Hva kan vi sjakkspillere lære av datamaskinenes inntog og utviklingen de siste 20-30 årene?


Norgesmester i postsjakk 1995 Sven Wisløff Nilssen filosoferer over hvordan sjakken har utviklet seg de siste 20 åra.
Foto: Rebecca Lundqvist
 

Sommer 1996 ble jeg Norgesmester i sjakk. Riktignok postsjakk, men for voksne, og i en øvelse der det kun deles ut et NM-gull i året. Mesterskapet tok 1.5 år og det var utvilsomt stort da jeg hadde brukt mye av min fritid de siste 5 årene på nettopp postsjakken og jeg var fortsatt så naiv at jeg trodde dette var en levedyktig øvelse jeg kunne få mye glede av i årene som kom. Der tok jeg feil og da jeg meldte meg på en IM-kvalifiserende turnering året etter fikk jeg raskt kjenne på den revolusjonerende utviklingen datamaskinene gjorde på denne tiden. Det ble stort sett Sven mot Fritzie A, Fritzie B osv. og det var ikke så gøy. Husk at dette var akkurat på det tidspunktet Kasparov spilte mot Deep Blue - og i 1997 måtte han jo gi tapt. Da skjønte jeg selvsagt at det gikk samme veien med postsjakken og jeg sluttet sporenstraks etter at IM-turneringen var over, og det er jeg glad for den dag i dag. I siste VM-finale i fjernsjakk - ja, postsjakken har visst blitt helt fjern, så går det mot det absurde. Hele 52 partier ble spilt nå i 2015 og 2016 før remisrekken ble brutt. Det sier alt om en øvelse der perfeksjonen har blitt så stor at det ikke er rom for det sportslige lenger.

Slik var det ikke i min tid. Her var det masse rom for å spille steinhardt på vinst og spilte man godt vant man rett og slett i stor stil. Det verste er at en ikke trengte å spille så steike godt som mange tror for å vinne. Mange gjorde feil, inklusive meg selv som tok sterke 12.5 av 14 mulige i dette mesterskapet. Sjakk er nemlig vanskelig og det er akkurat det jeg vil slå et slag for i dagens spalte her hos Sjakkfantomet. Hvor vanskelig sjakk er og hvor mye vi har lært gjennom IT-revolusjonen. Datamaskinene begynte altså å bli alvorlig god rundt 1996-97, men først da programmet Fruit kom i 2005 skjedde den virkelige revolusjonen for vanlige PC-er, og i kjølvannet av dette programmet kom Rybka og det ble nesten håpløst for fjernsjakken å eksistere som en seriøs øvelse mer. Når menneske + maskin ikke lenger er bedre enn maskinen alene har nemlig fjernsjakken utlevd sin rolle og etter min mening har det allerede skjedd. Man kan fortsatt tilføre maskinen noe som menneske, men da fratar man den fort noe annet også om vi snakker om supermaskiner med en mengde prosessorer - så vinningen går fort opp i spinningen.

Hva var så revolusjonerene med Fruit lurer du kanskje på? Jo, den hadde meget gode evalueringsfunksjoner med en posisjonsforståelse som inntil da ikke var kjent i computersjakken. Den spilte rett og slett så god sjakk at det var revolusjonerende på flere plan, og med det mener jeg at den tok gode beslutninger basert på sine gode stillingsevalueringer i stedet for kun å regne lange varianter som mennesker ikke hang med på. Senere har Rybka, Houdini, Stockfish og Komodo tatt over stafettpinnen og i dag spiller maskinene det jeg vil kalle en særdeles god sjakk. For de som levde på 90, eller gud forby - på 80-tallet, så er utviklingen rivende.

Så da jeg vant NM i 1995 sang postsjakken trolig på et av sine siste vers som en øvelse mennesket kunne gjøre uten maskin og fortsatt ha glede av det. Min strategi var å spille "god sjakk med stor strategisk dybde" og det følte jeg at jeg fikk til. Det har alltid vært min del av sjakken, og ofte har jeg nok selv ment at den strategiske dybden har vært dypere enn det den strengt tatt er - og her kommer vi inn på noe spennende.

Nemlig hva har forandret seg de siste 20 årene rent strategisk innen sjakken?

Det er mye, men ting har ikke forandret seg mer enn at noen alltid har visst og hatt rett, men de har visst forskjellige sannheter og gått feil andre steder. I vår tid vet vi derfor mye mer enn det de visste for 20 til 30 år siden - og det skyldes, slik jeg ser det, hovedsakelig tre forhold. For det første har datamaskinenes spillemotorer (engines) blitt uhyre sterke - og de gir oss svaret på mange gåter som det den gang var umulig å gi fullgode svar på. F.eks. Er Marshallgambiten fullt ut korrekt? I dag er svaret. Trolig er den det, den gang var svaret, trolig er den ikke det. For det andre har databaser med store elektroniske partisamlinger gjort det mye enklere å søke på ulike statistiske sannheter. F.eks. Er løperparet en reell maktfaktor? Eller er det løperen som er generelt sterkere enn springeren i sjakk? En har gjort vitenskapelige studier av dette og selv om mange fortsatt påstår at løperen er generelt sterkere enn springeren - og det kanskje er en nyttig måte å tenke på - så viste en studie fra Rybka-teamet at løperen og springeren er jevnsterke, men at forskjellen oppstår når bare en part har begge løperne. De brukte en stor database med stormesterpartier som de studerte for å komme frem til et svar om hvordan der er i praktisk spill. Løperparet er altså sterkere enn løper og springer eller springerparet og derfor er det den «riktige måten" å tenke på rundt dette. Løperparet er en slags enhet du bør verne om hvis du har den. Det siste som har gjort at utviklingen i kunnskap har skutt fart de siste 20-30 årene er kunnskapsløftet som har skjedd både på Internett og i bokform. Tidligere ble det utgitt en virkelig god sjakkbok hvert skuddår - om en var heldig - i vår tid utgis det en rekke meget gode sjakkbøker hvert eneste kvartal. Med gode sjakkbøker mener jeg bøker som en kan lære noe med substans av og der kompliserte sammenhenger forklares på en riktig og forståelig måte. At ting forklares riktig er ingen selvfølge og først etter Sovjets fall har tilgangen på alle de kunnskapsressursene som lå bak muren fått virkelig fart på nye, gode sjakkbøker basert på kunnskap av høy kvalitet fra den russiske sjakkskole.

Men hva har da forandret seg de siste 20-30 årene helt konkret?


Det første jeg vil nevne er forsvarsspillet. Datamaskinene har vist oss at remisgrensen er videre enn det en antok i gamle dager, men maskinene har også vist oss at det finnes mange flere ressurser både i angrep og forsvar enn det de fleste antok. Jeg lærte for eksempel i min tid på 80-tallet at en bonde var nok til å vinne et sjakkparti. Dette vil jeg ikke lære bort uten videre den dag i dag. En sunn merbonde, uten noe kompensasjon, bør vinne partiet, men det finnes mange unntakstilfeller også her og selv med en sunn bonde i minus er det svært mange stillinger som kan holdes.

Men hva er forskjellen da? Hvorfor har forsvarsspillet blitt så mye bedre?


Her er jeg ikke 100% på sikker grunn, men jeg skal forsøke meg på en forklaring basert på egen kunnskap. Jeg tror det er delvis fordi en i tidligere tider ikke kjempet så hardt ved alle skanser og delvis fordi en overvurderte aktivt forsvar i tidligere tider. Den dagen jeg ble to hakk bedre i forsvarsspill selv - var den dagen jeg forsto noen regler som jeg tegnet ned for meg selv. De ser omtrent slik ut:

Sjakkfantomets regler for godt forsvarsspill:

1. Spille aktivt i fordelaktige stillinger og let alltid etter måter å komme videre på.

2. Spill solid i forsvarsstillinger og let alltid etter stillinger der motstanderen ikke kommer videre.

3. Spill aktivt forsvar først og fremst i tårnsluttspill, men ikke gjør jobben enklere for motstanderen din ved å være for aktiv i mer kompliserte stillingstyper.

Disse er i stor grad bygget på den russiske sjakkskoles regler, som er mye av det samme - her med mine ord:

I forsvarsstillinger:

1. Stop blødningen og grav deg ned om du må.

2. Spill stillingen slik at motstanderen ikke får større aktivitet eller får gjort nye fremskritt.

3. Jag motstanderen tilbake straks sjansen byr seg.

I begge disse modellene handler det altså om å søke soliditet, ikke la seg drive fra skanse til skanse og å forsvare seg med nebb og klør uten på noe tidspunkt å gå berserk. Så sent som på 90-tallet kunne man se en rekke stormestre, særlig med tilknytning til den aktive britiske sjakkskolen, anbefalte en helt annen tilnærming. Nemlig å gå til motangrep så raskt første sjanse byr seg! Ofre gjerne materiell! Gå etter kongen! Dette anbefaler jeg ikke mine elever mine i dag. Det er bedre å stoppe en blødning for så å bare stå i mot, stå i mot og stå i mot. Dette er ofte det mest frustrerende å møte i sjakk når en har en god stilling. Så godt forsvarsspill med en "stå imot" innstilling er tingen.

Maskinene har også gitt oss et videre åpningsarsenal enn det som var vanlig for 20-30 år siden. Spilte du Dragen som svart på 80-tallet fikk du som svart spille drage i kanskje 85% av alle partiene som startet med 1.e4 fra hvit. I dag er det kanskje bare halvparten av sicilianskforsøkene dine som ender opp i en drage. Kanskje spiller hvit Morra-gambit, kanskje 3.Lb5+, kanskje Alapin eller ganske 3.b3?  Du vet aldri og også i spansk og andre store åpninger som fransk og Caro Kann ser vi også denne utviklingen. Hovedvarianter er ikke hovedvarianter lenger i samme grad som før. Dette er selvsagt også en konsekvens av datamaskinenes, og kunnskapsløftets inntog innen sjakken og en del nye åpninger har fått en renessanse. En åpning som Sveshnikov har vist seg fullt ut spillbar, på tross av hullet på d5, og det visste jo Sveshnikov selv før de fleste andre ble sikker i sin sak. I tillegg er visse typer bondeofre blitt mer vanlig, f.eks. c5! i kongeindisk med hvit i endel strukturer - og det å ofre c4-bonden i katalansk i andre strukturer. Bondeofret med d5! i Marshall-varianten var på 80-tallet lett suspekt, mens det i dag er helt stue-rent og nesten drepende for hoved-varianten i spansk.


Datamaskinene har også lært oss mer om verdien til bøndene, en kunnskap som nok allerede Capablanca hadde inne, men som mange ikke har forstått fullt ut før i våre dager. Jeg tenker da på dette med at sentrumsbønder er sterke, at det utvidete sentrumet (c4-f4 og c5-f5) også er viktig og spesielt på hva det betyr å ha terrengfordel. Ja, for terrengfordelens styrke er kanskje den posisjonelle faktoren som har "økt" mest i verdi, eller blitt mest populær siden maskinenes inntogsmarsj lød utover sjakkverdenen for alvor. På 80-tallet var f.eks. fremstøtsvariantene i Caro Kann og i fransk relativt sjelden kost. Fra 1990-tallet og utover har disse fremstøts-variantene med 3.e5(!) blitt mer og mer populære i takt med at forståelsen om at en romfordel er svært viktig har blitt bedre og bedre kjent. Andre populære posisjonelle fordeler en spiller mye på i dag er løperparet og en trygg kongestilling.

Ja, for disse tre faktorene, løperparet, en trygg kongestilling og terrengfordel har en ting til felles - de er som regel langvarige fordeler og dess lenger partiet varer - dess viktigere blir de i sum å ta vare på. Motsatsen er initiativet. Det er som å ha fordelen av å ha ballen i fotball for å si det litt flåsete, og får en ikke noe ut av det på kort sikt - dør det som regel hen i intet. Computerens inntog har selvsagt også her gjort store forandringer innen hvor kritisk en spiller åpningene nå til dags, men det er et annet kapittel. Vi skal til slutt i dagens spalte se et parti jeg var utrolig godt fornøyd med fra NM 1995. Hvorfor akkurat dette partiet spør du kanskje? Jo, fordi det hadde en strategisk dybde jeg likte godt, og et trekk som Kh1! som var en nytelse å finne selv om Rybka, Stockfish osv. slett ikke liker det og dermed avkler det litt av dets storhet. Uansett tror jeg vi kan lære mye av dette partiet som nå følger fordi det handler om både langvarige fordeler, kortvarige fordeler og om initiativet. I åpningen spiller hvit aktiv sjakk og på en langvarig fordel som er en romfordel i sentrum. Initiativet benyttes til fulle. Så transformeres stillingen og svart ser ut til å få forsvarssjanser da hvit spiller med tiden og velger lange planer med stor P som i Plan. Det handler nemlig om aktivitet og raskt spill kontra de lange planene med stor P. Ja, for er det en enkelt ting jeg vil si har gått to steg videre innen sjakken - så er det nettopp idéenes seier over planene.


Hva sier du kanskje? Hva mener du nå?

Jo, i Max Euwe, Luděk Pachman og Bent Larsen sin tidsalder lette man etter de overordnede planene. En spilte gjerne mønsterpartier som var bygd opp etter en rød tråd der alt han sammen til slutt. De lange linjene i spillet gikk seirende ut og det ble gikk ut midtspillbøker av denne typen som kanskje het "Finn Planen" eller kanskje "The Middlegame, Part 1". Der vi skulle jobbe med å finne disse planene. Det være seg et minoritetsangrep, et bajonettfremstøt eller et kongeangrep. I dag er dette mer fragmentert. Det er ofte slik at det stikkes så mange kjepper i hjulene på en som bygger lange planer, at de aldri fører helt frem! I stedet er det de små idéene som seier over sjakkbrettet. Kanskje kombinasjonen av flere planer. Kanskje løperparet i sluttspillet - men som oftest er veien dit brolagt av mange små og store idéer om aktivitet, brikkesamarbeid, skinnoffer og terrengovervekt at helhetsplanen kun blir et skremselsbilde for motstanderen som i realiteten aldri fører helt frem. Det er altså de små og store idéene som er viktigst i sjakk i vår. Husk det!

 


Ved å klikke på bladet kan du laste det ned og lese et intervju med Norgesmesteren!
 

Mine postsjakkpartier ble spilt i en tid der jeg enda trodde på "Planen" med stor P. Det gjør jeg altså ikke i dag. Derfor var stort sett alle partiene dype rent strategisk, jeg spiller etter en slags rød tråd der jeg prøver å følge den selv om den fragås, fra tid til annen, så er det forbløffende hvor ofte jeg kommer inn på den smale stien igjen. Hjernen liker nemlig en sti å gå på en sti - finne en plan og følge den - mens prosessoren ikke har begreper om slik og derfor ikke bryr seg. Vi skal nå se et meget spennende parti jeg spilte mot Helge Theting i postsjakk-NM i 1995 som altså ledet frem til NM-gull med 12.5 av 14 mulige poeng. Her spiller jeg fra start av på et kongeangrep og da han får byttet dronninger etter innslaget mitt på f7 - spiller jeg konsekvent videre på å erobre bøndene hans på e5 eller h4 før eller siden kombinert med et b4-fremstøt som aldri kommer. Ånden seier over materien i dette partiet - eller skal vi si at langtidsplanen seiret over kortsiktigheten til svart. Allikevel viser nyere data-analyser av dette partiet at svart hadde forsvarsmuligheter langt inn i sluttspillet, og at f.eks. hvits Kh1! - som jeg var så uendelig stolt over å ha funnet og gjennomført - ikke var så sterkt som jeg trodde. Snarere tvert i mot! Trekket koster mye tid og flere av mine sen-drektige planer i dette partiet kunne gitt svart et overraskende motspill mot b2 eller c4 - altså på motsatt fløy. Så dette er det siste jeg vil si at maskinene har lært oss mye om. At selv i lukkede stillinger spiller tiden inn - og at langsomme planer ofte er nettopp det - langsomme planer eller for langsomme planer!

 

Hvit: Sven Wisløff Nilssen
Svart: Helge Theting
Sted: NM i postsjakk 1995

1.e4

- På den tiden spilte jeg alltid 1.e4 som forbildet Bobby Fischer - så også i postsjakk.

1...d6 2.d4 Sf6

- Svart stiller seg opp med Pircs åpning - en fullt ut spillbar åpning selv om hvit nok får en liten fordel med sitt sterke sentrum i denne åpningen.

3.Sc3 c6 4.f4

- Når svart begynner å sette flere bønder på tredjeraden gjelds det å ha ammunisjon i sentrum, hvit setter derfor opp en sterk sentrumsformasjon og spiller ambisiøst fra start.

4...Da5 5.Ld3 e5 6.Sf3 Lg4 7.Le3 Sbd7

- Vi er inne i det tjekkiske systemet av Pirc og vi en relativt kjent variant som skal gi hvit en liten fordel.

8.0-0 Le7

Hva mener du er best i denne teoristillingen for hvit?


 

9.De1!

- Et viktig trekk her selv om dagens datamaskiner ikke helt skjønner dybden i trekket. Jeg husket at Frank Hovde snakket varmt om hvorfor hvit bør spille 9.De1! i stedet for 9.h3 i denne stillingstypen, og hovedgrunnen er rett og slett at når tårnet, etter avslag på f3, når feltet f3 har det da et godt angrepsfelt på h3 tilgjengelig i variantene langt der fremme da hvit unnlater å sette en bonde på tårnfeltet h3! Dermed blir svarts korte rokade lang farligere.  Computervalget her, og dermed teoriens klare anbefaling, er: 9.h3.

9...Lxf3 10.Txf3 Sg4!? 11.Ld2 Db6 12.Se2!

- Ideen bak 11.Ld2 og et trekk som gir hvit fordel og det var spilt før selv om jeg ikke hadde tilgang til tidligere partier her, da partiet vår ble spilt.

12...c5?!

- Dette er ikke godt ut og er ikke godt, men alternativene ser heller ikke lyse ut på dette tidspunktet.

13.h3!

- Etter kraftfullt åpningsspill får hvit klar fordel ut fra startblokkene. Nå kan ikke springeren nå e5-feltet lenger, og svart drives tilbake på en slik måte at hvit får en kraftig romfordel i sentrum.

13...Sgf6 14.La5 Dc6 15.fxe5!

- Nå ser vi hvorfor det var så viktig å få springeren fordrevet fra g4 til f6, nå henger det på f6 slik at svart ikke har tid til å slå på d4. Legg også merke til at hvit slår på e5 i øyeblikket før han spiller d5! slik at svart ikke får slått tilbake på e5 med springeren på d7.


15...dxe5 16.d5 Dd6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

17.c4!

- Denne stillingen vurderte jeg som strategisk vunnet for hvit, men svart hoster opp en plan som er meget interessant og som gjør partiet severdig.

17...h5!?

- Stockfish sier kjølig at: 17...Sh5! er svarts eneste sjanse til å holde stillingen noenlunde sammen.

18.a3!?

- Et typisk menneskelig trekk. Jeg vil se hvilken plan svart velger - altså se han i kortene - og så velge en plan videre da. Tekstrekket øker dynamikken i hvits stilling da det gjør klart for et senere b4-fremstøt, men først og fremst er det et vente å se trekk. Slikt skjønner maskiner lite av, de går som kjent rett på sak også i en relativt rolig stilling som dette.

18...h4!? 19.Ld2 Sh5 20.Df2 g5!

- Dette var hele svarts plan - å kaste inn en bauta på f4 med Sf4! som forkludrer hele hvits spill. Ideen min var dog å ta på f7, gi kvalitet og så vinne sluttspillet...

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

21.Txf7!

- Stockfish gir ikke pussig nok ikke dette som optimalt, men vil heller spille Tf5 - men jeg mente at tekstrekket var vinnende her og det tror jeg fremdeles.

21...Lf6 22.Txf6 Dxf6 23.Dxf6 Shxf6 24.Lxg5 Ke7

- Etter en mer eller mindre forsert sekvens er vi fremme ved en meget interessant stilling. Min posisjonelle vurdering var at hvit står til gevist her på grunn av den sterke d5-bonden og de to svakhetene på e5 og h4 i hvits leir. Nå gjenstår det å bevise påstanden.

25.Tf1!?

- Stockfish gir: 25.g4! hxg3 26.h4 som stor hvit fordel, men ikke helt klart vinnende riktig enda. Springeren til hvit kommer i denne varianten via g3 til f5 og det mener tørrfisken er viktigere enn å beholde svakhetene til svart på brettet. Min vurdering i dag er at Stockfish sin variant er den beste for hvit og at stillingen da er vunnet.

25...Tag8 26.Le3 Tg6 27.Tf2 Sh5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

28.Kh1!?

- I praksis vant dette trekket partiet for hvit - og planen om å omgruppere springeren til f3 - for å angripe de to svakhetene på e5 og h4 gikk seirende ut. Men Stockfish er slett ikke imponert over spillet mitt som jeg selv ga et utropstegn til og som jeg var meget godt fornøyd med når jeg spilte trekket. Jeg skrev her at jeg trodde svart ville knekke sammen og tilstå hvert øyeblikk som helst, men det ingen av oss så var at svart hadde ressurser på den andre siden av brettet...

28...Thg8 29.Sg1

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

29...Tg3?

- Etter det overraskende: 29...Tb6! 30.Lc1 Sf4! må partiet vinnes på nytt for hvit og verdien til det sendrektige 28.Kh1? må trolig re-evalueres slik at trekket får et "?". Så vanskelig kan sjakk være.


30.Sf3 Tf8 31.Le2 Sf4 32.Ld2 Sg6?

- Et klart tapstrekk, etter dette blir det spill mot et mål. Mye sterkere var trolig: 32...Sxg2 33.Txg2 Tfxf3 34.Lg5+! Kf7 35.Lxf3 Txf3 36.Kh2 og bare hvit kan vinne, men om det er nok helt til gevinst her helt objektivt sett vet jeg ikke sikkert og det krever lange analyser å finne ut av det på.

33.Le1?

- Nok en overseelse da Sf4! nå er sterkt. Mye bedre var: 33.Kh2! med vinnende fordel for hvit.

33...Sf4! 34.Ld2

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

34...Sg6?

Bedre var: 34...Sb6! 35.Kh2 Sxg2 36.Txg2 Tfxf3 37.Lxf3 Txf3 38.Lg5+ Kf7 39.Tc2 som gir et nytt sluttspill med sjanser til å holde det med et nødskrik. Her trenges det ytterligere analyser for å være sikker på utfallet. Hvit har både posisjonell fordel og en bonde, men svart har det aktive tårnet og det kan være nok til remis, selv om jeg tviler her og tror sterkt på seier for hvit.

35.Kg1!? Sf4 36.Kf1

- Svart kunne faktisk kjempet med 36...Sb6! ifølge Stockfish - et trekk ingen av tenkte på vil jeg tro da e5 henger i fortsettelsen.

36...Sf6? 37.Lxf4 exf4 38.Ld1! Kd8 39.Lc2 a6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

40.Sxh4

- Her vinner også: 40.e5! enkelt, jeg tar i stedet materiellet som tilbys - noe som også vinner.

40...Sh5 41.Ld1 Sg7 42.Lg4 Tb3 43.e5! Te8 44.Sg6 b5 45.Txf4

Sluttstillingen i partiet Wisløff Nilssen vs. Theting, Postsjakk-NM 1995: 

- Og svart ga opp den ujevne kampen. Et spennende og interessant parti og jeg vil huske mitt Kh1 så lenge jeg lever!

1-0

Her kan du spille gjennom dette spennende partiet:

 

 

Vil du lese mine kommenterer som sjakkskribent før datamaskinenes virkelige tidsalder - les gamle postsjakk fra nr. 4 1996 til nr. 1 1998 hos Fjernsjakkforbundet der du kan laste ned alle nummer av bladet Postsjakk/Fjernsjakk gratis!

I postsjakk nr. 4 for 1996 finner du et intervju med Norgesmester Sven Wisløff Nilssen med bilde utenpå bladet.

Send meg til denne unike sjakkbladsamlingen!
 

Her er noen av de mange sannhetene som står seg i dag og som Capablanca nok kjente til, men som computeren går god for:

1. Å legge for lange planer i sjakk fører sjelden frem - finn i stedet gode idéer hele veien og skrot forrige plan om du finner en bedre!

2. Sentrum, og særlig en romfordel der, er viktig i sjakk og langvarige fordeler er det verdt å kjempe om tidlig.

3. Forsvar er like viktig som angrep - stramt, tett forsvar der du ikke gir en inch kan føre helt frem til remis!

4. Å ofre en bonde betyr ikke verdens undergang, snarere tvert imot er det essensen i god sjakk å ofre den minste enheten for å få aktive muligheter.

5. Langvarige fordeler varer ofte helt inn i sluttspillet, så kjemp om mer en initiativet fra start av.

6. Løperparet er verdt ca. 0.5 bonde-enhet og er verdt å spille på helt inn i sluttspillet.

7. Ingen dogmer står til evig tid - se på hver ny stilling med friske øyne og husk at regnemuskelen er den sterkeste sjakkmuskelen.

 

Du kan nå laste ned alle de ni NM-bulletinene gratis!


Norgesmester anno 2015 - Aryan Tari
Tegning av Rolf Klaudiussen
 

Alle årets ni NM-bulletiner kan lastes gratis ned her

Årets NM-bulletiner er tidløse og fikk mye skryt under arrangementet. Du kan nå fråtse deg i godt sjakkstoff fra NM, fra sjakkhistorien og i ulike intervjuer som i hvert fall gir meg mange nye spennende tankerekker om sjakk, sjakktrening og sjakkhistorie.

I årets bulletin-redaksjon fant dere Audun Pedersen, Jan Roksvold, Frank Remman og Sven Wisløff Nilssen - i tillegg hadde vi med oss tegneren Rolf Klaudiussen som var uunnværlig da han tegnet de nydeligste forsidene en kan tenke seg. Inne i bulletinene finner dere godt kommenterte partier, historiske artikler fra Tromsø, beretninger om det som skjedde på slagmarken i Tromsø, ulike sjakkrelaterte quiz, intervjuer med sting i og selvsagt Sjakkfantomet hjørne. Husk å skriv bulletinene ut på papir slik at dere får nyte herligheta i fulle drag!

