer til å huske denne VM-matchen lenge uansett resultat og en ting er sikkert. Vishy Anand har et renommert navn. Han har vist fine takter mot en sterk Magnus Carlsen og det i høy alder. Magnus på sin side har vært på det jevne til å være han. Ikke det helt store, men heller ikke bånn i bøtta. Litt av problemet for Magnus er at alle forventer så enormt mye av ham - kun det beste er godt nok og det er vanskelig å leve opp til.

Når vi nå går inn i avslutningsfasen så er det ikke bare et spørsmål om hvem som spiller best sjakk. Det er også et spørsmål om hvem som holder egne nerver i sjakk. Vi så det i kandidatturneringen i 2013 der nervene sviktet for Magnus og vi så det i VM-matchen i 2010 der Topalov ble over dristig og tok unødvendig risiko i det siste matchpartiet og tapte. Alt kan fortsatt skje selv om Magnus sine sjanser til å beholde tittelen nå er meget høye - kanskje over 80%.

Den fellen Magnus kan gå i er å bli for passiv når han nå er så nær seier i matchen. At han ikke prøver ordentlig med de hvite brikkene slik at Anand får et lett liv med de svarte brikkene. Da kan det siste langsjakkpartiet blir svært nervepirrende og krevende for oss alle. Anand på sin side bør absolutt velge ubalanse og skarpt spill i det 11. matchpartiet. La Magnus få sjansen til å feile. Spille på 3 resultater og ikke la Magnus sin drøm om å presse på vinst uten risiko falle i grus. Da lever matchen og slik optimaliserer Anand sjansene sine.

Den andre VM-matchen er for mange den tøffeste og for spillere som Capablanca, Euwe, Smyslov, Tal og Spassky så ble det bare en periode på toppen - mens det for en rekke andre har blitt tre perioder som verdensmester eller mer. Med Magnus føler en nesten at det står skrevet i stjernene at han skal ha en lang og innholdsrik karriere som verdensmester. Men jeg minner om at en kunne sagt det samme om den verdensmesteren Magnus oftest sammenlignes med - og det med rette. Den tredje verdensmester i sjakk Jose Raul Capablanca satt bare en periode - måtte vår mann sitte mye lenger!

Jeg forventer meg altså mye av det 11. matchpartiet der jeg tror Magnus spiller 1.e4 og at Anand svarer med en sicilianer. Noe annet vil jeg kalle uforståelig. Skulle Anand spille Berlinforsvaret spiller Magnus 4.d3! og da vil Anand heller ha: 1.e4 c5 2.Sf3 e6 og så et spennende parti med spill på tre resultater der mye kan skje. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Hva blir Magnus sitt åpningstrekk - 1.e4 nok en gang? Og Anand sitt forsvarsvalg? Kongebonden, siciliansk eller noe helt annet? Nervene og erfaringen tatt i betraktning - hvor store sjanser har Anand? Eller kontrollerer Magnus dette hjem?

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 11. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 10. matchparti


Magnus Carlsen spilte remis med de svarte brikkene i 10. matchparti av VM.
Foto: Vladimir Barsky | www.sochi2014.fide.com

Magnus spilte remis med svart i 10. matchparti av VM-finalen i Sochi - et godt resultat som bragte han nok et halvpoeng nærmere matchseier. Matchen står nå 5.5 - 4.5 til Magnus og førstemann til 6.5 i langsjakkdelen vil vinne. Det betyr at Magnus med seier med de hvite brikkene i det 11. matchpartiet kan spille hjem denne matchen - en spennende mulighet det.

I sjakk sies det at angrep er det beste forsvar og når Magnus i dag bare trengte remis med svart gikk han i stedet til motangrep med det beryktede Grünfeld-forsvaret. Dette var et forsvar Magnus begynte å spille etter at han gikk i lære hos legenden Garry Kasparov ett år i 2009 og på pressekonferansen sa Magnus: "We certainly looked at the Grünfeld when he was training me back in 2009."

Anand spilte den russiske varianten med 5.Db3 og Magnus på sin side besvarte dette med Kasparovs lille yndling - Prinsvarianten med 7...Sa6. Springeren på randen støtter her opp om c5-fremstøtet og er logisk selv om: "En springer på randen er en springer til fanden" - gammelt jungelord. For der ble springeren stående lenge og dette voldet Magnus sin stilling noen problemer. Da den fandens springeren kom med i spillet igjen via b4 ble Magnus sine problemer løst raskt og i dag hadde han ikke de store problemene selv om han hadde en slitestilling ut fra startblokkene.

Partene fulgte en stund et parti av Radosław Wojtaszek - Anand sekundant - og det spørs om ikke Magnus enten mikset opp varianter eller bløffet da han raskt spilte 14...Se4?! som gir svart noen problemer etter det sterke 15.d6! som Vishy tydeligvis ikke vurderte ordentlig. I stedet spilte han relativt safe og det ble for slapt til slutt. På spørsmål om hvem som vant det teoretiske slaget i dag svarte Anand høflig: "I don't know" - Vishy Anand. og Magnus la da til "Me neither, it has to be checked" - Magnus Carlsen. Sannheten var dog den at Anand igjen fikk endel push med hvit og Magnus sa til norsk presse at: "Det var spennende, og det ble litt mere spennende enn jeg håpet. Jeg var under press og måtte forsvare meg og jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det". På pressekonferansen sa Magnus: "I was a bit optimistic at first I must say. og "I somewhat underestimated Ng5, and after Ng5 I did'nt find it easy at all." og "And with the two bishops he had some pressure." Men nok en gang klarte ikke Vishy å sette press på Magnus etter en god serve. Ikke noe Te1, Ikke noe Tb1 og da var det to indre og bort med hvitfordelen for Anands del.

Anand sa på pressekonferansen at "19...Bd4! was very precise." og "Re1 was probably more precise than Td2." - Vishy Anand. På spørsmål om hvordan Vishy skulle slå tilbake i matchen sa han som sant er: "You just have to still try." Magnus fikk spørsmål om han hadde nerver nå på slutten, og svarte: "I though my nerves was OK. I don't know about the level of play - but the nerves where fine." og "Today it was a very interesting position to dwell over, and as a chessplayer you like that." og på spørsmål om hvorfor han spilte så aggressivt svarte han ikke direkte på spørsmålet, men la til underveis at: "I didn't necessarily think I had control..."

Anand fikk spørsmål om hvordan han vurderer sjansene sin til igjen å bli verdensmester og han sa da: We have to see..." og "I'm still there." Om dagens parti sa Magnus ellers: "We had a good fight today" - Magnus Carlsen. Han fikk også spørsmål av norsk presse om hvordan han merker at det går mot slutten av matchen, og svarte: "Man tenker litt mere over ting, resultatet i matchen osv." Dette er altså en mye mer åpen og spennende match enn den vi hadde i Chennai i fjor, men jeg føler at Magnus festet et voldsomt grep om matchen med dagens remis - så dette går veien folkens!

Allikevel skal vi selvsagt ikke avskrive Anand. Det som bekymrer meg i så måte er at han ikke griper ordentlig om sjansene når han får dem. The Bold Play og The Big play er to begreper jeg har diskutert her på bloggen og jeg gjør det gjerne igjen. Vishy kan ikke mot en sterkere spiller som Magnus regne med å være i komfortsonen hele veien - han må ut av boksen sin og spille modige trekk. Vise råskap, ubalanse og modighet. Stort sett føler jeg at han er på hugget og spiller veldig godt - men av og til føler jeg også at han er litt forsiktig. I dag kunne han plantet bonden på d6 tidligere og gått for mere. Han kunne også spilt mer aktivt med tårnene i sluttspillet og det er litt rart han ikke gjør det når han henviser til at det var bedre på pressekonferansen. Det betyr jo at han var inne på tanken, og var han først det - spill mest mulig aktivt da tenker jeg.

Nå går det mot 11. matchparti og det blir spennende nok. Magnus spiller igjen 1.e4 vil jeg tro og da skal det en god forklaring til fra Vishy om han ikke går for siciliansk og ubalanse fra start. Spille på tre resultater. Gi Magnus noe å tenke på også. Dess mer Magnus legger i det å vinne - dess større er rekyleffekten. Tror Anand må tenke litt slik nå - at han må prøve med svart også. Så får vi se om det rekker for inderen helt i Vladivostok.

For Magnus ser dette strålende ut! Mye godt forsvarsspill i dag og hvit i neste parti der han kan avgjøre det hele før et nervepirrende sisterundeparti. Jeg tror at Magnus der vil spille 4.d3 om Anand prøver seg på Berlinforsvaret igjen, så heller siciliansk for Vishy spør du meg. Uansett går vi en spennende avslutning i møte med fridag lørdag og Magnus sin hvitserve i det 11 av i alt 12 matchpartier på søndag. Det er bare hyggelig om du kommer med innspill i kommentarfeltet!

Her er det 10. matchpartiet med mine kommentarer:

Hvit: Vishy Anand (2792)
Svart: Magnus Carlsen (2863)
Sted: VM i Sochi (10), 21.11.2014

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5

- Magnus spiller Grünfeld-indisk som han spilte i 1. matchparti. En skarp åpning som en skulle tro passet Anand godt i dag.

4.Sf3 Lg7 5.Db3

- Den russiske varianten som er kjent etter at russiske størrelser som Botvinnik og Smyslov.

5...dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
7...Sa6

- Den berømte Prins-varianten som Kasparov spilte mot Karpov i en rekke VM-partier.

8.Le2 c5 9.d5 e6 10.0-0 exd5 11.exd5 Te8 12.Lg5

- Det mest vanlig her er Td1. Anand ønsker i stedet å ha a-tårnet på d1 og han følger nå et parti av sekundanten sin Wojtaszek. Spilt før er: 12.Td1 Lf5 13.d6 h6 14.Lf4 Db6 15.Le5 som ga remis i: Anand,V(!) - Schnitzspan,L / Frankfurt 1994, ½-½  i 40 trekk.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
12...h6! 13.Le3! Lf5 14.Tad1 Se4?!

- Magnus spilte dette fort, men trolig var det ikke beste trekk, noe som indikerer at han var ute av forberedelsene her. Spilt før var: 14...Db6 15.b3 Tad8 16.Td2 Sg4 17.Lf4 Da5 18.Tc1 g5 19.Lg3 Lxc3 20.Dxc3 Dxc3 21.Txc3 Sf6 som ble spilt i: Wojtaszek,R - Ponomariov,R / Poikovsky 2012. 0-1 i 67 trekk. Bedre var trolig nyheten: 14...Sg4! med spennende spill for begge parter.

15.Sxe4

- Mer kritisk er trolig: 15.d6! Dd7 (15...Sxd6?? 16.Df4!) 16.Db3 Sxc3 17.bxc3 Sb8 18.Lb5 Sc6 19.Lxc5 med bonde over og klar hvit fordel selv om svart har endel aktivitet. Denne varianten er ikke forsert.

15...Lxe4 16.Dc1

- En mer spennende mulighet var: 16.d6 Lc6 17.Dc1 Df6 med en kampstilling der hvits d-bonde ser meget sterk ut.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
16...Df6!?

- Magnus er tro mot spillestilen sin - best uten dronninger - og går for et sluttspill der han skal holde balansen.

17.Lxh6 Dxb2 18.Dxb2!

- Her må Anand bytte dronninger for å få til noe. Hvit har nå stor fordel, men neppe noe vinnende enda.

18...Lxb2 19.Sg5

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
19...Ld4!

- Sterkt spill av Magnus dette! Stockfish5s anbefaling og et trekk Magnus fant etter lang tenketid. Ikke: 19...Lxg2 20.Lxa6 Lxf1 21.Lxf1 og hvit vinner. Men 19...Lf5 20.Lb5 Ted8 21.d6 som gir hvit stor fordel var et alternativ å se på.

20.Sxe4

- Anand får nå et sterkt løperpar sammen med en sterk d-bonde, mens Magnus sitter med en stor bondemajoritet på dronningfløya.

20...Txe4 21.Lf3 Te7 22.d6 Td7 23.Lf4

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
23...Sb4

- Magnus spiller det mest aktive og Anand må nå ri det lille initiativet han har.

24.Td2?!

- Mer aktivt var: 24.Tfe1!. I denne fasen spiller Anand litt tiltaksløst og alt renner ut i sanden.

24...Te8 25.Tc1

- Bedre var: 25.Tb1! og hvit har noe press selv om det er vanskelig å tro at Magnus ville tapt denne stillingen.

25...Te6

- Et annet alternativ var: 25...Lc3! 26.Tdd1 Ld4 27.Tb1 Sxa2 28.Txb7 Txb7 29.Lxb7 Td8 30.Te1 og hvit har en ørliten fordel.

26.h4 Le5 27.Lxe5 Txe5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
28.Lxb7

- Anand drar i nødbremsen, han kunne vel spilt videre med: 28.g3!, og hvit har en liten edge og svart skal enda finne noen nøyaktige trekk.

28...Txb7 29.d7 Sc6 30.d8D+ Sxd8 31.Txd8+ Kg7 32.Td2

Sluttstillingen i partiet Vishy Anand vs. Magnus Carlsen, 10. matchparti i VM:
- Og her tok partene remis. Et spennende kampparti dette!

½-½

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!


Sjakk-VM: Matchen - 10. matchparti

 Så er 10 partier av VM-finalen mellom Vishy Anand og Magnus Carlsen spilt og det 10. matchpartiet endte med remis slik at det står 5.5 - 4.5 til Magnus Carlsen. Dette ble et spennende parti i Grünfeld som du finner med mine kommentarer under i en gjennomspillbar løsning:

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Vishy Anand spiller i dag hvit mot Magnus Carlsen i 10. matchparti av VM i sjakk - følg med!

 

Sjakk-VM: Vorspiel - 10. matchparti


Magnus Carlsen virket søvning her under 8. matchparti med svart - nå spiller han svart igjen!

Foto: Anastasia Karlovich | www.sochi2014.fide.com

Da gjenstår det bare 3 ordinære partier av denne VM-matchen. Det eneste som kan forandre på det er at Magnus tar 1.5 eller 2 poeng på de to neste partiene og det er selvsagt en mulighet for det. Men jeg tror ikke han vinner det 10. matchpartiet der Anand spiller hvit for Vishy har så langt imponert meg i hvitpartiene sine. Men når sant skal sies så fikk Magnus pent demmet opp med dronning-gambiten sin i 8. matchparti og jeg tror fort vi får se en dronning-gambit eller en Nimzoinder i det 10. matchpartiet. Ja, for Vishy bør snart trå til å spille enda tøffere med hvit og da er 3.Sc3 et nærliggende trekk. Jeg håper på det under 10. matchparti.

Magnus sa på siste pressekonferanse at dette var en jevn og tøff match og dessfærre partier som gjenstår dess tøffere blir den tydeligvis. Innsatsen høynes og skulle nå Vishy slå til med en seier i 10. matchparti vil Magnus få smeis på pungen så det virkelig svir. Anand vil få en tilsvarende boost og sånn sett kan det nesten være å foretrekke å ikke være favoritt inn i de avgjørende pariene. Likevel er det selvsagt en klar fordel å lede dette. Å ha noe å falle tilbake på og noe å bygge videre på. Skulle Magnus få en seier til så er nemlig matchen nå avgjort. Vishy kommer aldri tilbake med 0-2 på baklomma.

Det har blitt spilt mye god sjakk i denne matchen og den er mer spennende enn Chennai-matchen på alle tenkelige måter. Anand har fått Magnus i gluvet for første gang siden 2010 i langsjakk og han er generelt godt forberedt og da særlig med hvit der han er falig for Magnus. Magnus på sin side har vunnet to fine partier og virker å være i grei form og sjakklig er han den beste av de to - ingen tvil om det. Magnus vil selv med tap i VM-matchen være klar verdensener i sjakk og den klart beste blant mange gode sjakkspillere i verdenstoppen.

Kanskje har all suksessen gjort at Magnus har hvilt litt på laurbærene og trodd at denne matchen ville gå litt av seg selv. I hvert fall virker han på meg litt overrasket over at matchen enda lever sitt eget liv og er det et riktig inntrykk kan det fort bli farlig å være Magnus Carlsen. Ja, for erfaring har Vishy i bøtter og spann og ikke minst har han erfarlig fra VM-matcher og VM-spill. På 90-tallet fikk han matchbank av de to store. Av selveste Kasparov i 1995 og av Anatoly Karpov i 1998. Det må ha vært mye god lærdom i det for Vishy vant mot Kramnik i 2008 og Topalov i 2010 - to meget sterke sjakkspillere og da han også vant mot Gelfand i 2012 i en match der psykologien gikk mot han det meste av matchen - så utviste han stor styrke som sittende verdensmester i sjakk. Den styrken bor fortsatt i han så vår mann har en stor oppgave foran seg.

Ja, for Magnus skal holde egne nerver i sjakk, han skal presse uten å overpresse og han levere noe av sitt livs beste sjakk i en presset situasjon. Sist han skulle det gikk det som kjent galt. Under kandidatturneringen i 2013 så sviktet Magnus med bare en seier på de tre siste rundene og to sviende tap. Det må ikke skje igjen og vi får håpe at Magnus dengang lærte en lekse som vil veilede han i riktig retning denne gang. Vi gleder oss til fortsettelsen og venter i spenning på det neste avgjorte partiet. Vil vi få det alt i 10. matchparti?

Jeg forventer meg altså mer råskap fra Anand i 10. matchparti siden han nå bare har 2 hvitpartier igjen å gjøre det på og siden han ligger under i matchen med 5-4. Ikke noe knussel! 1.d4 and here we go! Deretter spennende spill og at Anand serverer oss den første nyheten. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Har Magnus alt i sin hule hånd, eller mistrives han litt med en så liten ledelse? Hva blir Magnus sitt åpningstrekk mot 1.d4? Vil han fortsette å variere eller kan han gjenta dronning-gambiten med Te8 og den nye planen med Le7? Si gjerne din mening om VM-matchen og dens situasjon.