Alle årets ni NM-bulletiner kan lastes gratis ned her

 

VM-matchen spilles på Manhattan i New York


Er Magnus Carlsen fortsatt sjakkkonge når han fylles 26 år i november?
Tegning: Rolf Klaudissen

Så begynner vi å rette blikket inn mot ny VM-match for Magnus Carlsen i New York. Mandag kunne Wall Street Journal melde at VM-matchen mellom Magnus Carlsen og utfordrer Sergey Karjakin vil spilles på Manhattan i New York. Nærmere bestemt South Street Seaport. Nabodistriktet i vest er det berømte finansdistriktet på Manhattan og bydelen huser noe av den eldste bygningsmassen på hele Manhattan. Sørøst finner man East River og den verdenskjente Brooklyn Bridge og det meldes om at Carlsen og Karjakin vil sitte i et glassbur og spille med utsikt over nettopp East River. VM matchen skal altså spilles på historisk grunn og sist en VM-match fant sted i New York var i 1995 da Garry Kasparov møtte Vishy Anand - en match som ble den gang spilt i 107 etasje av World Trade Center. Matchen finner sted fra 11. til 30. november og langsjakkdelen avsluttes altså på Magnus sin 26 årsdag dersom den spilles helt ut. Forøvrig har Karjakin fylt 26 år og de to jevngamle kombattantene har møtt hverandre hele 21 ganger så langt og normalresultatet er remiser. Hele 16 oppgjør har endt med remis, mens Magnus har vunnet 4 partier og Karjakin har vunnet ett. Under VM-matchen spilles det om et premiefond på 1 million Euro melder Dagbladet.

I år er det akkurat 130 år siden den første VM-matchen i sjakk i 1886. En kan med en viss rett si at VM har kommet hjem når VM-matchen nå spilles i New York. Den første VM-matchen ble nemlig arrangert i tre amerikanske byer, nemlig New York, St. Louis og New Orleans. Alt begynte altså i Cartier's Hall, Fifth Avenue i New York i 1886. Etter det har VM i sjakk blitt spilt hovedsakelig i USA og Europa og i år er det 46 gangen verdensmesterskapet i sjakk spilles. Det er spilt totalt 999 VM-partier i disse 46 klassiske verdensmesterskapene om vi tar med hele røkla - altså både VM-turneringen i 1948, VM-turneringen i 2007 og de to partiene som aldri ble spilt, men som allikevel telte med i sammendraget. Altså Fischer og Kramnik sine tap i to matcher de begge vant! Vi gleder oss til VM-match og jeg håper å kunne dekke den best mulig. Har du tanker rundt VM-matchen del den gjerne med oss andre i kommentarfeltet.

Hos Chess24 kan du lese mye mer om spillestedet i New York

Lynsjakken vi elsker og da jeg slo Magnus Carlsen


Sven Wisløff Nilssen aka SuperMarios69 og Sjakkfantomet elsker lynsjakk!
Foto: Rebecca Lundqvist
 

Hjertet slår litt raskere. Du prøver å komme inn i rytmen - vinnerrytmen - det er der du bruker nok tid til å finne de dype trekkene som kan gi deg seier, men ikke mer tid enn at du har full kontroll på klokka. Innimellom tar du deg en grundig sjekk i stillinga. Er det ikke noe her da? Du leter febrilsk - intuisjonen sier at det må være noe her. Du sjekker en siste gang - og der er det! Supertrekket du har ventet på en hel kveld! Trekket som får en grå regnværsdag til å snu og bli til en minnverdig soleskinnskveld. Det er nemlig lynsjakktid og vi elsker det!

Det er Nakamura som har vært konge i dette spillet. Internettsjakk. Det er her han har bygget merkevaren sin og det er her han har heltestatus. Magnus er selvsagt også stor. Men Magnus spiller under en rekke ukjente navn og bytter stadig kallenavn for å holde seg skjult og under radaren til konkurrentene. Ingen skal vite hva han holder på meg. Hva han trener på. Er det noen nye hete åpninger skal de komme som en bombe over brettet og ikke som en flau kinaputt som først er testet i nettsjakk. Jeg har møtt Magnus - jeg har faktisk slått Magnus - men det føles ikke så stort som det burde. Kanskje fordi han spilte under et tåpelig navn som bare hadde spilt noen håndfull partier dengang i februar 2016 da vi møttes noen ganger. Kanskje fordi han bevisst spilte tåpelige åpninger. Han stilte seg opp langs sjetteraden og begynte først å spille skikkelig sjakk da hvit hadde befestet sentrum og sto klart best. Sånne spillere får man ikke repekt for og da spiller en kanskje en aning bedre enn en ville gjort om en visste det var Magnus Carlsen som satt i sin sofa hjemme ved Majorstua og lefset ut trekk. Det var noen måneder etter at jeg tapte 1.5 - 2.5 mot en ukjent kar ved navn "stoptryharding" at jeg fikk vite at Magnus eide denne kontoen. Jeg har sikkert møtt Magnus en rekke ganger tidligere, men det var tross alt kult å se at jeg hadde slått han. Her er avslutningen på seierspartiet som ble spilt i 1-minutters lynsjakk. Altså kun 1-minutt per spiller per parti!
 

Sven Wisløff Nilssen vs. stoptryharding (Magnus), 1-min bullet på ICC i 2016:

Hvit trekker og vinner

 

36.f6!

- Det eneste som vinner helt klart - og kanskje det eneste som vinner for hvit.

36...Th7 37.f7! Tf8

- Går bonden på f7 tapt?

38.Dg8+

- Nei, men det gjør svarts konge!

38...Oppgitt.

1-0

Yaiii! Flatterende? Ja, selvsagt - men så herlig!

I lynsjakk gjelder det å ikke bukke. Det er viktigere enn å spille brilljant sjakk, det er viktigere enn å finne gode trekk og det er viktigere enn å hete Magnus Carlsen, enn å kombinere og enn å ha det gøy. Å hele tiden finne gode trekk - ikke nødvendigvis de beste - men gode trekk. La spillet flyte og bygge opp gode stillinger slik at du kommer inn i flytsonen og ikke må slite i forsvar hele tiden. Men sjakk er ikke gøy om en ikke får kombinert litt. Om en ikke finner disse vakre avslutningene på partet blir sjakken kjedelig og grå - men dette er også det lykksalige med lynsjakk. Det gjøres nemlig feil i lynsjakk - mange feil. Og feilene er grobunn for å kombinere og her ser du noen av mine mest vellykkede kombinasjoner den siste perioden.

Først ut er Legals matt:

I Paris i 1750 spilte nemlig den kjente franske mester Sire de Légal et kjent parti mot Saint Brie som alle ekte sjakkspillere kjenner. Partiet gikk slik for seg: 1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. Lc4 Lg4?! 4. Sc3 g6? 5. Sxe5 Lxd1?? 6. Lxf7+ Ke7 7. Sd5 matt! Du kjenner det, ja? Men kanskje vet du ikke at det finnes i en rekke utgaver og jeg fikk faktisk inn Legals felle med en ny vri nylig. Nemlig via siciliansk åpning! Det hele er spilt i tre langsjakkpartier på lavt nivå tidligere - og i alle disse partiene feilet både hvit og svart i å finne Legals hemmelighet.

Trekkene var:

Sven Wisløff Nilssen vs. "LittleMaster" (2216)
Sted: ICC 1 0 Internet Chess Club, 17.04.2016

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sd4 4.Lc4 d6 5.0-0 e5 6.d3 Lg4?

Hvit trekker og vinner

 

- Ja, dette er altså spilt i 3 partiet i Megabase 2013. Du ser hva hvit bør gjøre - ikke sant?

7.Sxe5! Lxd1 8.Lxf7+ Ke7 9.Sd5 matt!

1-0

Alt var altså spilt før - bortsett fra rosinen i pølsa, nemlig 7.Sxe5! - pussig spør du meg!


Å slå sterkere spillere er alltid gøy og jeg har hatt folk som Vachier-Lagrave og Fabiano Caruana fullstendig nede for telling - uten å klare å fullføre verket. Andre ganger har jeg klart å fullføre mot folk som Mamedyarov, Seirawan og Kamsky - men ofte er ikke slik partier av den beste kvalitet da disse storspillerne jo kan bedre. Det må i samme åndedrag legges til at jeg på en dårlig dag kan tape mot hvem som helst. Hvem som helst! Men i et parti mot Kamsky (Picachu) nylig var jeg meget godt fornøyd med måten jeg vant på i bullet. Først spilte jeg opp en god stilling uten noen bukking og noe tull, og så fant jeg en nydelig kombinasjon i trekk 25 med et offerspill som kom som en bombe på Kamsky. Dette var min fjerde seier mot sjakklegenden og jeg teller fortsatt scoren mot "picachu".

Her er partiet:

Sven Wisløff Nilssen (Sjakkfantomet) vs. Gata Kamsky (Picachu), 1-min lynsjakk på ICC:

 


Her er en avslutning fra et lynsjakkparti med 3-min som jeg var meget godt fornøyd med:
 

Sven Wisløff Nilssen kombinerer med hvit på ICC i 3-minutterssjakk - hvit trekker og vinner: 

Her spilte Sjakkfantomet:

1.Tad1 Txd1 2.Dc8+ Kh7 3.Lg7+! Kxg7 4. Dh8 matt!


Jeg spiller lynsjakk tre steder - og i vår spilte jeg meg opp på en 3.plass blant alle de norske på verdens største nettsted Chess.com - bare bak stjerne Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari. Da lekte livet! Der heter jeg SuperMarios69 og du finner meg fortsatt på "Bestlista" - selv om jeg ikke har spilt der på lenge.

Topplista på Chess.com for norske spillere våren 2016:Dette er selvsagt tatt i akkurat det øyeblikket jeg ønsket å ta bildet og er derfor høyst flatterende!

 

Her er et siste artig øyeblikk fra lynsjakken min i 2016:

Her truer svart med å ta på d7 og vinne - men hvit har ett ess i ermet - ser du det:


 

32.Dxf6! (Dxf6 33.d8=D osv.) Tc8 33.dxc8D Dxc8 34.Td8+ Dxd8 35.Dxd8+ Tg8 36.Dxg8 matt! 1-0

Det franske gullet Maxime Vachier-Lagrave


Maxime Vachier-Lagrave er verdenstoer i sjakk med 2819 i rating!
Foto: Georgios Souleidis  |  De offisielle hjemmesidene for Dortmund 2016

Kanskje går det et bånd tilbake fra Vachier-Lagrave til den fjerde verdensmester i sjakk - Alexander Alekhine. Denne russiske sjakkbegavelsen som tilhørte den siste rest av adel i Russland før revolusjonen, og som levde et svært så utsvevende og brokete liv, men som over sjakkbrettet var en av de største vi noensinne har hatt! Alekhine - hvis det ikke går et lite gufs gjennom deg når du hører det navnet, på godt og vondt og med ærefrykt i bunnen, så er du ingen ekte sjakkspiller. Så hard vil jeg være. Det handler om sjakkdannelse å kjenne til Alekhine. En av de største mestre noensinne og av hans etterkommere har både Vassily Smyslov og Garry Kasparov innrømmet at de i unge år studerte Alekhine mer enn noen andre. Magnus Carlsen har på sin side sagt at VM-matchen mellom Capablanca og Alekhine fra 1927 har gjort et stort inntrykk på han. Alekhine er og blir blant de aller største, og denne mesteren i angrepskunst flyttet fokuset i toppsjakken fra det posisjonelle til det mer dynamiske i spillet i en periode der det hyper-posisjonelle sto i sentrum. Alekhine slo seg ned i nettopp Frankrike i 1920-årene og hans grav er enda mulig å finne i Paris.

Maxime Vachier-Lagrave ble født i 1990 i en fransk småby, og som 5-åring fikk han av sin far, som jobbet innen IT, en sjakk-computer som skulle bli heftig brukt og som skulle danne både livsvei og spillestil for den unge gutten, som senere skulle bli blant verdens aller yngste stormestre i sjakk gjennom tidene. Han skulle også bli juniorverdensmester og er i dag blitt nr. 2 på verdensrankingen i sjakk - etter Magnus Carlsen - og det begynner virkelig å svinge rundt navnet Maxime Vachier-Lagrave. Lagrave lærte seg altså sjakk av sin far, og det med sin lille sjakk-computer alt i 5-årsalderen. Han viste seg å være en begavelse i logisk tenkning som gjorde det godt på både skole og innen sjakken på en og samme tid. Han har fullført videregående skole og tok i 2010 en universitets grad i matematikk tilbake i en periode der han både studerte matematikk, IT og selvsagt sjakk! Dette var før han kastet studiene på båten og lot det stå til innen det profesjonelle sjakkliv. The Beast from Lyon, som han ynder å kalle seg, ble stormester 14 år gammel og juniorverdensmester 18 år gammel. Han har trent med folk som GM Arnaud Hauchard, GM Pavel Tregubov og GM Vladimir Kramnik - og en rekke andre stormestre opp gjennom årene og det er ingen tvil om at talentet hans for hardt arbeid - er et av hans store talenter innen sjakken. Jeg har også inntrykk av at han er flink til å sette seg mål og har fokus inn mot disse og at han gradvis har tatt steg hele veien i karrieren.

Russland og Frankrike var begge store nasjonalstater i Europa før første verdenskrig og etter første verdenskrig vokste det altså opp et slags bånd mellom de to kulturstatene som vi kan se spor av den dag i dag - og som for så vidt hadde vært der et par hundre år allerede. Også innen sjakken der ikke bare Alekhine valgte å flytte til Frankrike, men mye senere også Boris Spassky og en rekke andre russiske stormestre som kom i tur og orden utover 80-tallet slik som GM Iossif Dorfman, GM Andrei Sokolov, og GM Anatoly Vaisser som alle er store trenerkapasiteter. Tenk dere om Norden ble overskyllet med en Alekhine, en Spassky og en Kramnik for så å få en rekke trenerkapasiteter i kjølvannet deres. Hva ville ikke det bety for sjakken her? Senere har mange andre spillere kommet til, slik som GM Vladimir Kramnik, GM Vladislav Tkachiev og GM Alexandra Kosteniuk som alle bor i Franrkike, men der bare Tkachiev spiller for det franske forbundet. Uansett har tre russiske verdensmestre hatt sin bopel i Frankrike i årenes løp, og en lang rekke sterke russiske sjakkspillere har satt sine spor i dette store kulturlandet som altså har fostret storspilleren Vachier-Lagrave.

Lagrave er da også preget av russisk tenkning på mange områder vil jeg tro. I hvert fall er det mitt sterke inntrykk, selv om han har vokst opp med det som vi i all hovedsak kan kalle vestlig pedagogikk rundt seg. En slags lystbetont læring der man utsettes for en aktiv konstruksjonsprosess, sammen med elementer fra amerikansk pragmatiske som inneholder "learing by doing" og andre metoder, for å skape nye kunnskapskonstruksjoner. Lysten til å lære skal kommer fra barnet selv. Dette går på tvers av det som læres i den russiske sjakkskole, og jeg har en liten teori om at Frankrike nettopp har vært et slags fristed for fritenkende, livsnytende russere som Alekhine, Spassky, Kramnik og Kosteniuk i årenes løp. Her har de fått leve ut sine drømmer sammen med sjakken.

Kunnskapen fra moder Russland ligger forankret i en rekke russiske trenere, som lever og bor i hele Europa, men i Frankrike spesielt og opp gjennom årene har unge Vachier-Lagrave blitt en verdensstjerne delvis basert på en sjakkultur som stammer fra Russland. Det er mer en påstand enn et hardt faktum, men franske storspillere som Lautier og Bacrot er uten tvil mer skolert enn vestlige spillere noensinne har vært og kunnskapen kommer fra et sted. Allikevel har franske Vachier-Lagrave gjort grunnarbeidet selv, delvis på sin sjakk-computer og delvis sammen med andre han har konkurrert med fra 1995 og fremover. Han ble en gang spurt om hvilken spillestil han hadde og da svarte han at han spilte som en kalkulator. Dette var rundt 2010 og han sa at han regnet varianter og det var det. Riktignok la han til at han hadde trent med flere sterke trenere, og derfor blitt bedre i teknikk og strategi, men at han først og fremst var en kalkulerende spiller som prøvde å regne alt til bunns. Altså det stikk motsatte av Magnus. Teknikk er som kjent evnen til å realisere ting som er kjent. En klar type fordel som fordelen av to bønder - skal være "ren teknikk" for en sterk spiller. Et sluttspill av typen to løpere og en konge mot en konge er for mange mye arbeid - for en stormester er det ren teknikk. Også en lang rekke andre sluttspill er ren teknikk for sterke stormestre, men mye jobb for meg og deg. For Lagrave betyr dette at han manglet bygge-stener i sin sjakkutdannelse, som en russer som Karjakin hadde fått inn med morsmelka i sin sjakklige oppvekst.

Strategisk følte nok Vachier-Lagrave seg underlegen en rekke verdensstjerner, så sent som i 2012 - men etter dette har han gjort store fremskritt og han spiller nå skarpe strategisk og taktiske åpninger som Najdorf og Grunfeld på det aller høyeste nivået - og i tillegg har han fått en bredde i spillet sitt som han ikke hadde tidligere. Allikevel kan han gjøre trekk som får selv klubbspillere til å vri seg i håret i enkeltpartier fordi han ofte satser på aktivitet fremfor struktur. Posisjonsspillet er ikke hans greie. I mai 2012 nådde Vachier-Lagrave en krise i spillet sitt som han sent vil glemme. Ratingen falt fra over 2730 til 2680 på bare et år og det uten særlig annen grunn en knust selvtillit og et generelt svakere nivå på spillet. Da må det tas grep og Lagrave sitt grep ble å innkalle hjelp! Han oppsøkte en mann som innfridde visse kriterier. Han hadde vært blant de tre beste i verden over tid, han var en kjent trenerkapasitet, han var ledig for oppdrag og han kunne den russiske sjakkskole ut og inn og hadde dermed mye mer i bagasjen enn det man kan lære av en computer alene. Dette var krav Lagrave satte og han trodde at stormester Alexander Beliavsky skulle gi ha et løft i sjakkforståelse, selvtillit og ikke minst i ting som har med teknikk og større soliditet å gjøre. Dette slo inn med full kraft og Vachier-Lagrave sin ferd mot toppen startet. Han spilte fantastisk i World Cup i Tromsø i 2013 et års tid etter at Beliavsky kom med supermedisinen - og da han tapte mot Kramnik i semifinalen hadde han spilt mer enn 50 partier klassiske partier på rad uten nederlag. Maxime Vachier-Lagrave var blitt en verdensstjerne.

Fransk sjakk har tidligere hatt en rekke utsøkte posisjonelle spillere - og jeg tenker da i første rekke på Joel Lautier, Etienne Bacrot og nåværende Laurent Fressinet. De har fått sin lærdom fra de beste og Lautier var som kjent en av Kramnik sin mest betrodde sekundanter i matchen mot Kasparov i år 2000 og Fressinet er en av Magnus sin gode hjelpere den dag i dag. Fransk sjakk har mye å by på. Allikevel har aldri en fransk spiller (født i Frankrike) blitt verdensmester i sjakk - og det kan synes litt rart all den tid dette landet fostret noen av de største personlighetene spillet vårt har hatt. Da tenker jeg først og fremst på François-André Danican Philidor, men også på storheter som La Bourdonnais og Pierre Saint-Amant. Fransk sjakk har kulturen fra A til Å, der kanskje bare en ting mangler i nyere tid. En fransk verdensmester i sjakk! Kan så Vachier-Lagrave ble verdensmester en vakker dag? Selvsagt kan han det! Han har alt som skal til og selv om jeg personlig ikke ville satt pengene mine på hans kandidatur - det er så mange store sjakktalenter ute i verden - så har jeg tatt feil før både angående han og andre. Jeg ville ikke tipper at Vachier-Lagrave ville bryte 2800-grensen med en så klar margin som han nå har gjort. Lagrave har etter seirene i Dortmund - der han triumferte med 5.5 av 7 mulige i et felt med Kramnik og Caruana på plass - og etter Svidler-matchen, der han knuste Peter Svidler 3-1 i langsjakk, hoppet helt opp på 2819 og hvem hadde sett den komme? Ikke jeg i hvert fall. Men store europeiske land som Tyskland, Frankrike og England fortjener en storhetstid innen sjakken og nå har et av landene fått opp en virkelig storspiller.

Jeg tror allikevel ikke det vil vare lenge før tyngdekraften trekker Lagrave ned igjen av en enkel grunn som jeg skal komme tilbake til. Men Vachier-Lagrave spiller altså en spennende form for regnesjakk og vi kan med all mulig rett kalle han en "konkret angrepsspiller". Det betyr at han liker bedre å spille på det han kan og er sikker på, enn på intuisjonen og inspirasjonen der og da. Han velger ofte kongeangrep som sin metode og han liker stor brikkeaktivitet og angrepsspill. Personlig synes jeg denne formen for sjakk - som også Mamedyarov er eksponent for er spennende, men også litt enkel til tider - og ofte kaotisk der man mister kontroll og da går det fort ned i dårlige perioder. Uansett synes jeg det er herlig med spillere som stormer frem og ikke forandrer "på alt" underveis i karrieren. Vachier-Lagrave spiller sin Najdorf med livet som innsats og han spiller sin Grunfeld så eksperten på åpningen Peter Svidler blir svett bak ørene. Han leier heller ikke inn et dusin russiske sjakktrenere for å belære han teknikk og posisjonskunst - for dermed å legge grunnlaget for en spillertype han ikke er. Karjakin har jo gjort akkurat det - han var også en meget sterk angrepsspiller og er like gammel som Vachier-Lagrave - men i dag er han en allsidig spiller med stor forsvarsmuskler og god teknikk. De to har valgt helt ulike veier og i dag er de altså to vidt forskjellige spillertyper der det blir interessant å se hvem som når lengst når spist er spist og alt skal oppsummeres.

Det er ofte slik at de som spiller en krevende form for sjakk - type Morozevich og Mikhail Tal - har en kortere levetid innen toppsjakken enn de som har en mindre krevende spillestil. Unntaket er de som legger om sin krevende spillestil underveis. For sjakkform er viktig og spiller du på ting som i stor grad blir til over brettet - der og da - som dyp kalkulasjon og dype strategiske avveininger, så må du hele tiden være i toppform for å prestere maksimalt. Spiller du som Magnus Carlsen, på kjente ting som i stor grad ligger i hukommelsesdelen av hjernen, så kan du hente det frem og sette det sammen når det gjelder uten å måtte tenke like utstrakt. I all hovedsak er det intuisjon, posisjonsforståelse og teknikk jeg tenker på for de som holder seg unge lenge - dette kan jo hentes frem fra hukommelsen og brukes som base for gode beslutninger der konkret regning gjør den siste lille susen. For en som må regne fra scratch, så sier det seg selv om jobben blir mye tyngre. Jeg tenker i hvert fall i de baner og det hadde vært artig om jeg tok feil i tilfellet Vachier-Lagrave - at spillestilen hans viser seg å være akkurat det han trenger. At han spiller på egne styrker og i så fall er det god variantregning og en objektiv vurderingsevne sammen med gode forberedelser som er det vi snakker om. Der er franskmannen allerede meget sterk og det er disse tingene han har bevist noe i.

Hvorfor går det så et bånd tilbake til Alekhine spør du kanskje? Jo, fordi i den sjakk-kulturelle utvekslingen med Russland var han en meget viktig brikke ? men først og fremst fordi Alekhine må fremstå som et sjakklig forbilde for Lagrave. Alekhine tok ned Capablanca sitt posisjonsspill ved angrepskunst, økt brikkeaktivitet og dynamikk. Han var en fryktet regnemaskin og taktiker og han spilte på kjente ting som han kunne godt. Ingen kreativ Simen Agdestein med andre ord, men en spiller som søkte objektive verdier han kunne forholde seg til og som regnet mye. Det gjør Vachier-Lagrave, selv om han har lagt alen til sin posisjonelle vekst gjennom samarbeidet med folk som Beliavsky og senere Kramnik, så er og blir han en angrepsspiller.

Her er et herlig Najdorf-parti fra Vachier-Lagrave sin hånd under Dortmund 2016 som han vant:

Hvit: Fabiano Caruana (2810)
Svart: Maxime Vachier-Lagrave (2798)
Sted: Dortmund (3), 09.07.2016

1.e4

- Caruana er en allsidig sjakkspiller som spiller både 1.e4 og 1.d4 med stor innlevelse. Det samme må en kunne si om Vachier-Lagrave. Han kan spille både kongebondeåpningen og siciliansk, men først og fremst så er han en Najdorfspiller.

1...c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6

- Najdorfvarianten som Lagrave er verdensledende på i øyeblikket.

6.f3 e5 7.Sb3 Le6 8.Le3 Le7

- Svart kan ikke uten videre bryte på klassisk vis i sentrum her, da han ikke har utvikling til det. Etter: 8...d5?! 9.exd5 Sxd5 10.Sxd5 Dxd5 11.Dxd5 Lxd5 12.0-0-0 får hvit et stort utviklingsforsprang og en svært fordelaktig stilling.

9.Dd2 0-0

- Stillingen etter det interessante: 9...h5!? 10.Sd5 Sxd5 11.exd5 Lf5 er etter: 12.Le2 Sd7 13.0-0 h4 14.Sa5 Dc7 15.c4 0-0 16.b4 noe bedre for hvit som har et initiativ på dronningfløya som har kommet lenger enn svarts motspill.

10.0-0-0 Sbd7 11.g4 b5 12.h4 Sb6

- Varianten: 12...b4! 13.Sd5 Lxd5 14.exd5 a5 15.g5 Sh5 er en spennende mulighet for svart her med uklart spill.

13.Df2 Tb8

- Tilsynelatende et nytt trekk fra Najdorf-spesialist Vachier-Lagrave. Teori var: 13...Sfd7 14.Kb1 Sc4 15.g5 med komplisert spill der stillingen trolig er i en slags dynamisk likevekt med sjanser for begge parter.

14.g5 Sfd7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


15.f4!

- River opp linjer og diagonaler for hvit og er den eneste seriøse testen på svarts spill.

15...exf4

- Sterkere virker: 15...b4! 16.Sd5 Sxd5 17.exd5 Lg4 18.Le2 Lxe2 19.Dxe2 a5 20.fxe5 Sxe5 21.Sd4 a4 og svart har endel motspill selv om hvit trolig står best her.

16.Lxf4 Tc8 17.Sd5 Sxd5 18.exd5 Lg4 19.Le2 Lxe2 20.Dxe2 Te8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

21.Df3?!

- Bedre var: 21.Df2! slik at c2-punktet fortsatt er dekket av dronninga. Nå vinner svart tid på mottrusseler.

21...Dc7 22.Sd4 Sb6 23.The1 Lf8 24.Txe8 Txe8

- Svart har vel utlignet spillet omtrent her. Alle brikkene hans står godt - selv løperen på f8 har en funksjon i å dekke svakheten på d6 og å stryrke kongestillinga til svart.

25.Sf5 Dc4!?

- Standard var å plante springeren på c4, og etter: 25...Sc4 26.Kb1 er stillingen ganske jevn vil jeg tro.

26.b3 Db4 27.c3 Tc8 28.Td3

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

28...Sxd5!

- Dronninga kan ikke slå på d5, da henger det på f4 med sjakk - og tårnet kan ikke slå da henger det på c3 med sjakk. Vachier-Lagrave har hostet opp en skikkelig grisestilling der den største regnemuskelen vinner.

29.Ld2! Sb6 30.Kb1 Dc5 31.Le3 Dc7 32.Df4

- Bedre var sannsynligvis: 32.Lf4 Dc6 33.Dxc6 Txc6 34.Lxd6 og hvit vinner bonden tilbake og står ørlite bedre selv om det her går mot remis.

32...Te8!

- Aktivitet, aktivitet og aktivitet.

33.h5?!

- Nå kommer hvit på bakbeina. Bedre var: 33.Sxd6 Txe3 34.Dxe3 Lxd6 35.De8+ Lf8 36.Td8 Dc5 37.b4 Df5+ 38.Kc1 Df1+ 39.Kc2 Df5+ 40.Kc1 Df1+ og svart har evigsjakk, men i denne varianten tvinges svart til å ta den ut i stedet for at hvit lider.

33...Te6! 34.Kc2 Dc6?!

- Etter: 34...Sd7 35.Sd4 Te8 har svart stor fordel.

35.Lxb6! Dxb6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

36.Tf3?

- Mye sterkere var det å legge inn Sd4 først, altså: 36.Sd4! Te5 37.Tf3 Db7 38.g6! og hvit er med på leken med uklare konsekvenser.

36...Db7 37.Se3?

- Dette trekket taper spillet - bedre var derfor: 37.Tf2! De4+ 38.Dxe4 Txe4 39.Tg2 g6 40.hxg6 hxg6 41.Sd4 Lg7 42.Kd3 Th4 43.Sf3 og hvit kjemper fortsatt i en meget, meget vanskelig stilling for hvit.

37...Te4! 38.Dg3 Te5

- Med trussel om både De4+ og Txg5! og det finnes ikke forsvar lenger.

39.Df4 Txg5 40.h6 gxh6

- En spiller fra den russiske sjakkskole ville spilt g6 uten å blunke, men Vachier-Lagrave tar i stedet bonden og begge deler vinner greit for svart.

41.Tf2 Dd7 42.Sf5 De6

- Og med tre bønder under uten fnugg av motspill ville i Caruana være hovedrett i Lagraves måltid lenger.

Sluttstillingen i Fabiano Caruana vs. Maxime Vachier-Lagrave, Dortmund 2016: 

Hvit ga opp.

0-1

- Et meget godt gjennomført parti der Vachier-Lagrave ga noe for å oppnå noe helt annet og summen av hans vurderinger viste seg å være de beste.

Her i en gjennomspillbar versjon:

 

Magnus Carlsen knuste all motstand i Bilbao 2016


Magnus Carlsen vant fire partier under Bilbao Masters Final i Spania
Foto: Manu De Alba  |  http://bilbaochess2016.com/home/

Fra 13. til 23. juni ble den niende utgaven av Bilbao Masters Final arrangert i Spania med supersterk deltakelse. Ikke uventet gikk vår egen Magnus Carlsen til topps etter lekende lett spill og mye moro der han tross et innledende tap mot Nakamura, gikk hen og vant turneringen en runde før slutt. Det ble spilt dobbeltrundig Berger og Magnus startet altså opp med et smertelig hvit-tap mot Nakamura. Det måtte jo komme før eller siden og da det først kom var det kanskje noe befriende over det. Et skjellet var ute av skapet og presset ved å ha en nær perfekt score mot Nakamura ble dermed en sagablott. Kanskje hadde også Caissa med en finger i spillet for også trollet Anish Giri sprakk da han så sola Magnus Carlsen spille opp nok et angrep mot nederlenderen. Denne gang gikk angrepet helt hjem og dermed utlignet Magnus scoren mot Giri slik at det nå står 1-1 dem i mellom i avgjorte partier.

Magnus strålte altså med fire seire på ti partier. Dessverre kan vi ikke si at kampånden og resultatene til de andre deltakerne var like god. Tallenes tale er klar. Magnus deltok i totalt fem av syv partier som endte med seier og tap. Remisprosenten var dermed svimlende høy - over 77% og med en slik remisprosent har ikke sjakken et sunt og levedyktig liv spør du meg. Noe må gjøres! Det første som slår meg er at det bør bli en slutt på flate premiestrukturer der deltakerne får stor startpenger bare ved å stille til start. La de beste vinne mest! Det skal svi litt å remisere for mye. I tillegg ønsker jeg meg arrangører som tar ut spillere som har en historikk å være bekjent av.

Den dagen rating startet å bety alt innen sjakken, den dagen begynte sjakken å dø litt. Turneringsseire, enkeltseire og stor kampvilje må da også bety noe? Ja, bety mye! Hvor har det blitt av de friske pustene i dagens toppsjakk? De som med blod, svette og tårer jobbet i kompliserte stillinger for å nedkjempe byttet sitt med fare for å måtte motta nok en skjønnhetspremie for herligheta? Og med mord i blikket og lyst i sinnet etter å skape nok en Mona Lisa - et mesterverk du kan se kommentert hos din nettfavoritt? Hvor er en Morosevich, en Ivanchuk og en Jobava? Disse typene ga sjakken mye og det å se Nakamura slå Magnus i første runde av Bilbao for så å se han remisere inn gjennom ni runder var ingen drøm - i hvert fall ikke for meg. Hvor er skjønnhetspremiene? Hvor er kortere betenkningstid når vi trenger det? Og hvor er sulten til de unge ulvene Wesley So og Wei Yi? Nei, dette ble skuffende saker og da hjelper det lite at sjakken har en verdensstjerne som leverer varene. Han heter selvsagt Magnus Carlsen og er verdensmester i sjakk.

Akkurat som i 2013 viste Magnus sin VM-utfordrer et par måneder før VM-matchen hvor VM-skapet skal stå. Magnus knuste Karjakin som aldri var utfordringen verdig. Magnus virket nesten litt mett på suksess etter seieren i Bilbao og han kom med uttalelser om at Karjakin sitt dårlige resultat var som forventet og andre uttalelser som kan tolkes dithet at han tar lett på det for tida. Det er farlig og jeg tror Magnus sin største konkurrent under VM-matchen er han selv. Hans egen psyke og sinnstilstand vil bety mye og jeg minner om Alexander Alekhine som tapte mot en sulten Max Euwe i 1935 da man minste ventet det eller en Kasparov som tapte mot en fremadstormende Vladimir Kramnik i år 2000.

Disse to matchene hadde minst tre fellesnevnere. For det første vant underdogen begge. For det andre spilte den kommende verdensmesteren som en vordende verdensmester - med stor styrke og mye sterkere enn forventningene! For det tredje lå hovedarbeidet til utfordreren på åpningene. Euwe reiste før matchen i 35 til Wien for å studere åpningsteori da han så at dette var Alekhines achilleshæl og det ble nøkkelen til suksess. Kasparov ble overrumplet av dronningløse midtspill og ble gjort tannløse med de hvite brikkene av Kramnik som også kom meget godt forberedt til matchen. Et siste fellestrekk er at både Alekhine og Kasparov valgte ut sine utfordre selv. Magnus gjorde selvsagt ikke det med Karjakin - men Magnus tippet Karjakin som vinner av kandidatturneringen og allerede da virket han selvsikker på at dette er en konkurrent han skal slå. Der ligger altså den todelte faren slik jeg ser det. For det første overmotet og for det andre hvordan Magnus eventuelt takler det uforberedte - hvis Karjakin kommer med et fantastisk treff på åpningspreppen. Hva gjør man da? Det er lenge til VM-matchen som starter i New York 11. november - men oppvarmingen hos Sjakkfantomet har alt begynt.


Vi ser på det historisk viktige partiet mellom Magnus og Karjakin fra Bilbao 2016:

Hvit: Magnus Carlsen (2855)
Svart: Sergey Karjakin (2773)
Sted: Bilbao ESP (3), 15.07.2016

1.e4

- Magnus er tilbake til 1.e4 mot Karjakin - her holdes kortene tett til brystet før VM-matchen må vi tro.

1...c5 2.Sf3 d6 3.c3

- Magnus har alltid hatt en forkjærlighet for to litt uvanlige trekk i siciliansk. Nemlig c3 og Lb5 - og gjerne i kombinasjon.

3...Sf6 4.Le2 g6 5.0-0 Lg7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

6.Lb5+

- En mye spilt fortsettelse her var: 6.Te1 0-0 7.Lf1 Lg4 8.h3 Lxf3 9.Dxf3 Sc6 10.d3 med en ørliten hvit fordel takket være løperparet.

6...Sc6 7.d4 Db6 8.La4 cxd4 9.cxd4 0-0

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

10.d5!

- Et nøkkeltrekk i slike strukturer. Hvit tar terreng og feltene c6 og e6 fra svart, mens Lg7 får et friere liv. Hvit får med dette feltet d4 til en egen brikke.

10...Sb8 11.Sc3 Lg4 12.h3 Lxf3 13.Dxf3

- Dermed har hvit fått løperparet, men det er enda ikke klart hva det vil si for fortsettelsen av partiet da stillingen forblir ganske så lukket.

13...Sbd7 14.Tb1 Tfc8 15.Lc2 Se5 16.De2 Sfd7 17.Lg5

- Klassisk Magnus sjakk. Han forsøker å skape svakheter i motstanderens struktur og tar seg god tid i spillopplegget sitt.

17...h6 18.Lh4

- Svart står trolig best etter: 18.Lxe7 g5! 19.Sb5! Sg6 20.Sxd6 Sxe7 21.Sxc8 Sxc8 og så lenge det er mye materiell på brettet kan springerne utkonkurrere tårn og to bønder.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

18...g5!?

- Skaper svekkelser rundt svarts konge. Svekkelser som hvit vil utnytte om han får initiativet i partiet. I sjakk er det en god leveregel å dekke svakheter så økonomisk som mulig - altså med den brikken som utgjør minst mulig styrke ellers på slagmarken. Så: 18...Kf8, for å dekke e7 var naturlig her, men ikke ideelt da kongen står bedre på g8 på sikt.

19.Lg3 Da6 20.Dd1

- Etter svekkelsene på kongefløya er det naturlig at svart vil bytte dronninger, og siden hvits plan er spill på kongefløya sier han nei, takk.

20...Tc4?!

- En god leveregel i sjakk er å stable brikkene sine opp slik at de angriper en rot til bondekjeden. En slik rot er b-bonden til hvit og derfor skal springeren til c4. Altså: 20...Sc4 21.Ld3 Db6 og svart står OK.

21.Kh1!

- Et av de evige spørsmål i sjakken er om man i slike stillinger skal angripe med f4 eller med h4? Magnus velger ofte h4-planen da den utgjør minst mulig risiko for egen kongestilling, men i dette partier er det klart sterkere med et f-bondeangrep.

21...Tac8 22.f4 gxf4 23.Lxf4

- Dermed har hvit revet opp linjer og diagonaler og det har dukket opp to svakheter i svarts stilling. Bonden på f7, og bonden på h6...

23...Db6 24.Dh5 Sf6 25.Df5 Dd8 26.Lb3

- Forhindrer blant annet forsvarsideer basert på et svart e6-trekk.

26...Td4 27.Lxe5 dxe5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

28.Tbd1

- Det ser så enkelt ut når Magnus spiller sjakk. Her bytter han av svarts eneste aktive brikke og blir sittende igjen med alt skytset selv.

28...Dd7 29.Df3 Tb4 30.Td2 Tf8?!

- Svart går i forsvar i en stilling som står og vipper og dermed får hvit overtaket. Men etter det tilsynelatende sterkere: 30...b5! 31.g4! a5 32.Tg2 Kh8 33.g5 hxg5 34.Txg5 får hvit også et kraftig overtak.

31.g4!

- Endelig blåser Magnus i angrepshornet etter en rolig oppbygning av angrepet.

31...a5 32.Tg2 Sh7 33.h4 Tb6?

- Eller: 33...a4! 34.Ld1 a3 35.bxa3 Tb6! 36.g5!? hxg5 37.hxg5 Tg6 38.Tfg1 f6 39.Dh5 Txg5 40.Txg5 fxg5 41.Lg4 Dd6 42.Le6+ Kh8 43.Lf5 Dh6 44.Dxh6 Lxh6 45.Tb1 Tb8 46.Sa4 med et sterkt fordelaktig sluttspill for hvit med gode vinstsjanser. Men i denne varianten kan svart kjempe.


Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

34.g5 Kh8?!

- En seigere mulighet var: 34...Tg6 35.Tfg1 hxg5 36.hxg5 b5 37.Dh5 Td8 38.Th2 Sf8 39.Ld1! med ideen Lg4 vinner for hvit i angrep. Men her er det fortsatt mulig for hvit å gå feil.

35.Tfg1 f5 36.Dh3 Tb4 37.gxh6 Lxh6

Hvit trekker og vinner?

 

38.Dg3

- Alekhines kanon med dronninga først - et livsfarlig drapsvåpen i sjakk!

38...Sf6 39.Dg6 Sg4 40.Txg4

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen - Sergey Karjakin, Bilbao 2016:1-0

- Et flott parti av Magnus som satte seg i respekt hos Karjakin med nok en seier før VM-matchen i november.

 

Her i en gjennomspillbar løsning:

Landsturneringen i sjakk 2016


Arrangøren Tromsø Sjakklubb vil ha en bred dekning av Landsturneringen 2016
Foto av Tromsø ved Sven Wisløff Nilssen

  • LIVE-overføring av 28 partier - trolig på Chessbomb og Chess24
  • Egne hjemmesider med full informasjon
  • Resultatoppdateringer daglig i Turneringsservice
  • Partiservice med nedlastbare partier fra alle klasser
  • Daglige web-sendinger med T&T
  • Daglige NM-bulletiner
  • Daglig blogg ved Sjakkfantomet
  • Daglige bilder ved NM-fotograf Anniken Vestby
  • Facebooksidene Landsturneringen i sjakk 2016

Sjakkfantomet vil her gi deg de viktigste lenkene til arrangørens sider og dere tar NM-diskusjonen i kommentarfeltet.

- De offisielle hjemmesidene

- LIVE-overføring av totalt 28 partier - på Chessbomb og/eller Chess24

- Daglige web-sendinger T & T se Trailer - følg 9. runde her

- Resultatservice via Turneringsservice

- Partier i pgn-format via Turneringsservice

- Bildegalleri av Anniken Vestby

- Første NM-bulletin for nedlasting - du kan nå laste den ned gratis her

- NM-bloggen ved Sjakkfantomet

- Landsturneringa på Facebook

 

LIVE-streaming med T & T

Det kommer flere lenker etter hvert dersom det er nyttig...


 

NM-minner - Sandefjord 2012, Urkedal og Hobbiten


Frode Urkedal vant kongepokalen i 2012
Foto: Bjørn Berg Johansen

I 2012 passerer folketallet i Norge 5 millioner. Audun Lysbakken går av som statsråd etter kraftig politisk press fra opposisjonen. Vågå-ordfører Rune Øygard tiltales for overgrep mot en mindreårig jente. Oslo tingrett avsier dommen over Anders Behring Breivik. Retten mener han er tilregnelig, og han dømmes til 21 års forvaring. Gjørv-kommisjonen legger frem sin rapport i terrorsaken og den inneholder kraftig kritikk av en rekke involverte myndigheter. Regjeringen går ikke fri, men særlig politiet får saftig kritikk. Fredsprisen tildeles EU dette året og Jaglands rolle i komiteen får stadig et mer kritisk lys over seg da dette er kontroversielt. I lagmannsretten dømmes Mulla Krekar til to år og ti måneders fengsel for drapstrusler dette året, noe som var betydelig mildere enn i første rettsinstans. Av dødsfall dette året nevnes: Whitney Houston, Knut Torbjørn Eggen, Gunnar Sønsteby, Prinsesse Ragnhild; fru Lorentzen og Odd Børretzen.

I 2012 var det også sommer OL. Det 30. OL ble arrangert i London i Storbritannia fra 27. juli til 12. august dette året. Mer enn 10 000 utøvere fra 204 nasjonale olympiske komiteer deltok i lekene der Norge tok 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Gullene ble vunnet av Eirik Verås Lasen i padling og i håndball for kvinner. Molde vant tippeligaen dette året foran Strømsgodset og Rosenborg - mens Tromsø tok en sterk 4. plass.

Dette året kom storfilmen Hobbiten - en uventet reise ut, James Bond filmen Skyfall ble en hit på kinoene og Les Misérables gikk til filmen. De to største Hollywoodfilmene på IMDB var Jack Reacher og The Avangers. Man kommer heller ikke utenom storfilmene Shame og The Dark Knight Rises. Her hjemme var den ubestridte storfilmen Kompani Orheim som fullførte triologien om Jarle Klepp. Musikalsk var dette året en nedtur for norsk musikk. De norske låtene som gjorde det best var «Æ vil bare dans» med Sirkus Eliassen, Sommerfuggel i vinterland av Vinni og Donkeyboys «City Boy». De tre mest spilte artistene i verden streamet til Norge dette året var: Flo Rida, David Guetta og Rihanna. De mest spilte låtene var Laleh sin «Some Die Young», Gotye sin «Somebody That I Used To Know» og Loreen med «Euphoria».

I sjakkens verden var årets høydepunkt VM-matchen mellom Vishy Anand og Boris Gelfand som ble spilt over 12 partier i Moskva. Her vant Anand en knepen seier med 6.5-5.5. Magnus var verdensener hele året og han vant Tal Memorial, Bilbao Masters og London Chess Classic dette året. I hurtigsjakk ble Sergei Karjakin verdensmester, men Alexander Grischuk vant VM i lynsjakk for 2012. I sjakk-OL i Tyrkia ledet Levon Aronian den armenske laget til gullmedaljer. Sølvet gikk til Russland mens Ivanchuk og Ukraina tok bronsemedaljene. Beste førstebordsspiller ble selvsagt Levon Aronian i et sjakk-OL som Magnus dessverre ikke deltok i.

Landsturneringen i sjakk ble arrangert i Sandefjord med 437 deltakere. Norgesmester og kongepokalvinner dette året ble Frode Urkedal... Les mer om NM dette året hos NM-bloggen og se det meget spennende stikkamppartiet mellom Urkedal og Espen Lie! 

NM-minner - Oslo 2011, Berge Østenstad og Osama


Frode Elsness og Berge Østenstad i 2011 - Berge tok her sitt 8. NM-gull
Foto: NM-arrangøren  |  http://www.sjakknm.no/

Nyhetsåret 2011 ble et av nyere histories mest dramatiske sett med norske øyne, og en vet nesten ikke hvor en skal begynne så vi tar det lett kronologisk. Januar måned begynte med den arabiske våren etter at grønnsaksselgeren Mohamed Bouazizi bokstavelig talt satte fyr på seg selv ved å helle bensin over seg selv og så tenne på. Han døde i protest mot regimet i Tunisia - men bevegelsen han satte i gang ble voldsom, blodig og revolusjonær og påvirket hele det arabiske politiske landskapet på en måte få ante var mulig. I Japan fikk vi et kjempejordskjelv med styrke 9 på Richters skala. Dette førte til en Tsunami som igjen førte til den verste atom krisen siden Tjernobyl da et av landets atomkraftverk havarerte. Osama Bin Laden ble tatt av dage dette året av amerikanske elitesoldater og senere på året ble også Muhammar Gaddafi styrtet og drept - av sine egne da opprørerne i Sirte vant frem i Libya.

Men årets verste nyhet som overskygget alt annet her hjemme var selvsagt terroren som rammet oss 22. juli. Bombene mot regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya er isolert sett det mest rystende som har rammet Norge i fredstid og at gjerningsmannen var «en av oss» provoserte mange. Gjerningsmannen var nemlig norsk og hadde vokst opp med norsk skolegang, norske verdier og selv om han kom fra en familie med splittede ressurser - så nok mange nordmenn med vantro på at en tilsynelatende privilegert borger skulle ha planlagt og gjennomført noe så forferdelig her til lands. Senere på året fikk vi Unibuss-skandalen, smørkrisen og Øygardsaken som alle blekner fullstendig som skandaler og kriser i lys av terroren den 22. juli.

Musikkåret 2011 ga oss Adele med Rolling in the deep og Katy Perry med Firework. På radio her hjemme var Bruno Mars sin «Grenade» mest spilt. Det er fortsatt RnB, hip hop og rap-artistene som dominerer radiolistene her hjemme fra det store utland. Av norske artister gjør Envy, Erik & Kriss og Gabrielle det skarpt her hjemme, mens Ane Brun, Jarle Bernhof og Jan Eggum ble de store vinnerne under Spellemannsprisen 2011. Vi sendte Haba Haba med Stella Mwangi til Eurovisionsfinalen der Aserbajdsjan vant med Running Scared‎. To av de store Hollywood-filmene dette året var «De urørlige» og «Drive», uten sammenligning forøvrig. Av norske filmer nevner jeg Hodejegerne som ble den mest sette norske filmen dette året.

Sjakkåret startet med at Magnus Carlsen toppet verdensrankingen... Les mer hos NM-bloggen der du også finner et meget spennende parti.
 

Svein Johannessens 9. minneturnering


Turneringsarrangør Bjarke Sahl med bamsemumspremie til en amerikansk journalist som var tilstedet
(Journalisten fikk vissnok med seg alt bortsett fra Magnus Carlsen da han stakk innom...)
Foto: Anniken Vestby

Vår andre store internasjonale sjakkstjerne het Svein Johannessen. Pioneren her hjemme var som kjent IM Olaf Barda som døde i 1971, og som i vår tid har fått alt for lite oppmerksomhet. Svein Johannessen ble Norges andre IM i sjakk og er heldigvis gitt en helt annen ære enn Barda, og han døde da også så sent som i 2007. Allerede året etter kom den første minneturneringen om Svein Johannessen på plass i regi av IM Bjarke Sahl. Den het Sveins International Open 2008 og ble spilt i Oslo Schakselskaps fasjonable lokaler i Bogstadveien i Oslo. Der har turneringen holdt stand siden den gang - med IM Bjarke Sahl som primus motor. Fra 2009 har turneringen fått navnet "Svein Johannessens minneturnering" og i år var det således den 9. utgaven som fant sted. Årets turnering var smekkfull da lokalene i Bogstadveien har sine begrensninger - og hele 68 deltakere sto til slutt på startstreken.

Jeg kjente Svein Johannessen litt - vi var som bekjente for hverandre - etter å ha spilt mot han under NM i 1997 - og møtt han under en rekke Landsturneringer før det - og jeg fikk også sjansen til å analysere og prate sjakk med han. Hyggelig kar. Svein ville utvilsomt elsket turneringen i Oslo - arrangert i hans egne klubblokaler i Bogstadveien der han ofte bare satt ved brettet og gikk gjennom utenlandske sjakkmagasiner - gjerne tyske - og fant små gullkorn han kunne bruke i enten eget spill, eller i sjakkspalten sin i Aftenposten. Svein var en allsidig kar som også var god i spillet bridge og han var en evig Bohem som ikke talte livets dager, men dets innhold og som heller ikke talte penger - men i stedet brukte han slikt kun som et middel til å leve videre for det han åndet for - noe som var sjakken! Svein møtte storheter som Bobby Fischer, Boris Spassky og Vassily Smyslov og Øystein Brekke har skrevet en hel bok om Johannessen og hans sjakk-karriere som er vel verdt en titt.

 


Svein Johannessen spilte to ganger under sjakk-OL i 1966 mot Bobby Fischer!
Foto: s9mt.blogspot.no/

I Sveins 9. minneturnering fikk vi gjensyn med flere utenlandske stormestre. Tiger Hillarp Persson, Emanuel Berg og Jonny Hector spilte alle for Sverige, mens Cartsen Høi kom fra Danmark og vår egen Rune Djurhuus var også på plass sammen med Heikki Westerinen fra Finland. I tillegg må nevnes de to norske stormesterkandidatene IM Nicolai Getz og IM Johan Salomon som begge jaktet napp i stormestertittelen. Getz har en lang sterk periode bak seg som resulterte i OL-uttak og dermed plass på det norske sjakk-landslaget. Han kom da også nærmest GM-napp ved å knallåpne og stå med sterke 5 av 6 mulige før motstanden ble for tøff og i de siste tre rundene scoret han mer beskjedent med 1 av 3. Totalt ga dette 6 av 9 mulige, en ratingprestasjon på 2478 og en 7.plass som nest beste nordmann. Ja, for en mann så sitt snitt til å lure seg forbi Getz i sisterunden der Getz tapte. Det var selvsagt IM Johan Salomon som dermed endte opp med 6.5 av 9, en ratingprestasjon på 2517 og 5.plass i dette sterke selskapet. Pent av spilleren som var russ i år og som endte sin skolegang på sjakklinja hos NTG ved å få følgende råd fra Simen Agdestein: "Lær deg hele Dvoretsky sin Endgame manual!".


Tiger Hillarp Persson vant Sveins 9. minneturnering etter mye godt spill - gratulerer!
Foto: Anniken Vestby

Sveins 9. minneturnering ble til slutt velfortjent vunnet av Tiger Hillarp Persson, tross tap mot landsmannen Jonny Hector, i sisterunden. Tiger tok 7 av 9 - det samme som toer Jonny Hector og treer - og overraskelsesmann - FM Justus Williams. Tiger slo blant annet GM Emanuel Berg i en kongeinder som hvit og han spilte mye interessant sjakk som han alltid gjør. Tiger er ellers kjent som en stor angrepsspiller, en dyktig teoretiker i Modern og han spiller også det avanserte spillet GO som er betydelig vanskeligere enn sjakk og der Hillarp Persson har 1. dan. Meget god i OG - men strålende i sjakk med andre ord.


Beste nordmann ble IM Johan Salomon - vår neste GM i sjakk?
Foto: Anniken Vestby

Tromsø stilte mannsterke opp i Sveins minneturnering i år med hele 7 deltakere - 2 mødre som spiller sjakk i kombinert feriemodus og sammen med sine sjakkinteresserte sønner og 5 stykker fra 2002-årgangen som er den nye vinen i Tromsø. Dette er nemlig en ekstra sterk årgang og Tromsø-mafiaen inntar hele 5 plasser blant topp-10 i Norge akkurat for dette året. Du ser lista her.

 

Best i denne årgangen er Tor Fredrik Kaasen fra Tromsø og Andreas Tryggestad fra Nordstand mens Daniel Nordquelle puster dem i nakken og tar stadig nye steg. Dette er en knallsterk årgang i norsk sjakk og Kaasen og Tryggestad gjør begge hverandre gode ved å konkurrere og knives om å være den beste vinen. Begge gjorde sine saker meget godt under Sveins minneturnering og selv om Kaasen vant så mye som 27 fete elopoeng og dermed er oppe på ca. 2180 internasjonalt før NM på hjemmebane, så var Andreas Tryggestad hard og gikk opp enda mer. Fra 2104 til 2186 ble fremgangen og dermed er han høyst uoffisielt igjen helt på høyde, og faktisk litt forbi, Kaasen på FIDE sin rating. Et spennende race som forhåpentligvis vil vare i årevis da dette trolig er to rivaler som vil kjempe om NM-gull og landslagsplasser om endel år. Tiden vil vise.