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 10. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 9. matchparti


Magnus Carlsen, her i 7. runde, spilte i 9. runde remis med de hvite brikkene i sjakk-VM.
Foto: Vladimir Barsky | www.sochi2014.fide.com

Så står det 5-4 til Magnus i VM-sjakken etter at vi fikk det korteste VM-partiet mellom Magnus og Anand noensinne. En drøy time varte det og 20 trekk langt ble det - ingen højdare dette. Idealpartiet til Magnus på dette tidspunktet i matchen ville vært et klemme-parti der han kunne sittet i ro og spilt på to resultater. Han sa da også til NRK etter partiet: "Planen var å sette press på han i dag selvfølgelig." og "Men det skjedde jo ikke." - Magnus Carlsen. Så Magnus var utvilsomt lett skuffet over resultatet og på pressekonferansen sa han: "It was very short indeed. Basically I did'nt see what to do here (etter Lb7). As long as I did'nt see anything here he was more prepared than me. - Magnus Carlsen. Så Anand var best forberedt igjen og kom fra det med en safe og kort remis som gjør at han kan forberede seg til 10. matchparti med stor pondus.

Anand sa om matchen: "I think I still have some chances." - Vishy Anand. Og det har han absolutt for Anand må være fornøyd med dagens resultat og parti. Bare forberedelser og en kort dag med de svarte brikkene. Magnus på sin side sa: "Every half a point brings me closer to 6.5." og "And it's a tough match..." Ja, for selv om hvert halvpoeng bringer Magnus nærmere målet så er dette så tett og klamt at Magnus ikke helt liker seg. I øyeblikket sitter Magnus på en måte på beste hånd i poker. Men Anand har to hvite partier igjen og i pokerterminologi kan en si han sitter på en straight draw og flush draw når turn og river gjenstår og han har dermed trolig beste hånd.

Nå mener jeg ikke dette bokstavelig for Magnus må være ganske klar favoritt inn i de 3 siste partiene - men en djevel hvisker meg i øret at dette vil bli jevnt og at Anand vil bruke sine gjenstående sjanser godt. Da er det godt å tenke på at Magnus tross alt har et hvitparti igjen og jeg håper den serven vil bli hard! På et spørsmål om hvordan selvtilliten er når det gjenstår 3 partier sa Anand: "Quite reasonable." og "I think getting an easy draw like this is OK. I have to try harder with white." - Vishy Anand. Og det er litt av problemet med dagens remis. Anand fikk nok en gang selvtillit av at Teamet hans dro det lengste strået. Han fikk tid til å forberede hvitserven bedre av det korte partiet og energien ble ikke tappet. Alt i alt rene Kinderegget for Anand med en så kort remis.

Magnus var da heller ikke helt fornøyd med spillet sitt i dag eller i matchen som helhet og han sa på pressekonferansen: "I think my play have been quite inconsistent, both in preparation and in play itself." - Magnus Carlsen. Høyst varierende spill av Magnus altså og han er ikke 100% slik jeg stadfestet alt etter 4 partier her hos Sjakkfantomet. Det er også grunnen til at Anand enda er inne i matchen for en Magnus med et 5. gir ville feid Anand av brettet og holdt et enda høyere nivå enn det han har gjort i Sochi.

Magnus innrømmet at det er bedre å spille disse Berlinforsvarene når en ikke må vinne: "Obviously it's more pleasent to play these Berlin-endgames when your up on score." - Magnus Carlsen. Så kanskje legger han det til side i 11. partiet der jeg tror han vil satse litt på å få en avgjørelse på det hele før sistepartiet der Vishy er hvit igjen. Mye beror i såfall på det 10. partiet der Vishy er hvit og det som skjer der. Magnus presiserte at han ikke var glad for remis i dag: "I did'nt say I was happy with the short draw, I was obviously not thrilled with it. I just said it was easier to take it when your up on score." og han la til: "It's a tough match and it's a pretty even match." Så også Magnus mener at dette er en tøff og tett match der mye fortsatt kan skje og det sier alt.

For hvordan man enn snur og vender på det - så økes nå innsatsen i de gjenværende partiene siden det er svært få partier å gjøre en forskjell i nå. Magnus kjenner selvsagt allerede presset og lege Brede Kvisvik sa at Magnus ikke har symptomer på sykdom og i så fall har han vel noen symptomer på stress. Kanskje at han ikke for sove ordentlig - i hvert fall virket han lett uopplagt under 8. matchparti og han er ikke i det spøkefulle lune der han snakker om Hammer'n og Dansken slik han gjorde når VM startet. Det er tøft å kjempe om et VM i sjakk! Om presset sa Magnus: "I don't think you can be completly prepared. The nerves will be there." og "But I've been into something like it before..."

Og, ja. Vi husker alle Magnus være ute en vinterdag før under kandidatturneringen i London. Også da satt han i førersetet da 3 runder gjensto og den gang sviktet nervene mer enn de noensinne har gjort for nettopp Magnus. Han tapte 2 av de 3 siste partiene og spilte ikke opp til sitt beste den gang. Presset ble for stort. Anand har derimot taklet presset på forbilledlig vis i to VM-matcher tidligere mot Topalov og mot Gelfand og er nok i dag sjeleglad for den erfaringen han fikk der.

Magnus ble ellers servert den siste uttalelsen fra Kramnik om at Maggie er et geni, og på spørsmål om hva han tenkte om Kramnik sa vår mann: "Kramnik is a really great player and he likes to speak his mind." - Magnus Carlsen. Magnus sa også til NRK etter partiet at det ikke var dette han hadde tenkt seg i dag, og la til: "Jeg må jo først og fremst vurdere hvordan stillingen er på brettet og gjøre en objektiv vurdering." Og det siste sa Anand også i en litt annen variant: Noe slikt som at han bare må spille ut stillingene han får i fortsettelsen og se hva som skjer..."

Uansett har Anand nå Rehabilitert navnet sitt. Han har vist at han nesten kan spille helt jevnt med Magnus over tid og skulle ikke noe rart inntre mot slutten så kan Anand si seg fornøyd med et virkelig godt VM der han ga Magnus kamp til døra. Jeg spådde før dagens parti at dette ble ett: "Stille før stormen-parti" og det ble det virkelig. Men det overrasker meg litt at Magnus går inn i disse lange Berlin-sluttspillene og lar det hele bli en kamp mellom Teamene og ikke mellom han og Anand slik det ble i dag. Jeg føler også at Magnus har dreid det hele i en litt defensiv retning. At han ikke har satset hardt på å drepe matchen med hvit ved å spille sitt eget spill. Skremme, Temme og Klemme. Men tydeligvis tror Magnus på sjansene for hvit i hoved-varianten i Berlinforsvaret for ellers ville han forsøkt seg igjen på 4.d3!? som ga seier tidlig i matchen.

Det føles som om dette er en fotballmatch der favorittlaget mitt leder 1-0 og det bare gjenstår 15 minutter. Motstanderlaget presser og presser og har ballen i angrep. Alle på tribunen vet da at om motstanderlaget scorer så vil de få en enorm boost og det vil bli vanskelig å stå imot presset på slutten. Et farlig scenario. Mye er nå opp til nervene og til det å gripe momentum og pulsen i matchen på riktig måte. Det er her erfaringen kommer inn. Anand har tenkt på disse scenariene og gjennomlevd dem før og han er nå trolig i sitt ess - ja, som du leser mellom linjene så er jeg rett og slett litt bekymret som Magnus-fan for det vi ønsker oss minst av alt er et sisteparti der Anand kan spille hjem VM-tittelen med de hvite brikkene. I så fall må Anand trolig vinne neste parti med hvit - en tøff oppgave det!

Siden Anand ligger under er det viktig å balansere råskap og det modige spillet, med sunn fornuft og en viss soliditet i neste matchparti. Det er enda godt med tid til å hente opp Magnus sin ledelse og et mål i mot nå vil senke Anand-skuta. Så i 10. matchparti med Anand som hvit forventer jeg meg ikke at han går all in - men jeg forventer et modig og bestemt spill med nok en gang gode hvitforberedelser. Det må Anand ha for å kunne matche Magnus - så får vi se hva som skjer. Jeg spør nok en gang at dette blir en uhyre spennende match! Så gleder vi oss til fortsettelsen. Fortsatt god match!

 

Hvit: Magnus Carlsen (2863)
Svart: Vishy Anand (2792)
Sted: VM i Sochi (9), 20.11.2014

1.e4 e5

- Vishy velger en kongebonde-åpning. Et overraskende valg for meg da siciliansk gir bedre sjanser til å spille på alle tre resultatene.

2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6

- Gir Magnus sjansen til å få en symmetrisk spanskstilling eller Berlinsluttspillet. To gode alternativer for Magnus som elsker å spille på bare to resultater - remis eller seier.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne teoristillingen?
4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6

- Dette fører til det berømte Berlinforsvaret uten dronninger - en åpning som passer Magnus godt med begge farger.

6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 9.h3

- Så langt har partene fulgt det 7. matchpartiet der Magnus presset i mer enn 6 timer uten å få ballen i mål da Vishy satte opp et uinntakelig fort.

9...h5 10.Sc3 Ke8

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne teoristillingen?
11.Se2!?

- Magnus avviker fra det 7. matchpartiet med et nytt trekk som re-grupperer springeren. Dette er spilt tidligere og ligger i Rybka sin åpningsbok.

11...b6 12.Td1 La6

- Berlinforsvaret er en merkelig åpning. Svart mister rokaderetten, bytter damer tidlig og får en dobbeltbonde med på kjøpet. Men dronningbyttet er fordelaktig for svart siden kongen står i midten og strukturen blir solid. Dessuten er løperparet et pre.

13.Sf4!

- I et Volokitin-parti fikk vi her: 13.Sed4 Sxd4 14.Sxd4 c5 15.Sf5 Le2 16.Td2 Lc4 17.Se3 Le6 18.b3 Td8 19.Txd8+ Kxd8 20.c4 c6 21.g4 hxg4 22.hxg4 Le7 23.f4 Th4 24.f5 Lc8 25.Kg2 Lg5 26.Kg3 Th1 27.Kg2 Th4 28.Kg3 Th1 29.Kg2 Te1 30.Kf2 Lh4+ 31.Kf3 Lg5 32.Kf2 Lh4+ 33.Kf3 Lg5 34.Ke4 med remis i Volokitin,A - Schachinger,M / ½-½, Yerevan 2014.

13...Lb7!

- En nyhet fra Anand. Et Dominguez-parti som Magnus helt sikkert ønsket å følge fortsatte her: 13...Td8 14.Ld2 Sd4 15.Sxd4 Txd4 16.a4 Lc8 17.a5 a6 18.Le3 Txd1+ 19.Txd1 b5 20.Sd3 Le7 21.Lc5 Ld8 22.Sb4 Th6 23.f4 f5 24.c3 Lh4 25.Td3 Tg6 26.Kh2 Lb7 27.Sc2 Lc8 28.g3 Ld8 29.h4 Le6 30.Sb4 Lc8 med vinnende fordel i stampartiet med 13.Sf4 - spilt i Dominguez Perez,L - Ponomariov,R / Leon 2012. 1-0 66 trekk.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
14.e6!?

- Dette virker litt prematurt. Magnus forserer begivenhetene i stedet for å søke en presse-stilling.

14...Ld6! 15.exf7+

- Nå går partene inn i en trekkgjentakelse, noe som gavner svart med siden Anand da blir sittende igjen med to hvite og bare et svart-parti. Magnus kunne her forsøkt det skarpere: 15.Te1! med interessante sjanser.

15...Kxf7 16.Sg5+ Kf6 17.Se4+ Kf7 18.Sg5+ Kf6 19.Se4+ Kf7 20.Sg5+

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vishy Anand, 9. matchparti i VM:
- Og her tok partene remis ved trekkgjentakelse. Et kjedelig VM-parti - men ingen av partene var for misfornøyd med resultatet.

½-½

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!


Sjakk-VM: Matchen - 9. matchparti

Magnus forsøkte nok en gang Berlinforsvaret med svart og han gikk inn i hovedvarianten der han denne gang ikke fikk til noe som helst mot Anands gode forberedelser. Dermed står det 5-4 til Magnus når tre partier av de obligatoriske langsjakkpartiene gjenstår. Skulle Magnus klare å få 6.5 poeng, eller mer, når 11 partier er spilt vil ikke det 12. matchpartiet bli spilt. Du får mer om 9. matchparti i Sjakkfantomets Nachspiel. Her er dagens parti med mine kommentarer.

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 9. matchparti av VM i sjakk - følg med!


Sjakk-VM: Vorspiel - 9. matchparti


Her spiller Anand Berlinforsvaret i 7. matchparti - vil han gjenta det i det 9. partiet også?
Foto: Anastasia Karlovich | www.sochi2014.fide.com

Så står det altså 4.5 - 3.5 til når vi går inn i 9. matchparti. Har en spiller 6.5 poeng eller mer når 11. matchparti er spilt vil ikke det 12. matchpartiet bli spilt. Det er med andre ord 12 langsjakkpartier i denne matchen før den går til hurtigsjakk og evnetuelt lynsjakk for å få en avgjørelse der. Men alt beror på hva som skjer i de 4 gjenstående langsjakkpartiene.

Magnus er stor favoritt nå og en seier med hvit i 9. matchparti er ikke usannsynlig og da er jeg overbevist om at denne matchen i realiteten er over. Men først skal så skje. Anand har nemlig imponert med i 5. matchparti der han med hvit spilte det fine 20.Sd5! og fikk opp press og i 7. matchparti der han fant et av VM-historiens flotteste forsvar - en bygde seg rett og slett et uinntakelig fort. Flott levert Anand. I 6. matchparti, som Magnus vant, feilet vår mann og det faktum at Anand ikke så dette blir fort helt utslagsgivende i dette VM'et. Så jevnt er det så langt.

Anand må snart over på en nye spillplan der han spiller på vinst med begge farger, men slik matchen står nå er det viktigste å ikke tape 9. matchparti. Ingen grunn til panikk enda, ingen grunn til å forandre grunnserven. Selv håper jeg Anand spiller 1...c5 mot Magnus sin kongebonde og at vi da får et kampoppgjør. Ikke en serie lange, harde slag fra grunnlinja - men hele spekteret av slag der den beste til slutt setter en uimotståelig smash!

Skulle Magnus vinne i 9. parti er matchen nær over, men skulle Anand kontre og ta hjem 9. matchparti er matchen vid åpen og alt kan skje. Da han Anand erfaring fra lignende scenarier mot Topalov og Gelfand - svært viktig erfaring og han kommer til å få en boost av en annen verden. Derfor forventer jeg meg at Magnus spiller safe med de hvite brikkene i dette viktige partiet. Ikke for safe, han vil prøve for matchen er for nervepirrende med bare ett poengs ledelse. Men ikke for hardt heller da rekylen er for kostbar. Det står mye på spill.

Anand vil etter morgendagens parti trolig ha to hvite partier igjen i matchen om det ender med remis. Det betyr mye for ham å få dette og derfor er det så viktig å ikke tape nok en gang. Matchen har fortsatt flere sjanser å gjøre det på - så ingen panikk. Derfor spør jeg remis i dette partiet og et "stille før stormen"-varsel. Hva tror du?

Anand har så langt spilt to sicilianske og to kongebondeåpninger. I Berlinforsvaret har han blødd mest og bare et feberaktig forsvar reddet han sist. Derfor tror jeg på siciliansk denne gang. For Magnus er det ingen grunn til å gå bort fra Kongebonde-åpningen - det har gitt han mye godt spill og Anand er den som har noe å bevise i 9. matchparti.

Jeg forventer meg altså mye av det samme vi har sett av partene inn i 8. matchparti, men med litt mere senkede skuldre for Magnus og ikke noen hissig tiger fra Anand - å tape nå koster for begge parter. 1.e4 fra Magnus og en spennende oppbygning der han kommer med den første nyheten. Siciliansk fra Anand og aktivt motspill - han vil ikke risikere å lide i 122 trekk en gang til. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Har Magnus dette i sin hule hånd, eller er en ett poengs ledelse en usikker ledelse å ha? Blir Magnus sitt åpningstrekk 1.e4 ut matchen? Vil Anand våge en helt ny åpning? Magnus leder altså 4.5-3.5. Si gjerne din mening om VM-matchen og dens situasjon her hos Sjakkfantomet.

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 9. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 8. matchparti

 
Anand spilte igjen med de hvite brikkene i 8. matchparti som endte remis - her fra 5. matchparti.
Foto: Anastasia Karlovich | www.sochi2014.fide.com

Så spilte Magnus dronninggambit nok en gang - alle VM-åpningers mor og en solid sak som en ikke slår inn løvedøra til sånn helt uten videre. Magnus spilte den skarpe hovedvarianten mot 5.Lf4 med 6...c5! og litt senere fant han en sjeldenhet - nemlig 9...Te8!?. Anand på pressekonferansen: "It wasnt the top-move I was expecting." og "Re8 is not the most common move in this position." Dermed måtte Anand tenke selv allerede tidlig i partiet og han feiget litt ut og unngikk den lange rokaden som er prinsipiell for varinaten. I stedet spilte han kort rokade og fikk opp en ørliten posisjonsfordel.