13 år gamle Mads Vestby Ellingsen raser oppover og vil trolig ha ca. 2100 på neste FIDE-liste!
Foto: Anniken Vestby

Jeg velger også å nevne unge Mads Vestby Ellingsen fra Tromsø som fikk en ny 2000+ prestasjon og som gikk opp hele 40 elopoeng. Bra Mads! Sara Næss må også nevnes. Hun spiller for Oslo-klubben Vålerenga og leverte et knallresultat. Sara er landets nest beste jentekadettspiller - bare slått av den nordiske mesteren Ingrid Andrea Greibrokk fra Alta. Hun møtte knallsterk motstand, tok 3.5 av 9, og gikk opp 71 poeng. Dermed passerte hun 1800 i internasjonal rating. Men størst poengsamler i elo ble Aleksander Lindbøl fra 1911. Junioren på 15 år gikk opp hele 96 elopoeng etter å ha scoret 5 poeng mot et sterkt snitt som lå mer enn 200 poeng over egen internasjonale rating.


Sara Næss konsentrert i Sveins minneturnering der hun sopte inn nær 100 elopoeng!
Foto: Anniken Vestby

Til slutt vil jeg hylle Bjarke Sahl for å ha vært turneringsarrangør for denne flotte turneringa i alle år. Han, og hans stab, gjør en utmerket jobb og du finner både hjemmesider, fotosider og fulle resultatlister i Turneringsservice på sidene til turneringen. Vel blåst Bjarke - til neste år er det jubileum!

13 år gamle Tor Fredrik Kaasen slo sin første stormester i Sveins minneturnering 2016 - spill gjennom partiet hos TSK.
 

Eventuelt kan du se det i en tekstbasert løsning her:

 

Hvit: Tor Fredrik Kaasen (2151)
Svart: Heikki Westerinen (2308)
Sted: Sveins 9. minneturnering Oslo (7), 24.06.2016

1.d4

- Det er morsomt at Tor Fredrik spiller så mye d4 som han faktisk gjør for i bunn og grunn er han mer en taktiker enn en posisjonsspiller. Mot angrepsspilleren Heikki blir det uansett skarpt nok uansett hva en spiller.

1...Sf6 2.Lg5

- Trompowski-varianten som Jan Sigmund Berglund har spilt et helt liv og som er rik på nye ideer slik at den er spennende å spille. Nakamura og Mamedyarov spiller dette for å overraske sin konkurrenter og Tor Fredrik har kanskje hentet inspirasjon fra noen av disse tre!?

2...Se4 3.Lf4 d6 4.e3 g6 5.Ld3 Sf6 6.Sf3

- Hvits måte å spille på heter nå mer Londonsystemet, enn Trompowski. Det fine er dog at svart har brukt to tempi på å spille Se4-Sf6 - mens hvit brukte kun et bortkastet tempo med Lf4. Dermed har hvit et mertempo i forhold til teorien i denne rolige varianten og han står best allerede.

6...Lg7 7.h3!

- Et sterkt posisjonelt trekk som bevarer løperen i den gode diagonalen der den nå har en lomme på h2.

7...0-0 8.0-0 Sc6 9.e4?

- En prinsipiell variant her er: 9.c3 Te8! 10.Lg5 e5 11.Lc2 med en liten posisjonell fordel til hvit. Denne typestillingen har vært mye diskutert - og hvit får ofte spill på dronningfløya før eller siden og særlig diagonalen h2 til b8 kan bli en pest og en plage for svart om han avanserer sentrumsbøndene for langt... Det som kjennetegner Londonsystemet er ellers nettopp c3, d4 og e3 sammen med Lf4.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

9...Sh5?

- Dette gir hvit en bekvem fordel - mye sterkere var pseudoofferet: 9...Sxd4! 10.Sxd4 e5 11.Le3 exd4 12.Lxd4 Ld7 og svart står helt OK da han får trykkspill mot e4-bonden.

10.Le3 e5 11.d5!?

- Posisjonelt er: 11.c3! et sterkere trekk her fordi hvit har stilt opp brikkene sine på en måte som harmonerer bedre med en slik bondestruktur. I kongeindisk vil en blant annet heller ha hvitfeltsløperen på e2.

11...Se7 12.Se1?!

- Koster mye tid, bedre var: 12.c4 f5 13.Sc3 med en spennende stilling med sjanser for begge parter.

12...Sf4!? 13.c4

- Spillerne beveger seg fra Trompowski til Londonsystemet til Kongeindisk som vi nå har på brettet. Kongenindisk kjennetegnes av hvite bønder på  c4, d5 og e4 samts svarte bønder på d6 og e5 samt g6 og en løper på g7. Svart har her vunnet åpningskrigen og det ser vi best hvis vi teller tempo. Da ser vi at hvits brikker kunne nådd sine felter på 9 trekk og at svarts brikker kunne nådd sine felter på 9 trekk. Da skulle hvit i teorien vært i trekket her - men svart er i trekket og det skyldes at hvit har sløst mer med å flytte brikker frem og tilbake enn det svart har gjort. Svart har altså et initiativ i stillingen og står mer enn OK her.

13...f5! 14.f3 Kh8?!

- Koster tid. Sterkere var: 14...fxe4 15.fxe4 (15.Lxe4? Sf5!) 15...g5! med ideer som Sg6, g4 og et kongeangrep og svart står nydelig. Jeg ville i hvert fall helt klart vært svart i denne stillingen.

15.Sc3

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

15...Sg8!

- Koster igjen tid, men er meget interessant. Springeren står godt på f6 og svart leker også med sterke Lh6!?-ideer.

16.Kh2?!

- Setter kongen på et felt der den lett bli angrepet. Et alternativ var: 16.exf5!? med svarts stilling virker god uansett hva hvit spiller her.

16...Dh4!

- Westerinnen spiller denne fasen av partiet meget sterkt og meget lærerikt - han pøser på med ammunisjon i angrepssonen og så skal det smelle!

17.Dd2?

- Nødvendig var trolig: 17.Lf2.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

17...a6?

- Stillingen hadde mye ammunisjon i angrepssonen og det neste trinnet er da å åpne linjer og diagonaler mot kongen. Dette kunne svart ordnet med et lite offerspill: 17...Sxh3! 18.gxh3 f4 19.Lf2 (19.Lxa7 er sannsynligvis objektivt bedre - men veldig umennskelig å spille - så dette sier mye om hvor godt svart faktisk står her.) 19...Dxh3+ 20.Kg1 b6!? som fratar hvit alt motspill og så planen g5, Tf6-h6 og hvit ser strategisk død ut for hvit.

18.c5!?

- Objektivt sett har hvit bedre trekk - men jeg liker motet bak hvits trekk. Tor Fredrik innser at han må ha motspill for å overleve og han ofrer gjerne litt tid i forsvar for å få til motspill under mottoet "Angrep er det beste forsvar!".

18...Ld7

- Sterkt var: 18...Lh6!

19.Tc1?!

- Det var på høy tid å tenke forsvar i stedet for angrep. Best var: 19.Df2! for å jage svarts dronning til en dårligere posisjon.

19...Sf6

- Sterk var fortsatt: 19...Lh6! med stor fordel for svart som har kommet lengst i sitt angrep.

20.cxd6 cxd6 21.Lxf4!

- Godt spilt - det truet i mange varianter et slag på h3 fulgt av f4 og hvit kunne ikke leve evig under et slikt regime.

21...exf4 22.exf5 gxf5 23.Df2 Dg5?

- Gir hvit et sterkt motangrep. Godt var: 23...Dg3+ 24.Dxg3!? fxg3+ med det lille poenget: 25.Kxg3? Sh5+ 26.Kh2 Le5+ 27.Kg1 Sg3 28.Tf2 Ld4 og svart vinner en kvalitet. Hvit kan spille bedre enn dette - men svart står uansett best på dette tidspunktet.

Partiet snur - hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

24.Db6!

- Plutselig henger det på d6 og b7 og begge fløyer står i brann. Jeg ville fortsatt vært svart fordi han spiller mot kongen og det virker farligst - men hvit har nå et seriøst motspill i en komplisert stilling der alt kan skje.

24...Tad8 25.Dxb7

- Selvsagt ikke: 25.Dxd6 Lc6! som var svarts lille poeng her.

25...Tb8?!

- Svart burde ikke av strategiske årsaker flytte spillet over på dronningfløya - der er hvit sterk. I stedet burde han satse alt på en kongeangrep og da var: 25...Sh5 26.Dxa6 Le5 27.Da7 Dg3+ veien å gå. For eksempel: 28.Kh1 Dg7 29.Se2 og først nå når hvit er passiv kan svart angripe på begge fløyer med: 29...Ta8 30.Df2 Txa2 og svart står best.

26.Dxa6 Txb2 27.Tc2!

- Hvit har en fribonde i a-linja og står klart best i alle sluttspill - så det å bytte brikker er bra for han.

27...Txc2 28.Sxc2 Tc8

- Mye bedre var: 28...Tg8! 29.Se2 Se4! 30.Db6! og hvit har forsvar - stillingen her er høyst komplisert og uklar.

29.Se2 Lf8?!

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

30.Da7!

- Hvit kontrollerer nå stillingen og svart er drevet på defensiven. Nå blir a-bonden triumfen som vinner for hvit.

30...Le8?!

- Dette taper for svart - siste sjanse til å stå imot var kanskje: 30...Dg8! 31.Sb4 Lg7 med det er vanskelig å tro at svart kan forsvare denne stillingen på sikt.

31.Dd4?!

- Gir svart en sjanse til. Bonden på f5 er bedre å ta enn f4-bonden, som er en slags propp på kongefløyen, som fratar svart viktige felter til offiserene. Best var: 31.Scd4!

31...Lh6!?

- Sterkere virker: 31...Lg7! 32.Dxf4 Dxf4+ 33.Sxf4 La4 34.Sb4 Lh6! 35.Se6 Ld2! og svart har mye motspill.

32.Tb1 Lf7 33.Tb6?!

- Her burde førsteprioriteten være å vinne med a-bonden - altså: 33.a4! og hvits stilling er vunnet i alle varianter. Teksttrekket er også logisk, men har en taktisk hake...

33...Td8

- Eller: 33...Lg7! 34.Dxf4 Dxf4+ 35.Sxf4 Sxd5 36.Sxd5 Lxd5 37.Sb4 Le5+! 38.f4 Lxf4+ 39.g3 Le3! 40.Sxd5 Lxb6 41.Sxb6 Tb8 42.Sa4 Tb4 43.Sc3 f4 44.gxf4 Txf4 45.Kg3 Tb4 og svart klarer trolig en grei remis. Haken er altså at tårnet på b6 står taktisk utsatt til for svarfeltsløperen til svart.

34.Lc4 Kg7?

- Det minste ondet var trolig: 34...Tg8! 35.Se1 (35.Dg1 Se4!) 35...Lg7 og svart spreller absolutt fortsatt.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

35.a4!

Der kom det fart i a-bonden som har ambisjoner om å bli dronning. Stillingen er nå vunnet og Tor Fredrik slipper aldri grepet!

35...Kg6 36.a5 Sh5 37.a6 Lg7 38.Df2 Le5 39.a7

- På en lærerik måte har a-bonden stormet ned hele brettet. En fantastisk marsj!

39...Tc8 40.Sa3 Ta8 41.Sb5 Dd8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

42.Sxd6!

- En flott taktisk vending i vunnet stilling som avgjør direkte!

42...Lxd6 43.Dc5

- Poenget - d6 er nå bundet og kan ikke dekkes.

43...Kg5 44.Txd6 Df8 45.La6 Txa7

- Det fantes ikke lenger noe fornuftig for svart.

46.Tg6+ Lxg6 47.Dxf8 Txa6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

48.h4+!

- Setter rask matt!

48...Kxh4 49.De7+

- Eller: 49.d6! som var enda mer effektivt - men det er intet galt med hvits valg.

49...Sf6 50.d6

Tor Fredrik Kaasen vs. Heikki Westerinen, Sveins minneturnering, Oslo 2016: 

- D-bonden som partiet åpnet med - avsluttes det også med. En meget flott forestilling av Tor Fredrik som altså slo sin første stormester i sjakk!

1-0

- Heikki Westerinen begynner å bli gammel, men holder seg godt over 2300 sjakklig og er Finlands største sjakklegende gjennom tidene. Dette var stort Tor Fredrik!

 

NM for klubblag 2016 - 1911 helt til topps!


Laget 1911 fra Oslo vant Norgesmesterskapet for klubblag 2016!
Foto: Geir Nesheim

1911 sitt førstelag vant årets Norgesmesterskap for klubblag i Stavanger etter en særdeles dramatisk sisterunde der Oslo-laget  spilte 2-2 mot OSS. 5 lag endte på 10 lagpoeng etter de 6 rundene og det var særdeles jevnt mellom 1911 og Vålerenga som begge hadde 18,5 individuelle poeng og 2-2 i innbyrdes score. Men den andre kvalitetsberegningen gikk 1911 sin vei og dermed fikk vi en velfortjent seierherre under årets lagsjakk i Stavanger. Dette var klubbens første seier i et offisielt NM i lagsjakk siden de vant Lag-NM i 1936 - det aller første lag-NM i norsk sjakk. Nå skal det sies at Eliteserien er den mest prestisjetunge turneringen å vinne for lag i Norge og at lag-NM ved siden av denne er en nyere oppfinnelse.

På årets vinnerlag fant vi GM Frode Olav Olsen Urkedal, GM Torbjørn Ringdal Hansen, IM Torstein Bae, IM Frode Elsness, FM Eyvind Olav Risting, Lucas Rinaldi og WIM Silje Bjerke. Vi gratulerer. Mesterskapet fant sted 10.-12. juni og sterkt delaktig i 1911 sin seier var Lucas Rinaldi som tok 3 av 3, GM Urkedal som tok 3 av 4 med seier mot Gausel i den dramatiske sisterunden og Frode Elsness som tok 4 av 5. Klubben kvalifiserte seg med dette til Europacupen for klubblag. OSS har forøvrig vunnet lag-NM de siste 3 årene med 1911 hakk i hæl på andreplass, så det var på høy tid at det unge Oslo-laget to steget helt opp og ble storebror i byen. Andreplassen gikk altså til Vålerenga, mens tredjeplass gikk til hjemmelaget Stavanger I - OSS endte helt nede på 5.plass i år, bak Vålerenga II på fjerdeplassen.

Du finner fulle resultatlister her

 

Vi tar en titt på et Frode Elsness-parti som var spennende nok:

Hvit: IM Kristian Stuvik Holm (2403)
Svart: IM Frode Elsness (2411)
Sted: NM for lag i Stavanger (5), 14.06.2016

1.c4

- Kristian Stuvik Holm kan utmerket godt bli vår beste stormester selv om jeg personlig holder en knapp på Johan Salomon i det racet. Allikevel er Stuvik Holm en spennende IM med mange sterke sider. Hans kanskje aller sterkeste sjakkmuskel er posisjonsspillet og han spiller bedre posisjonelt enn han gjør i direkte angrepssjakk. Derfor er 1.c4 et logisk åpningstrekk fra han mot en kar som Frode Elsness som er en villmann over sjakkbrettet som må temmes.

1...Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6

Hva ville du spilt med hvit i denne teoristillingen? 

4.e3

- Dette trekket har jeg alltid hatt sansen for og det hadde også Karpov som var en ekspert på denne stillingen med svart og som derfor kjente den god med hvit også. Det klart mest spilte her er: 4.g3 , men det er ikke nødvendigvis det beste av den grunn.

4...Lb4 5.Dc2

- Unngår å få en dobbeltbonde i c-linja - men koster tid. Et interessant alternativ var: 5.d4!? som er lite spilt, men som scorer godt i praksis. Er det en ting Botvinnik og Anand har lært oss, så er det å ikke frykte en dobbeltbonde!

5...Lxc3 6.Dxc3 De7 7.Le2 0-0 8.0-0

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

8...d5!

- Vinner viktig tid hvis hvit slår og tar terreng. Enkel, direkte og god sjakk fra Elsness.

9.d4!?

- Teorien anbefaler: 9.d3! med ganske likt spill.

9...exd4 10.Sxd4 Sxd4 11.Dxd4 c5! 12.Df4 dxc4

- En mulig forbedring av teorien her kan være: 12...Le6! som er et nyttetrekk i nesten alle varianter og som derfor er meget fleksibelt.

13.Lxc4 Le6 14.b3

- Legg merke til at: 14.De5 Sg4! 15.De4 Dd6! er godt for svart.

14...Lxc4 15.Dxc4 Tfd8

- Et gammelt Curt Hansen-parti fortsatte her med: 15...De5 16.Tb1 De4 17.Dxe4 Sxe4 18.f3 Sc3 19.Tb2 Tfd8 20.Tc2 Td3 21.Ld2 Sb5 22.Txc5 Txd2 23.Txb5 Tc8 24.Txb7 g6 25.Kh1 Tcc2 26.Tg1 Txa2 27.h4 ½-½ Hansen,C-Dautov,R, Essen 2000.

16.Lb2

- Hvit står kanskje ørlite bedre fordi han har en sterk løper - altså den "lille kvaliteten" og en bonde mer i sentrum. Men hvit skal samtidig passe seg da sluttspillene kan være gode for svart som da har et fjert fribondepotensiale på dronningfløya. Men i øyeblikket har svart bedre utvikling så alt er åpent.

16...b6 17.h3!?

- Dette gir kongen luft, men gjør det mer problematisk å spille f3 og e4 for å få fart på bondemajoriteten sin.

17...Td2 18.Lc3! Td7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

19.b4

- Bryter opp svarts struktur slik at hvit vinner kontroll over d4-feltet og kanskje c-linja også.

19...Se4 20.bxc5 bxc5 21.Tfc1!?

- Hvit står nok litt bedre på grunn av blokaden av c-bonden, men stillingen inneholder fortsatt mye spill og er rik.

21...Sxc3!?

- Det var også interessant å beholde springeren da det skaper mer ubalanse, men det er også mer risikofylt.

22.Txc3 Tc8 23.Tac1 h6

- Dermed har vi en klassisk stilling der hvit har en bondemajoritet på kongefløya - mens svart har en fribonde på dronningfløya. Hvit har her en liten, men langvarig fordel som består i kontroll over feltene foran fribonden slik at fribonden må betegnes som mer svak enn sterk. Men siden det bare er tunge offiserer igjen på brettet er stillingen klart innenfor remissonen - noe som altså er et sannsynlig resultat.

24.Da6 Tcc7 25.Da5 De5!

- Forsvarer c5-bonden taktisk.

26.Tc4

- Den taktiske leken: 26.Txc5?? Txc5 27.Dxc5 Td1+! har vi alle sett før. Jeg husker hvordan en ikke navngitt svensk stormester gikk midt inn i dette trikset under SM for noen år siden - selv den beste kan feile!

26...Td3 27.g3?!

- Blokkerer for nevnte triks - men gir svart et annet triks ved å svekke kongestillingen til hvit.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

27...Txe3!

- Flott spilt av taktikeren Elsness!

28.fxe3??

- Taper partiet direkte, mye bedre var: 28.Txc5! Txc5 29.Dxc5 Dxc5 30.Txc5 Ta3 31.Tc2 med remisstilling.

28...Dxg3+ 29.Kf1 Df3+ 30.Ke1

- Eller: 30.Kg1 Dxe3+ 31.Kg2 Td7 32.T4c2 Td3! vinner også for svart. (32...Td6 33.De1 Tg6+ 34.Kh2 Df4+ 35.Kh1 Df3+ 36.Kh2=)

30...Dxe3+ 31.Kd1

- Eller: 31.Kf1 Dxh3+ 32.Kf2 Tc6 33.Dd8+ Kh7 og hvit har ikke forsvar.

31...Td7+ 32.Kc2 De2+ 33.Kb3 Tb7+ 34.Kc3 Db2+ 35.Kd3 Td7+ 36.Ke3 Te7+ 37.Kf3

Svart trekker og setter rask matt? 

37...De2+

- Elsness spiller upåklagelig i mattsettingen.

38.Kf4 Df2+

- Raskeste matt var: 38...g5+ 39.Kf5 (39.Kg3 Te3#) 39...De6#

39.Kg4 Dg2+ 40.Kf4 g5+

Sluttstillingen i partiet Stuvik Holm vs. Elsness, NM for lag 2016:


 

- Og sjakkmatt venter bak neste sving. Et meget velspilt parti fra angrepshissige Elsness som la opp til noen taktiske sverdslag som fikk Stuvik Holm ut av sin vante tralt. 0-1

0-1

 

Her i en gjennomspillbar løsning:

 

NM-minner - Fredrikstad 2010, Kjetil Lie og vuvuzela


Espen Lie, Kjetil A. Lie, Frode Urkedal og Joachim Thomassen måtte ut i stikkamp i 2010!
Foto: Bjørn Berg Johansen

Året 2010 ga oss alt fra askeskyer og rockedødsfall til vuvuzelaer og sjakk-VM i Sofia. Årets startet med at Haiti ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 200 år som kan ha krevd mer enn 230.000 menneskeliv. I mars fikk vi askeskyer over Island som gjorde at mange ble sittende askefast på Sagaøya og dermed hadde vi mye å snakke om her hjemme. Ute i den store verden var det større problemer og særlig Hellas slet i 2010 etter et sammenbrudd i gresk økonomi som gjorde at grekerne måtte ta opp store lån for å holde hodet over vannet og for fortsatt å ha euroen intakt. I Kina vakte det på slutten av året stor ståhei og sterke negative reaksjoner da Liu Xiaobo ble utnevnt som fredsprisvinner her i Norge. Av kjente dødsfall dette året nevnes: Gustav Lorentzen, Arne Nordheim, Jack Berntsen, Ronnie James Dio, Dag Frøland, Dennis Hopper, Juan Antonio Samaranch, Sølve Grotmol, Lars-Jacob Krogh og Pål Bang Hansen.

Noen av de som toppet Billboard Top 100 dette året var: Ke$ha Lady Antebellum, Katy Perry, Usher, Lady Gaga og Eminem. Elektropopen hadde tatt over og toppet listen dette året med Ke$ha sin låt «Tik Tok». Norske musikere som økte sin popularitet dette året var Lars Vaular, Susanne Sundfør, Maria Mena, Kråkesølv og Karpe Diem. I filmens verden ble Facebook-filmen «The Social Network» om Mark Zuckerberg en sikker vinner. Storsatsingen Alice in Wonderland ble ikke like suksessfull som en forventet, mens «Inception», «Black Swan» og «Toy Story 3» alle gjorde det meget bra. Norske storfilmer dette året var Kongen av Bastøy, Trolljegeren og Gazas tårer.

I sportens verden hadde vi både de 21. vinterolympiske lekene i Vancouver i Canada og fotball VM i Sør-Afrika. I vinter-OL deltok over 2600 utøvere fra 82 land i 15 disipliner under lekene som fant sted 12.-28. februar. Marit Bjørgen ble mestvinnende olympieren i lekene - hun tok tre gull, ett sølv og en bronse. Norge tok totalt 23 medaljer, hvorav ni gull-, åtte sølv- og seks bronsemedaljer. Petter Northug tok to gull, en sølv og en bronse i et meget vellykket mesterskap for Norge. Regjerende europamester Spania kom til verdensmesterskapet uten noensinne å ha blitt verdensmester i fotball, men allikevel var de mange sin store favoritt. De vant da også turneringens finale etter mål av Iniesta i andre omgang i mot Nederland. Det ble forøvrig et svært vellykket fotball VM på mange vis - men vuvuzelaene på tribunene var ikke alle like begeistret for. Det skal også legges til at dette var tredje gang at Nederland var VM-finalist - og heller ikke denne gangen skulle de lykkes helt slik de ikke lyktes i 1974 og 78.

Sjakkåret 2010 ble innledet av en elo-liste hvor Magnus Carlsen toppet for første gang i karrieren med 2810. Fem poeng bak fulgte Topalov, og så fulgte Anand, Kramnik, Aronian og Gelfand på de neste plassene. Gamle kara ble forbigått dette året. I Wijk aan Zee var det tidlig på året Magnus som tok kommandoen og vant denne prestisjefylte turneringen med 8.5 av 13. Årets Linares-turnering var den skuffelse og med bare seks spillere ble dette dødsstøtet for turneringen som manglet økonomi til å fortsette. Topalov vant og Magnus var ikke tilstede. Senere på året var det VM-match i Sofia der regjerende verdensmester Vishy Anand møtte hjemmehåpet Veselin Topalov... Hvem vant i 2009, hvem ble lynsjakkmester og hvilket parti får vi se, les mer hos NM-bloggen! 

NM-minner - Bergen 2009, Kjetil Lie og Fairytale


Norgesmester 2009 ble Kjetil Aleksander Lie
Foto: http://sjakknm2009.no/

Året 2009 var preget av frykt i nyhetsoppslagene. Frykt for svineinfluensaen som herjet og frykt for den stigende arbeidsledigheten som var et resultat av finanskrisa. Den 11. juni ble svineinfluensa offisielt betegnet som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon og hysteriet blant folk i risikogruppene, og særlig blant media, tok kraftig av. I mai gikk Alexander Rybak av med seieren i Eurovisjonsfinalen med sangen Fairytale og Norge tok dermed sin tredje seier i Melodi Grand Prix gjennom tidene.

For første gang på 16 år ble en norsk regjering gjenvalgt da den rød-grønne regjeringen til Jens Stoltenberg vant valget i september. Dermed ble en flertallsregjering bestående av AP, SP og SV sittende i 4 år til. I Kongo ble de to unge nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French dømt til døden for drap og spionasje i Kongo og vi fikk en ny stor mediesak som skulle rulle gjennom mediene i årevis. Men en enda større sak i mediene var Michael Jackson sin bortgang - kongen av pop døde 50 år gammel og hans private huslege ble tiltalt for å ha gitt Jackson medikamenter som førte til dødsfallet og han ble senere dømt til 4 års fengsel. Av kjente dødsfall dette året kan i tillegg til Michael Jackson nevnes: Arne Næss sr., Haakon Lie, Bjartmar Gjerde og skuespiller Patrick Swayze.

RnB gikk sin seiersgang gjennom 2009 også og Beyonce gjorde det bra dette året. Det gjorde også Lady Gaga, Taylor Swift og Miley Cyrus og i det hele tatt var det mange kvinner som toppet pop-listene dette året internasjonalt. Noen av de som gjorde det bra her hjemme var Narum som ga ut albumet «Samma hen du fær» og Jonas Fjell. I tillegg var hip hop fortsatt hot og Tommy Tee, Jaa9 & OnklP, 50 Cent og Eminem var høyt oppe på spillelistene i 2009. I filmens verden var dette det store Science Fiction året og X-Men Origins: Wolverine kom ut, og Star Trekk, Avatar og Moon ble også populære dette året.

I sjakkens rike var dette det første året siden 2003 da det ikke var noen VM-kamp i sjakk. Da vi gikk inn i året toppet Topalov verdens-rankingen foran Anand og Ivanchuk - de gamle var fortsatt best. Da vi gikk ut av året hadde Magnus spilt seg opp som verdensener i sjakk og han toppet med 2810, foran Topalov (2805) og Anand (2790), så det var jevnt. I Wijk aan Zee 2009 vant Karjakin etter en dramatisk sisterunde der han vant med svart mot Dominguez og der blant annet Magnus Carlsen tapte mot Wang Yue. I Linares samme år vant Grischuk på tiebreaks over Vassily Ivanchuk - begge to 8 poeng, mens Magnus Carlsen havnet på tredjeplass med 7.5. Les mer om Landsturneringen 2009, om Kjetil A. Lie og om partiet Lie - Hammer hos NM-bloggen. 

Viktor Korchnoi 1931-2016


Viktor Korchnoi i 2011 - samme år han banket Fabiano Caruana (2721) med svart!
Foto: Andreas Kontokanis  |  Wikipedia Commons

Viktor Korchnoi ble født 23. mars 1931 og døde i går 6. juni, 85 år gammel. Korchnoi ble født i Leningrad i Sovjetunionen før andre verdenskrig og han overlevde beleiringen av Leningrad under krigen. Mange vil ha det til at Korchnoi var usympatisk - men først og fremst så var han nok en mann som gjennomlevde og overlevede mange svært tøffe situasjoner, noe som satte sitt preg på både hans sinn og hans atferd. Han flyktet fra Sovjet i 1976 og søkte asyl i vesten - først i Nederland og senere i Sveits der han bodde resten av livet sitt.

Korchnoi spilte tre store matcher mot Anatoly Karpov som alle kunne gitt han VM-tittelen i sjakk selv om bare de to siste, i 1978 og 1981 er regnes som offisielle VM-matcher. I kandidatfinalen i 1974 spilte nemlig Korchnoi mot nettopp Karpov og han tapte med så knepte sifre som en vel kan tape med. Resultat ble +3 -2 =19 og hadde Korchnoi vunnet denne matchen ville han trolig blitt verdensmester i sjakk og da ville sjakkhistorien sett helt annerledes ut. Kanskje ville vi ikke fått de legendariske Karpov vs. Kasparov matchene og kanskje ville sågar Fischer ha spilt i 1975. Det skjedde ikke og Korchnoi var altså bare en seier fra det å slå Karpov i en viktig match.

En ny sjanse ble det i Baguio City på Filippinene i 1978 der Karpov braket sammen med Viktor Korchnoi en gang til. Også denne gang ble det hur jevnt som helst - Korchnoi kunne vunnet matchen med en seier til etter at scoren var 5-5 til best av 6! Men i stedet ble det Karpov som feide Korchnoi av brettet i en Pirc i det 32. matchpartiet og dermed beholdt sovjetrusseren sjakkhegemoniet sitt. I 78 matchen åpnet Karpov som en stormvind og ledet 5-2 etter 27 partier. Men etter dette vant Korchnoi 3 av de fire neste partiene slik at det altså sto 5-5! I stedet for å stresse ned og la tiden virke for seg, gasset så Korchnoi på med en Pirc som svart og det ble hans bane mot en sterkt spillende Karpov.

Tre år senere, i Merano i 1981, var Korchnoi nok en gang klar for VM-match i sjakk. Etter å ha beseiret Petrosian, Polugaevsky og Hübner i kandidatmatchene ble det en velfortjent ny sjanse mot Karpov for Viktor den grusomme. Her møtte han denne gang en Karpov som hadde lagt flere alen til sin sjakklige vekst og han ble alt annet enn grusom. I det som er kalt massakeren i Merano gikk Karpov raskt opp i en 3.5 - 0.5 ledelse etter bare 4 partier og etter 18 partier var det hele over og sifrene talte sitt tydelige språk - 6-2 til Karpov og utklassing! Allikevel er Korchnoi en av de virkelig store i sjakkhistorien og ved å bare være et poeng fra seier mot Karpov i både 1974 og i 78 så skrev han seg inn i historiebøkene en gang for alle.

Garry Kaspsarov har kun gitt en spiller en æresplass på permen av My Great Predecessors, det er Viktor som får stå sammen med de fra Kongerekka der. Korchnoi var en rekke ganger i Norge, som oftest i Oslo. Første gang var under Student verdensmesterskapet i 1954 da han tok 4.5 av 7 mulige på førstebord for Sovjetunionen som den gang tok sølv bak Tsjekkoslovakia. I 1978 spilte han før VM-matchen oppvisningssjakk i Norge. Sjakkhistoriker Øystein Brekke opplyser på Facebook at Korchnoi spilte tre oppvisninger i Norge i 1978 - to i Oslo og en i Sandefjord - og han tapte to partier hver gang. I tillegg husker nok alle at Korchnoi var i Oslo i 1982 og spilte den berømte radiolandskampen mot Leif Øgaard der Øgaard vant et meget severdig og godt parti. Korchnoi var tilbake i Norge og nå i Drammen i 2004/05 der han blant annet spilte mot Magnus Carlsen i et parti Korchnoi vant på tid. Agdestein har forøvrig tre tap mot Korchnoi fra slutten av 80-tallet, mens Tisdall slo kjempen i Haifa 1989, Kjetil A. Lie slo han i Drammen i 2005 mens Leif Erlend Johannessen slo en aldrende Korchnoi i EM for lag 2015. Jeg vil i denne sammenheng legge til at Korchnoi slo hele 9 verdensmestre i sjakk - en rekord som han blant ikke verdensmestrene holder sammen med Paul Keres og Alexander Beliavsky.

Viktor den grusomme hadde en rufsete spillestil over sjakkbrettet og karakteristisk nok ble kjennetegnet av store fighteregenskaper, en stor idérikdom, søken etter det kompliserte, sterk som kontringsspiller og han hadde en sterk evne til å regne konkrete varianter. Han må også betegnes som en stor strateg og en meget sterk spiller i sluttspillet der han var berømt for sin håndtering av spesielt tårnsluttspill. Kampånden hans - viljen til å vinne for enhver pris - er legendarisk i sjakkhistorisk sammenheng og kanskje er det bare Fischer og Kasparov som hadde en enda mer velutviklet kampånd over sjakkbrettet. Korchnoi selv har sagt at han var en etterkommer av den andre verdensmester i sjakk, Emanuel Lasker, og det kan jeg skrive under på! Lasker var sterk psykologisk, sterk i motangrep, sterk i sluttspill, og en kjøter til å fighte. God på variantregning og ekstra sterk i sluttspillet - akkurat som Viktor den grusomme! Med rette regnes Viktor Korchnoi som en av sjakkhistoriens aller største spillere. Helt på høyde med en Rubinstein og Keres som begge også var meget gode, men som ble snytt for VM-matcher av henholdsvis 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. På mitt høyst uoffisielle sjakkbarometer står Korchnoi oppført blant de 20 beste gjennom tidene. Slått av Kongerekka, Rubinstein og Keres - men foran en størrelse som Topalov.

Er Viktor Korchnoi enda større mon tro? Kanskje det! Gjør vi et sprang og spør oss hvem som er de beste i sjakkhistorien over et 20-års mellomrom får vi disse tallene som er delvis laget ut fra Jeff Sonas sin Chessmetrics:

De beste spillerne i sjakkhistorien sett i lys av et 20-års spenn:

1. Garry Kasparov 2856
2. Anataoly Karpov 2818
3. Emanuell Lasker 2809
4. Alexander Alekhine
5. Vishy Anand
6. Viktor Korchnoi(!)

Dette forteller oss at Korchnoi var en stayer over sjakkbrettet av de sjeldne. Strekker vi tidsspennet enda lenger er det bare er Emanuel Lasker som matcher Korchnoi aldersmessig. Av spillere over 70 år gamle er Korchnoi i en egen kategori - han spilte blant annet inn en kjempesterk andreplass bak Karpov i Najdorf Memorial 2001 70 år gammel. Elo-prestasjonen den gang var på hele 2713! Du kan se resultatlisten som er lagt ut av Mark Crowther her. Et av de mest minneverdige partiene til Korchnoi er oppgjøret mot 18 år gamle Fabiano Caruana i Gibraltar 2011. Caruana hadde da et ratingtall på hele 2721, men han ble fullstendig nedspilt av Korchnoi i et brutalt kongeangrep som du kan se her. At dette ble spilt like før Korchnoi fylte 80 år sier alt om den gamle kjempe. I rest my words and Rest In Peace Viktor, we'll miss you!

 

Her er et skarpt og spennende parti fra Viktor den grusomme i fransk som hvit:

Hvit: Viktor Korchnoi
Svart: Mijo Udovcic
Svart: Leningrad, 1967

1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sd2

- Tarrasch-varianten i fransk er ikke det skarpeste en kan spille, men det er en solid måte å få en liten fordel på mot fransk.

3...Sf6 4.e5 Sfd7 5.c3 c5 6.Sgf3 Sc6 7.Ld3 Db6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

8.0-0

- En kjent gambitåpning.

8...cxd4 9.cxd4 Sxd4

- Viktor spiller en variant som minner sterkt om Milner-Berry gambiten - men som er forskjellig da kongespringeren her står på d7.

10.Sxd4 Dxd4 11.Sf3 Db6 12.Da4!?

- Alternativet er å spille: 12.Dc2 direkte.

12...Db4 13.Dc2

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

13...h6?

- Koster tid som svart burde brukt på å få brikkene ut. Å ta på h7 ville kostet endel for hvit også - så det er tveegget. Svart kunne i stedet spilt: 13...Sc5!? eller 13...Dc5 med uklart spill i begge varianter.

14.Ld2 Db6

- Hvit vinner tempi etter: 14...Dc5? 15.Da4! a6 16.Tac1! b5 17.Dg4 Da7 18.Le3! Db7 19.b3 og hvit har en strategisk vunnet stilling.

15.Tac1 Le7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

16.Da4! Dd8

- Det minste ondet kan ha vært: 16...0-0!? 17.Dg4! (17.Txc8?! Tfxc8 18.Dxd7 Lb4! og svart har spill i c-linja og en gardert frigris på d4 som gir endel kompensasjon for matriellet. Stockfish 7 gir likt spill her.) 17...f5! 18.exf6 Txf6 19.Dh5 med livsfarlig angrep for hvit - men svarts stilling var allerede en katastrofe.

17.Tc2 Kf8

- Ikke: 17...0-0 18.Dg4! f5 19.Dg6! og hvit har en meget stor fordel.

18.Tfc1 Sb6 19.Dg4 Ld7 20.La5

- Her var nok: 20.Lb4! direkte det aller beste da svart fort blir svak på de svarte feltene.

20...Tc8 21.Txc8 Lxc8 22.Lb4! g6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

23.Dh4!

- Korchnoi tvinger frem svekkelser i svarts stilling som straks utnyttes av den gamle kjempen.

23...g5 24.Sxg5!?

- Enda sterkere var nok det sedate: 24.Lxe7+! Dxe7 25.Dd4 som gir hvit en stor fordel uten risiko.

24...Ke8?

- Mye sterkere og slett ikke helt klar var: 24...Kg8! 25.Lxe7 Dxe7 26.Sf3 Dxh4 27.Sxh4 Kg7 28.f4 Ld7 29.Kf2 (29.Tc7 Lc6!) 29...Tc8 og sluttspillet er sterkt fordelaktig for hvit, men om det er vunnet gjenstår å se. Trolig er det remis ved korrekt spill.

25.Lb5+!

- Eller: 25.Lxe7! Dxe7 26.f4 Db4!? 27.Sxf7! og hvit vinner også her i angrep.

25...Ld7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

26.Sxe6!

- Korchnoi kjenner sin besøkelsestid og slår til så det smeller.

26...fxe6 27.Dh5+ Kf8 28.Tc3!

- Korchnoi har regnet det hele ned til minste detalj og han får nå opp et mattangrep!

28...Th7 29.Dg6 Tg7 30.Dxh6 Lxb5 31.Tg3

Sluttstillingen i Viktor Korchnoi vs. Mijo Udovcic, Leningrad 1967:

- Med et drepende angrep. Svart ga opp.

1-0

- Et meget flott parti fra Viktor den grusomme!

Her i en spillbar løsning:

 

Lenker for mer lesning om Korchnoi:

Chessgames.com sin side, Chessbase sin nyhetsartikkel og Wikipedia sin artikkel om Viktor Korchnoi.

NM-minner - Tønsberg 2008, Elsness og Derrick


Frode Elsness, Jon Ludvig Hammer og Berge Østenstad utgjorde pallen under NM 2008!
Foto: Bjørn Berg Johansen

20. august 2008 sklir Spanair Flight 5022 fra Madrid i Spania til Gran Canaria utenfor rullebanen og krasjer. Bare 18 mennesker overlever denne tragiske ulykken som koster 154 mennesker livet. Martine Vik Magnussen ble drept i London, noe som ble en stor sak her hjemme da gjerningsmannen rømmet hjem til Jemen og aldri er tatt. Dette var også året der verdensøkonomien gikk på en kjempesmell og finanskrisa tok en ny vending inn i en depresjon. Barack Obama ble valgt til USAs første svarte president og Lommemannen ble endelig tatt. Dette året døde også mange TV-personligheter og noen kjente skuespillere. Jeg nevner i fleng: Paul Newman, Horst «Derrick» Tappert, Julie Ege, Kjell Kristian Rike, Henki Kolstad, Knut Bjørnsen, Anne-Cath. Vestly, og Harald Heide-Steen jr.

De 29. olympiske sommerlekene ble avholdt i Beijing i Kina fra 8. til 24. august dette året og Norge tok tre gullmedaljer, hele fem sølvmedaljer og en bronse i dette mesterskapet. Totalt 11028 utøvere fra 204 nasjoner deltok i de 302 øvelsene. Det var totalt 31 idrettsgrener og for Norge vant Andreas Thorkildsen full i spyd. Olaf Tufte tok gull i roing og håndballjentene tok gullet etter å ha lekt seg til seier over de regjerende verdensmestrene Russland i finalen. 20 år etter håndballgjennombruddet i OL i Soul 1988 kunne dermed håndballjentene endelig, og med rette, kalles Gulljentene.

På musikkfronten er Soul, RNB og hip hop fortsatt inne i varmen og musikere som Rihanna, Chris Brown, Alicia Keys, Lil Wayne gjøre det strålende på Billboard Top 100 dette året. Hip hop er selvsagt like hot her hjemme og Karpe Diem, Erik & Kriss og Klovner i kamp gjør det skarpt - det samme gjør MadCon. En av årets store norske landeplager var ellers The Black Sheeps sin «Oro Jaska Beana». Av store filmer som ble sluppet i 2008 bør nevnes The Dark Knight, Mamma Mia - The Movie, Indiana Jones og Krystallhodeskallens rike, Kung Fu Panda og Iron Man. Her hjemme kom Max Manus ut og gjorde det sjeldent godt. I tillegg kom Fatso, Den siste revejakta og flere filmer i rekken av Varg Veum-filmer.

I sjakkens rike fikk vi en av de mest spennende, velspilte og morsomme VM-matcher i manns minne. Regjerende verdensmester Vishy Anand tok imot Vladimir Kramnik til kamp. Disse spillerne ble nr. 1 og 2 i VM i Mexico året før og disse to toppet da også sammen elo-lista per 1. januar 2008 med 2799 i elo-rating - så det var de beste som møttes til dyst i Bonn i Tyskland dette året. Anand overrasket de fleste ved å spille kreativ og sterk kontringssjakk fra begynnelsen av matchen og ved å påta seg strukturelle svakheter fikk han dynamiske muligheter i åpne linjer og spill som resulterte i to svartseire i det som senere er døpt Bonn-varianten i slavisk. Anand var god hele veien og vant denne matchen med sifrene 6.5 - 4.5 - dermed ble det siste av partiene med Kramnik som hvit aldri spilt. Anand vant også den viktige Linaresturneringa dette året som ble det siste der han vant sjakkens Oscar som årets sjakkspiller før Magnus tok over.

Landsturneringen 2008 ble dette året spilt i Tønsberg i perioden 5.-13. juli med 471 deltakere. Det ble dødt løp mellom Frode Elsness og Jon Ludvig Hammer... Var Magnus tilstedet? Hvem vant juniorklassen og hva var Elsness sitt beste parti? Du kan lese mer om Norgesmesterskapet 2008 hos NM-bloggen. 

Til himmels med Aryan Tari under EM 2016!


Aryan Tari under NM i Trondheim i 2014
Foto: Bjørn Berg Johansen

Aryan Tari kan kanskje snart kalles det fjerde norske sjakkesset. La oss håpe at han lever opp til den beskrivelsen. Vi har nemlig hatt tre norske superstormestre som har slått seg opp og frem blant de 50 beste i verden. Magnus Carlsen har vært verdensener lenge og alle kjenner han, Simen Agdestein var på sitt beste nr. 16 i verden (1989) mens Jon Ludvig Hammer har vært nr. 40 i verden (februar 2016). Det blir spennende å se om Tari kan matche Hammer eller sågar Simen Agdestein og vårt fjerde sjakkess ligger i god rute.

Tari har nettopp blitt nr. 22 i Europamesterskapet i Kosovo der han deltok blant mer enn 100 stormestre og totalt rundt 250 deltakere i det individuelle Europamesterskapet i sjakk. Tari ble beste nordiske spiller og han var den eneste spilleren under 18 år som kvalifiserte seg til World Cup fra denne turneringa. Tari vant totalt fem partier hvorav to av dem var dypt imponerende da han slo sterke 2600+ folk med svart da både Mykhaylo Oleksiyenko (2622) og Magnus-dødaren Ivan Saric (2650) måtte ned. Dermed var Tari en av 23 spillere som kvalifiserte seg til neste års World Cup i sjakk - noe som er neste etappe i VM-sirkuset som resultater i en VM-match i 2018. I World Cup vil Tari være læregutt - men veldig mye god lærdom kan komme ut av en slik turnering og vi gleder oss allerede!

Aryan er fortsatt bare 17 år gammel, men om noen dager fyller han 17 år og det er jo ingen alder for en god sjakkspiller. Dermed har han god tid på seg til å utvikle seg inn i den ypperste verdenseliten. Av alle verdens sjakkspillere er Tari rangert som den 20. beste under 20 år - det sier alt om et fantastisk potensiale. På juniorlista er det eller verdt å legge merke til at USA nå har noe stort på gang! De har nemlig hele tre spillere som er yngre enn Tari og i enda bedre rute enn han. Alle trenes visstnok fra tid til annen av Garry Kasparov. Jeg snakker selvsagt om  7     GM Jeffery Xiong (2624 & 2000), GM Samuel Sevian (2589 & 2000) og IM John Burke (2584 & 2001). USA ser altså ut til å få nye toppspillere på løpende bånd.

Det finnes to typer talenter. De store naturtalentene og de store arbeidstalentene. De fleste gode sjakkspillere er et produkt av begge deler, men f.eks. Simen Agdestein vurderer jeg som et svært stort naturtalent, mens Jon Ludvig Hammer utvilsomt har et talent for hardt arbeid. Tari vurderer jeg også som et større arbeidstalent enn rent naturtalent. Han jobber for resultatene sine og ingenting er vel bedre enn akkurat det! Tari sin trener heter Evgeny Romanov og i tillegg coaches han av Simen Agdestein på NTG. En perfekt kombinasjon spør du meg. Av Romanov kan Tari får arbeidsdisiplin og kunnskap fra den russiske sjakkskolen - fra Agdestein kan Tari få motivasjon og lære mer om kreativitet, variantlæring og lystbetonte treningsmetoder. Inter er vel bedre enn en god miks.

Aryan Tari skal trolig spille på det norske OL-laget i Baku i september. Det blir spennende. Tari er regjerende Norgesmester, men kommer ikke til Tromsø for å forsvare tittelen sin da han har et for tett turneringsprogram allerede denne sommeren med to store turneringer i London og i Tyrkia. Norge vil forøvrig få et meget sterkt lag i Aserbajdsjan til OL da Magnus Carlsen kommer til å spille til tross for at OL er i VM-oppkjøringen og til tross for et par OL med labre resultater for Magnus. Det står det den høyeste respekt av og Magnus er også et av Tari sine beste kort i kortstokken som skal gjøre han bedre. Alle får ikke utdelt sjansen til å trene med en verdensmester, til å dele sjakktanker med den aller beste og til å få tips på det aller høyeste nivået. Akkurat den biten kan bety gull for Tari og kanskje - bare kanskje - få vi om 10 års tid en ny verdensstjerne i sjakk! Ja, for så langt tid tror jeg det tar før vi får se Tari sitt fulle potensiale. Da vårt matematikkess Niels Henrik Abel ble spurt om hvordan han kunne nå toppen av matematikkverdenen så raskt svarte han: "Ved å studere mestrene og ikke deres elever." Aryan får altså ikke bare sjansen til å studere mesteren - han får trolig også sjansen til å studere med mesteren og det utgjør en stor forskjell.

Her er Tari sitt beste parti fra EM 2016 med mine kommentarer:

Hvit: Ivan Saric (2650)
Svart: Aryan Tari (2558)
Sted: European Championship, Kosovo 22.05.2016

1.e4

- Ivan Saric er en sterk stormester på 2650 i rating som slo Magnus Carlsen i siste sjakk-OL.

1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7

- Aryan Tari har vært en taktisk anlagt spiller, men han blir nå sterkere og sterkere posisjonelt turnering for turnering etter at han for endel år siden fikk russiske Evgeny Romanov som trener. Her spiller Tari den lukkede varianten i spansk som svart.

6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3

- Vi er fremme ved en slags Tabia-stilling i spansk. Utgangsstillingen for hovedvarianten der mange muligheter er spillbare for svart.

9...Sa5

- Chigorianvarianten i spansk - en klassisk variant med røtter tilbake til starten av 1900-tallet.

10.Lc2 c5 11.d4 Sd7

- Det er fortsatt tjukk teori. Dette er Keres sitt trekk og varianten med Sd7 er dermed oppkalt etter det estiske sjakkgeniet.

12.Sbd2

Hva ville du spilt med svart i denne kjente teoristillingen?


 


12...exd4

- Og dette trekket er oppkalt etter den tyske stormesteren Aleksander Graf. Vi er dermed inne i Graf-varianten i spansk, som er en undervariant av Keresvarianten som igjen er en undervariant av Chigorinvarianten.

13.cxd4 Te8 14.d5!

- Med håp om hvit fordel basert på terrengfordelen. Dette er den kritiske testen av Graf-varianten.

14...Sf8!?

- En interessant nyhet fra Tari. Svart spiller en slags Benoni-struktur, men feltet g6 er ikke okkupert av en bonde og da står springeren godt på dette feltet siden den har innvirkning over både e5 og f4-feltet fra g6. Vanlig er: 14...Lf6 som er spilt i en rekke partier tidligere.

15.Tb1 Sg6 16.a3!?

- Dette svekker b3 feltet og da også c4-feltet, så sterkere virker: 16.b3! Lf6 17.Sf1 med en liten fordel til hvit som har en sentrumsfordel med terreng - men svart har fint motspill i denne varianten også.

16...c4!?

- Gir d4-feltet med får c5-feltet - et spennende trekk fra Tari dette og typisk for varianten.

17.Sd4 Lf6 18.S2f3 Ld7 19.Ld2 Sb7 20.Lc3

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

20...Sc5

- Svart har dermed fått alle de lette offiserene sine til gode felter uten at noen skade er skjedd - han har dermed fint spill og stillingen er her trolig i en dynamisk balanse der hvits fordeler utlignes av svarts fordeler.

21.Dd2 Db6 22.La5 Db8 23.Tbd1

- Et meget interessant trekk her er: 23.b3!? cxb3 24.Sxb3 og jeg ville foretrukket hvit da bondeovervekten på kongefløyen synes mer relevant enn overvekten på den andre fløya.

23...Se5 24.Sxe5

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

24...dxe5!?

- Meget interessant og kreativt spilt av Aryan Tari som ikke velger sjablong-trekket Lxe5 for å kunne ha en offiser på e5. I stedet slår han med bonden og dermed oppnår han d4-kontroll, blokade av feltet e5 og han får et fint springerfelt på d6. Spennende spilt!

25.Se2!? Sb7 26.Lc3 Le7?!

- Sterkere virker: 26...a5! 27.f4 Dd6!? f.eks.: 28.fxe5 Lxe5 29.Lxe5 Txe5 30.Sd4 f6! 31.Sf3 Te7 og svart har stoppet hvits bønder, men har en mobil bondemasse selv, noe som gir interessant spill med sjanser for begge parter da hvit fortsatt har terrenget sitt.

27.f4 f6 28.Kh1?!

- Hvit burde slå av på e5 straks fordi svart da må ta igjen med bonden, altså: 28.fxe5! fxe5 29.Kh2 a5 30.Sg1! og springeren kommer til idealfeltet f3 og hvit står kanskje ørlite bedre, f.eks.: 30...Ld6 31.Sf3 Dd8 32.Tf1 Tf8 33.De1 De7 34.Dg3 Tae8 35.Ld2 og jeg ville foretrukket hvits sjanser - men svart har absolutt sitt spill og Stockfish 7 sier likt spill.

28...Lc5?!

- For meg virker: 28...Ld6! 29.fxe5 Lxe5! fordelaktig for svart - som senere kan doble i e-linja og sågar triple i e-linja med spill mot e4-bonden.

29.fxe5! fxe5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

30.Sg1!

- En flott manøver!

30...Dd6 31.Sf3 a5 32.Dg5 Df6!

- Dette er tvunget, men også sterkt.

33.Dg3 Ld6 34.Tf1 Dg6 35.De1 Dh5 36.Sh4 Lc5?!

- Her var 36...Tf8 logisk da det både aktiviserer tårnet og dekker opp hvits trussel om Sf5.

37.Sf5!

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 


37...Sd6!

- Ofrer en bonde, men får alle brikkene i spill.

38.Sg3!?

- Hvit kunne tatt bonden på a5, men svart får motspill etter f.eks.: 38.Lxa5 Lxf5 39.exf5 e4! 40.Lc3 Ta7 41.f6! e3! med sterkt motspill for svart.

38...Dg6 39.Kh2 Lb6 40.Tf3 Dg5 41.Se2 Tf8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


42.Dg3?!

- Det er til svarts fordel at dronningen byttes da spillet på kongefløya nå stopper opp, mens svart har sitt spill på dronningfløya. Bedre var: 42.Sg1! med ganske like sjanser. Nå griper svart føringen.

42...Dxg3+ 43.Sxg3 Txf3! 44.gxf3 Sf7 45.Se2

- En interessant mulighet var: 45.f4!? exf4 46.Sh5 f3!? 47.Lxg7 b4 48.Lf6 med fortsatt komplisert spill og trolig står svart noe bedre her.

45...Lc5 46.Ld2

- Legg merke til varianten: 46.f4! exf4 47.e5 Sxe5! 48.Lxe5 Te8! og svart vinner.

46...Ta6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

47.f4?

- f4 er hvits store drøm i stillingen, men det burde vært forberedt med: 47.Tf1!? eller kanskje 47...h4! som stopper et g5.

47...b4! 48.fxe5 Sxe5 49.Lf4 Tf6!

- Tari unngår sjablongtrekket Ld6, og finner i stedet en god, taktisk løsning som får tårnet med over på riktig fløy. Etter Ld6 ville tårnet vært innestengt.