Men da Magnus startet med bytteleken gikk det raskt mot remis. Om fordelen sin etter etter 25 trekk sa Anand dette: "After Rc8, only a symbolic edge, nothing I could do" - Vishy Anand. Så det ble en lett dag på jobben for Magnus med svart og det var nok godt for Magnus som ikke følte seg helt vel i dag. Det så nesten ut som han sovnet et øyeblikk ved brettet og det ble sagt på twitter at Magnus var oppe kl. 10 for å forberede seg på dette svartpartiet noe som er tidlig for Magnus. Kanskje var han rett og slett trøtt etter gårdagens maratonparti og kanskje fikk han sove dårlig i natt. For Magnus sa på pressekonferansen: "I was not in the best of shape today." og "I felt better as the game progressed" og "As the match progress the freedays will be more and more important". - Magnus Carlsen

Det siste gjelder begge parter og kanskje hovedsaklig Anand som er eldst. Anand innrømmet at han fikk lite ut av dagens oppgjør: "Yeah, I did'nt get a huge amount but its still two white games to play". og Magnus la til at dette var bra for han: "It was a good result for me for sure." - Magnus Carlsen. Dessuten skrøt Magnus av teamet sitt for første gang på disse pressekonferansene: "They are always working very hard and I appreciate that". Magnus om sekundatene på pressekonferansen. Ja, for i dag hadde han god grunn til å være fornøyd med åpningsspillet som svart og det varmer.

I fortsettelsen har begge partner to hvitpartier til i langsjakkdelen om alle partiene i denne matchen blir spilt. Jeg håper at Anand går litt hardere til verks med 3.Sc3! i disse oppgjørene, så vi får fortsatt spennende spill og en spennende match. Nå leder Magnus 4.5 - 3.5 og han har kontroll på psykologien i det hele. Han skal ha fridag og få spille hvit etter det - et hvitparti som fort blir spennende.


Hvit: Vishy Anand (2892)
Svart: Magnus Carlsen (2763)
Sted: VM i Sochi (8), 18.11.2014

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5

- Dette er dronninggambit som er den mest spilte åpningen i VM-historien.

4.Sc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 c5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
7.dxc5

- Et alternativ var: 7.cxd5 exd5 8.Ld3 Sc6 9.dxc5 Lxc5 10.0-0 d4 11.exd4 Sxd4 12.h3 og i denne relativt symmetriske åpninga er sjansene ganske likelig fordelt. Ørliten hvit fordel. Anand spiller selvsagt noe skarpere.

7...Lxc5 8.a3 Sc6 9.Dc2 Te8!?

- Et trekk Anand ikke var forberedt på og selv om det er spilt før i litt over 30 partier i databasen - så fikk det den effekten Magnus forventet. Anand måtte tenke.

10.Lg5!?

Skarpere var: 10.0-0-0! e5 11.Lg5 d4 12.Sd5 Le7 13.Sxe7+ Dxe7 14.exd4 Med en spennende stilling der svart kan ofre en bonde med 14...Lg4!?, men ingenting er klart.

10...Le7!

- Sunt spilt, etter det skarpere: 10...d4 11.0-0-0 e5 12.Sd5 kommer vi over i varianten over.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
11.Td1!? Da5 12.Ld3

- En nyhet fra Anand i en stilling som var helt på gjengrodde stier allerede. Spilt før var: 12.Le2 Se4 13.cxd5 Sxc3 14.Dxc3 Dxc3+ 15.bxc3 exd5 16.Lxe7 Sxe7 17.Sd4 Ld7 18.Tb1 Tab8 19.h3 g6 20.Kd2 med liten hvit fordel i fjernsjakkpartiet: Correa de Almeida,C - Manheimer,G / Lechenicher SchachServer 2010, Telechess. 0-1 i 66 trekk.

12...h6 13.Lh4 dxc4 14.Lxc4

- Den eneste fordelen hvit har her er bedre løpere og da særlig hvitfeltsløperen.

14...a6! 15.0-0 b5 16.La2 Lb7

- Dermed har Magnus fått brikkene ut på brettet og har ikke Anand noe konkret nå har svart utlignet spillet.

17.Lb1

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
17...Tad8!

- Et godt trekk som gir en stilling i nær balanse. Anand har et lite initiativ og nå gjelder det å holde på det slik at svart ikke tar over.

18.Lxf6!?

- Gir løperparet, men trekket har en plan.

18...Lxf6 19.Se4

- Etter: 19.Dh7+ Kf8 20.Se4 Txd1 21.Txd1 Td8! har svart løst alle sine problemer.

19...Le7 20.Sc5 Lxc5 21.Dxc5

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
21...b4

- Hakket kvassere var: 21...Tc8! 22.Dc2 g6 23.De2 som holder brikker på brettet og gir Magnus en stilling han kan jobbe litt med selv om den er klart innenfor remissonen.

22.Tc1 bxa3 23.bxa3 Dxc5 24.Txc5

- Dermed har vi fått en symmetrisk stilling uten dronninger - det går mot en rask remis i dag for første gang i VM-matchen.

24...Se7 25.Tfc1 Tc8 26.Ld3 Ted8 27.Txc8 Txc8 28.Txc8+ Sxc8

- Etter massive tårnavbytter er remisen kommet enda litt nærmere.

29.Sd2 Sb6 30.Sb3 Sd7 31.Sa5 Lc8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


32.Kf1


- Begge parter får med seg kongene. Hvit har her en liten fordel basert på angrepsmålet på a6, samt et lite initiativ.

32...Kf8 33.Ke1 Ke7 34.Kd2 Kd6 35.Kc3 Se5 36.Le2 Kc5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
37.f4

- Hvit ønsker å spille e5 for å fiksere nok en svakhet - denne gang på e6-feltet.

37...Sc6 38.Sxc6 Kxc6 39.Kd4 f6 40.e4 Kd6 41.e5+

Sluttstillingen i partiet Vishy Anand vs. Magnus Carlsen, 8. matchparti i VM:
- Og partene tok remis. En mulig avslutning kunne vært: 41...fxe5+ 42.fxe5+ Kc6 43.Lc4 Kb6 44.h4 Ld7 og svart flytter bare løperen frem og tilbake fra d7 til c8 til d7.

½-½

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!

Sjakk-VM: Matchen - 8. matchparti

 Da står VM-matchen 4.5 - 3.5 til Magnus Carlsen etter en kontrollert remis i 8. matchparti av VM-matchen mellom Vishy Anand og Magnus Carlsen. I dag spilte Magnus hvit og fikk tidlig utlignet spillet. Her er mine kommentarer i en gjennomspillbar løsning:

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 8. matchparti av VM i sjakk - følg med!

 

Sjakk-VM: Vorspiel - 8. matchparti


Magnus Carlsen har igjen noe å tenke på - hvordan unngå ubehageligheter som svart?
Foto: http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Så skal Magnus igjen spille med de svarte brikkene i 8. matchparti av totalt 12 i VM i sjakk. Svartåpningene har voldet han endel problemer så langt og vil nok gjøre det igjen. Jeg forventer meg at Anand gjentar sitt 1.d4 og da blir det spennende å se hva Magnus gjør. Jeg tror vi får en ny åpning nok en gang. At Magnus er et moving target og på den måten håper å unngå Anands forberedelser. Problemet er at det ikke bare er forberedelser til denne VM-matchen Magnus skal unngå - men forberedelser Anand har hatt i mange herrens år. Ja, for alt før Bonn-matchen hadde Anand åpningsprepper i bøtter og spann på 1.d4 og du skal være sikker på at teamet hans i år har hatt i oppgave å pusse støvet av noen av disse også - og å oppgradere dem.

Anand sin matchstrategi før 8. matchparti er ikke nevneverdig anderledes enn før 5. matchparti der han også var hvit. Selv om han ligger under med ett poeng i matchen er det ingen grunn til å gå all in alt nå. Han har i sine tidligere hvitpartier fått opp spennende hvitfordeler med ubalanse, initiativ og dronninger på brettet - det samme bør han satse på å få igjen og det ligger i forberedelsene hans. Skulle det bli remis har han fortsatt to hvitserver igjen om han tetter igjen bak med de svarte brikkene. Magnus på sin side bør være solid - det er hans greie med svart. Solid spill og så seigt motspill om sjansen byr seg. Anakondaen som vaker i sivet og bare venter på tigermat...

Mange VM-matcher har blitt avgjort i de tre siste partiene og der har Anand ett hvitparti mer enn svart om de går til 12 partier. Det kan bety mye. Derfor er det utrolig viktig for Magnus å holde tett bakover nå. Det sier seg selv, men jeg nevner det også fordi det ellers vil bli mye nerver og et spill som må gavne Anand som har vært ute i hardt vintervær før mot både Topalov og Gelfand som gikk til kritiske tolvt matchparti.

Jeg forventer meg altså mye av det samme vi har sett av Anand i denne matchen inn i 8. matchparti. Den samme råskapen han har spilt med hvit tidligere. Ikke noe knussel! 1.d4 and here we go! Deretter spennende spill og den første nyheten. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Har Magnus dette i sin hule hånd, eller er ett poengs ledelse en usikker ledelse å ha i et VM? Hva blir Magnus sitt åpningstrekk mot 1.d4 nå? Vil Anand våge å gå for noe virkelig skarpt nå? Magnus leder altså 4-3. Si gjerne din mening om VM-matchen og dens situasjon.

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 8. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 7. matchparti


I 7. runde av VM fikk vi en beinhard kamp på hele 122 trekk mellom Magnus og Vishy Anand!
http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Etter dagens 7. runde i VM har Magnus brent kruttet med to hvite midt i VM-matchen og det står 4-3 til mesteren vår. Det er ikke mer enn det det må være for at det skal spre seg usikkerhet i Teamet til Magnus og i Magnus selv. Magnus sa selv at det var med tanke på matchsituasjonen at han spilte en relativt trygg åpning - en lang teorivariant der det er kjent at hvit står litt bedre, men der han stanger hodet i svarts mur eller blokade om du vil. Ja, for det ble Berlinmuren med Magnus som hvit i 7. matchparti og partene gikk inn i den prinsipielle hoved varianten.

For meg var det to overraskelser ved dette åpningsvalget. For det første forstår jeg ikke at Anand spiller en variant der Magnus kan velge mellom å spille et dronningløst midtspill som er litt bedre for han eller en symmetrisk stilling som også er litt bedre for han når han kan spille siciliansk! For å bli verdensmester i sjakk er det viktig å la lyktene gå både utover og innover. En må altså granske trekk, varianter og sjakk - men en må også se seg selv i speilet og granske sine egne styrker og svakheter i forhold til motstanderen. Akkurat på det siste føler jeg at Anand svikter litt - han optimaliserer ikke sjansene sine i denne VM-matchen ved å spille kongebondespill. Det er i hvert fall min klare mening.

Det andre som overrasker meg er at Magnus ikke klarte å finne et avvik tidligere fra gitt teori, men svaret her er kanskje rett og slett at Magnus mener hvit har stor fordel i denne Giri-fortsettelsen!? Ja, for i dag fikk Magnus tilsynelatende stor fordel og jeg begynte å bli sikker på at Magnus ville vinne da Anand overrasket meg og andre kommentatorer med det briljante trekket 31...Lxg4!! Jeg skjønte relativt raskt at Anand fant sin beste sjanse og må si jeg var imponert. Denne stillingen ville ikke en maskin holdt mot Magnus - men Vishy gjorde det!

Etter løperofferet spilte Mr.Cool et meget godt sluttspill mot sluttspillkonge Magnus og han forsvarte seg mot den ene tingen etter den andre i 6 stive timer og vel så det. Det kan få betydning for hele matchen som nå lever sitt eget liv. Psykologien tippet litt Anands vei, men Magnus leder. Vishy skal nå ha et kjærkomment hvitparti igjen - og får han noe til i det har han absolutt fått vann på mølla. Da blir dette en thriller-match jeg knapt våger å se ferdigspilt.

I dag havnet partene på 122 trekk og hadde Magnus visst at lista over lengste VM-partier så slik ut før start i dag:

1. Korchnoi - Karpov, 124 trekk i VM i 1978.
2. Tal - Botvinnik, 121 trekk i VM i 1961.
3. Tarrasch - Lasker, 119 trekk i VM i 1908.

Så hadde han nok spilt noen få trekk til for å sette ny rekord når de først var så nært.

På pressekonferansen sa Magnus at: "In praxsis Bxg4 is the best". Det viser analysene også og ærlig talt så er det eneste trekk som holder remis, så det er teoretisk best også. "I didn't see any obvious way for him to win." sa Vishy Anand på pressekonferansen og Magnus la til at: "He dug in and defended very well." - Magnus Carlsen. Det får man si. Det var et superb forsvar av Anand - et av VM-historiens beste spør du meg. "It was a tough ending for sure" sa Vishy Anand. og "I had to work out the mechanism over the board", og videre "I have seen similar endgames" - Vishy Anand. Dette var altså noe Anand jobbet frem under partiet selv om han altså har sett lignende fort der man trolig har 4 mot 2 bønder på en fløy og den ene part har offiser mer.

Personlig trodde jeg Magnus skulle spille 4.d3 og bygge trinn på trinn og Skremme, Temme og Klemme. La Anand slite lenge på upløyd mark og jeg tror det ville vært et bedre forsøk som fort hadde fått kjempen Anand til å vakle. Magnus sa altså at han ønsket en trygg åpning med tanke på matchsituasjonen. Jeg tenkte at biffen var mør etter tap i siste hvitparti og at en slik mør biff måtte stekes litt straks. Matchstrategisk høres i hvert fall det ut som rett resept i mine ører. Desto mer slik siden Magnus faktisk har hatt et svart-problem i denne VM-matchen. Må føler jeg matchen lever og at Magnus kan få momentum mot seg med et tap i neste parti.

I stedet får vi håpe at Anand ble ordentlig sliten og lei etter dagens langparti og at han ikke er 100% i morgen. Blo'fansen får i hvert fall håpe på det. Selv håper jeg på fortsatt match og da må nesten Anand ta neste stikk. I så fall får vi en utrolig finnish på denne VM-matchen som fort blir en triller.

Noen lurer nok på om det ikke var håp for Magnus å vinne sluttstillinga (da mener jeg strengt tatt to trekk før slutt om du vil) i dag med springer over. Svaret er at en teoristerk spiller som Anand holder slikt, mens en litt svakere stormester kanskje ville vaklet mot Magnus og tapt. Magnus vant et tilsvarende sluttspill mot GM Erwin l'Ami i Tata Steel i 2011 og Kasparov har vunnet det mot Judit Polgar - men normalt ender det med remis mellom to stormestre og teoretisk sett så er det remis.

Anand lå i gulvet etter 6. matchparti og måtte opp mot Magnus nok en gang med de svarte brikkene. Må er mye i det blå igjen fordi matchen har fått en nerve og dramaturgi fjorårsmatchen ikke hadde. Magnus leder matchen, men Vishy har 3 hvite server igjen og han har skapt problemer for Magnus i hvert eneste hvitparti så langt ut fra åpninga. Klarer Anand derfor å få ballen i mål igjen i morgen - så vipper psykologien veldig hans vei. Da har Magnus fått den usikkerheten og den nerven i denne matchen som han virkelig ikke har ønsket seg. Det kan fort skje for i dag må Vishy være fornøyd med offerideen sin og det forbløffende gode forsvarsspillet! Samtidig skal vi ikke glemme at Magnus leder og at en kontring fra Magnus kan bety kroken på døra... Fortsatt god match!

 

Her er dagens parti med mine kommentarer:

Hvit: Magnus Carlsen (2863)
Svart: Vishy Anand (2792)
Sted: VM i Sochi (7), 17.11.2014

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5

- Dette er spansk åpning, spilt i 140 av VM-historiens nær 1000 spilte partier.

3...Sf6

- Anand spiller for andre gang i VM Berlinforsvaret - et forsvar han også brukte i fjor og et forsvar som Magnus bruker selv.

4.0-0 Sxe4 5.d4

- Dermed får vi en langt, nær forsert teorisekvens.

5...Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8

- Dermed har vi fått en spennende midtspillstilling med sjanser for begge parter. Svart får ikke rokert, men han har en solid bondestruktur og løperparet. Hvit på sin side har en bondemajoritet på kongefløya og et litt friere spill på grunn av terrengfordelen.


Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
9.h3

- Her er 9.Sc3 mer vanlig enn Magnus sitt trekk - men via trekkomkastninger kommer de fort inn i teoribaner.

9...Ke8 10.Sc3 h5 11.Lf4 Le7 12.Tad1 Le6 13.Sg5

- Søker å erobre løperparet og dermed sitter hvit igjen med en majoritet på kongefløyen - noe som er fordelaktig.

13...Th6 14.g3 Lxg5 15.Lxg5 Tg6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
16.h4

- I et Anand-parti ble alt dette spilt, og videre: 16.Lf4 Sh4 17.Kh1 Sf3 18.Kg2 Sh4+ 19.Kh1 Sf3 20.Kg2 med remis i: Grischuk,A - Anand,V / Monte Carlo 2011, ½-½ .

16...f6 17.exf6 gxf6 18.Lf4

- Fortsatt teori - det er litt overraskende at Magnus spiller så mye teori, for her snakker vi om lange hjemmeforberedelser igjen.

18...Sxh4 19.f3 Td8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
20.Kf2

- Nok et Anand-parti har fulgt eksakt disse trekkene, og nå: 20.Txd8+ Kxd8 21.Kf2 Sf5 22.Th1 Sg7 23.Ld2 Lf5 24.Sd1 Lxc2 25.Se3 Ld3 26.Sg2 Se6 27.Txh5 Tg7 28.Lc3 Ke7 29.Th6 Tf7 30.g4 Lb1 31.a3 f5 32.g5 Sxg5 33.Sf4 Ke8 34.Tg6 Sh7 35.Tg8+ Tf8 36.Tg7 Tf7 og remis i: Anand,V-Nakamura,H / Sao Paulo/Bilbao 2011, ½-½. Anand spiller altså dette sluttspillet med begge farger og kjenner det godt.

20...Txd1 21.Sxd1 Sf5 22.Th1!

- En idé av Anish Giri. Hvit kunne vunnet materiellet tilbake ved å slå på c7, men det er bedre å vinne h-bonden enn c-bonden til svart siden hvit da får en bondemajoritet på kongefløyen.

22...Lxa2 23.Txh5 Le6 24.g4 Sd6 25.Th7

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
25...Sf7

- En nyhet fra Anand. Mønsterpartiet partene fulgte fortsatte nå med: 25...f5 26.g5 Sf7 27.Th5 Tg8 28.Kg3 osv. i Giri,A-Radjabov,T / Tashkent 2014. Remis i 52 trekk.

26.Se3 Kd8 27.Sf5 c5 28.Sg3

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

28...Se5?!

- Det relativt beste her var trolig: 28...Ld5! og svart har hodet over vannet.

29.Th8+

- En viktig variant her var: 29.Lxe5 fxe5 30.Th8+ Tg8 31.Th5 Tf8 (31...Lxg4!!) 32.Ke3 Ld5 33.Se4 Lxe4 34.Kxe4 Tf4+ Og nå ser begge kongetrekkene ut til å vinne for hvit:

A) 35.Kxe5 Txf3 36.Ke6 Te3+ 37.Kf6 Te2 38.Txc5 Tf2+ 39.Tf5 Txc2 40.Kf7 Txb2 41.g5 Kd7 42.g6 Tg2 43.g7 Kd6 44.Kf6 Txg7 45.Kxg7 og hvit vinner.

B) 35.Ke3! Tb4 36.b3 c4 37.Txe5 cxb3 38.cxb3 Txb3+ 39.Ke4 og to bønder løper fortere enn tre fordi de har kommet lenger frem på brettet, samtidig som de er støttet av kongen. Hvit vinner her! Dette er hovedvarianten til Stockfish og en meget viktig variant her som viser at svarts stilling er i krise!

29...Tg8 30.Lxe5 fxe5 31.Th5

- Med samme stilling som inne i analysen over. Her finner Vishy en fantastisk mulighet som computerne ikke liker, men som er det eneste trekket som redder remisen.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
31...Lxg4!!

- Vishy likviderer alle bønder på kongefløyen og han får dermed opp et fort på dronningfløya. En fantastisk idé i en meget kritisk stilling der gode råd var dyre.

32.fxg4 Txg4 33.Txe5 b6

- Dermed har Anand laget seg et fort på dronningfløyen - det stor spørsmålet er om det kan forsvares til evig tid - eller om Magnus kan sette opp motspill som bryter ned svarts forsvar. Mitt klare inntrykk her er at denne festningen holder vann, og at Anand har funnet et fantastisk forsvar her!

34.Se4 Th4 35.Ke2 Th6

 

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?36.b3

- Et viktig posisjonelt trekk som fikserer ting.

36...Kd7 37.Kd2 Kc6 38.Sc3 a6 39.Te4 Th2+

- Det er verdt å merke seg at svart må holde tårene på brettet for å holde denne stillingen.

40.Kc1 Th1+ 41.Kb2 Th6 42.Sd1 Tg6

 

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

43.Se3

- Springerens nøkkelfelt er d5 eller e8 der den angriper c7 som er Anand eneste svakhet. Det er verdt å merke seg at om hvit spiller c4 i mange stillinger, så kommer ofte b5 og avbytte av bønder fører til remis.

43...Th6 44.Te7 Th2 45.Te6+ Kb7 46.Kc3 Th4 47.Kb2 Th2

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
48.Sd5

- Da har springeren nådd ett av sine idealfelt og siden hvit nå truer Te7 - så må svart ta sine forhåndsregler.

48...Td2 49.Sf6 Tf2 50.Kc3 Tf4

- En annen mulighet var: 50...Tf3+ 51.Kd2 Tf2+ 52.Kd3 Tf1 53.Ke2 Tf4 og hvit har ikke gjort fremskritt da tårnet kan trekkes i f-linja.

51.Se4 Th4

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

52.Sf2

- Magnus manøvrerer, og venter dermed på en feil fra Vishy før han prøver ut c4-planen.

52...Th2 53.Tf6 Th7 54.Sd3 Th3 55.Kd2 Th2+ 56.Tf2 Th4

- Anand må holde tårnene på brettet.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
57.c4!

- Nå har springeren kommet til d3 slik at c5 er svak og dermed kan ikke Vishy spille på b5-planen sin. Dermed må han spille passivt forsvar en stund.

57...Th3 58.Kc2 Th7 59.Sb2 Th5

- Dekker c5-bonden og gjør klart for b5-fremstøtet.

60.Te2 Tg5 61.Sd1 b5!

- Forserer ting og spiller aktivt forsvar.

62.Sc3

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
62...c6!

- Et viktig systemtrekk som holder strukturen til svart - en langsiktig plan for svart nå er a5-a4 for å bytte alle bøndene.

63.Se4 Th5 64.Sf6 Tg5 65.Te7+ Kb6 66.Sd7+

- Eller: 66.Te5 Txe5?? (66...Tg2+!) 67.Sd7+ Ka5 68.Sxe5 Kb6 69.Kd3 Kc7 70.Kc3 Kd6 71.Sd3 som gir en vinnende stilling for hvit - men som vi så ville Anand sikret remisen gjennom 66...Tg2+! her.

66...Ka5 67.Te4 Tg2+ 68.Kc1

- Ikke: 68.Kc3 b4+ 69.Kd3 Td2+ 70.Kxd2 patt!

68...Tg1+

- En remisvariant nå var: 68...Kb4 69.cxb5+ Kc3! 70.Te3+ Kd4 71.Te5 cxb5 72.Txc5 a5 73.Txb5 Kc3! med en klar remisstilling.

69.Kd2 Tg2+ 70.Ke1

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
70...bxc4!

- Anand forserer remisen ved avbytter.

71.Txc4

- Eller: 71.bxc4 Kb4 med remisstilling.

71...Tg3 72.Sxc5 Kb5 73.Tc2 a5

- Nå er det beste Magnus kan håpe på K+S mot K. En stilling som Kasparov vant mot Polgar, men som er lettere teoretisk remis enn K+L mot K som også normalt er teoretisk remis.

74.Kf2 Th3 75.Tc1 Kb4 76.Ke2 Tc3 77.Sd3+ Kxb3

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
78.Ta1

- En liten morsomhet var: 78.Tb1+ Kc2 79.Tb2# men dette var selvsagt lett å unngå.

78...Kc4 79.Sf2 Kb5 80.Tb1+ Kc4 81.Se4 Ta3 82.Sd2+ Kd5 83.Th1 a4 84.Th5+ Kd4 85.Th4+ Kc5 86.Kd1 Kb5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
87.Kc2

- Kongen går nærmere de svarte bøndene og gjør seg klar for å likvidere dem. Magnus klarer her å vinne begge de svarte bøndene - men stillingen er likevel remis.

87...Tg3 88.Se4 Tg2+ 89.Kd3 a3 90.Sc3+ Kb6 91.Ta4 a2

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
92.Sxa2

- Der falt bonde nr. 1 og den andre faller også snart.

92...Tg3+ 93.Kc2 Tg2+ 94.Kb3 Tg3+ 95.Sc3 Th3 96.Tb4+ Kc7 97.Tg4 Th7 98.Kc4 Tf7 99.Tg5 Kb6 100.Sa4+ Kc7 101.Kc5 Kd7 102.Kb6 Tf1 103.Sc5+ Ke7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
104.Kxc6

- Der falt bonde nr. 2 og siden det ikke er noen bønder igjen har Magnus nå lov å prøve å sette matt frem til trekk 154. Stillingen er klart teoretisk remis og bør ikke by på problemer for Anand selv om Magnus har slått en svakere GM som Erwin l'Ami i et tilsvarende sluttspill.

104...Td1 105.Tg6 Kf7 106.Th6 Tg1 107.Kd5 Tg5+ 108.Kd4 Tg6 109.Th1 Tg2 110.Se4 Ta2 111.Tf1+ Ke7 112.Sc3 Th2 113.Sd5+ Kd6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
114.Tf6+

- Avskjærer kongen en rekke lenger ned, nå nærmer den seg kanten og bare da kan Magnus håpe på at Anand gjør noe dumt.

114...Kd7 115.Sf4 Th1 116.Tg6 Td1+ 117.Sd3 Ke7 118.Ta6 Kd7 119.Ke4 Ke7 120.Tc6 Kd7 121.Tc1

- Litt pussig at Magnus gir opp alle vinstforsøk akkurat her, og dessverre for oss som så på ble det ikke ny VM-rekord i partilengde, som er på 124 trekk fra 5. matchparti mellom Korchnoi og Karpov i 1978.

121...Txc1 122.Sxc1

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vishy Anand, 7. matchparti i VM:
- Og partene tok her remis. Et spennende kampparti der Anand imponerte i sluttspillet!

½-½


Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!

Sjakk-VM: Matchen - 7. matchparti

Det ble remis i 7. matchparti av VM-matchen mellom Magnus og Anand etter godt over 6 timers spill. Dermed leder Magnus VM-matchen med 4-3 når 5 partier av de obligatoriske 12 partiene gjenstår. Førstemann til 6.5 poeng vinner VM-matchen. Partiet var på 122 trekk og er VM-historiens nest lengste parti.

Her er partiet med mine kommentarer:

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 7. matchparti av VM i sjakk - følg med!

 

Sjakk-VM: Vorspiel - 7. matchparti


Magnus var fokusert under 6. matchparti og vant partiet - vil han vinne igjen med hvit i 7. matchparti?
http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Det 6. matchpartiet ble nervepirrende underveis da Magnus gjorde en av sine største brølere på toppnivå uten å bli straffet for det. Kramnik utbrøt etter at bukken gikk ustraffet at: ""How do you recover from such a blunder during the game?" og "My experience is that you don't recover". Tiden vil vise om Big Vlad får rett i dette eller om Anand har brukt fridagen til å riste av seg all negativitet og kommer styrket tilbake. Det skal bli tøft for Anand nå. Magnus har fått en ledelse og det gir en trygget som kommer godt med når han nå skal ut i et nytt hvitparti der han skal forsøke å drepe denne matchen. Spille den hjem med en trygg 2-0 ledelse. Det klart Magnus i fjor i 6.matchparti der Anand rett og slett så ut til å kollapse i sluttspillet og spille langt under pari - vil han gjøre det samme igjen i år? Spille langt under pari i partiet etter et tap? Jeg tror ikke det. Jeg tror Anand igjen vil heve spillet sitt og han virker psykologisk mer robust i år enn det han virket i fjor - mer avslappet. Så får tiden vise hvor langt det rekker.

Hva bør så Anand gjøre fremover? Mer av det samme han har gjort, så langt i matchen. Bortsett fra det uforståelige dronningbyttet i parti 6, så synes jeg Anand har gjort det meste rett. Han har funnet noen Big Play som 20.Sd5! og spilt dem. Han har kjørt på med 1.d4 og hatt hjemmepreppen klar. Han har vært restriktiv til damebytter, søkt komlikasjoner og ubalanse og spilt mye god sjakk. Problemet er bare at han sitter ovenfor Magnus som er yngre, sterkere og som i visse faser av spillet (les: sluttspill) - utspiller den gamle mesteren. Da blir ikke dette lett og lett skal det heller ikke være når man møter en av tidenes sterkeste sjakkspillere!

Anands håp nå må være å følge Botvinniks råd om å få en remis etter et tap for så å serve selv. Men det er ikke et godt utgangspunkt å spille på remis - så jeg forventer meg skarpt spill og siciliansk nok en gang. 1.e4 c5 2.Sf3 e6 og hvis Magnus spiller åpen sicilianer - noe som holder damene på brettet og noe som gir dynamisk spill og ubalanse. Det kan en få i en rekke varianter slik som Kan-varianten med et tidlig Dc7 eller Scheveningen-varianten som Kasparov elsket. Primært tipper jeg på det første for 7. matchparti.

Så langt har vi i publikum vært utrolig priviligert som har fått en så spennende match midt i fanget. En match der det er ubalanse, kampsjakk og mye fint manøvreringsspill. Det er bare å nyte og håpe at det fortsetter i enda endel partier. Ja, for personlig håper jeg ikke på en knockout fra Magnus. Jeg håper Anand får vist hva som bor i han slik at sjakkverdenen får en spennende match og Anand får et verdig punktum på verdensmesterskapsspillet sitt - og så vinner Magnus til slutt. Det føles nesten uunngåelig nå etter at Anand ikke grep sjansen når den bød seg i 6. matchparti. Slike sjanser får en nemlig svært sjelden i toppsjakken og griper en den får den dobbel betydning. Både psykologisk og på scoren.

Magnus sitt 1.e4 vil jeg kalle en suksess i dette VM'et og det er godt å se at Magnus tar skjea i egen hånd og forsøker å utspille Vishy Anand sjakklig med hvit. Jeg regner Magnus som en tohendig sjakkspiller som kan spille både 1.e4 og 1.d4 omtrent like sterkt. Av dem har vi ikke mange i sjakkhistorien og først i nyere tid - etter at computerne kom - er betydningen av å kunne dette blitt stor. Ganske enkelt fordi det blir lettere å overraske i åpningsspillet. Også morsomt at Magnus spilte åpen sicilianer i forrige matchpart og det skal bli spennende å se om han gjentar dette.

Magnus har forøvrig uttalt at de fire verdenmestrene han mener er best, er Capablanca, Alekhine, Fischer og Kasparov. Altså de fire essene innen sjakksporten i følge Magnus. Han har også nylig spilt gjennom partiene til VM matchen mellom Capablanca og Alekhine fra 1927 og han ble imponert - de kunne da også spille virkelig god sjakk de aller beste for snart 100 år siden! Det som da melder seg av tanker er hvordan vår Magnus vil bli sett på i en historisk kontekst om la oss si 50 år? Sannsynligvis som en av de aller største! Ikke bare fordi han er så dominant i sine VM-matcher så langt, men enda mer fordi han er turneringskongen i sin tid. Magnus er et fenomen i en tid der vi har en rekke ting som gjør det vanskeligere enn noensinne å rykke fra sine konkurrenter. Databaser, engines og Internettservere for å nevne noe - alt er tilgjengelig for alle og mange kan derfor prestere skyhøyt. Allikevel er Magnus juvelen som skinner mest både i turneringsspill, matchspill, hurtigsjakk og lynsjakk. At han enda til er norsk er så fantastisk at en nesten ikke tror det.

Jeg forventer meg altså mye av det samme vi har sett av Anand i denne matchen inn i 7. matchparti. Men kanskje med enda mer råskap som svart en tidligere. Ikke noe knussel! 1.e4 c5 2.Sf3 e6 er høyaktuelt . og deretter spennende spill. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Hva blir Magnus sitt åpningstrekk nå når han leder? Har det noen betydning for hva han spiller? Vil Anand gjenta sitt forsvarsvalg? Vil han våge å gå for noe virkelig skarpt? Magnus er nå storfavoritt - men har Anand fortsatt sjanser eller vil han knekke raskt? Si gjerne din mening.

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 7. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 6. matchparti


Det ble på mange måter en svart dag for Anand under 6. matchparti mot Magnus Carlsen.
http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Så leder Magnus VM-matchen igjen - denne gang 3.5 - 2.5 over utfordrer Vishy Anand. Vi fikk et begivenhetsrikt parti i 6. matchparti av VM-matchen der Magnus spilte med de hvite brikkene. Vi husker at Magnus var fornøyd med trekningen delvis på grunn av to hvit på rad midt i matchen der han kan drepe denne matchen med to seire slik han drepte fjorårs-matchen i 5. og 6. matchparti. Det er fridag i morgen, og så blir det spennende å se hva Magnus har i åpningsermet i neste parti igjen. Da skal en Anand ute av mental balanse få kjørt seg tror nå jeg. Selv om Anand so cool og relaxed ut på pressekonferansen, så må da en slik feil som i dagens parti gå hardt inn på han.

Magnus spilte igjen 1. e4 som forventet og Anand spilte nok en gang 2...e6! i siciliansk - et godt åpningsvalg. Men så gikk Magnus for gull med åpen sicilianer og 3.d4. Anand besvarte dette med å spille Kan-varianten - et interessant valg jeg tror er klokt mot Magnus. Vår mann fortsatte med å sette opp en Maróczy-bind, mens Anand på sin side søkte mer ubalanse med 6...Lb4! Men i trekk 8 skjønte vi alle lite av det Anand gjorde. Han spilte gammel teori med 8...dxc6 i stedet for interessant teori med 8..bxc6! som utvilsomt er det konsekvente mot Magnus. Når man først har sagt A, så får en si B. Anand hadde jo ved valget av åpning valgt ubalanse, valgt motspill og spilt etter den rette matchstrategien - og så switcher han plutselig helt gir og tilbyr damebytte med en stilling som utvilsomt er underlegen? Ubegripelig! Hvor mange ganger må en stakkars amatør skrive at oppskriften er: ubalanse, råskap, Bold play, Big Play når sjansen byr seg, ikke damebytte før man har noe for dermed å få stillinger en selv har større sjanser å matche Magnus i enn tørre sluttspill der Magnus Maksimus får maksimalt ut av stillingspotensialet? Nei, dette var skuffende av Anand - sorry to tell.

Magnus fikk dermed løperparet, aktivitet med et langvarig initiativ, en terrengfordel og dronningene av brettet sånn i en smell! Hvordan kunne du gjøre noe slikt mot deg selv Anand? Dette tror jeg var matchens nøkkelparti. Partiet der Anand nok en gang prøvde å matche Magnus i et sluttspill bare for å oppdage at han ble for lett. Partiet der Anand fikk en tilfeldig sjanse underveis som han ikke grep - mer om den siden - og et parti som vippet alt Magnus sin vei. Poengstillingen, psykologien og det hele. Kramnik sa i studio med Peter Svidler at han skjønte lite av Anands åpningsvalg. Mens Magnus sa: "I am very pleased with the position I got after the opening." Ja, selvfølgelig var du det Magnus. Hvem ville ikke jublet over å få spille på egne styrker uten å ta risiko og på bare to resultater (vinst og remis) i det første av to kritiske hvitpartier?