50.axb4 axb4 51.Ta1!?

- Alt håp var ute også etter: 51.Lg3! h5 52.Kg2 b3! 53.Lb1 h4! og svart vinner. En illustrerende variant er: 54.Lxh4 Th6 55.Lg5 Lxh3+ 56.Kg3 Th5 57.Lf4 Lg4 58.Lxe5 Lxe2 59.Td2 Txe5 60.Txe2 Tg5+! 61.Kf4 Tg1 62.Lc2 Tc1! og svart vinner i stor stil.

51...g5 52.Lg3

- Hele tiden handler det om å holde svarts tårn ute av f2, derfor kan ikke hvit ta på e5.


Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

52...Kf7?

- Etter et virkelig praktparti spiller Tari bort en vinnende fordel og han må dermed vinne partiet på nytt. Etter: 52...Sf3+ 53.Kg2 b3 54.Ld1 Sh4+ vinner svart. f.eks.: 55.Kh2 Tf1 56.Sc3 Lg1+ 57.Kh1 Lxh3 58.Lxh4 gxh4 og finito.

53.Kh1! Ld6

- Bedre var nok: 53...Lxh3! 54.Sg1 b3! som leder til komplikasjoner som er sterkt fordelaktige for svart - men stillingene som oppstår er kanskje ikke helt vunnet. F.eks.: 55.Sxh3 bxc2 56.Sxg5+ Kg6 57.Se6 Txe6 58.dxe6 Sd3 59.Lf4! og hvit ser ut til å berke halvpoenget i sluttspillet.

54.Ta6?

- Mye sterkere var: 54.Kg2 b3 55.Ld1 Th6 56.Sg1! Sd3 57.Lxd6 Txd6 58.Tb1 og hvit har trolig forsvar.

54...Ke7! 55.La4 Lxh3!?

- Eller: 55...c3! - en lang variant som ser veldig overbevisende ut er da: 56.bxc3 Tf1+ 57.Kg2 Ta1! 58.cxb4 Txa4 59.Txa4 Lxa4 og svart vinner. En illustrerende variant er: 60.Sd4 Kd7 61.b5 Sc4 62.Lxd6 Kxd6! 63.Se6 h6 64.Sd8 Ke7 65.Sc6+ Kf7 66.Sd4 Kf6 67.Kf3 Ld1+! 68.Kf2 Ke5 69.Sf5 h5 med en fullstendig vunnet stilling for svart.

56.Sd4?

- Her var det viktig å sjakke først, altså: 56.Ta7+! Kf8 57.Sd4 og det er ikke åpenbart for meg at svart vinner, men jeg velger å tro at stillingen også her er vunnet for svart.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

56...Lc5!

- Tvinger frem avbytter og forhindrer Ta7+.

57.d6+!

- Eneste sjanse for hvit.

57...Lxd6?

- Tari forregner seg - hvilket væromslag! Etter: 57...Txd6! 58.Sc6+! Sxc6 59.Lxd6+ Lxd6 60.Lxc6 c3 61.bxc3 bxc3 vinner for svart. En typisk variant er: 62.La4 Lg4 63.Lc2 h5 64.Ta5 Lf4 65.Ta3 Ld2 66.Kg1 h4 og her vinner svarts to sammenhengende fribønder støttet opp av løperparet.

58.Ta7+?

- Alt handler om feltet e5 - etter: 58.Ta5! må svart gi slipp på det, og da berger hvit seg etter den forserte varianten: 58...Sg4 59.Sf5+! Txf5 60.Lxd6+ Kxd6 61.Txf5 Se5 62.Txg5 med remis.

58...Kf8 59.Txh7 Lg4 60.Th8+ Kg7 61.Te8

- Alt var tapt for hvit nå - alle brikkene til svart kommer med i kongeangrepet.

61...Sd3 62.e5

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

62...Th6+!

- Dermed vinner svart i stor stil med et direkte angrep som vinner materiell.

63.Kg2 Lc5 64.e6 Lxd4 65.e7 Lh3+ 66.Kf3 Te6 67.Ld6 Te3#

Sluttstillingen i partiet Ivan Saric vs. Aryan Tari, EM 2016:

- Et nydelig mattbilde til slutt og et spennende sjakkparti fra A til Å!

0-1

Her i en gjennomspillbar løsning:

 

Du kan lese mer om EM hos Chessgames.com eller på de offisielle hjemmesidene.

NM-minner - Hamar 2007, Espen Lie og Pavarotti


Espen Lie med kongepokalen i 2007
Foto: Bjørn Berg Johansen

I februar 2007 raser Shanghai-børsen ned 9 prosentpoeng på en dag og dermed kan vi med sikkerhet si at finanskrisa også har rammet Asia hardt. I mai forsvinner Madeleine McCann fra familiens ferieleiligheten i Algarve i Portugal og dette blir en av historiens mest omtalte forsvinningssaker. Året startet med et av tiårets største politiske skandaler. Ingunn Yssen sa opp sin jobb i LO som organisasjonens internasjonale sekretær etter at hun påsto at hun var mobbet av Gerd-Liv Valla. Gerd Liv Valla var på det tidspunktet nylig kåret som Norges mektigste person, men som en konsekvens av Valla-saken måtte hun gå av som LO-leder og senere skrev hun boka Prosessen. Valla avviste alle Yssens krav og slo fast at: «Jeg er ingen pusekatt».

Vi fikk også Terrasaken der fire store kraftkommuner, Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik sommeren 2007 ble tilbudt å investere i obligasjoner på amerikanske Citibank av Terra. Over 500 millioner kroner ble investert og tapt i dette som i ettertid fremsto som ren gambling med fellesskapets penger. Vi fikk også Farah-saken dette året der 37-årige Ali Farah ble slått ned på en piknik-tur i Sofienbergparken. Dramatikken begynte da ambulansepersonellet nektet å ta han med i ambulansen og det ble politietterforskning med Spesialenheten for politisaker og rettsak mot de to ambulansesjåførene der mye omtalte Erik Schjenken ble frifunnet i Oslo tingrett for utilbørlig oppførsel. I september fikk vi store demonstrasjoner mot militærregimet i Burma der demonstrantene marsjerte for demokrati - noe som mye senere skulle enda opp med fredelige valg i Burma som i dag kalles Myanmar. Av dødsfall dette året nevnes Boris Jeltsin Luciano Pavarotti, Arve Opsahl, Grethe Kausland, Trond Kirkvaag.

Årets tre topplåter ifølge Billboard Hot 1000 var Irreplaceable med Boyonce, Umbrella med Rihanna og The Sweet Escape med Gwen Stefani Featuring Akon. Her hjemme var særlig Alejandro Fuentes og Madcon hete dette året. Shawe fikk sitt gjennombrudd i «Skal vi Danse» og da gutta i Madcon slapp «Beggin» eksploderte det norske musikkmarkedet. Av norske filmer det er verdt å nevne dette året var «Tatt av kvinnen», «Kill Bulljo - The Movie», «Blodsbånd» og «Varg Veum - Bitre Blomster». Fra USA fikk vi Into the Wild, Zodiac og Stardust i et år der de virkelige storfilmene glimret med sitt fravær.

2007 var et stor sjakkår med både World Cup og en viktig VM-turnering. Sjakkåret startet med at Aronian, Topalov og Radjabov delte førsteplassen i Wijk aan Zee. Magnus Carlsen kom på delt sisteplass med Shirov her... Vil du lese mer om Landsturneringa, Espen Lie og se partiet Lie - Djurhuus må du gå videre til NM-bloggen.

  

Bjørnsensaken - En analytisk tilnærming 2


Stein Bjørnsen er utestengt fra all sjakk innen Norges Sjakkforbund i 2 år - her under NM 2015
Foto: Tarjei Joten Svensen  |  Matt & Patt

Nå har du trolig lest innledningen av Bjørnsensaken og analyse av parti 1. Vi analyserer nå et tilfeldig parti fra klasse 2 under NM 2015 av Stein Bjørnsen for å øke kunnskapen vår ytterligere. Denne gang valgte jeg et svartparti og det var helt vilkårlig hvilket det ble. Jeg endte opp med svartpartiet mot Per Blikra fra 4. runde. Her er det interessant at jeg IKKE fikk los med Rybka 4. Først svingte jeg så over til en versjon midt på treet av Fritz og da heller ikke det var en innertier, prøvde jeg Crafty 23.01 som er freeware og mye brukt. Crafty regner raskt og kommer dermed opp i høyere dybder enn Rybka, men er svakere posisjonelt. Dette ser vi også ut fra partiet, men i stedet for å synse om menneskelig og umenneskelig trekk sjekker vi ut samsvaret med Crafty sine førstetrekk! Her husker vi at Stein Bjørnsen hadde et samsvar med Stockfish på høye 61.33% mens Magnus Carlsen bare har 58.81... Men de svimmelende verdiene kom ved å bruke annen programvare - nemlig Rybka 4 som ga godt over 90% match! Hva så med Craft i dette partiet? Partiet er litt kortere, 37 trekk, men det er mer enn nok til å skape et unikt parti. Altså et slags fingeravtrykk av et sjakkparti som aldri er spilt tidligere i historien. Et snøfnugg er unikt, det er også et fingeravtrykk. Men et sjakkparti som er på mer enn 30 trekk er også unikt og dersom en computer ville spilt akkurat de samme trekkene hele veien er det ikke unikt lenger for den spilleren. Da kan en med sikkerhet si at maskinen har spilt partiet. Her er analysen utført ved hjelp av en 1.6 Ghz mini-PC og Crafty 23.01:

 

Hvit: Blikra,Per (1692)
Svart: Bjørnsen,Stein Tholo (1582)
Sted: Landsturneringen 2015 Oppsal Arena, Oslo (4), 06.07.2015

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 e6!?

- Normalt spiller man Benkø-gambit via denne trekkrekkefølgen - her blir det en Blumenfeldt gambit. Trolig var Crafty 23 ute av egen åpningsbok allerde her, for den har en svært liten åpningsbok sammenlignet med Rybka.

5.dxe6 fxe6 6.e3 d5 7.Sf3 Ld6 8.b3 0-0 9.Lb2 a6 10.Sc3 Da5 11.Dd2 Ld7 12.bxa6 Sxa6 13.Lxa6 Dxa6 14.De2 Db7 15.0-0 e5 16.Dd2 d4 17.exd4 exd4 18.Sxd4 cxd4 19.Dxd4 Db8 20.Se4 Lxh2+ 21.Kh1 Le5 22.Sxf6+ Lxf6 23.Dd5+ Kh8 24.Tab1 Txa2 25.Lc1 Td8 26.Df3 Lb5 27.Lf4 Da8 28.Dxa8 Tdxa8 29.Tfe1 Txf2 30.Lg3 Tc2 31.Tbc1 Taa2 32.Txc2 Txc2 33.Te6 Kg8 34.Tb6 Lf1 35.b4 Lxg2+ 36.Kh2 Le4+ 37.Kh3 Lf5# 0-1

 

Crafty 23 sitt førstevalg er 4. e6 - e6 ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 5. fxe6 - 5. fxe6 ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 6. d5 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 7. Ld6 - 7. Ld6 ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 8. 0-0 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 9...a6 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.


Crafty 23 sitt førstevalg er 10. Da5 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

PS: Vi er allerede nå ute av alle tidligere kjente sjakkpartiet - partiet er allerede blitt unikt...


Crafty 23 sitt førstevalg på dybde 8 er 11...Ld7 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 12... Sxa6 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 13...Dxa6 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 14...Db7 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 15...e5 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Det forpliktende 16...d4 er Crafty sitt førstevalg - det ble spilt i partiet.

Crafty 23 sitt førstevalg er 17...exd4 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 18...cxd4 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er klart 19...Dc7, med 19...Db8 på andreplass. Verdien mellom trekkene utjevnes og plutselig skjer dette:

Crafty23 har 19.Db8 som førstevalg på dybde 10 - det trekket ble spilt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 20...Lxh2+ med god margin - dette ble spilt av svart i partiet vårt.
 


Vi ser hele skjermbildet - Crafty 23 sitt førstevalg er 18...Le5 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.


Crafty 23 sitt førstevalg er 22...Lxf6 - dette ble selvsagt spilt av svart i partiet vårt.

Etter sjakken på d5 spilte Crafty 23 og Bjørnsen spille førstevalg 23...Kh8.

Crafty 23 sitt førstevalg er 24...Txa2 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.


Etter å ha gjort 21 førstetrekk på rad - gjøres et tredjevalg av svart i dette partiet - men det er meget jevnt, og...

Årsak er trolig følgende: Jeg klarte ikke stoppe Crafty på en litt for sterk prosessor raskt nok. Grunnen til at det går raskere og raskere opp i dybde og at den nå er oppe i 12 og ikke i 8 er at mange brikker er byttet av slik at maskinen regner raskere på det som er igjen.Tredjevalget blir til et andrevalg av Crafty 23 når jeg er så kjapp jeg klarer på fingerne med screen shooten!

Hva skjer om jeg endrer engine til en som regner litt "bredere" og ikke er så raskt? Vi prøver Houdini 3.

Nok et førstevalg bare man er rask på fingerene og foreviger det.

Oppdatering: På dybde 6 for Crafty 23.01 er ganske riktig 25...Td8 førstevalget opplyser en av mine lesere som sjekket dette ut.

Crafty 23 sitt førstevalg er 26...Lxb5 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.Crafty 23 sitt førstevalg er 27...Da8 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 28...Tdxa8 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 29...Txf2 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 30...Tc2 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 31...Taa2 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 33...Kg8 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Det er utrolig jevnt hele veien. Crafty 23 sitt førstevalg er 34.Lf1 - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Rødt lys - maskinen ser en sekvens som ikke jeg ville sett - den ender opp med en nydelig matt!

Crafty 23 sitt førstevalg er 35...Lxg2+  - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Crafty 23 sitt førstevalg er 36...Le4+  - dette ble spilt av svart i partiet vårt.

Den nydelige matten er der:

Crafty 23 sitt førstevalg er 37...Lf5# - dette ble selvfølgelig spilt av svart i partiet vårt.


Konklusjon: Svart spilte identisk med det Crafty 23 ville gjort på lav dybde. Av de 34 analyserte trekkene - utenom de tre første teoritrekkene i partiet - var alle Crafty sitt førstevalg bort sett fra ett som var andrevalget. Dette var dog Houdini 3 sitt førstevalg på lav dybde, noe som indikerer at også Crafty kunne spilt det på en litt lavere dybde enn den jeg brukte her.

Stein Bjørnsen "gjorde" i dette partiet 97% av trekkene som sjakkprogrammet Crafty 23.01 ville gjort. Kan man da si at han har spilt partiet selv? Nei, sjakkpartier er som et fingeravtrykk, som et DNA - når du kommer oppe i slike ekstreme variasjonsmuligheter som det er i sjakk får du unike partier som bare kan være spilt av en spiller. Det unike fingeravtrykket på dette partiet tilhører altså for de svarte trekkene Crafty 23. Når han også har innrømmet bruk av Bluetooth-plugger så har han også hatt mulighet til å kommunisere med en partner.

Denne saken er ikke over da Bjørnsen har anket den til Reglementsutvalget i sjakkforbundet (RU). De har bare et valg slik jeg ser det - å opprettholde dommen. Du kan lese mer om hele Bjørnsensaken hos Matt & Patt eller hos Sjakknytt.

Oppdatering: Også trekk 25 er Crafty sitt førstevalg - men på dybde 6 som jeg antydet at det kunne være. Dermed er korrelasjonen 100%

Du kan finne en analyse av parti nr. 1 her.

Bjørnsensaken - En analytisk tilnærming 1


Jeg brukte en gammel Compaq computer for å avsløre Stein Bjørnsen sitt juks - slik gikk jeg frem...

Du har nå lest første del av denne serien om Bjørnsensaken. Der står det hvorfor man ble mistenksom, hvordan man avslørte at han brukte Bluetooth-plugger (billedbevis) og hvordan han måtte innrømme dette. Det står derimot lite om metoden FIDE brukte til å avsløre computerbruk for den er hemmelig. Men jeg vil her vise en god metode for å avsløre så utstrakt juks og vi starter med en indikator på juks - nemlig om antall trekk i partier som er Stockfish sitt førstevalg. Hos Sjakknytt ligger analyser av Bjørnsen sine 9 NM ute, resultatene ser slik ut:

Bjørnsen sine partier fra NM 2015 med prosentene til Stockfish sitt førstevalg:

Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - Andreas Skotheim, Tønsberg (1570) - 1/2-1/2  53 %
Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - Bibek Liu, Lørenskog (1641) - 1-0 63 %
Eirik Søreng, Akademisk (1632) - Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - 0-1  79 %
Svein Erik Lurdalen, Kongsberg (1704) - Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - 0-1 68%
Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - Holger Lange, Follo (1596) - 1-0  65 %
Per Blikra, Stavanger (1692) - Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - 0-1 67%
Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - Bjørn W Fosdahl, Stjernen (1642) - 1/2-1/2 53%
Knut Ø Abrahamsen, Nordstrand (1662) - Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - 0-1  58%
Stein Tholo Bjørnsen, NSSF (1582) - Jan Margido Svensen - 1-0 46%

Det betyr at totalt spilte Bjørnsen Stockfish sine førstevalg i 61,33% av tilfellene.

Det er oppsiktsvekkende fordi lista over "de beste i verden" på en slik ranking ser slik ut:

1.  Yi Wei  61.41%
-   Stein Bjørnsen  61.33%
2.  Chao B Li  61.23%
3.  Maxime Vachier-Lagrave  61.09%
4.  Peter Svidler  59.72%
5.  Alexei Shirov  59.62%
6.  Sergei Rublevsky Russia  59.43%
7.  Wesley So USA  59.35%
8.  Robert Kempinski  59.12%
9.  Samuel L Shankland  59.0%
10. Michael Adams  58.96%

Metodekritikk: Vinneren av klasse 3 hadde 56,7% sammenfall.  Det sier trolig noe om at i de lavere klassene gjøres det en del "selvsagte" trekk på slutten av partiene, som elitespillere avstår fra og dermed går prosenten i været. Allikevel er det stor forskjell på Bjørnsen og vinneren av klasse 3 og ingen av de jeg har sjekket i Eliteklassen er oppe på Bjørnsen-match.


Men hva så om Bjørnsen brukte en annen analysemotor (engine) enn Stockfish? Hva som han brukte f.eks. Rybka, Hiarcs, Fritz eller Houdini? Hva om han forandret på innstillingene til programmet? Hva om han brukte et nettbrett eller en mobiltelefon med mye mindre prosessorhastighet enn en moderne PC? Vil det gi helt andre utslag? Ja, det vil det og det er sannsynlig at Bjørnsen har brukt en svakere analysemotor ganske enkelt fordi man ikke kan skyte spurv med kanon i turnering etter turnering uten å bli tatt! Sannsynligheten vil også minke for å bli tatt om en bruker programmer som er litt glemt. Så Bjørnsen måtte være dum om han brukte en meget sterk computer - da ville han blitt avslørt straks av alle som følger med. Så hvor sterk maskin må en ha for å vinne klasse 2 - uten å skyte spurv med kanoner? Det skal vi snart finne ut...

Hvilket program har Bjørnsen brukt i dette partiet?

Da jeg først avslørte Bjørnsen i januar for meg selv var det Rybka 4 jeg fikk match på. Men dybdene var så lave at det ofte var vanskelig å se hvilket trekk Rybka ville gjøre på dybdene 8-12 som var de brukte dybdene. Dette fant jeg ut ved systematisk å gå gjennom partiet ved bruk av kun Rybka 4 og kun se på valgte dybder. Korrelasjonen/samsvaret med Rybka sitt førstevalg var overveldene. Det var ingen tvil. Derfor kom Brekke sine "analyser" som et sjokk på meg. Hvorfor brukte han bare Fritz 11 og Houdini 4 når Valaker hadde gått ut med Rybka 4 tipset etter Fagernesturneringen? Hvorfor brukte han ikke en lang rekke engines for å vise at hans påstander om frifinnelse var sanne? Det Brekke viste var kun at det systematisk ikke var brukt Fritz 11 eller Houdini 4 - men hva med alle andre engines? Hva med de lave dybdene? La oss se.

Det første partiet jeg tar opp til analyse er ikke tilfeldig valgt. Det er Brekke plukket ut av Brekke sin "Betenkning" og han konkluderer blant annet med at det er direkte feil i partiet - noe som er riktig - og derfor ble jeg nysgjerrig på om han kunne ha spilt partiet ved "REN computerhjelp". Her foreligger analyseresultatet.


Jeg valgte å innstallere programvare som Chessbase 9 og diverse engines for å vise deg bilder av det som skjedde

Jeg gikk først gjennom partiet med førsteenginevalget mitt som er Stockfish 7 på en sterk maskin med 3.6 Ghz. Ikke veldig sterk, men helt OK. Der fant jeg ut at det var endel trekk denne sterke maskinen slett ikke ville spille og særlig ikke på høy dybde. Så jeg tok noen trekk den slett ikke ville spille og forsøkte på noen andre engines - først noen Rybka-utgaver og jammen ble det ikke napp på Rybka 4 på de lave dybdene. Jeg skjønte raskt at jeg måtte bruke en mye svakere maskin for å kunne lage fotobevis og for å kunne fastsette med sikkerhet valgene i dybde 8 - 12 som viste seg å være valgte dybder i dette partiet.

Dermed var det bare å dra frem en gammel Compaq PC. For det som er gjort på en PC med en programvare - kan stort sett gjøre på en annen PC med identisk programvare. Jeg lastet dermed ChessBase 9, diverse engines som Rybka, Fritz, Crafty, Houdini, Stockfish m.fl. opp på en liten PC med 1.6 Ghz styrke. Det tilsvarer et moderne nettbrett og er trolig i samme spekteret som Bjørnsen har brukt skulle det vise seg. Ja, for med denne maskinen fikk jeg opp dybde 9-12 ganske klart - mens dybde 8 gikk litt fort over. Derfor fastslo jeg at det ideelle for analysen ville vært et nettbrett med datakraft 1.1 til 1.5 Ghz.

Med både utvalgt parti, utvalgt engine og utvalgt PC - er det bare å kjøre analysen, ta bilder (screenshoots) og se på resultatet:

Bjørnsen,Stein Tholo (1582) - Fosdahl,Bjørn W (1642)
Landsturneringen 2015 Oppsal arena, Oslo (3), 06.07.2015,

Maskin-analyse ved Sven Wisløff Nilssen

1.d4 e6 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.Sf3 Le7 5.c4 0-0 6.0-0 Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 Lb7 10.e4 Tc8 11.e5 Se8

- Alle hvits første 11 trekk er ren åpningsteori - det interessante er at den er tilgjengelig i akkurat Rybka 4 sin åpningsbok.
 


7. Dc2 er et teoritrekk i Rybka sin åpningsbok - det er også de 11 første trekkene i dette parti.

Dette partiet er langt og resten av partiet ser slik ut:

12.Te1 c5 13.Lb2 Dc7 14.Tac1 g6 15.cxd5 Lxd5 16.Se4 Db8 17.Dd2 Sg7 18.dxc5 Lxe4 19.Dxd7 Lxf3 20.Lxf3 Lxc5 21.Db5 Tfd8 22.De2 Sf5 23.Lg2 Td7 24.Ted1 Tcd8 25.Txd7 Txd7 26.b4 Ld4 27.Lxd4 Txd4 28.a3 Dd8 29.Dc2 Kg7 30.Dc7 Dd7 31.Lf1 h5 32.Tc3 Dd5 33.Dxa7 Dxe5 34.Tc7 Sd6 35.Dxb6 h4 36.Dc5 Td5 37.Dc3 hxg3 38.Dxe5+ Txe5 39.hxg3 Sb5 40.Tc5 Txc5 41.bxc5 Sc7 42.f4 Kf6 43.a4 e5 44.Kf2 exf4 45.gxf4 Se6 46.c6 Ke7 47.Ke3 Kd6 48.Lc4 Sd8 49.Ld5 f6 50.Le4 g5 51.c7 Kxc7 52.fxg5 fxg5 53.Kf3 Kb6 54.Kg4 Ka5 ½-½

Vi titter på om Rybka 4 ville spilt slik:


Rybka sitt førstevalg 12.Te1 ble spilt - I en annen teoribok har jeg kun Lb2 som teori her... De to variantene kan gå over i hverandre.


Rybka sitt førstevalg 13.Lb2 ble spilt - det finnes selvsagt andre spillbare trekk som vi ser...
 


Rybka sitt førstevalg 14.Tac1 ble spilt. Det finnes også mange andre trekk å velge mellom.


Rybka sitt andrevalg 15.cxd5 ble spilt på dybde 9, men det er meget jevnt og forandrer man f.eks. hashtables forandres trolig dette.

Rybka sitt førstevalg 16.Se4 ble spilt. Det finnes også mange andre trekk å velge mellom.

På dybde 8 er ikke Se4 engang på topp 3 - noe som viser at det er mange ulike valg også i denne stillingen...
Rybka 4 sitt førstevalg (likt med De2 og Dd1) 17.Dd2 ble spilt. Her brukte jeg en litt annen prosessor, nyere maskin - ellers et andrevalg.Rybka 4 sitt førstevalg ble spilt, 18.dxc5 er ganske klart best her.
 

Close Call sier Rybka for hvor du skal ta - Bjørnsen "velger" førstevalget 19. Dxd7.


Rybka sitt førstevalg 20.Lxf3 ble selvsagt spilt selv om det er mulig å ta på e7.

I trekk 21 skjer det noe - først 5 valget på dybde 9 spilles. Først skjønner jeg ikke hvorfor - men så viser det seg senere at dybde 8 gir Db5 som andrevalg og trolig også som førstevalg med andre hashtables. Det er veldig vanskelig å kopiere en engine helt da mulighetene er så enorme!


Crafty har 21.Db5 som andrevalg på dybde 8.

På Rybka er det også andrevalg ser jeg, men det går det så fort at jeg ikke får trykket print screen før den er på dybde 9...

 


Rybka har det spilte trekket 22.De2 som knepent andrevalg på dybde 8.Rybka 4 har det spilte 23.Lg2 som førstevalg.


Rybka 4 har det spilte 24.Tad1 som førstevalg.


Rybka 4 har det spilte 25.Txd7 som førstevalg.


Rybka 4 har det uventende 26.b4 som førstevalg - dette ble også spilt.


Rybka 4 har det spilte 27.Lxd4 som førstevalg.


Det er svært jevnt og med mine innstiller for Rybka 4 er det spilte 28.a3 et andrevalg.

Endrer jeg hashtables litt - endres også trekkene og 28. a3 blir førstevalg! Dette viser tydelig at det er innstillingene som må finjusteres.

Valgene vil være mange for et menneske - Bjørnsen spiller Rybka 4 sitt førstevalg 29.Dc2...

Rybka 4 har det spilte 30.Dc7 som førstevalg.


Rybka 4 har her flere førstevalg - det spilte 31.Lf1 er et førstevalg.