Magnus fant i partiet en genial plan med h4-h5 rett ut av åpninga - kjent fra særlig Winawervarianten i fransk - og dermed slet Anand raskt på kongefløya og han kom i benk og møtte frigjøre seg med g6. Dermed fikk Magnus en stor strukturell fordel og vi vet at Magnus bruker å slå Anand gjennom nettopp aktivitet og struktur. Gradvis forsterket Magnus stillingen sin i kjent stil og alt gikk hans vei før han plutselig satte kongen på d2 i stedet for d1 da den var på vei fra dronningfløyen til oppdrag på kongefløyen. Det var en stor nyanseforskjell på disse to trekkene og etter Magnus sin bukk 26.Kd2? kunne Anand rett og slett slått med springeren på e5, vunnet to viktige bønder og fått opp en vinststilling! Magnus sa at umiddelbart etter at han spilte Kd2 så det var en bukk... "Det skulle ikke skjedd!" - Magnus Carlsen. Kramnik sa det slik om bukken: "How do you recover from such a blunder during the game?" og "My experience is that you don't recover". Huff, Anand kommer til å gruble over hvorfor han spilte så fort akkurat der i lang tid kan jeg tenke meg og kanskje går det også ut over nattesøvnen som Anand hadde problemer med under VM-matchen i Chennai. Magnus oppdaget bukken da han slapp brikken og sa etter partiet: "It's just a feeling of complete panic" og "Sometimes you're just very very lucky!".

Anand gikk etter dette ned uten alt for mye motstand og han sa det best selv: "Actually I played a terrible game" - Vishy Anand. Ja, det gjorde han virkelig. Han spilte åpningsspillet som en amatør - rett inn i hendene på Magnus sine styrker. Han tok ikke sjansen da den bød seg etter en sjelden Magnusbukk og han hadde sågar sjanser etter dette til å holde partiet. Stockfish5 var nemlig inne på et fantastisk flott kvalitetsoffer med 32...Ka7!! som utnytter hvits svake kongestilling, svarts a3-bonde og hvitfeltsdominansen kombinert med hvits svake førsterad og svarts d-linjespill. Jeg var sikker på at Anand ville fange opp alle disse posisjonelle plussene og gi kvaliteten etter at Magnus hadde kastet bort tid på ulike kongetrekk. Men Anand peiset på og tenkte nesten ikke over problemstillingen akkurat som i stillingen der Magnus bukket - det kan koste han dette VM'et.


Magnus sa at han var massivt lettet på pressekonferansen på et direkte spørsmål om det og han la til: "I think it was a good game to some point" - Magnus. Det er jeg veldig enig i. For h4-h5 smakte det fugl av og den generelle partioppbygningen var god og som Magnus sa det selv - et poeng er et poeng! Nå har Magnus ledelsen i matchen, han har spilt et teoretisk robust parti i åpningsspillet og slikt gir stor selvtillit og trygghet for fortsettelsen. Psykologien er nå på Magnus sin side, men vi skal ikke helt avskrive Vishy riktig enda. Først skal vi se to partier til - der kan veldig mye skje! I morgen er det fridag og som Magnus sa:  "A point is a point." og "We'll both settle down after the rest day. I don't know if the way this happened will make much difference".

Det tror jeg gjelder for Magnus, men gjelder det for Anand eller har Kramnik mer erfaring og visdom i sin uttalelse der han altså mente at en aldri glemte slikt? Ikke vet jeg - det eneste jeg vet er at dette er en meget spennende VM-match. Fantastisk for publikum og mye bedre enn fortsettelsen. Nå gleder vi oss til en fridag og ny kampsjakk på mandag! God match!

 

Her er dagens parti med mine kommentarer:

Hvit: Magnus Carlsen (2863)
Svart: Vishy Anand (2792)
Sted: VM i Sochi (7), 15.11.2014

1.e4

- Dette er Magnus sin VM-prepp. Et aktivt trekk der Magnus er flink til å finne nye, lite spilte, teorivarianter. 1...c5! Anand fortsetter å søke ubalanse og gjentar åpningen sin fra 4. matchparti som var en suksess.

2.Sf3 e6 3.d4

- Magnus går for det prinsipielle - åpen siciliansk. Bare dette kjemper om terreng i sentrum og det er derfor regnet som den kritiske testen.

3...cxd4 4.Sxd4 a6 5.c4

- Et typisk Magnus-trekk, men også en slags motevariant her som vi husker at Kjetil A. Lie spilte i sjakk-OL - så dette kan ikke ha kommet som en bombe på Anand.

5...Sf6 6.Sc3 Lb4!

- Det prinsipielle igjen - svart søker å skape ubalanse i hvits bondestruktur og truer nå på e4.

7.Dd3 Sc6

- Et Nepomniachtchi-parti fulgte alle disse trekkene, og fortsatte nå: 7...Dc7 8.a3 Lxc3+ 9.Dxc3 Sxe4 10.Sb5 axb5 11.Dxg7 Tf8 12.Lh6 Dc5 13.f3 b4 14.fxe4 Sc6 15.Dxf8+ Dxf8 16.Lxf8 Kxf8 17.Ld3 bxa3 18.Txa3 Txa3 19.bxa3 d6 20.Kd2 Se5 21.Le2 Ld7 22.Ke3 Lc6 23.Tc1 Sd7 24.h4 h6 25.Lf3 e5 26.Lg4 Sc5 27.Lf5 Kg7 28.Tb1 Kf6 29.g4 Kg7 30.Tg1 f6 31.Td1 1-0 Nepomniachtchi,I - Svidler,P / Dubai UAE 2014.

8.Sxc6

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
8...dxc6

- Spilt i en rekke partier tidligere, men for meg er det uforståelig at Anand ikke holder brikkene på brettet her. Teoretisk sett er begge trekkene spillbare og selv om 8.dxc6 er mye mer populært - så burde Vishy valgt det prinsipielle ved å slå mot midten - et trekk som også ligger i Rybka sin åpningsbok. En mulig variant var da: 8...bxc6 (9.e5(!) Sg4! 10.Dg3 Da5! med komplisert spill.) 9.Le2 Dc7 10.0-0 Tb8 11.f4 d5 12.e5 Sd7 13.Le3 0-0 med en spennende kampstilling.

9.Dxd8+ Kxd8 10.e5 Sd7

- Eller 10...Se4!? 11.a3! Lxc3+ 12.bxc3 Kc7 13.Le3 b6 14.Ld3 Sc5 15.Lxc5 bxc5 16.0-0-0 som ga svart en veldig perspektivløs stilling i: Flores Rios,M - Lemos,D / Villa Martelli 2008, 1-0 i 53 trekk.

11.Lf4 Lxc3+ 12.bxc3 Kc7

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
13.h4!

- Magnus spiller frem bonden for å provosere fram svartfeltssvekkelser på svarts kongefløy. Et meget interessant trekk som er kjent fra de franskeWinawer-strukturene.

13...b6 14.h5 h6!?

- Anand stopper bonden og dette vil jeg kalle det prinsipielle valget her - men det er krevende da g7 svekkes og Magnus har nå en betydelig fordel.

15.0-0-0 Lb7 16.Td3

- Magnus planlegger å sette et tårn på g3 og løfte det andre tårnet til h4-g4 og dermed presse svarts svakhet.

16...c5 17.Tg3 Tag8 18.Ld3

- Et viktig trekk - ellers setter svart løperen i den gode diagonalen.

18...Sf8! 19.Le3 g6 20.hxg6 Sxg6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
21.Th5!

- Magnus har så langt spilt harmonisk og godt og han har en klar fordel med sitt løperpar, terreng og mer aktive brikker som gir ham et klart initiativ.

21...Lc6 22.Lc2 Kb7 23.Tg4 a5

- Setter nok en bonde på et svart felt der løperen kan angripe den i et sluttspill, men Anand planlegger å sette den på a4 og a3 - der den står nærmere forvandlingsfeltet. Dette kan være relevant om hvits a-bonde faller i et tårnsluttspill.

24.Ld1 Td8 25.Lc2 Tdg8

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
26.Kd2?

- En kjempebukk av Magnus!

26...a4?

- Og Anand ser den ikke! Den største feilen siden VM i 2012 der Gelfand bukket så det sang i et avgjørende parti for VM-tittelen der. Etter: 26...Sxe5! 27.Txg8 Sxc4+ 28.Kd3 Sb2+! 29.Ke2 Txg8 30.Txh6 Txg2 og svart har en fullstendig vunnet stilling. Et sjokkerende øyeblikk i en VM-match som kanskje vil ryste Anand så mye at han blir litt satt helt ut av det i fortsettelsen!

27.Ke2 a3!?

- Det er overraskende å se at Anand skaper en svakhet på a3 som kan angripes av en løper på c1. Den store forskjellen på Magnus og Anand i slike stillinger er at Anand er litt utålmodig, men Magnus elsker å presse rolig på. Han er tålmodigheten selv.

28.f3 Td8 29.Ke1!?

- Litt passivt spilt - i denne fasen av partiet kunne Magnus trolig spilt mer nøyaktig og han var da også kritisk til eget spill på pressekonferansen.

29...Td7 30.Lc1 Ta8 31.Ke2

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
31...La4!

- Et godt trekk om en ser ideen med kvalitetsofferet på a8.

32.Le4+ Lc6?

- En blemme! Her hadde Anand spilt en forbløffende og fantastisk mulighet til å holde partiet gjennom: 32...Ka7!! 33.Lxa8 Kxa8 34.Th1 Lc2 35.f4!? Ld3+ 36.Kf2 Lxc4 37.Txh6 Kb7 og svart har god kompensasjon for kvaliteten.

33.Lxg6!

- Med en fullstendig vunnet stilling for hvit.

33...fxg6 34.Txg6

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
34...La4?

- Svart må bytte et tårn, så bedre er: 34...Te8 35.Thxh6 La4 36.Txe6 Txe6 37.Txe6 Lc2 38.Te8 Ld3+ 39.Ke1 Lxc4 40.Lxa3 Td3 41.Lc1 Txc3 med et ulikfarget løpersluttspill som må være fullstendig vunnet for hvit, men der det er et ørlite håp igjen om remis.

35.Txe6 Td1 36.Lxa3

- Resten er lett - Magnus vinner i stor stil!

36...Ta1 37.Ke3 Lc2 38.Te7+

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vishy Anand, 6. matchparti i VM:
- Et flott parti av Magnus hvis vi ser bort fra en-trekks-blunderen!

1-0

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM!

Sjakk-VM: Matchen - 6. matchparti

VM-matchen står nå 3.5-2.5 i Magnus sin favør og Magnus har nå fordelen av å ha de hvite brikkene først fremover. Dermed kan han kommer til å avgjøre dette med nok en vinst slik at Anand ikke får dratt fordel av å ha hvit i 12. matchparti. Dagens parti ble høydramatisk da Magnus gjorde en stygg bukk som heldigvis Anand ikke fikk med seg. Dette kunne forandret hele VM-matchen i Magnus sin favør og Magnus sa på pressekonferansen at han var svært lettet nå ved at han vant og at det var godt at matchen tippet hans vei akkurat nå.

 Her er dagens parti med mine kommentarer i en gjennomspillbar grafisk løsning:

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Start 13.00. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 6. matchparti av VM i sjakk - følg med!


Sjakk-VM: Vorspiel - 6. matchparti


Magnus Carlsen improviserte mye under 4. matchparti med hvit - nå spiller han hvit igjen!
http://www.sochi2014.fide.com/  |  Anastasia Karlovich

Så er matchen snart halvspilt og Magnus har nå to hvitpartier på rad. Da vil Anand virkelig få kjørt seg og må vise det beste i seg selv. Jeg er spent på Magnus og hans tilnærming til disse to partiene og lurer på hvor hardt han vil gå til verks. Vil han prøve å flytte fjell eller vil han flytte bomullsdott på  bomullsdott - vente til den 5-spilletimen - og der forsøke å skvise? Det rette ligger nok midt i mellom. Jeg tror Magnus vil spille mer kritisk enn i 4. matchparti, men jeg tror ikke han vil gå inn i nok en teoridebatt med Vishy. Det er i hvert fall det jeg håper på fra Magnus og det jeg mener er hans beste strategi. For Magnus bør få opp en stilling der han vre bøs og gi Anand ting å tenke på for så å hemme kontringsforsøket som kommer før eller siden når Anand ikke vil forsvare seg passivt mer og deretter skvise hjem seieren i et seigt sluttspill. Maksimus Magnus oppskriften med andre ord: Skremme, Temme og Klemme.

Magnus sa før VM at han kjente seg igjen i både Fischer og Karpov. Den 10. og 11. verdensmester i sjakk. Begge elsket sluttspillet og var virkelig sterke der - så dette er ikke rart. Det er også fascinerende at disse to spillerne elsket midtspillet og sluttspillet mest av alt og anså åpningsspillet som en bøyg en måtte over - akkurat som Magnus. Tanken har egentlig ikke slått meg før nå, men dette synes jeg er et godt poeng. La oss ta med oss Capablanca også - så er det 4 av de største sjakkspillerne som ikke likte åpningsspill spesielt godt og vår Magnus er en av dem.

Ja, for åpningsspill er jo det sjakkspillere flest bruker mest tid på. Studerer dypest og elsker høyest. I hvert fall virker det slik og en av historiens aller største - Garry Kasparov elsket jo åpningsspillet så utrolig høyt at det gikk utover sluttspillkunnskapene. Kasparov sa en gang at han var best i åpningsspill og midtspill, at Karpov var best i midtspill og sluttspill og at Kramnik var best i åpningsspill og sluttspill - de var altså alle forskjellige. Karpov vektla da også gode midtspill og enda bedre sluttspill veldig høyt og han var en nær uovertruffen strategisk mester.

Bobby Fischer, som av mange eksperter ansees som den aller beste, og som Kasparov mener lå minst 20 år forut for sin tid, spilte jo en rekke ganger åpninger som 1.b3 og kongeindisk i forhånd for å komme ut av teorien dess får, dess bedre og han oppfant et helt nytt konsept - nemlig Sjakk960 eller Fischerrandomchess som det strengt tatt burde hete. Der er alle brikkene på 1. og 8. raden stokket rundt slik at det finnes 960 ulike utgangsstillinger og dermed er det rom for en helt annen kreativitet og en helt annen midtspillrikdom. Jeg tror Magnus ville likt dette spillet og det ville vært interessant å se han spille en turnering i dette spillet.

Men tilbake til VM-matchen. I 4. og 5. matchparti har Magnus kommet inn i matchen rent åpningsteoretisk og han er der han skal være - foran to hvit partier som skal vinne denne VM-matchen for ham. Hva bør Anand så gjøre i de neste partiene. Jeg er nesten helt sikker på at Magnus vil fortsette med 1.e4 - for dette er VM-preppen hans. Da mener jeg at Anand bør spille mer siciliansk og gjerne 2...e6! nok en gang. Det var det trekket Ivanchuk ga vår mann bank med i kandidatturneringen og det var det trekket ex-trener Simen Agdestein spilte mot Magnus under Norway Chess. To spillere en gjerne kopierer mot akkurat Magnus da de kjenner ham godt. Simen ut fra nærkontakt - Chucky ut fra at han tenker sjakk 24/7.

Anand bør også tenke litt mere offensivt enn i siste svartparti der han kunne plantet en springer på e4 og spilt på en tveegget stilling med interessant spill for begge parter. Han kunne gått for noe mer enn remis og slik bør han tenke mot Magnus med svart. Byr sjansen seg - grip den! Farge trenger nemlig ikke å bety alt mot en spiller som Magnus som ikke legger press på hvit-serven. I fjorårets match gjorde Anand flere innrømmelser med hvit, og i 6. matchparti gikk han for eksempel bananas og byttet brikker på f6 slik at han endte opp i litt dårligere sluttspill i stedet for å spille videre på et litt bedre midtspill. I år har ikke Anand vist de samme innrømmelsene, men noen små har det vært. Kanskje er det akkurat disse småtingene som feller Anand. Djevelen ligger i detaljene sies det og blir det en tett match er det detaljer som vil avgjøre denne matchen - da er det ikke rom for å gjøre innrømmelser som koster noe. 

Jeg forventer meg altså mye av det samme vi så i 4. matchparti nå i 6. matchparti. 1.e4 c5 2.Sf3 e6 og så spennende spill. matchparti. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Hva blir Magnus sitt åpningstrekk - gir det seg selv? Og Anand sitt forsvarsvalg - vil han våge noe skarpt som siciliansk eller går han tilbake til kongebondeåpningen? Magnus må nå regnes som meget klar favoritt - men Anand er vel inne i matchen?

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 6. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 5. matchparti

Magnus Carlsen koser seg under en middag i Sochi etter 4. matchparti og han ser etter 5. matchparti lyst på matchen!
Foto: Play Magnus på twitter  |  https://twitter.com/PlayMagnus

Så står VM-matchen og vipper 2.5 - 2.5 etter 5 spilte partier i den mest spennende VM-matchen nærmest siden tidenes morgen rent sjakklig sett. Ja, for så velspilte partier og så hard kamp hele veien skal en vel lete virkelig lenge etter? Anand har overbevist oss alle og i dag fikk han nok en gang fordel med det nye av året, 1.d4! Denne gang ble det en dronninginder der Magnus spilte et relativt sjeldent system med Lb4+, Le7 fulgt av Lb7 og det spesielle c6. Allikevel var Anand meget godt forberedt! Han utfordret Magnus med trekk som 9.exd5 fulgt av 10.Se5! og fikk tidlig opp et irriterende spill. Men denne gangen var Magnus godt forberedt! Allikevel virket ikke åpningen å være helt vanntett - hverken i partifortsettelsen eller i fortsettelsen som kunne oppstått etter 17.d6! som er det prinsipielle trekket her. Det overrasket meg litt at Anand ikke gikk for det trekket. The Big Play! Høyne innsatsen for å få noe til med de hvite brikkene. Men, nei - han feiget ut og med remis i dag så er Magnus tilbake i førersetet psykologisk føler jeg. Grei remis med de svarte brikkene og to hvit foran seg i de neste rundene gir selvtillit. Dessuten kan Magnus med en hvitseier på riktig tidspunkt unngå det 12 partiet og dermed vinne gjennom å ha spilt flest hvite partier og fått noe ut av dem.

Derfor var dagens parti så viktig. Derfor mente jeg det var dobbel innsats og et psykologisk nøkkelparti. Anand fikk allikevel en viss fordel opp og da han fant det sterke 20.Sd5!. Problemet er bare at det var en type fordel som Magnus er flink til å utnytte og som Anand ikke er flink til å utnytte fordi Magnus kunne få til et dronningbytte slik at det ble sluttspill som jo er Magnus sitt domene. Anand sa forøvrig på pressekonferansen at: "I looked at this long ago." og "Even at 20...Nd5" - Anand. Så analysene til Anand går langt! Magnus sa: "I think in general that white is a bit better, but it should be holdable." - Magnus. Magnus sa videre om åpningsforberedelsene sine: "He was also prepared and knew the critical way".

På spørsmålet om Magnus hadde full kontroll svarte verdensmesteren slik: "Ikke full kontroll, det var litt ubehagelig." og "I sluttspillet kunne han definitivt ha prøvd noe annet som ville gitt mere problemer...". Ja, for Anand trengte slett ikke å ta på a7 slik at Magnus fikk springeren med seg fra kanten igjen. Mye bedre var 26.Tc7! som holder presset oppe. Magnus ville utvilsomt funnet det trekket. Han er utrolig god på akkurat dette. Å holde presset oppe, unngå ufordelaktige avbytter og ikke ta materiell i tide og utide! Vi husker fra Magnus sin seier i 2. matchparti at han lot
Anands løse f-bonde være Anand problem! Han tok den aldri! Gjennom den strategien fikk han aktive brikker og vant gjennom det. I dag burde Anand gjort det samme og latt a-bonden være Anand problem og i stedet innskrenket Magnus sitt spill. Passivisert han. Temmet han for så å klemme. Du kjenner tegninga? Ja, nettopp - The Magnus Way.

Når Anand så spilte det uforståelige 27.Tb7 i stedet for 27.Ta4 som holder partiet i gang - siden det hindrer likvidering av a-bonden som må være på brettet om hvit skal vinne - og som i hvert fall gir stillingen et forsøk - så fortjente han ikke mer enn remis i dag. Men særlig var det det 26. trekket til Anand - der han tok på a7 - som var dårlig. Det var kanskje et meget viktig vendepunkt i VM-matchen der pendelen psykologisk vippet Magnus sin vei? Ja, for Magnus var ikke imponert over Anand sine sluttspill-kunster i dag og det gir Magnus ny tro på at Anand spilte bort noen av sine VM-sjanser og dermed bedret hans sjanser. Slikt gir selvtillit.

Magnus har nå to hvite partier på rad så jeg tror han nå er godt fornøyd med match-utviklingen. Magnus sa på pressekonferansen: "I'm quite optimistic about the future of the match. But it don't gonna be easy". En nøktern, sunn og god innstilling. Magnus tar et steg om gangen og lar så lite som mulig være påvirket av tilfeldighetene. Men Team Magnus har enda ikke funnet gull-egget - en åpning som kan gjentas slik Berlinforsvaret ble gjentatt i fjor. Det er tankevekkende fordi Magnus da må spille ut plan B, C og D og tilslutt har han ingen gode planer og da faller han fort rett inn i Anands prepp eller hans teoretiske kunnskaper som vi heller burde kalle det. Ja, for i dag spilte ikke Anand en VM-prepp - men en variant han analyserte for lenge siden etter eget utsagn. Uten et slikt gull-egg Magnus kan legge på brettet som forsvar mot 1.d4, så lever han farlig.

Flere ekspert-kommentatorer har sammenlignet denne VM-matchen med Kasparovs match mot Kramnik der Kasparov vandret vekk fra sitt kjære Grünfeld som førstevåpen. Kasparov fikk dermed tilslutt bank i en Nimzoinder - noe som ikke var hans åpning - i det 10.matchpartiet og på 2-0 var matchen dermed mer eller mindre avgjort. I årets match er det Magnus som flakker med åpningsspillet sitt og det skal bli spennende å se hva han gjør i det 8. matchpartiet. Men før det skal han altså ha to hvite partier og det blir det fort scoring av. Skal vi gi 70% sjanse til Magnus og 30% til Anand nå? Matchen lever i hvert fall uansett og vi har fått en match der Magnus eventuelt vil slå en Anand som er mye bedre enn den han møtte i fjor og som gjør de rette tingene rent matchstrategisk - selv om jeg ønsker meg mer av The Big Bold Play fra Anand (17.d6!) og dessuten må han temme Magnus sin aktivitet (26.Tc7!) når han får sjansen til å spille på to resultater! Vi venter spent på fortsettelsen og fortsatt god match!

 

Her er 5. matchparti med mine kommentarer:
 

Hvit: Vishy Anand (2863)
Svart: Magnus Carlsen (2792)
Sted: VM i Sochi (5), 14.11.2014

1.d4

- Anand spiller fortsatt 1.d4 og det er dette trekket som har gitt Magnus svartproblemer, så alt annet ville vært latterlig.

1...Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb4+

- En liten finesse som  lokker frem løperen til d2 der den ikke står godt - den søker b2 eller f4 i disse strukturene. Springeren står heller ikke godt på d2, den søker nemlig c3-feltet.

5.Ld2 Le7 6.Sc3

- En mer vanlig trekkrekkefølge her er: 6.Lg2 Lb7 7.Sc3 0-0 8.0-0 d5 9.cxd5 exd5 10.Lf4 med en liten fordel for hvit.

6...Lb7 7.Lg2 c6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
8.e4!

- Anand går for gull og spiller det mest konsekvente og kritiske her, etter: 8.0-0 d5 9.Se5 har vi en slappere stilling.

8...d5 9.exd5!?

- Dette var utvilsomt en hjemmeforberedelse fra Anand. Spilt tidligere i et titalls-partier og skarpere enn andre fortsettelser. Veldig konkret og derfor i Anands ånd. Alternativet var: 9.cxd5 cxd5 10.e5 Se4 11.0-0 0-0 12.Te1 Sxd2 13.Dxd2 og svart er helt OK.

9...cxd5 10.Se5!

- Anand spiller fortsatt forsert og er inne i forberedelsene sine. Spennende spill dette med stillinger som passer begge parter godt.

10...0-0 11.0-0 Sc6 12.cxd5!? Sxe5

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
13.d6!

- En nyhet som Anand hadde planlagt på forhånd og en objektivt god en som tar løperparet og gir forsert spill. Spilt før er: 13.dxe5 Sxd5 14.Sxd5 Lxd5 15.Lc3 Lxg2 16.Dxd8 Tfxd8 17.Kxg2 Td5 18.Tfd1 Tad8 19.Txd5 Txd5 20.f4 f5 21.Tc1 Kf7 22.Le1 og remis i: ½-½, Komljenovic,D-Palac,M / Sibenik 2010.

13...Sc6 14.dxe7 Dxe7 15.Lg5 h6!

- Magnus er godt forberedt og spilte dette meget raskt. det er det eneste trekket som ikke gir svart klare problemer. Svart erklærer løperen straks og forserer spillet.

16.d5 Sa5!

- Magnus avviker fra Anands analyser som trolig var: 16...Tad8?! 17.Lxf6! Dxf6 18.dxc6! Txd1 19.Taxd1 Lc8 20.Tfe1 med en stilling der hvit har meget god kompensasjon for dronningen med sin ursterke bonde på c6 som svart aldri kan erobre. Dette ville vært farlig for Magnus og jeg sukket lettet ut da Magnus avvek denne varianten.

17.Lxf6?!

- Anand feiger litt ut føler jeg. The Big Play ville utvilsomt vært: 17.d6! Dd8 18.Lxf6 Dxf6 19.Da4 og det store spørsmålet er om d6-bonden er sterk eller svak - jeg mener den er sterk i denne stillingen og dette vil være stridens kjerne.

17...Dxf6 18.dxe6 Dxe6 19.Te1 Df6

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?

20.Sd5!

- Vishy går for seier! Han ofrer bonden på b2, men har kalkulert ut en lang, forsert variant.  Dette kunne vært et kritisk punkt i VM-matchen og Radjabov skrev på twitter: "Aha,Aha,Carlsen against Anand in top form, will be interesting to watch."

20...Lxd5!

- Magnus er oppgaven voksen. Det var farlig å ta på b2: 20...Dxb2? 21.Te2 Da3 22.Te3 Db2 23.Tb1 Dxa2 24.Ta1 Dc4 25.Txa5 bxa5 26.Se7+ Kh8 27.Lxb7 Tad8 28.Dh5 med gode vinstsjanser.

21.Lxd5 Tad8

- Hvit har en liten, men vedvarende fordel med sterk løper mot svakere hest - men dette er godt innenfor remissonen og stillingen er heller ikke av den typen Anand elsker å spille!

22.Df3

- Anand tilbyr klokelig et dronningbytte og løser dermed problemet med bindingen og søker et fordelaktig sluttspill.

22...Dxb2?!

- Farlig farlig - Magnus velger å spille skarpt og det er det Anand vil her. Nå kan alt mye skje, men Anands sjanser er klart å foretrekke.

- Magnus burde nok her brukt sluttspillmuskelen og byttet dronninger med 22...Dxf3!. Men hadde fargene vært snudd om i dette sluttspillet er en ting sikker - Anand ville fått lide lenge. 23.Lxf3 Sc4 24.b3 med fordel hvit - men som kan holdes.

23.Tad1!

Hva ville du spilt med de svarte brikkene i denne stillingen?
23...Df6!

- Ikke:

A:) 23...Td7?! 24.Df5! Tc7 25.Le4 g6 26.Df4! Tc5 27.Dxh6 med stor hvit fordel.

B) 23...Kh8!? 24.Te7 f5 25.Txa7 med bekvemt spill for svart.

24.Dxf6

- Vishy hadde ikke noe valg her - han går for dronningbytte og et sterkt fordelaktig sluttspill.

24...gxf6 25.Te7 Kg7 26.Txa7

- Bedre var: 26.Tc7! som holder svarts springer ute av spill: 26...Td6 og så: 27.Lf3 Txd1+ 28.Lxd1 a6 29.Lg4! b5!? 30.Lc8! som fortsatt gir sjanser til seier.

26...Sc6!

- Nå kommer problembarnet inn i spillet igjen. Ikke: 26...Td6 27.Lf3 Txd1+ 28.Lxd1 og hvit har meget gode vinstsjanser.

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
27.Tb7?!

- Helt uforståelig at Anand ikke forsøker å spille videre her og presse! 27.Ta4! var siste sjanse til å spille på vinst: 27...Td6?! 28.Tc1! Se5 29.Lb3 med klar fordel til hvit. Eller: 27...Tfe8! 28.Kg2 Te2 29.Lf3 Txd1 30.Lxe2 Td2 31.Kf1! og hvit holder partiet i gang. Poenget bak Ta4 er at det forhindrer Sb4 med likvidering av a-bonden. Et profylaktisk trekk - slike Magnus er så gode på. Uten a-bonden kan hvit aldri vinne dette, så her ga Anand opp alt håp.

27...Sb4! 28.Lb3 Txd1+ 29.Lxd1 Sxa2 30.Txb6 Sc3

- Med klar remisstilling siden det er bønder på bare en fløy. Det er intet håp å vinne dette for hvit og partene lirte av seg resten av trekkene i rasende tempo.

31.Lf3 f5 32.Kg2 Td8 33.Tc6 Se4

Hva ville du spilt med de hvite brikkene i denne stillingen?
34.Lxe4

- Anand velger å likvidere alt og gå for en rask remis.

34...fxe4 35.Tc4 f5 36.g4

- Likviderer helt - partene kunne her tatt remis.

36...Td2 37.gxf5 e3 38.Te4 Txf2+ 39.Kg3 Txf5

Sluttstillingen i partiet Vishy Anand vs. Magnus Carlsen, 5. matchparti i VM:
- Og Magnus holdt remis i et parti der han under overflaten var relativt hardt presset selv om det på overflaten så ut som en grei remis. Må si jeg er litt skuffet over at Anand ikke spilte kritiske trekk som d6, Tc7 og Ta4 som ville holdt presset oppe på en helt annen måte - men dette er fortsatt en spennende match!

½-½

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM!

Sjakk-VM: Matchen - 5. matchparti

Det ble remis i 5.matchparti mellom Vishy Anand og Magnus Carlsen etter spennende spill der Anand hadde føringen hele veien og der han kunne satt Magnus på stor prøve. I stedet ble det avviklet slik at Magnus holdt en bekvem remis. Her er partiet med mine kommentarer:

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine lette kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her - og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinen. Godt parti!

Magnus Carlsen spiller i dag svart mot Vishy Anand i 5.matchparti av VM i sjakk - følg med!


Sjakk-VM: Vorspiel - 5. matchparti

 


Kroppsspråket til Magnus vitnet om lidelse og tap i 3. matchparti - nå spiller han nok en gang svart.

http://www.sochi2014.fide.com/  |  Vladimir Barsky

På pressekonferansen etter 4. matchparti virket det som om Magnus hadde gått seg litt lei - han var rett og slett helt ute av humør og det etter et parti der han tilsynelatende hadde spilt helt greit. Ikke topp - men greit. Kanskje er årsaken at Magnus vet at Vishy er bedre enn det vi andre går rundt og tror. Han vet at Vishy med blod på tann kan skape store problemer for han i denne matchen og da må Magnus ha ett topp-gir som han i hvert fall når i noen av hvitpartiene sine. Det gjorde han ikke i det 4. matchpartiet. Ellers er fort Magnus sin største fiende i denne matchen Magnus selv. Etter 3. matchparti kommenterte han at det nå var viktig å ikke bli selvdestruktiv og da tenker en fort at det er noe han har erfaring med og så går tankene tilbake til 2013 og kandidatturneringen der Magnus holdt på å spille bort en stor ledelse etter to tap i de tre siste rundene mot henholdsvis Ivanchuk og Svidler.

Først må jeg si at jeg fortsatt holder Magnus som favoritt - men mine 70% før matchstart har sunket til 63% nå. Grunnen er selvsagt at Anand har optimalisert matchsjansene sine, at Magnus kanskje ikke er 100% og at Anand har et lite psykologisk overtak. Men vi skal aldri glemme at Magnus er den klart beste sjakkspilleren av de to og at han dersom han får matchen inn i sitt leie - så vinner han.

Jeg har en kamerat som i barndommen hadde en lagkamerat i fotball som stadig fikk tilrop fra sin far på sidelinjen: "SPILL BEDRE TRYGVE!". Sikkert et velmenende råd - men hvor dumt! Alle, selv sønnen, forstår at målet er å spille bedre, men for å gjøre det må en tenke på prosess - hva som skjer i forkant og gjøre små fremskritt. I slike situasjoner nytter det slett ikke å rope: "Spill bedre!". Det er derfor mitt råd til Team Anand har vært å gjøre grep. Våge mer. Spille The Big Play. Konsekvent beholde dronninger på brettet om en ikke har en god grunn for noe annet. Skape ubalanse. Søke aktivitet. Anand har i de to siste partiene gjort alt dette - det er litt skremmenede og derfor mener jeg at Anand er i ferd med å tilrive seg det psykologiske overtaket. Han har gjort fremskritt og forbedret seg - og da spiller man bedre!

Siegbert Tarrasch sa: "He who fears an isolated Queen's Pawn should give up Chess". Det ligger noe der. En kan ikke bare belage spillet sitt på medgangsstillinger og isolert bondestillinger er slett ikke det verste i sjakk. Sentrumsbonden gir terreng og med halvåpne linjer, forpostpunkter og gjerne aktivitet så kan det fort bli bra. Derfor må det ha vært godt for Anandfansen i 4. matchparti å for første gang mellom Magnus og Anand å se en isolert bondestilling på brettet. Anand våger. Og dette siste punktet er viktig. At Anand våger å gå helt på edgen og litt ut av komfortsonen sin. For det er da han spiller sin beste sjakk slik han gjorde det mot Kramnik i matchen i 2008. Jeg er overbevist om at en Anand med denne selvtilliten ville slått på b2 i det kritiske tredjepartiet i fjor. Da tror jeg også han sannsynlig ville vunnet og fått en boost som hadde gjort at han løftet seg i matchen. En slik boost har han fått i år og det virker som om han spiller The Big Play når han må. Altså det litt frekke og risikable trekket som ser så godt ut og som kan vinne partiet om alt klaffer selv om du ikke har 100% kontroll. Motsetningen er å safe og det er ikke et alternativ mot en spiller som Carlsen. I hvert fall ikke på stillingen 2-2.

Nå tror jeg veldig mye står på spill i 5. matchparti. Matchen står og vipper og den som vinner dette partiet - tror jeg fort kan vinne hele VM-matchen. Det er nesten sånn at en kan kalles dobbel innsats. Årsaken er det psykologiske spillet og det faktum at Anand etter dette partiet har to vanskelig svartpartier på rad! Det kan bli tøft mot en kar som Magnus - spesielt om Magnus får løst svartproblemet og blødningen han har med de svarte brikkene teoretisk sett i 5. matchparti.

Ellers bør Anand utvilsomt forsøkte å presse Magnus med begge farger. Altså spille aktivt med svart - gjerne mer siciliansk - og på vinst om sjansen byr seg. Det følte jeg han forsøkte i 4. matchparti og det er derfor jeg sier at Anand gjør alt matchstrategisk rett nå. I fjor var det vamnskelig å forstå den sittende verdensmesteren og hans aversjon mot å spille 1.d4!, og jeg skjønte fint lite av matchstrategien hans - i år er den lett å skjønne.