Det er jevnt og sært mange trekk å velge mellom hele veien - Rybka 4 har det spilte 32.Tc1 som førstevalg.


33.Dxa7? er virkelig et tabbetrekk - men Rybka 4 har det som førstevalg på dybde 8, det ble også spilt av Bjørnsen.

Rybka 4 har det spilte 34.Tc7 som førstevalg.

Rybka 4 på 7 ply har det spilte 35.Dxb6 som førstevalg - det er egentlig en blemme...

Rybka 4 har det spilte 36.Dc5 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 37.Dc3 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 38.Dxe5 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 39.hxg3 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 40.Tc5 som førstevalg. Et koko trekk for et menneske da fribøndene splittes.

Rybka 4 har selvsagt det spilte 41.bxc5 som førstevalg - her var det intet reelt valg for en gangs skyld.

Mange valg igjen - Rybka 4 har 42.f4 som et av flere førstevalg.

Rybka 4 har her to førstevalg - Bjørnsen spilte et av dem, 43.a4.

Valget er klart sier Rybka 4 - 44.Kf2 er det eneste som vinner. 44.Kf2 ble spilt.

Hvit må slå igjen og slår igjen - nok et førstevalg. Av og til er det opplagt, men som oftes ikke.

Rybka er på dybde 18 at 46.a5 eller 46.Lc4 bør spilles for å vinne... Hvor spilte da Bjørnsen 46.c6?
Trolig fordi Rybka på lav dybde ønsker å gjøre dette - dybde 7. Men Crafty ønsker å spille det remiserende 46.c6 - som ble spilt, på dybde 12.


Enkelte har påstått at 46.c6? er en menneskelig bukk - mulig det, men også Crafty 23.01 på dybde 12 "bukker" her!


Rybka 4 har det spilte 47.Ke3 som førstevalg.

Jevnt, meget jevnt, men Rybka 4 har det spilte 48.Lc4 som førstevalg.


Rybka 4 har det spilte 49.Ld5 som et av flere førstevalg.

Er superjevnt hele veien, dette er som å vinne i tipping hele veien!

Rybka 4 har det spilte 50.Le4 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 51.c7 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 52.fxg5 som førstevalg.

Rybka 4 har det spilte 53.Kf3 som førstevalg.

Rybka 4 har selvsagt det spilte 54.Kg4 som førstevalg.
 

De 11 første trekkene er teori og står i Rybka sin åpningsbok og er dermed førstevalg. 39 av de resterende 43 trekkene er førstevalg, mens de 4 siste trekkene er "andrevalg". Alt tyder på at også de er førstevalg ved "rett innstilling" av Rybka. Altså hashtables og minne og prosessor som Bjørnsen har brukt.

Konklusjon: Dette sjakkpartiet har 50 av 54 trekk på min maskin som 100% samsvarer med Rybka sitt førstevalg. De resterende 4 trekkene er på min maskin andrevalg. Korrelasjonen er dermed på hele 93% av førstetrekk - om en tar teorien med - eller 91% om en dropper teorien. Partiet er meget langt - noe som tydelig viser hvem som har spilt det.

Send meg videre til analysen av neste parti

Bjørnsensaken - en innføring


Stein Bjørnsen under NM 2015 med Bluetooth-plugger i ørene.
Foto: Tarjei Joten Svensen  |  Matt & Patt

Den såkalte Bjørnsensaken eksploderte i begynnelsen av januar da Sjakkbloggen - nå kalt Matt & Patt - videreformidlet anklager om juks mot den blinde sjakkspilleren Stein Bjørnsen. Bjørnsen hadde nettopp hadde gjort et enestående resultat i elo-gruppen til TV2 Fagernes Chess International. Som blind 50-åring. med kun to års konkurransesjakk trening i bagasjen. hadde vunnet en elo-gruppe i denne internasjonale turneringa med 8 poeng av 9 mulige. Han gikk tapsfri gjennom turneringen - og fikk en såpass sterk elo-prestasjon som 2267. Det vil si at Bjørnsen spilte så sterkt at han ville vært ca. nr. 50 i Norge - av de drøyt 1600 registrerte sjakkspillere i det norske elo-systemet - om dette var hans normalnivå. Bjørnsen spilte sin første sjakkturnering i mai 2014 med en ratingprestasjon på 588 over 5 partier i NM for synshemmede.

Mange spurte seg om det var mulig å utvikle seg fra en prestasjons-rating på 588 til 2267 i løpet av under 20 måneder i et spill som sjakk? Andre hyllet Bjørnsen sin prestasjon og han fikk mye oppmerksomhet i media. Han ble blant annet hyllet av to av Norges største sjakk-personligheter etter Fagernes-turneringa der særlig Øystein Brekke var svært aktiv. Også Hans Olav Lahlum tiljublet Bjørnsen for hans prestasjon - blant annet i et oppslag i VG. Lahlum sa at han var imponert over Bjørnsen og den samme Lahlum hadde også selv analysert og kommentert alle partiene til Bjørnsen under mesterskapet på Fagernes, så han hadde god informasjon. Lahlum var i tillegg arrangør og øverste dommer på Fagernes. Brekke gikk enda lenger i sine lovord og sa til bloggen Matt & Patt at "Norsk sjakk har fått en ny attraksjon" og fastslo at han var stum av beundring. Dette skapte ringvirkninger og Bjørnsen fikk en rekke oppslag hos blant annet TV2, VG, Dagbladet og ikke minst lokalavisa Gjengangeren i Horten. Svært positivt vinklede oppslag om sensasjonsmannen.

Stein Bjørnsen sa under Fagernes-turneringa selv at han nå hadde spilt hele 66 konkurransesjakkpartier på rad uten tap, noe som virker å stemme. Dette er i seg selv svært oppsiktsvekkende sett i både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. At spilleren i tillegg er blind, med de ulemper det medfører, gjør saken helt unik på verdensbasis og smått sensasjonell. Dette skjønte VG, og flere andre aviser. Ingen blind sjakkspiller har noensinne blitt stormester i sjakk og de har da også et stort drawback både i trening- og i konkurransesituasjon.Mannsynligheten for å spille 66 slike sjakkpartier på rad uten tap i et av dem i et spill som sjakk er mye mer usannsynlig enn å vinne i lotto. Det kan man regne seg frem til selv ved hjelp av sannsynlighetsberegning, elo-systemet og spillerens forventede resultater. I tillegg til en ekstrem utviklingskurve, som kun pekte en vei - rett til himmels for Bjørnsen - så hadde man her to bevis for at noe helt ekstraordinært hadde skjedd. Statistiske bevis. Folk begynte å kikke Bjørnsen etter i kortene da dette ble kjent. Bjørnsen hadde i mai 2014 altså en elo-prestasjon på 588 i C-gruppen for synshemmede og allerede året etter knuste han all motstand i A-klassen som han vant med 5/5! Disse resultatene ser du for 2014 her og for 2015 her.

Ingen anklaget han for juks på dette tidspunktet i 2015 selv om det var oppsiktsvekkende at han slo nestor Kai-Roger Johansen med en elorating på over 2000. Anklager skal en være forsiktig med. Men så vant Bjørnsen også klasse 2 i Landsturneringen - Norgesmesterskapet i sjakk for seende - i Oslo sommeren 2015. Dette var kun to måneder senere. Det begynte å skje ting i sjakkmiljøet og flere murret - men ingen gjorde noe aktivt under NM. Dermed avsluttet Stein Bjørnsen NM i Oslo sommeren 2015 med 8 av 9 mulige og raste opp i rating og dukket deretter opp på TV2 og i andre media.

Deretter gikk det slag i slag. I en blindeturnering i Tyskland scoret han 5/5 mot kvalifisert motstand. I klubbmesterskapet i "Rokaden" ble det kun seire på Bjørnsen og i klubbmesterskapet i Horten slapp kun en motstander med skrekken (remis) før nevnte turnering på Fagernes der Bjørnsen altså igjen tok 8 av 9 mulige. Dette gir en utviklingskurve som er uten sidestykke i norsk sjakkhistorie - så vidt jeg kan forstå er det kun Magnus Carlsen som har noe lignende å vise til, men han vant tross alt ikke alle turneringer han stilte opp i. Alle de virkelig store resultatene skjedde stort sett i 2015 for Bjørnsen (og de første dagene av januar 2016). Merk deg det.

Flere elitespillere ble etter Fagernes-turneringa klar over indisiene om en lang seiersrekke og om en utviklingskurve av de helt sjeldne. Og når en gikk gjennom partiene hans fra Fagernesturneringa viste det seg at han gjorde en rekke «maskinelle trekk» som ingen stormester ville spilt. I tillegg hadde han et høyere samsvar i turneringa med Stockfish sitt førstetrekk - enn det som kan forklares rasjonelt. Fagernes-turneringa viste altså både «maskinelle trekk» og «helt umenneskelige trekk» som alle var svært oppsiktsvekkende. Vi tar en titt på det mest groteske eksempelet:

Stein Bjørnsen vs. Afras Mansoor, Fagernes 2016:


Her vil alle turneringsspillere søke det trygge Dd4+ for så å gå over i et sluttspill med tårn over. Så 1. Dd4+ og så oppgitt er naturlig. Bjørnsen spilte i stedet et trekk hverken mennesker eller Stockfish forstår.

 

Men Rybka 4 forstår trekket godt og anbefaler det som et klart førstevalg på dybde 12:


 

Rybka viser en matt som Stockfish ikke viser på høye dybder - rett og slett fordi det finnes klart raskere matter enn den første matten Rybka her finner. Ja, du gjettet riktig. Bjørnsen spilte Rybka sitt 36.Tb3 og fant en lang matt-variant som om det var helt naturlig...

 

Indisium nr. 3 var altså på plass. For det første var seiersrekka helt ekstrem, for det andre var utviklingskurven nærmest unik og for det tredje så begynte det å tegne seg et mønster om bruk av datamaskin. Bjørnsen gjorde en rekke trekk som kun en sterk maskin ville gjort. Når alt dette ble kjent i begynnelsen av januar gikk den kjente sjakkspilleren, sjakktreneren og journalisten Ole Johan Valaker fra Bergen partier fra Fagernes nærmere etter i sømmene etter et tips om computerbruk. Han fant ut noe oppsiktsvekkende i partiet mot sin egen elev Afras Mansoor. Stein Bjørnsen spilte i dette partiet på Fagernes med et 96%  samsvar med Rybka 4 sine to første valg på lav dybde. Dette skulle vise seg å være et definitivt gjennombrudd i saken som gikk fra indisium-stadiet til bevis-stadiet. Et bevis er når du kan påvise en klar ufravikelig sammenheng og dette ble gjort her.

Bjørnsen ble anklaget for juks og rapportert inn til forbundet som en konsekvens av alt dette. De oversendte saken videre til FIDE som prosederte saken i eget organ. Valaker ville ha alt på det tørre og ønsket at en trakk inn en ekspert på sjakk-juks før en gikk ut med saken og guru Arthur Kogan ble kontaktet for å se på partiene før saken ble offentliggjort. Dommen til GM Kogan var klinkende klar - det var ingen tvil. Der sto saken i mange måneder. Mye kan sies om disse månedene som har gått fra januar til domfellelse i april. Det har vært snakk om en hekseprosess, om justismord og om en Kafka-prosess. Men stort sett har sjakkfolket stått samlet i at vi vil til bunns i saken. Selv om prosessen i saken fra Norges Sjakkforbund ikke har vært god og selv om medias dekning av saken har vært overdimensjonert forandrer ikke noe av det på fakta i saken. Vi går rett til det siste. Stein Bjørnsen ble altså klaget inn til Norges Sjakkforbund og saken ble behandlet der og av FIDE sin antijukse-komite. Norges Sjakkforbunds sentralstyre kom så i april med sin dom som blant annet støtter seg på Verdenssjakkforbundet FIDEs granskning:

«På grunnlag av de framlagte fakta anser Sentralstyret i Norges Sjakkforbund det som hevet ut over enhver rimelig tvil at det er brudd på FIDEs lover for sjakk, §11.3.a og §11.3.b, ved at Bjørnsen ved bruk av Bluetooth-øretelefoner har mottatt informasjon enten fra analyseprogram eller med ekstern hjelp, og at dette i alle fall har pågått under Landsturneringen 2015 og TV2 Chess International 2015/16».

 

Så noen vitale spørsmål:

Har Bjørnsen hatt anledning til å jukse:

- Bildebevis viste at hadde brukt Bluetooth-teknologi - det er juks i seg selv og da Bjørnsen skjønte omfanget av beviset innrømmet han bruk av Bluetooth. Veien er dermed kort til at han kan ha kommunisert med noen eller noe (et dataprogram) under partiene.

- Bjørnsen motsatte seg en ransakelse under siste runde av Fagernes-turneringa - allikevel fikk han lov til å fullføre den. Han kan altså ha hatt en mobiltelefon eller sender på kroppen da ingen metalldetektor heller ble brukt. At han nektet på kroppsvisitering er i seg selv mistenkelig.

Har Bjørnsen en historikk som sannsynliggjør juks:

- Bjørnsen er tatt i doping. En kan lese om en positiv dopingtest fra 2003 i års-beretningen til Sande Kraftsportklubb og han ble utestengt i seks måneder for dopingbruk på slutten av karrieren sin i 2006. Det siste bekrefter han selv.

Har Bjørnsen hatt anledning til å uttale og renvaske seg selv?

- Ja, Bjørnsen har hatt sjansen til å la seg teste. Er han virkelig så sterk som resultatene viser? En slik test har Bjørnsen nektet å stille opp på.

 

Verdenssjakkforbundet FIDE brukte anti-juks programvare for å ta Bjørnsen

Bluetooth-beviset er sammen med en analyse av partiene det som er grunnlaget i dommen fra Norges Sjakkforbund og FIDE. Den kjente data- og sjakkeksperten, professor Kenneth Regan, har laget et dataprogram som analyserer sjakkpartier og deler inn analyseresultatene av hvert enkelt parti med tre ulike nivåer. Tallene som gis er: Under 2,75 for ikke juks, mellom 2,75 og 4,75 = stor sannsynlighet for juks og for over 4,75 så er det åpenbart juks. I følge Sjakk & Matt sier Ken Regan: «Full test of both tournaments is arguably over 5.00.». Det var altså ikke noe tvilstilfelle.Flere steder på nettet kan du lese deg opp på både Regans sin kompetanse innen feltet og på deler av metodene han bruker selv om de ikke er fullt ut kjente da dette vil gi bort viktig informasjon til de som ønsker å jukse.

Øystein Brekke kommer med sin betenkning

Øystein Brekke gikk i forrige uke ut med en betenkning der han kritiserer både NSF sin dom - der de altså utestenger Stein Bjørnsen i to år fra både konkurransesjakk og tillitsverv i Norges Sjakkforbund - og Ken Regan sitt analyseverktøy. Brekke skriver i konklusjonen sin i denne «betenkningen»:
"Det er vanskelig å forstå at noen etter å ha sett partiene kan mene at Bjørnsens spill i klasse 2 i NM 2015 har vært basert på juks. Hvis et analyseverktøy som FIDE disponerer, konkluderer med at Stein Bjørnsen sannsynligvis har jukset i gjennomføringen av partiene sine i klasse 2 i landsturneringen 2015, er dette analyseverktøyet neppe av tilstrekkelig kvalitet i alle fall til å vurdere partier på disse nivåene, og i tillegg «stilt inn» feil, altså med en forventning om feil styrkenivå."

Brekke spoler med andre ord tiden tilbake til sommeren 2015 - han glemmer høsten og alle de spilte partiene Ken Regan ikke har analysert der - han glemmer alle de 66 partiene som indisium og hele den lange indisie-rekka jeg har nevnt i denne artikkelen. Han glemmer også hele Fagernes-turneringa, hopper bukk over Valaker sine 96% samsvar med Rybka 4 - og alle de andre håndgjorte analysene av folk som Frode Urkedal m.fl har gjort. I stedet hoster han opp noen vage eksempler på spill som skal være "menneskelig" - i motsetning til det norske stormestre mente var umenneskelig. Du kan lese hele Brekke sin betenkning hos Sjakknytt der også en analyse av Sverre Johnsen er ute.

Brekke ønsker å frifinne Bjørnsen fra sitt røde kort og karantene og hans våpendrager Sverre Johnsen gjør det samme. Metodene de bruker er dessverre tendensiøse da de velger å ikke undersøke saken bredt anlagt. Måten Brekke gjør ting på er rett og slett så lite vitenskapelig at den fikk mange til å steile og bli svært så overrasket. Det eneste som er betenkelig ved Øysteins artikkel er nemlig at en norsk FIDE-dommer, og Stein Bjørnsen-venn & ivrig debattant på sosiale medier legger sten til byrden. For sikkerhets skyld sendte Brekke ut sitt skrift som pressemelding innen sjakkmiljøet for å spre det bredest mulig. Dagbladet bet på akkurat den og det vi ikke trengte mer av ble en realitet. Vi fikk mer av alt. Deriblant mer tvil blant de som bare kan litt, litt om Bjørnsensaken og mye om Øystein Brekke. Jeg synes det var spesielt trist at Brekke gikk ut med dette etter at jeg tok kontakt med han og påviste at analysene hans ikke holdt vann.

Dette er en av flere grunnen til at jeg nå publiserer egne analyser av saken her hos Sjakkfantomet - så kan du gjøre deg opp en mening selv.
Mitt spørsmål blir til slutt: Er det mulig å gjøre en analyse av Bjørnsen sine NM-partier for hånd som gir oss noen av de svarene vi mangler i denne saken?

Svaret mitt er ja, for ingen har gått ut med den metoden jeg mener duger best for å påvise Bjørnsen sitt juks. Også jukset under NM 2016. Da Brekke ikke gikk i forsvar av Bjørnsen for Fagernes-turneringa 2016 - som virker klinkende klar - så vil jeg sjekke ut to partier fra NM 2015 som Bjørnsen også er dømt for svært grundig i de to neste bloggene her hos Sjakkfantomet.

Send meg videre til første partianalyse

Send meg videre til andre partianalyse

Pavel Eljanov - Den glemte verdensstjernen


Pavel Elajnov er nr. 12 i verden på mai-ratingen!
Foto: https://twitter.com/eljanov

Jeg har ruget på en Pavel Eljanov-artikkel i et halvt år nå - derfor var det på høy tid å få skrevet noe om denne underkommuniserte sjakkspilleren fra Ukraina som i øyeblikket er nr. 12 i verden! Om noen dager, den 10.mai, fyller Pavel Eljanov 33 år - ingen alder for en sjakkspiller som er inne i sin gullalder rent sjakklig. Riktignok fikk han en nedtur av rang under Norway Chess 2016, men før dette hadde han en lang serie med gode resultater der World Cup 2015 var høydepunktet. Der gikk han helt til semifinalen der han ble slått ut på tiebreaks av Sergei Karjakin og han ble dermed den eneste spilleren i hele World Cup som aldri tapte noe langsjakkparti. Med de hvite brikkene var han nifs og vant parti etter parti og selv sterke folk som Grischuk og Nakamura måtte resignere til den knallsterke hvitserven til Eljanov under dette mesterskapet.

Pavel Eljanovs navn ble kjent i 1999 da han 16 år gammel deltok på det ukrainske landslaget som vant Ungdoms-OL for spillere under 16 år på hjemmebane i byen Artek. Eljanov kommer fra en sjakkfamilie der hans far var Internasjonal Mester og het Vladimir Eljanov. Pussig nok finnes det en rekke spillere som har fedre som er IM'er i sjakk og som selv har blitt GM'er - men det finnes ingen stormestre i sjakk som har en far som også ble stormester. En kuriositet der. Dette er ikke riktig da GM Dmitry Kayumov og GM Sergey Kayumov er far og sønn og trolig verdens eneste sådan. Eljanov er utdannet jurist fra hjemlandet og han er gift med WIM Olena Dvoretska siden 2009 og de to har en datter sammen.

Etter suksessen på hjemmebane i 1999 i lagsjakk ble Eljanov stormester bare vel et år senere da han i år 2000 fikk GM-tittelen til odel og eie 17 år gammel. Etter dette jobbet han seg jevnt og trutt oppover elo-skalaen til han i september 2010 nådde sterke 2761! Da var han blitt 27 år gammel og alderen kombinert med det faktumet at han nesten druknet i gode stormestre fra Ukraina gjorde at han falt litt mellom to stoler i forhold til både berømmelse og turneringsinvitasjoner. Hadde Eljanov vært tysker med sin maskinmessige utvikling og sin posisjonelt elegante sjakk ville han vært et av de virkelig store navnene i verden i dag og han ville blitt gitt sjanse etter sjanse i store turneringer. Dessverre for Eljanov er det ikke slik at resultater alene er nok til å få de gode invitasjonene.

Han har vunnet Canadian Open 2005, Amsterdam Chess Tournament 2005, Montreal International 2006, Bosnia 2009, Corus Group B 2007 med 9/13. Hans sterkeste resultat til dags dato er World Cup 2015, men også European Team Championship 2009 og FIDE Grand Prix (2010) i Astrakhan, Russland, der han tok sterke 8/13 med en 2809 prestasjon var storslåtte resultater for Eljanov. Han vant også sterke Politiken Cup 2010 i Kjøbenhavn alene med 8.5 av 10 mulige. Det var etter dette at Eljanov nådde 2761 på verdensrankingen. Hans seier i Corus B ga han en start i A-gruppen av Wijk aan Zee. Der debuterte han i 2008 i sin første supereliteturnering der han tok 5 av 13 og kom på 12. plass av 14. deltakere. Typisk nok slo han noen av de svakeste, mens han tok svake 2 av 8 mot de beste. Dette har ofte vært Eljanovs svakhet - at han ikke har erfaring nok mot de beste - men kanskje snudde World Cup 2015 det på hodet.

Ja, for i World Cup 2015 slo Eljanov spillere som Grischuk med 2-0 i langsjakk og Nakamura ble slått 1.5-0.5 og i det store og hele spilte Eljanov fantastisk god sjakk under World Cup og det var nesten litt trist at Karjakin klarte å lure han i matchen deres i semifinalen. Etter det har Eljanov satt ny personlig ratingrekord som han fortsatt har per mai 2016 og som lyder 2765. Sterkt!

Eljanov er en dreven posisjonsspiller som har en dyp forståelse for spillet. Han var Boris Gelfand sin VM-sekundant i VM-turneringen i 2007 og han var VM-sekundant for Gelfand i kandidatmatchene i 2011 som Gelfand jo vant og han ble dermed også Gelfand sin betrodde tjener under matchen mot Anand i 2011! Dette er altså en dreven stormester og VM-sekundant som også var Magnus Carlsen sin hemmelige sekundant under den første VM-matchen i 2013. Når du får være VM-sekundant for Gelfand og Carlsen lærer du ett og annet om posisjonsspillet og hadde Eljanov vært enda sterkere taktisk ville han tilhørt topp-10 i verden og blitt der.

 

Vi tar en titt på den flotte seieren til Eljanov over Nakamura fra World Cup:

Hvit: Pavel Eljanov (2717)
Svart: Hikaru Nakamura (2814)
Sted: FIDE World Cup 2015 Baku, 25.09.2015

1.d4

- Eljanov er en klassisk skolert spiller som elsker sitt 1.d4 og som gjerne spiller med ting som terreng og løperparet.

1...d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6

- Nakamura vet at han står ovenfor en formidabel motstander og unngår kongeindisken sin og går i stedet for sentrumskontroll og soliditet.

4.g3 Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 dxc4

- Dermed får vi en åpen katalaner.

7.Dc2 a6 8.a4

- En mye spilt variant er: 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2 Le4 11.Dc1 Lb7 12.Lf4 med en viss hvit fordel. Ulempen ved denne varianten er at den inneholder mye teori og for den praktiske spiller kan det bli lite spill igjen over brettet her.

8...Ld7 9.Dxc4 Lc6

- Svart har fått løperen i en meget god posisjon der den tar feltene e4 og d5 - ulempen er like åpenbar - svarts c-bonde er nå blokkert.

10.Lg5 Ld5 11.Dc2 Le4 12.Dc1 h6

- Eller 12...Sc6 13.Td1 Sb4 14.Sc3 Lc6 15.a5 h6 16.Lxf6 Lxf6 17.e4 som ble spilt i: Mikhalevski,V-Villamayor,B/Manila 2006. 1-0 i 25 trekk.

13.Lxf6 Lxf6 14.Td1

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?15...a5!?

- Koster tid, men stopper hvit i å ta terreng med a5 og legger opp til kontroll over feltet b4 der en springer står godt.

15.Sbd2 Lh7!?

- Typisk for denne varianten er å slå på f3 - Nakamura velger i stedet å beholde løperparet sitt. Ulempen ved det er at løperen på h7 stort sett slår ut i luften og at den dermed ikke koordinerer med de andre brikkene. Fordelen er at hvit ikke får løperparet. Spilt før er altså: 15...Lxf3 16.Lxf3 c6 17.Sc4 Sd7 18.Dd2 Le7 19.h4 Lb4 20.Dc2 Sb6 21.Se5 Ld6 22.Sd3 Sd5 23.e4 Sb4 med en liten hvit fordel basert på terrenget i: Sasikiran,K-Svetushkin,D/Moskva 2015. 1-0 i 50 trekk.

16.Sb3 c6 17.Dc3 Le7 18.Sc5 Dc7 19.Se5 Sa6!?

- Hvit har fått et kavaleri som det står respekt av og nå smeller det allerede!

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

20.Sxb7!!

- Ofte er det ikke nok å få to bønder og kvalitet for en springer i midtspillet - men her er det også posisjonelle faktorer som går hvits vei og Eljanov vurderer stillingen helt korrekt!

20...Dxb7 21.Lxc6 Dc7?

- Langt sterkere var: 21...Da7 22.Lxa8 Lb4! 23.Dc6 Txa8! 24.Tac1 Lf8 med ideen Sb4 og gode sjanser til å holde partiet selv om hvit sitter i førersetet.

22.Lxa8 Dxc3 23.bxc3 Txa8 24.Sc6 Ld8 25.Sxd8 Txd8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

26.f3!

- Planlegger å lage et sterkt sentrum med e4, for deretter skape en fribonde.

26...Tc8 27.Ta3 Lg6 28.Kf2

- Kongen må med - i dette sluttspillet handler det for hvit om aktivitet og det å skape en evntuell fribonde i sentrum eller i a-linja.

28...Tb8 29.Td2 f6 30.Taa2! Tb3

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

31.Tab2!

- Aktivitet, aktivitet og dynamikk er det viktigste i tårnsluttspill. Hvit overtar b-linja og bytter c-bonden mot a-bonden til svart og får dermed en livsfarlig fribonde i a-linja.

31...Txc3 32.Tb5 Lc2 33.Txa5 Sc7 34.Ta7 f5 35.a5

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

35...Kh7?

- Det må ha vært bedre å spille aktivt med kongen her. Altså: 35...Kf8 36.Tb7 Ke8! men også her vinner hvit med kraftfullt spill: 37.d5! exd5 38.Td4! Kd7 39.a6 Kc8 40.Tb6 Ta3 41.a7! Txa7 42.Tb2 Ta4 43.Td2! med vinnende fordel.

36.Tb7 Tc4 37.Tb6 La4 38.a6 Lc6 39.a7 Ld5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

40.Ta2!

- Tårnet skal bak fribonden - klassisk sjakk. Nå vinner svart materiell.

40...Txd4 41.Tc2

- Legg merke til følgende variant: 41.Ta5 Tc4 42.Tb8 La8 43.Tc8 Lb7? 44.a8D Lxa8 45.Taxa8 Sxa8 46.Txc4 og vinner for hvit.

41...Sa8 42.Ta6 Td1 43.h4 h5

- Et alternativ for svart var: 43...g5!? 44.hxg5 hxg5 45.Tb2 Kg6 46.Tb8! Sc7 47.Ta3 Th1 48.Tc3 Sa8 49.Tc5! Th2+ 50.Ke3 Th7 51.Txd5 med en vunnet stilling for hvit.

44.Ke3 Tg1 45.Kf4 Tg2 46.Td6! Tg1

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

47.Tc8

- Resten er lett for en klassespiller som Eljanov. Nå blir det en kongejakt som avgjør partiet!

47...Ta1 48.Kg5!

- Eller: 48.Txd5 exd5 49.Txa8 Kg6 50.Ke5 Ta5 51.Kd6 d4 52.Kc7 Ta2 53.Kb6 Tb2+ 54.Kc5 Ta2 55.Kxd4 o.s.v. som selvsagt også vinner lett for hvit. Men partitrekket er mer elegant og mer effektivt.

48...Txa7 49.Tdd8

- Det er forsert matt i 5 trekk!

49...g6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

50.Th8+!?

- Vinner enkelt - men det vakre trekket her var selvsagt: 50.Kf6! Kh6 51.Th8+ Th7 52.Tcg8! med forsert matt i neste trekk! Litt synd Eljanov ikke satte prikken over i'en på et fantastisk flott parti med denne fine avslutningen.

50...Kg7 51.Tcg8+ Kf7 52.Txg6 Ta6 53.Th7+ Kf8 54.Kxh5 Sb6 55.Kg5 Sc4 56.h5 Sd6 57.Tf6+ Kg8 58.Td7

Sluttstillingen i Pavel Eljanov - Hikaru Nakamura, World Cup 2015:

- Og Nakamura ga opp. Hvit truer blant annet h6 med relativt rask matt i vente for svart.

1-0

- Et meget flott parti av Pavel Eljanov!


Du kan spille gjennom partiet her:

 

NM-minner - Moss 2006, Magnus og Modern Times


Magnus Carlsen og Simen Agdestein kom likt under Landsturneringen i Moss 2006
Foto: NM-arrangøren

I 2006 ble Iraks tidligere president Saddam Hussein brutalt henrettet og Serbia erklærte avhengighet fra Unionen med Montenegro. På Cuba overlater Fidel Castro makten til lillebroren Raúl Castro. I Mumbai i India ble 209 mennesker drept i en terroraksjon der bomber eksploderte i en serie angrep den 11. juli. Etter 8 års fangenskap klarer Natascha Kampusch å rømme fra sin kidnapper og hun blir en stor mediesak over hele den vestlige verden. Dette var også året twitter ble lansert og Team Bjørnsens sjakksider gikk opp her hjemme den 1.1-2006 og fikk etter hvert mer enn 500 daglige lesere. Den amerikanske bokselegenden Floyd Patterson døde dette året. Det samme gjorde politiker Lars Korvald, sanger Jan Werner Danielsen, skuespiller Aud Schønemann og Milorg-helt Jens Christian Hauge.

På musikkfronten slapp Bob Dylan ut et etterlengtet album som het «Modern Times». Mens Shakira med Wyclef Jean sang «Hips Don't Lie» og Mary J. Blige sang «Be Without You» der ute, så debuterte Elvira Nikolaisen, Mira Craig og Marit Larsen med stor kunsterisk og kommersiell suksess her hjemme. Odd Nordstoga kom med det andre studioalbumet sitt «Heim te mor» og Dumdum boys var tilbake med albumet Gravitasjon.

I sjakkens rike fikk vi en mye etterlengtet match mellom FIDE-verdensmester Veselin Topalov og den klassiske verdensmesteren Vladimir Kramnik som gjorde opp seg imellom om tittelen ubestridt verdensmester i sjakk. Denne matchen fikk i etterkant stor medieoppmerksomhet etter skandalen «Toiletgate» som rystet verdensmesterskapet etter at Veselin Topalov beskyldte Kramnik for å jukse med computerhjelp på toalettet etter at Kramnik måtte gå hyppig på do under denne matchen angivelig på grunn av sykdom. Toalettet ble demonert uten at juks ble påvist selv om noen wire ble påvist. Det hele ble en huskestue der Kramnik ikke dukket opp til et parti og han ble dermed dømt til tap. Etter dette viste Kramnik storhet alla Fischer da han kom tilbake og vant matchen i stor stil.

Sjakk-OL i Torino 2006 fikk så hatten passet av Vishy Anand som spilte sitt siste sjakk-OL der i Italia. Han klaget etterpå høylytt om spilleforholdene... Vil du lese mer om Landsturneringen i 2006 som ble en kamp mellom Simen og Magnus og se deres utsøkte kampparti - gå til NM-bloggen!

 


 

NM-minner - Sandnes 2005, Agdestein og Untergang


Simen Agdestein og Magnus Carlsen spilte 9 historiske NM-partier mot hverandre i 2005!
Foto: Magne Svendsen

I USA ble New Orleans nesten slått i grus av orkanen «Katrina» som slo til med full tyngde mot sørstatsbyen vi sjakkspillere til evig tid vil forbinde med navnet Paul Morphy som både ble født og døde her. Men i 2005 så altså New Orleans ut som et katastrofeområde og president George Bush måtte tåle mye kritikk for mangelfullt hjelpearbeid i etterkant. Her hjemme fikk vi høsten 2005 den første flertallsregjeringen på 20 år. I London ble det utført en udåd av dimensjoner da byens T-bane nett ble rammet av terror da tre bomber eksploderte på tre ulike t-banevogner med under ett minutts mellomrom i morgenrushet. 52 mennesker og fire selvmordsbombere ble drept under denne terroraksjonen og over 700 ble skadet. I april 2005 døde Pave Johannes Paul den II og den tyske kardinalen tyske kardinalen Joseph Ratzinger tok over som ny pave under navnet Benedikt den XVI. Av dødsfall her hjemme kan vi nevne Per Borten, Fritz Moen og Hanna Kvanmo.

I musikkens rike toppet Mariah Carey dette året Billboard 100 med sangen «We Belong Together». Her hjemme hørte vi blant annet på Ravi & DJ Løv med «bitelit» og Timbuktu og «Alla vill till himmelen men ingen vill dö». I filmens rike kom Harry Potter og ildbegeret, Sin City og Batman Begins ut. Mer sjelsettende var vel filmene «Hotell Rowanda» , «Der Untergang» og Viggo Mortensen og David Cronenberg sitt gripende og grusomme A History of Violence». Her hjemme kom blant annet Pål Sletaune sin skrekkthriller «Naboer» ut og dokumentaren «Giganten» om Erik Bye kom også ut.

På sjakkens arena ble det et dramatisk år da Garry Kasparov trakk seg tilbake til pensjonistenes rekker i mars 2005 etter siste runde av Linaresturneringa dette året. Kasparov avsluttet dermed karrieren på topp ved å vinne Linares 2005 på samme poengsum som Topalov, men med en 2857-prestasjon og på kvalitet foran den godeste Topalov. Senere på året ble VM i San Luis i Argentina avholdt og der var arvtager Veselin Topalov helt suveren... Du kan lese mer om NM i Sandnes - et av historiens mest spennende! - hos NM-bloggen der blant annet et av Simen Agdestein sine praktpartier er kommentert.

  

Norway Chess 2016 - 9. runde: Magnus til topps!


Magnus Carlsen vant Norway Chess 2016 - en flott seier av verdensmesteren dette!
Foto: Gegga
 

Magnus Carlsen vant sin første klassiske sjakkturnering på norsk jord siden Gausdal Chess Classic i 2007 da han på hjemmebane i Stavanger tok hjem pokalen etter en fin seier mot Pavel Eljanov i siste runde. I dette partiet viste Magnus seg som en bedre allroundspiller og da den posisjonelle krigen var over - og den taktiske krigen begynte med konkret regning og taktiske slag - så var Magnus bare rett og slett best. Det hele startet opp som en dronninggambit, deretter ble det en katalaner som senere gikk over til en typisk Stonewall-struktur. Spennende sjakk hele veien og noen tapte sjanser til Pavel Eljanov underveis som seg hør og bør når en taper et sjakkparti. Men flott spill av Magnus i en kritisk situasjon der remis ville gitt omspill mot Aronian om gullet.

Dette var den fjerde Norway Chess-turneringa og altså Magnus sitt første gull. Han spilte hjem turneringa først og fremst gjennom sin sterke spill med de hvite brikkene. Dette har blitt klassisk Magnus sjakk - at han presser hjem en liten hvitfordel gjennom tålmodig og godt spill - men dessverre er han ikke like på hugget med de svarte brikkene og vi etterlyste særlig skarpere forsøk mot Veselin Topalov og Li Chao i denne turneringa med svart. Magnus innrømmet da også at han var litt opptatt av "rekorden" på 42 partier på stripe uten tap - noe jeg ikke har valgt å fokusere på her hos Sjakkfantomet. Slike streaks er meg egentlig revnende likegyldig da det må være andre ting som er viktig i sjakk - som det å spille gode partier og vinne og å vinne turneringer. Derimot teller vi antall turneringsseire Magnus har på det ypperste nivået - og Magnus er nå oppe i 27 turneringsseire. Her er lista fra nyere tid. Altså etter at elo-systemet ble innført i 1971:

De 10 beste i Superelite-turneringene siden 1971:

1. Karpov: 42
2. Kasparov: 38
3. Carlsen: 27
4. Kramnik: 23
5. Anand: 23
6. Topalov: 21
7. Ivanchuk: 15
8. Gelfand: 13
9. Aronian: 12
10. Caruana: 8

Takk til brukeren Kinghunt på Chessgames.com som har laget lista.

Så er altså Norway Chess over og vi kan gjøre en kort oppsummering:

Magnus spilte igjen god sjakk og vant en velfortjent seier ut fra spill og sjanser. Allikevel føles det ikke helt som om han landet storlaksen denne gang - tapet mot Aronian får ta skylda for det og generelt den magre svartscoren der han i flere partier ble mer solid og statisk enn kreativ og dynamisk. Hadde likt å se Magnus slå seg litt mere løs, men siden dette er et VM år kan det være riktig og viktig for Magnus å først og fremst være solid. Hvitscoren med 4 seire av 5 mulige er jo strålende og kan knapt overgås - så Magnus vet hva han har å jobbe med.

Aronian spilte ikke opp til sitt vanlige nivå i de innledende rundene og det virket som om han og Topalov tok seg gjennom feltet ved bruk av minst mulig energi. Men så eksploderte det for Aronian i 7. og 8. runde der han vant mot sterke folk som Eljanov og Carlsen og plutselig var han med i tetstriden. I sisterunden fortok han seg ikke, men et +2 resultat er helt klart godkjent med pluss i margen og nå er Aronian inne på topp-5 i verden på LIVE-ratingen igjen etter å ha vunnet 8 fete elopoeng.  Aronians 2792 gleder nok armeneren som hadde en tøff tid mellom mars 2014 og september 2015 da han raste ned hele 65 elopoeng på verdensrankingen og dermed falt utenfor topp-10. Alt snudde etter treningsleiren med Magnus under Sinquefield Cup 2015 og bortsett fra kandidatturneringa, som ikke gikk hans vei, så har det vært flere fine resultater siden den gang. En flott andreplass på Aronian under Norway Chess 2016.

Vachier-Lagrave spilte relativt solid og mye god sjakk, men fikk kanskje ikke den uttellingen som han kunne fått. Magnus berget seg mot Lagrave og det var flere fordelaktige stillinger på franskmannen underveis og da tenker jeg særlig på hvitstillingen mot Eljanov og en tilsynelatende sjanserik svartstilling mot Grandelius i siste runde. Allikevel er Vachier-Lagrave, som nettopp har slått seg inn blant topp-5 i verden! - helt sikkert godt fornøyd med sluttresultatet etter at han slo Anish Giri med de svarte brikkene og ellers gikk tapsfri gjennom feltet. Status er 2791 og opp 3 poeng - og på en 5.plass på verdensrankingen.

Topalov hadde sin beste turnering på lenge og han stoppet dermed blødingen som fikk han ned til 16. plass på verdensrankingen og i Stavanger gikk han tapsfri gjennom feltet og endte opp med 5 av 9 mulige og etter endt turnering hadde han en gemyttlig analyse med Kramnik etter deres remis i sisterunden på den internasjonale LIVE-sendingen. Slikt varmer da det i disse dager er akkurat 10 år siden Toiletgate.

På delt tredjeplass med Vachier-Lagrave og Veselin Topalov finner vi Kramnik som fikk et stygt tap mot Magnus, men som også vant to partier og som må si seg fornøyd med resultatet sitt som gjorde at han tjente et elopoeng og dermed holdt han seg også over de magiske 2800 elopoengene med 2802. At Kramnik skulle gå inn i en så dårlig åpning som han gjorde mot Magnus overrasket meg, men til gjengjeld slo han Pentala Harikrishna i et strålende parti og han nedla også Nils Grandelius i åpningsrunden. Godt spill av Kramnik fortsatt i en alder av snart 41 år - jeg håper vi får ha denne sjakk-kjempen blant oss i mange, mange år til.

Førstereisgutter Li Chao og Pentala Harikrishna klarte seg begge godt i dette formidable feltet der de begge tok 50% score og særlig Harikrishna imponerte meg underveis og han kunne tatt flere poeng. To tap ødela dog helhetsinntrykket til Harikrishna som var meget godt fornøyd med 50% score i sin debut på dette nivået. Inderens to seire kom mot Li Chao og mot Anish Giri mens tapene typisk nok kom mot posse-kongene og 2800+-spillerne Magnus Carlsen og Vladimir Kramnik. Det blåser på toppene, men Harikrishna kommer helt sikkert til å bli invitert igjen av andre arrangører da han var med på å kaste glans over turneringa med hele 4 avgjorte partier. Bare Magnus, men positivt fortegn og Eljanov, med negativt fortegn, var innblandet i flere. Li Chao spilte veldig solid i starten av turneringa og mot Magnus ble det dermed et kjedelig parti og Magnus var tydelig irritert over kineserens tamme spill. Men kanskje var det noe i at han led av hodepine i starten. I hvert fall kjempet han voldsomt i de siste partiene sine som varte og rakk i hele 69 trekk i snitt(!) over de siste 4 partiene. Seieren over Eljanov i nest sisterunden var virkelig flott og hadde fortjent en bedre skjebne her hos Sjakkfantomet enn å ha blitt forbigått i stillhet. Check it out! Allikevel ville jeg heller satset på en Harikrishna-invitasjon enn en Li Chao invitasjon ved neste korsvei for inderen imponerte meg mest av de to.

Anish Giri spilte en svak turnering og med et minus 1 resultat er dette det dårligste han har prestert på en stund. Giri virker veldig jevn, men han virker ikke villig til å ta den risikoen en verdensmester tar. Tar han ikke grep mens han enda er ung er jeg redd han blir en ny Leko som aldri når helt opp, men som hadde potensiale til å bli verdensmester. Karjakin har i så måte vist vei ved å ta grep om spillestilen sin, tette hull, fylle ut mangler og forsterke seg i de fleste ledd slik at bunnpunktet hans nå synes høyere enn noensinne - så gjenstår det å se om topp-punktene kommer på rekke og rad slik de må fra en verdensmester i sjakk. Giri på sin side har få bunnpunkter, men må heve topp-punktet sitt i første omgang for å bli virkelig vicious.

Stakkars Pavel Eljanov. Tap i de siste 3 rundene av Norway Chess må ha svidd både her og der for den sindige ukrainske stormesteren. Et ratingtap på hele 14 poeng på dette nivået må gjøre vondt, men la oss håpe at han lærte en lekse av Magnus-partiet i siste runde der han spilte for lite ambisiøst med de svarte brikkene til å unngå problemer mot en sterk spiller som Magnus. Eljanov har enda noe å gå på i skarpe stillinger der en må spille, ja, nettopp skarp sjakk - og den dagen han tetter det hullet er han plutselig topp-10 materialet med det er lettere sagt enn gjort.

Jumbo ble som ventet Nils Grandelius som stoppet blødningen med svart på slutten der han i sluttrundene spilte hjem tre remiser der alle var kampremiser - men bare en av dem var med svarte brikker. Det betydde at Nils endte turneringen med 1/2 av 5 mulige med svart, så der har han virkelig et lerret å bleke. Nils fikk ikke ballen i mål i denne turneringen med hvit heller - selv om han var nærme i ett parti - men med 2.5 poeng i banken - og en nedgang på bare noen få elopoeng - så gjorde Nils en hederlig debut og la oss håpe at den sympatiske svensken slår godt i fra seg i tiden som kommer slik at han igjen kommer inn blant topp-100 i verden, som han nå er ute av, og opp til 2700 slik at vi ser han igjen i en toppturnering som Norway Chess.

Da runder jeg av med å si takk til alle leserne mine for selskapet under Norway Chess, så gleder vi oss til neste Magnus-turnering!


Sluttstillingen i Norway Chess 2016 ble:

1. Magnus Carlsen 6/9
2. Levon Aronian 5.5
3-5. Vladimir Kramnik 5
3-5. Maxime Vachier-Lagrav 5
3-5. Veselin Topalov    5
6-7. Pentala Harikrishna 4.5
6-7. Li Chao    4.5
8. Anish Giri 4
9. Pavel Eljanov 3
10. Nils Grandelius 2.5

 

Ved å støtte bloggen med et beløp...

Gjør DU det mulig å fortsette å skrive hyppig om Magnus Carlsen her hos Sjakkfantomet.
 

Her er Magnus sitt viktige vinstparti fra siste runde kommentert av yours truly:

Hvit: Magnus Carlsen (2851)
Svart: Pavel Eljanov (2765)
Sted: Norway Chess Stavanger (9), 29.04.2016

1.d4

- Magnus spiller favoritt-trekket sitt i dette viktige partiet mot sin tidligere sekundant fra VM-matchen i 2013.

1...d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.g3

- Magnus styrer klar av dronning-gambit og tar i stedet en overgang til katalansk åpning.

4...Lb4+ 5.Ld2 Le7 6.Lg2 0-0 7.0-0 c6 8.Dc2 Sbd7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?9.a4!?

- Klassisk Magnus-sjakk på flere plan. For det første fordi trekket stikker kjepper i hjulene for svarts spill i stedet for å generere eget spill slik Garry Kasparov elsker å gjøre det. For det andre fordi dette ikke er et av 10 teoritrekk i stillingen kjent fra Rybka sin store åpningsbok. Magnus velger å gå nye veier og han gjør nå tilsynelatende b6 litt mindre attraktivt å spille for svart. Det var planen hans.

9...a5

- Den kritiske testen på hvits spill var trolig å fortsette planen til svart - og dermed påstå at hvit taper verdifull tid ved å kjøre frem a-bonden. Altså: 9...b6!? 10.a5!? La6! 11.axb6 axb6 12.b3 c5! og svart står ikke dårligst.

10.Tc1 Se4 11.Le1

- Helt i tråd med lærdommen etter Karpov beholder Magnus løperen for så å spille på dronningfløya når sjansen byr seg.

11...f5!

- Eljanov setter opp den seige og meget interessante Stonewall-formasjonen i sentrum - et godt veivalg spør du meg.

12.Sbd2 Ld6?!

- Her var: 12...g5! med ideen g4! et sterkt strategisk valg kjent fra en rekke Alekhine-partier og sågar noen Capablanca-blinkskudd. Ideen er tredelt. Det viktigste på kort sikt er at trekket tar opp kampen om feltet e5 ved å fordrive Sf3. På lengre sikt tar trekket terreng og på enda lengre sikt kan det være ledd i en plan om å åpne h-linja med h5-h4. Det er altså en klassisk Stonewall-plan i disse stillingstypene og måten svart bør spille på om han spiller på vinst.

13.e3 Ta7

- Frigjør tårnet fra taktikk i den lange diagonalen til Lg2, og forbereder dermed b6! som er en posisjonell tilnærming i stillingen.

14.Dd1 b6

- En sunn plan, men hvit får en liten fordel i fortsettelsen.

15.cxd5 cxd5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

16.Sb1!

- Magnus finner den beste planen som er tematisk her - Sb1-a3-b5 for å utnytte hullet på b5 og svarts tårn-løperkonstellasjon.

16...La6 17.Sa3 Da8!?

- Etter dette får hvit trolig en viss fordel. Et godtalternativ var 17...Tc7.

18.Sb5 Lxb5 19.axb5 Tc8 20.Lf1

- Legg merke til varianten: 20.Da4 Txc1 21.Txc1 Tc7 22.Tc6 Txc6 23.bxc6 Sb8 24.c7 Sc6! og hvits c-bonde går tapt.

20...Txc1 21.Txc1 Tc7 22.Txc7 Lxc7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

23.Da4!

- Dermed truer hvit b4 og vi ser at dronningen til svart ikke fant det beste feltet for seg selv.

23...Db8 24.b4 axb4 25.Lxb4 h6 26.Dc2

- Hvit har fått en fin forpost på c6 og med løperparet og bruddmuligheten f3 fulgt av e4 står han her klart bedre.

26...Ld6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

27.Dc6!?

- Et interessant trekk, men trolig ikke det beste da svart kunne svart med Da7! og et motangrep. Et alternativ var: 27.Lxd6 Dxd6 (27...Sxd6 28.Dc6 Sf6 29.Se5 Dd8 30.Ld3) 28.Dc8+ Kf7! 29.Ld3 og hvit står endel bedre.

27...Sdf6

- Sterkere var utvilsomt: 27...Da7! 28.Dc8+ (28.Lxd6 Da2 29.Lg2!? Da1+! 30.Lf1 Db2 31.Lg2 Db1+ 32.Lf1 med trekkgjentakelse og remis, men ingen har noe mer her.) Hvit står bedre her - men om han kan vinne er svært tvilsomt mot beste spill.

28.Lxd6 Dxd6 29.Dc8+ Kh7 30.Se5 De7 31.Dc6

- Et sunt og godt trekk som går etter b6-bonden og som virkelig setter svart på prøve.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

31...Sg4?

- Bedre var: 31...Dd6! 32.Kg2!? Dxc6 33.bxc6 Se8! 34.Sd7 Kg8 35.Sxb6 Kf8 og hvit står veldig mye bedre, men om han kan vinne er mot perfekt motspill er fortsatt et åpent spørsmål.

32.Sxg4 fxg4 33.Ld3!

- Gir hvit et fullstendig vunnet dronningsluttspill.

33...g6

- Heller ikke: 33...Df7 34.Lxe4+ dxe4 35.Dxe4+ gir noe håp om redning i dronningsluttspillet. Magnus vinner lett dette.

34.Lxe4 dxe4 35.Dxb6

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Pavel Eljanov 2016: 

- En mulig avslutningsvariant var: 35...Da3 36.Dc7+ Kg8 37.b6 Da1+ 38.Kg2 Dd1 39.Df4 Db3 40.Db8+ med en totalt vunnet stilling.

1-0

- Et meget flott Magnus-parti mot en biff som var mør etter tap også i 7. og 8. runde.

 

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.
 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

Norway Chess 2016 - 8. runde: Magnus sitt første tap


Magnus Carlsen tapte mot Levon Aronian i 8. runde - de to ligger nå i delt ledelse
Foto: Gegga

Så fikk vi en runde i Norway Chess vi helst vil glemme en gang for alle. To av Magnus sine største rivaler, Aronian og Kramnik, vant og Magnus gikk ned så det smalt i bakken og det mot Aronian som dermed seilte opp i tet sammen med Magnus. Dette var dårlig nytt - den gode nyheten er at det fortsatt er opp til Magnus hvem som skal vinne Norway Chess. Det er nemlig ikke kvalitetsberegning ved poenglikhet - men en stikkamp i lynsjakk ved poenglikhet og det kan vi like.

Etter 8 runder ser toppen av turneringa slik ut:

1-2. Levon Aronian 5
1-2. Magnus Carlsen 5
3-5. Vladimir Kramnik 4.5
3-5. Maxime Vachier-Lagrave 4.5
3-5. Veselin Topalov 4.5

9. runde ser slik ut:

Magnus Carlsen - Pavel Eljanov
Pentala Harikrishna - Levon Aronian
Veselin Topalov - Vladimir Kramnik
Nils Grandelius - Maxime Vachier-Lagrave
Li Chao - Anish Giri

 

Hvit: Levon Aronian
Svart: Magnus Carlsen
Sted: Norway Chess Stavanger (8), 28.04.2016

1.c4

- Aronian har i en lengre periode nå spilt 1.c4, og det med svært gode resultater og det har vist seg at han taper sjeldnere med dette enn med 1.d4.

1...Sf6 2.g3 c6 3.Lg2 d5 4.Sf3 g6 5.b3 Lg7 6.Lb2 0-0 7.0-0 dxc4?!

- Magnus spiller en plan som er prøvd ut tidligere uten suksess. Som klart bedre regnes: 7...Sbd7 8.Dc2 Te8! 9.Sc3 dxc4 10.bxc4 e5 og svart kan håpe på å utligne, men han må først få ut brikkene på en god måte.

8.bxc4

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

 

8...c5!?

- Den logiske oppfølgeren av dxc4, men dette koster tid og svart blir nå etter i utvikling. Ideen til svart er å få ut springeren til idealfeltet c6.

9.d3 Sc6 10.Se5 Sa5!

- Gjør det beste ut av en vanskelig situasjon, alternativt: 10...Sxe5 11.Lxe5 Se8 12.Lxg7 Sxg7 13.Sc3 Sf5 14.Tb1 Tb8 15.Da4 a6 16.Da3 b6 17.Tb2 ga en vunnet stilling for hvit i: Stein,L - Shamkovich,L / Leningrad URS-ch 1971. 1-0  i 37 trekk.

11.Dc1 Dc7 12.Sd2 Se8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

13.f4

- Aronian spiller gode, naturlige trekk som om han aldri hadde gjort annet enn å posse Magnus ned.

13...Sd6?!

- Bedre var: 13...f6! 14.Sef3 Sd6 15.Sb3 Lg4!? som midlertidig stenger Lg7 inne - men som driver hvits dominante springer hjem igjen og får ut brikkene.

14.Lc3 Tb8 15.Da3 b6 16.Lxa5! bxa5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


17.Sb3

- Erobrer c5-bonden - nå er det krise for svart og det bare etter 17 trekk!