Derfor forventer jeg meg mer av det samme i 5. matchparti. 1.d4! får vi helt sikkert og da blir det fort nok et spennende parti. Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Er 5.partiet det viktigste til nå? Hva med Anands åpningstrekk - gir det seg selv? Og Magnus sitt forsvarsvalg - vil han våge noe skarpt eller "ta til vett"? Selv om Magnus fortsatt må regnes for å være klar favoritt - er du enig i at Anand nå er inne i matchvarmen?

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 3. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 4. matchparti

Magnus spilte hvit og presset Anand med lett press i 4. matchparti - allikevel er det Anand som har grunn til å være mest fornøyd nå.
http://www.sochi2014.fide.com/

Så ble det remis i fjerde parti av VM-matchen mellom Magnus Carlsen og GM utfordrer Vishy Anand. Stillingen er nå 2-2 etter 4. partier og vi gleder oss til fortsettelsen! For jeg skriver det igjen - for en match! Svinger fra første parti og er fortsatt kjempespennende. Matchen er mye mer interessant og fartsfyllt enn fjorårets. Delvis fordi Anand er en annan - og delvis fordi Magnus har vist stor sårbarhet med de svarte brikkene og han har faktisk tapt et parti. Dermed har Vishy og teamet hans fått blod på tann og da øker sjansene hans. Tro kan flytte fjell sies det og er det noe Anand har fått av de fire første partiene - så er det troen tilbake.

Før matchen var det to hovedting jeg var opptatt av. Er Magnus i sin toppform? Og vil Anand optimalisere sin matchstrategi i VM og spille brennheit sjakk? Svaret på de to spørsmålene har så langt gått Anand sin vei. Magnus sa på pressekonferansen: "My two last games has been bad, so I have to improve" - og litt av årsaken til det - i den grad dagens parti var dårlig - er akkurat det at Anand nå spiller de riktige åpningene. Han spiller på dronningbonden sin og siciliansk - ubalanserte åpninger som gir mer sjanser for å feile for begge parter.

Anand var Mr. Cool i dag. Spilte sicilansk, beholdt damene på brettet konsekvent og som våget å gå inn i komplikasjoner og inn i motspill med trekk som Dd2! Råskap er et begrep vi kan si har å gjøre med det å ville noe ekstra. Å gå helt i kjelleren og å søke kampstillinger. Dette er et av de viktige ordene for fotball-landslaget vårt for tiden, så vidt jeg har forstått - og det er høyaktuelt også i sjakken. Anand spiller sin råeste sjakk nå og holder ikke det - så holder ingen ting for ham.

Magnus har utvilsomt et gir til - et 5. gir der han bare kjører fra Anand og setter han på plass i. Kanskje er det derfor Magnus brukte et ord på "terrible" i dag - for terrible var det virkelig ikke. Tvert i mot gjorde Magnus mange gode og kloke ting - men han fikk aldri lagt autopiloten sin i 5-gir og dermed fikk han heller ikke presset Anand helt ned på kne.

Allikevel fikk han stoppet blødningen fra i går og han går inn i fridagen med friskt mot og en match som står uavgjort etter 4 partier akkurat som i fjor. Denne gangen har også Magnus to hvite ved halvveien - en klar fordel og skulle Anand brenne det neste hvitpartiet sitt så vil denne fordelen bli veldig viktig! Jeg mener dog at matchpsykologien denne gang har gått Anands vei i de første partene. Det er Magnus som nå må jobbe med det åpningsteoretiske på fridagen og Anand har fått mange fine svar på de matchstrategiske valgene sine. Han får push med 1.d4. Det er mulig å slå Magnus. Sicilansk gir tross alt mer ubalanse enn kongebondeåpningen selv om den også innebærer risiko.

Dagens parti startet altså med 1.e4 c5 2.Sf3 e6! og Anand bød Magnus opp til dans med en ubalanse. Magnus svarte med 3.g3! - et systemtrekk som passer Magnus godt og som søker rolige stillingstyper uten noe teorikjør. Det ble raskt en isolanistilling og det hadde Magnus grunn til å være fornøyd med. Mon tro om ikke Anand neste gang spiller 4...Sf6 5.d3 d6 6.0-0 Le7 for å få opp stillingstyper der bondestrukturen er mer dynamisk. I stedet spilte han det prinsipielle 4...d5!? som gir svart terreng og aktivitet på pluss-siden, og en isolert bonde på d5 på minussiden. Anands 9...Lg4! var en teoretisk nyvinning som ga løperen en fin plassering og som avvek fra to stampartier for varianten av Caruana. Carlsen så "I did'nt think I had to much. I was perhaps alittle bit better." om åpningsspillet sitt. Og så la han til: "Then I started to drift alittle bit" og da de kom inn i dronningsluttspillet mente han at: "Maybe I was symbolic" better". Men han la til at han ikke hele veien sto best, "After Qd7 I was worried I was abit worse" og "I thought i played terribly - but it was a draw and that's OK." Magnus var altså svært så kritisk til eget spill.

Som du skjønner er jeg slett ikke like kritisk. Det positive var som nevnt at blødningen ble stoppet etter en læresetning fra den sovjetiske sjakkskole og Botvinnik som mente at en måtte riste et tap av seg med en remis i VM-matcher. Jeg så også positive ting i midtspillet og i sluttspillet der Magnus stadig fant små ting å spille på som satte Anand på en viss prøve. Men thats it - intet jubelparti av Carlsen dette og i dag tror jeg Anand er mest fornøyd siden han drepte et hvitparti fra Magnus - fordi han våget å spille ordentlig sjakk og fordi han er hvit i neste.

Magefølelsen sier meg at Magnus fortsatt er klar favoritt i matchen - men Anand tar godt vare på sjansene sine og jeg er imponert over at han foreløpig kjemper likt med verdens beste sjakkspiller.

Her er dagens parti med mine kommentarer:Hvit: Magnus Carlsen (2863)
Svart: Vishy Anand (2792)
Sted: VM i Sochi (4), 12.11.2014

1.e4

- I fjor hadde Magnus forberedt det litt mere passive 1.Sf3 - i år er det 1.e4 som gjelder.

1...c5! 2.Sf3 e6

- Dermed har Anand fått opp en ubalanse og samtidig unngår han hvite forenklinger med Lb5+ i d6-systemene. Et godt åpningsvalg av Anand.

3.g3!

- Magnus er med på notene. Han er utrolig god til å takle alle mulige varianter som svart kan spille mot 1.e4 på en litt orginal og svært Carlsensk måte. Her spiller Magnus en rolig parti-oppbygning og han søker å få en fordelaktig struktur i stedet for aktive offiserer og et initiativ. Typisk Magnus.

3...Sc6 4.Lg2 d5!?

- Svart påtar seg en isolani, men får til gjengjeld ubalanse og aktivt spill. Tveegget og spennende spill fra Anand dette. Et alternativ var: 4...Sf6 5.d3 d6 6.0-0 Le7 med interessant spill.

5.exd5 exd5 6.0-0 Sf6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
7.d4!

- God gammeldags posisjonell sjakk der hvit etablerer en isolani på d5 - og spiller mot den. Magnus har fått det han ønsker av åpningen og Anand kan være medium fornøyd.

7...Le7 8.Le3 cxd4 9.Sxd4 Lg4

- En teoretisk nyhet fra Anand - tidligere har Caruana spilt to partier med 9...0-0 her, henholdsvis mot Gawain Jones og Nigel Short som hvit: 9...0-0 10.h3 Te8 11.Te1 h6 12.Sd2 Ld6 13.c3 Ld7 14.Db3 a6 15.Tad1 Dc7 16.Sf1 Te7 17.Dc2 Tae8 18.Sf5 Lxf5 19.Dxf5 Da5 20.Db1 Db5 21.b3 Lc5 22.Dd3 Lxe3 23.Txe3 Da5 24.Dd2 Tc8 25.Lxd5 Sxd5 26.Dxd5 Txe3 27.Dxa5 Txg3+ 28.Sxg3 Sxa5 29.c4 Tc7 30.Td8+ Kh7 31.Se4 Sc6 32.Tf8 Kg6 33.Kg2 Sb4 34.Sc3 Td7 35.Tb8 Kf5 36.Sa4 Tc7 37.Sc3 ½-½ i Short,N-Caruana,F / Wijk aan Zee 2010. I dette partiet var det svart som slet og kanskje er det stampartiet Magnus har studert nøye.

10.Dd3 Dd7 11.Sd2 0-0 12.S2f3

- Vi har fått en typisk isolani-stilling som kan oppstå fra Mange stillinger. Dette er noe Magnus trives godt i, men Vishy har dog behandlet åpningspillet på en måte som gjør at han sitter igjen med flere planer og endel dynamisk offisersspill der han har forposter på e4 og c4 og to tårnlinjer. Dessuten har svart terreng.

12...Tfe8 13.Tfe1 Ld6 14.c3 h6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
15.Df1!

- Et fint trekk fordi det inneholder en plan om å jage Lg4 med h3. Magnus vil gjerne ha a-tårnet med seg - men så lenge løperen står på g4 er d1 dekket og det er nettopp dit tårnet skal.

15...Lh5!?

- Magnus sa på pressekonferansen at han ikke hadde sett dette. To tommelfinger-regler er at svart i slike isolani-stillinger bør holde flest mulig offiserer på brettet - og at springerne er vel så gode som løperne fordi de har fine forpostfelter i sentrum.

16.h3?!

- Så langt var åpningen egentlig en liten suksess for Magnus som har fått slow play og strukturell fordel. Bedre var: 16.Sh4! som forhindrer svarts løper i å nå idealfeltet g6, og i tillegg tar sikte på feltet f5 senere. Dessuten er Lh3 aktuelt i visse stillinger. Dette gir mer aktivt til hvit og Magnus sin stilling skriker etter litt aktivitet her.


16...Lg6! 17.Tad1 Tad8

- Dermed er åpningsfasen definitivt over. Begge parter har flyttet alle brikke ut på slagmarken og nå vil vi trolig få en manøvereringsfase. Det er Magnus sin virkelig sterke side - så Vishy utfordres!

18.Sxc6 bxc6 19.c4

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
19...Le4!?

- Posisjonelt sett er det ønskelig å ha en springer på e4, og det kunne Anand oppnådd med: 19...Db7 20.Ld4 Se4! og stillingen er i balanse.

20.Ld4 Sh7?!

- En liten innrømmelse - og det er akkurat slike Vishy Anand må unngå i denne VM-matchen. Han må søke dynamiske muligheter og ikke rygge og spille passivt forsvar! Bedre var: 20...Te6 og hvit har en ørliten fordel basert på sin bedre bondestruktur - men samtidig er dette en typisk Magnus-fordel der han av og til får noe til.

21.cxd5 Lxd5 22.Txe8+ Txe8 23.Dd3 Sf8

- Ikke: 23...Lxa2? 24.b3! Db7 25.Sd2 Lb4 26.Ta1 Lxd2 27.Txa2 Lb4 28.Txa7 med vinnende hvit fordel.

24.Sh4

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
24...Le5!

- Et godt trekk som klipper klør slik at Magnus ikke får spilt mot svarts svakheter.

25.Lxd5 Dxd5

- Vishy er et steg nærmere remis nå etter godt forsvarsspill. Nå peker dama mot a2.

26.Lxe5 Dxe5 27.b3 Se6

- Ørlite mer aktivt, og dermed kanskje litt bedre var: 27...Da5! som truer bonden på a2 og også Te1+ i visse varianter.

28.Sf3 Df6 29.Kg2 Td8 30.De2

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
30...Td5!

- Et godt trekk jeg likte fra Anand - akkurat et slikt dynamisk trekk som holder sjanser for svart også tross dårligere struktur. Problemet med: 31.Tc1 var: 31...c5! og svart har et grep om d4-feltet.

31.Txd5!? cxd5

- Hvit har fortsatt fordel på grunn av mulighet for en fjern fribonde og litt bedre struktur slik at bondesluttspillene er vunnet - men Anands stilling bør være langt innenfor det som er holdbart for en spiller av Anands kaliber.

32.Se5 Df5

- Spilt raskt av Anand. Her hadde begge spillerne igjen 14 minuttter på 8 trekk. I dagens parti har spillerne forøvrig det meste av veien brukt like mye tid.

33.Sd3

- Åpner opp for Df3 og håper på et fordelaktig springersluttspill med aktiv konge og fjern fribonde.

33...Sd4

- Nå er det Anand som er på offensiven og Magnus sitt ansiktsutrykk her virket litt oppgitt - oppgitt over at han hadde spilt bort gode vinstsjanser. Nå drar Magnus i nødbremsen.

34.g4!

- Det tryggeste, etter det naturlige: 34.Dd1 De4+ må hvit gjøre en innrømmelse med: 35.f3 og svart er mer enn OK!

34...Dd7

- "After Qd7 I was worried I was abit worse" - Magnus Carlsen på pressekonferansen.

35.De5 Se6 36.Kg3 Db5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
37.Sf4!

- Magnus utbytter muligheten til å komme over i et dronningsluttspill slik at han kan spille mer aktivt med kongen sin! Godt tenkt. Nå tar hvit over igjen.

37...Sxf4 38.Kxf4 Db4+ 39.Kf3! d4 40.De8+ Kh7 41.Dxf7

- Dermed har Magnus klart å "trylle" slik at Anand har noen problemer å løse nok en gang! Men med en sterk d-bonde og åpen hvit kongestilling er stillingen fremdeles godt innenfor remissonen.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?
41...Dd2!

- I 2. matchparti tapte Vishy etter h5 i en stilling der Dd2! ville ført til en stilling som objektivt sett var remis - men som var meget vanskelig å holde i praktisk spill. Denne gangen finner Anand det aktive Dd2! som her holder remisen. Ikke: 41...Dc3+? 42.Ke4 d3 43.Df3 Dc6+ 44.Ke3 og hvit har gode sjanser i dette dronningsluttspillet på grunn av d-bondens svakhet og den aktive kongen.

42.Df5+ Kh8 43.h4 Dxa2

- Anand vinner tilbake bonden. Trolig ville: 43...d3!? 44.g5 De2+ 45.Kg2 d2 46.g6! De8 47.Dd3 Dc6+ 48.Kg3 d1D 49.Dxd1 Dxg6+ 50.Dg4 Dc2 51.Da4 Dg6+ også ført til remis på grunn av hvits luftige kongestilling - men her har hvit bonde over og stillingen er ikke like lett å vurdere.

44.De6!?

- Eller: 44.Dd3 Db2 45.g5 Dc3 46.Ke2 Db2+ 47.Dd2 d3+ 48.Kxd3 Dxb3+ som leder til remis.

44...Dd2! 45.De8+ Kh7 46.De4+ Kh8 47.De8+ Kh7

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vishy Anand, 4. matchparti i VM:
- Og her tok partene remis ved evigsjakk. Et kampparti der begge parter fikk vist styrker og noen svakheter.

½-½


Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM og flere lenker!

Sjakk-VM: Matchen - 4. matchparti

Magnus fikk lite ut av de hvite brikkene i dag, men presset svart litt. Men i de to, tre kritiske øyeblikkene underveis fikk han ikke økt fordelen og Anand var egentlig aldri truet selv om det var øyeblikk underveis der han kunne gått feil - og får Magnus mange slike øyeblikk vil han score mål før eller siden. Her et sitat fra pressekonferansen: "After Qd7 I was worried I was abit worse". I thought i played terribly - but it was a draw and that's OK."

Her er dagens parti med mine kommentarer i en gjennomspillbar grafisk løsning:

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinens vurderinger. Start 13.00. Godt parti!

 

Magnus Carlsen spiller i dag hvit mot Vishy Anand i 4. matchparti av VM i sjakk - følg med!

 

Sjakk-VM: Vorspiel - 4.matchparti


Magnus har fått noe å tenke på under VM-matchen i Sochi. I 4. matchparti spiller han igjen hvit kl.13 onsdag.
http://www.sochi2014.fide.com/

Så brølte tigeren og seieren til Anand kom akkurat slik vi fryktet den - i åpningsspillets sene deler. Hvordan vil dette påvirke Magnus? Det er det store spørsmålet nå. Personlig tror jeg Magnus er mye mer avslappet foran kamera enn bak kamera. Jeg tror dette vil påvirke han, men mye mindre enn tapet i går påvirket Anand. Allikevel kan det påvirke Magnus indirekte via Teamet hans som fikk seg en kalddusj de sent vil glemme. Dette var skrekkscenariet for dem. Tape uten å ordentlig ha satt seg til brettet. Det hele virket litt som Kramnik sitt tap mot Peter Leko i VM-matchen i 2004 der Kramnik gikk til brettet og spilte en variant som Teamet hadde gitt han analyser på at holdt - og så sprakk det hele alt i åpningspreppen.

Dengang tok Kramnik all skyld på sin kappe og det gjorde også Magnus på pressekonferansen. Der så vi forøvrig en Magnus si alle de riktige tingene - han klarte seg virkelig bra etter å ha tapt på denne måten. Ikke skyldfordeling, ros til Anand og en sporty fin måte å opptre på. Magnus er nemlig mer enn sterk nok til å komme tilbake og som han selv sa det på presskonferansen er det viktige nå å ikke bli selvdestruktiv. Det kan han bli ved å ha for høy tenning i 4. matchparti - så skal jeg gi Magnus et lite råd: Gå tilbake til Chennai-modus. Spill rolig. Skremme - Temme - Klemme. Ingen åpningsduell, men gjerne åpningsspill allá 2. matchparti. Men ikke tro at du fanger en levende boosted tiger i dette matchpartiet ved å trykke alt for hardt på knappen. Det kan slå tilbake på deg selv og matchen er fortsatt ung.

Anands Team har derimot fått kyss, klapp og klem i dag. Også de har fått en boost - arbeidet deres kan gi billige poenger - eller skal vi kalle dem dyre? Hardt arbeid adler mannen og Anand innrømmet at han minst satt i 3 timer og preppet på fridagen - det må til. Nå har han fått blod på tann og da blir det spennende å se hvilken åpning han velger i 4. matchparti. Jeg spør kongebonden, men håper siciliansk og da forstår du at jeg tror Magnus vil spille en kongebondeåpning.

Vi har fått noen svar nå. Svar på at Anand spiller 1.d4 med hvit i denne matchen. At han søker ubalanse med hvit og at han ikke er redd for komplikasjoner - alt ingredienser han ble anbefalt alt i fjor her hos Sjakkfantomet. Men hva så med de svarte brikkene? Der spilte han litt puslete i 2. matchparti spør du meg, så det gjenstår noen spørsmål vi håper å få svar på i de kommende partiene. Ja, vi får nok mange nye svar under 3.matchparti! Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Om Magnus sitt åpningstrekk i 4. matchparti? Om Anands forsvarsvalg? Blir dette en spennende match eller vinner Magnus som han vil? Kan Anand faktisk komme til å spille på vinst med svart på noe tidspunkt? Følg med!

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 4. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Sjakk-VM: Nachspiel - 3. matchparti


Magnus virket selvsikker med de hvite brikkene i 2. matchparti - men i 3. måtte han ned mot Anand.
http://www.sochi2014.fide.com/

 


Her er dagens parti med mine kommentarer:

Hvis vi sammenligner de tre første partiene i år med de tre første i fjor - så har vi fått en knallstart på VM i år! For en fantastisk start! For en thriller-match dette kan bli! Magnus tapte det 3. matchpartiet og da kan alt skje. Anand er styrket både på den ene og andre måten og nå lever matchen. MIG skrev ellers på twitter at: "In the last 5 world championship matches the winner of the 2nd decisive game won the title. 8 of last 9". For de som tror at slik statistikk holder seg, så ser det altså ikke lyst ut. For oss andre så vet vi at Magnus bruker å komme knallsterkt tilbake igjen etter et tap, så la oss håpe at det skjer denne gangen også!

Dagens Magnus åpning var feil på alle mulige måter og overrasket mange stort. Magnus sa følgende om dagens åpning på pressekonferansen: "As I said it was not a good choice" og "You can't do much worse than that". Magnus spilte en åpning i dronninggambit der han tapte mot Tomi Nybäck i sjakk-OL i Dresden i 2008 og der han ikke var godt nok forberedt mot en skarpskodd Vishy Anand denne gang. Litt av problemet med denne åpningen er dens forserte karakter og at analysene fort går langt over trekk 20. Vishy innrømmet mer eller mindre til pressen at forberedelsene gikk helt til trekk 24 og han nevnte Aronian-partiet på pressekonferansen. Å spille så lange, og så kritiske, varianter er også det Magnus bør unngå rent strategisk i denne matchen. Hans store styrke som sjakkspiller ligger i nettopp det å spille over brettet og ikke i det å diskutere teori. Så et sjokkerende åpningsvalg av Magnus dette - la oss håpe at det er siste gang de spiller mer enn 20 teoritrekk i matchen selv om det kan være gøy nok for publikum med en spennende match der Anand får inn noen prepper.

Magnus sa på pressekonferansen at et nøkkelpunkt nå vil være å ikke tenke selvdestruktive tanker. Kan ikke si det bedre selv!
Magnus sa også at en i en match som denne ikke måtte overreagere på seire og tap - nok en klok replikk fra den munnrappe 23-åringen. Magnus må nå omstille seg psykologisk og kanskje gir ned et gir for å øke remissjansen i hvert parti og prøve å få inn seige seire. Det er hans beste strategi. Først skremme litt, så temme helt og så klemme som en stor anakonda!

Psykologien i matchen er helt snudd på hodet nå. Vishy har fått stadfestet at det er mulig å slå Magnus. Han har fått en psykologisk boost der han er påminnet om VM-matchen mot Topalov der han snudde et tidlig tap til triumf i matchen og han har fått inn en prepp - noe som viser at alt arbeidet hans ikke er fånyttes. Magnus på sin side må ned i kjelleren. Teamet hans har ikke gjort det lett for han så langt. For det første spiller han meget skarp sjakk - noe en skulle tro gavnet Anand. For det andre har ikke teamet den samme dybden i analysene som det Team Anand har. Både i første og særlig tredje matchparti der Vishy var hvit så har hvitserven vært farlig for Magnus. Han har altså noe å jobbe med.

I dagens parti spilte Vishy litt som en pusekatt med 3.Sf3, jeg hadde ønsket meg det prinsipielle 3.Sc3 som gir mer ubalanse - men Anand ville nok overraske Magnus og derfor spilte han det roligere Sf3 og unngikk Magnus sin prepp på Sc3. Det viste seg som et taktisk godt valg og da Magnus tok seg en kjempepause på Tomashevsky sitt gullfunn 17.Sg5! som Aronian har spilt i den identiske stillingen - så skjønte vi alle at Magnus sin prepp ikke kom til å holde helt til Vladivostok. Bonden på c7 ble i fortsettelsen et monster og Anand kunne bare følge tidligere eksempler til rundt trekk 25 og så spille hjem helpoenget. Trist dag for Magnus dette og det blir spennende å se hvordan det vil påvirke psyken hans, matchstrategien og åpningsvalgene i fortsettelsen.

Som Magnus sa: Et tap eller en seier bør ikke påvirke ting for mye. Det tror jeg på. Allikevel bør et team ha en plan B og C og kanskje har allerede de 3 første partiene vist oss noe. At Anand kan bite tilbake om Magnus spiller for mye teori og for skarpt. Jeg har en teori om at Magnus har Ian Nepomniachtchi i teamet og at han spriter opp variantene Magnus spiller. I såfall bør Heine sprite dem litt ned igjen for det er Magnus som tjener på at det går litt rolig for seg i svingene og at han får brukt tålmodigheten sin. Så spørs det om tålmodigheten har fått seg en knekk etter dagens tap slik at Magnus vil rocke på i morgen og spille hardt på vinst øyeblikkelig for å ta en søt hevn. Jeg håper ikke det. Jeg håper at Magnus vinner denne matchen og at vi får se hans beste sider skinne. I samme åndedrag må jeg si at jeg gleder meg over dagens Anand-seier. Den viser at Anand er mer hardtslående enn i fjor og at vi kan få en spennende match å glede oss over i år.


Hvit: Vishy Anand,Vishy (2863)
Svart: Magnus Carlsen (2792)
VM i Sochi (3), 12.11.2014

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3!?

- Anand inviterer til dronningindisk som regnes som litt tammere enn 3.Sc3. En ulempe ved 3.Sf3 er at man ikke får f-bonden med seg i endel varianter.

3...d5 4.Sc3 Le7

- Denne åpningen er spilt i hele 53 partier i de ubestridte VM'ene - scoren til hvit er 57%.

5.Lf4

- Etter at Laskerforsvaret ble videreutviklet av Anand i VM-matchen mot Topalov i 2010 har 5.Lf4 vært hovedtrekket her - sunt og gir håp om en liten fordel.

5...0-0 6.e3 Sbd7 7.c5 c6

- Alt dette er spilt av Magnus med svart tidligere i et viktig OL-parti mot finske Tomi Nyback.

8.Ld3 b6 9.b4 a5 10.a3 La6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
11.Lxa6

- Her fortsatte det kjente Nyback-partiet: 11.0-0 Dc8 12.Dc2 Lxd3 13.Dxd3 Sh5 14.Le5 Db7 15.Tfc1 Tfc8 16.h3 Sxe5 17.Sxe5 b5 18.Tcb1 Dc7 19.a4! og hvit fikk raskt stor fordel og vant i: Nyback,T - Carlsen,M / OL i Dresden 2008. 1-0 i 39 trekk.

11...Txa6 12.b5 cxb5 13.c6 Dc8 14.c7 b4 15.Sb5

- Alt dette er spilt av Anatoly Karpov i variantens stamparti fra 2002, så dette bør være kjent stoff for begge parter.

15...a4 16.Tc1 Se4

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
17.Sg5!

- Et fantastisk flott trekk som Aronian har spilt tidligere. Svart kan ikke ta offiseren uten videre og dette minner meg litt om Karpovs fantastiske Sg5 i åpen spansk mot Korchnoi i 1978-matchen.

17...Sdf6

- Ut fra tidsforbruket tror jeg Magnus sine analyser stoppet her som han brukte veldig mye tid! En viktig variant her er: 17...Sxg5 18.Ld6 Ta5 19.Lxe7 Txb5 20.axb4! Te8 21.Dxa4 med kjempestor fordel til hvit. Stillingen er veldig taktisk ladet og dette må da være midt i blinken for Anand sett fra et praktisk perspektiv og ut fra et åpningsteoretisk perspektiv.

18.Sxe4 Sxe4 19.f3 Ta5?!

- Etter det naturlige: 19...Sf6? kommer: 20.Ld6! Dd7 21.Lxe7 og svart er i deep shit. F.eks.: 21...Tc8 22.De2 Dxe7 23.Sd6 Txc7 24.Txc7 Dxc7 25.Dxa6 Dxd6 26.Dxa4 med stor hvit fordel.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
20.fxe4!

- Dette må ha vært en hjemmeforberedelse fra Vishy Anand, eventuelt har han sett et gammelt Tomashevsky-parti fra 2006. Så langt hadde de fulgt et kjent Aronian-parti som fortsette: 20.De2 Dd7 21.fxe4 Tc8 22.exd5 exd5 23.axb4 Txb5 24.0-0 Txb4 25.Da6 h6 26.Tc6 Lg5 27.Lxg5 hxg5 28.Tfc1 Tc4 29.T1xc4 dxc4 30.Dxb6 a3 31.Txc4 a2 32.Da5 De6 33.Dxa2 Txc7 34.Da8+ Kh7 35.Txc7 Dxe3+ 36.Kf1 Df4+ 37.Df3 Dxc7 38.Dh5+ Kg8 39.Dxg5 Dc4+ 40.Kf2 Dxd4+ og ½-½, Aronian,L-Adams,M / Bilbao 2013.

20...Txb5 21.Dxa4 Ta5 22.Dc6 bxa3 23.exd5 Txd5

- Eller 23...exd5 24.0-0 Ta8!? 25.Dxd5 med stor hvit fordel.

24.Dxb6 Dd7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?
25.0-0

- Trolig stopper Anand forberedelse før dette trekket - i trekk 24. Han snakket om Aronian-partiet på pressekonferansen og sterkere var her: 25.Da6! Tc8?! 26.Tb1! Txc7 27.Tb8+ Ld8 28.Lxc7 Dxc7 29.Tc8 De7 30.0-0 med en trolig vinnende fordel for hvit.

25...Tc8 26.Tc6! g5?!

- Her ga i en litt annen stilling (med h3-innskutt): 26...h6 27.Tfc1 Kh7 28.Da6 en stilling som er noe som ligner på en vinnende fordel. Dette ble spilt i Tomashevsky - Riazantshev, Superfinalen i Russland 2008. 1-0 i 36 trekk på en forskjell nær. I det partiet sto altså hvits bonde på h3. Magnus sitt trekk minner mest om panikk og nå går han ned i flammer etter Anand sterke 28. trekk.

27.Lg3 Lb4!

- "I had'nt seen Bb4 actually" - Vishy Anand. Flott forsvarsspill av Magnus som utnytter de sjansene han får i forsvar. På dette tidspunktet hadde Magnus igjen bare 13 minutter på 13 trekk. Betyr det ulykke?

28.Ta1!

- Sterkt spill! Får kontroll på Magnus sin kime til motspill - fribonden. Går den tapt er partiet vunnet for Vishy.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


28...La5??


- Presset på tid og stilling går Magnus under. Akkurat som i gårdagens parti kollapser en part veldig raskt - men her var gode råd alt dyre slik de var det for Vishy i 2. matchparti da han kollapset.

29.Da6 Lxc7 30.Dc4!

- Dermed har Anand fått opp en svinebinding i c-linja. Resten er lett. En skikkelig blemme ville nå vært: 30.Tac1?? Ta5 31.Dc4 a2 32.Ta1 e5! og svart har kontret og har sjansene.

30...e5 31.Lxe5 Txe5 32.dxe5 De7 33.e6 Kf8

- Når man gjør slike trekk, kan en like gjerne gi opp. Alternativt: 33...fxe6 34.Tc1 og oppgitt.

34.Tc1

Sluttstillingen i partiet Vishy Anand vs. Magnus Carlsen, 3. matchparti i VM:
- Og Magnus ga opp. Et overbevisende parti av Vishy Anand som fikk inn en Hjemmeforberedelse med stor H.

1-0

- Da er det liv i matchen igjen og det psykologiske boosten en slik kontring gir kan ikke overvurderes høyt nok!

 

Jeg anbefaler Bergensjakk for mer stoff om VM!

Sjakk-VM: Matchen - 3. matchparti

 I 3. matchparti av VM-matchen utlignet Anand matchen til 1.5 - 1.5 ved å få inn en hjemmeforberedelse som baserte seg på to stormesterpartier av henholdsvis Tomashevsky og Aronian. Vi tar analysene, oppsummeringen og nachspielet her hos Sjakkfantomet senere i kveld. I mellomtiden kan du spille igjennom partiet i brettet under med mine kommentarer i vinduet under - eller i computervinduet under der igjen med Houdini, Komodo eller Stockfish-vurderinger.

 

 

Du kan følge dagens parti her hos Sjakkfantomet i en grafisk løsning fra Chessdom og Arena. I etterkant av partiet kan du lese mine kommentarer i en ny grafisk løsning som dukker opp her og eventuelt sammenligne kritiske øyeblikk med datamaskinens vurderinger. Start 13.00. Godt parti!

 

Magnus Carlsen spiller i dag svart mot Vishy Anand i 3. matchparti av VM i sjakk - følg med!

 

Sjakk-VM: Vorspiel - 3.matchparti


Her spiller Vishy Anand hvit mot Magnus i i 1. matchparti - nå har Anand igjen hvit i 3. matchparti!
Foto: www.sochi2014.fide.com

Den amerikanske bloggeren Dennis Monokroussos er like kritisk som jeg var i fjor - og er i år - til at Anand lirer av seg Berlinforsvaret med svart. Han anbefaler siciliansk for å få opp ubalanse og skriver: "Giving Carlsen a position where he can just grind away with no risk at all is a ridiculously bad strategy". Kan ikke sies bedre - håper Team Anand leser de orda. Anand må tro at dette skal snu, at båten kan bære og vise seg selv og verden at han kan spille god sjakk nå i 3. matchparti. Tiden er knap i en 12. parti match, og selv om det er alt for tidlig å gravlegge Anand slik norsk media alt har gjort, så ser det unektelig stygt ut med indiske øyne. Desto mer må Anand nå holde seg til sin Plan B - og fortsette med mer av det som han gjorde i starten av første matchparti. Vi så Anand slå knallhardt tilbake mot Gelfand i Moskva-VM i 2012, så kanskje er det et håp for han.

Uansett må Anand spille the Big Play nå. Ut av komfortsonen og inn i komplikasjoner. Den 8. verdensmester i sjakk, Mikhail Tal sa det slik: "You must take your opponent into a deep dark forest where 2+2=5, and the path leading out is only wide enough for one." Men samtidig må ikke Anand overdrive slik Grischuk gjorde med et kvalitetsoffer i kandidatturneringen i 2013 - da spiser Magnus han opp som en sulten ulv. Det må være mer som Ivanchuk som tok Magnus med på runddans i sicilianskens labyrint med 2...e6 for å unnslippe Magnus sin favorittforenkling av stillingen med 3.Lb5+.

Vi - Magnusfansen - får i mellomtiden glede oss over at Magnus tok skjea i egen hånd i 2. matchparti og vant gjennom egne ferdigheter og ikke av fysiske pluss i den 5. spilletimen. Det er i hvert fall jeg glad over og spiller Magnus på det samme høye nivået fremover, så vinner han dette. Anand trenger altså hjelp fra Magnus som må senke garden eller spille uforsiktig i åpningen for at dette skal gå hans vei og det tror jeg altså ikke noe på.

Kanskje er det rett og slett den sterkeste sjakkverdensmesteren på lang tid vi nå ser spille. En Magnus som løfter VM-spillet sitt fra i fjor opp på et enda høyere nivå og som vinner i run-away-stil. Mer og mer tyder på det. Selv tror jeg vi får mange nye svar under 3.matchparti! Hva tror du om fortsettelsen av matchen? Om Anands åpningstrekk i 3. matchparti? Om Magnus sitt forsvarsvalg? Har Anand fortsatt en ørliten sjanse, eller er Magnus helt suveren rent sjakklig?

Bruk gjerne kommentarfeltet!

 

Da gleder vi oss til 3. matchparti og jeg minner om at Sjakkfantomet har daglig dekning av VM i sjakk!

 

Sjakkfantomet VM-lenker:

The one and only Bergensjakk -  Bergens

De offisielle VM-sidene - VM-sidene

Chessbase er verdensledene på web - Chessbase

Chess24 har blitt veldig populære - Chess24

This Week in Chess har partier for nedlasting og mye, mye mer. - TWIC

Lars Grahn sin blogg er best i Sverige! - Inte Bara Scack

Chessvibes og Chess.com er sammen gode - Chessvibes

Chessgames har database og diskusjonsforum - Chessgames.com

Les mer i arkivet » Desember 2014 » November 2014 » Oktober 2014
Sjakkfantomet

Sjakkfantomet

45, Tromsø

Sven Wisløff Nilssen - Visejuniornorgesmester i brettsjakk 1989. Norgesmester i postsjakk 1995. To ganger deltaker i eliteklassen både i brettsjakk og postsjakk. I dag, avdanket sjakkspiller med fortsatt lidenskap for spillet. Kontaktadresse: sjakkfantomet[a]gmail.com

Søk hos Sjakkfantomet:

only search Sjakkfantomet

Bloggurat free counters

2700chess.com for more details and full list

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits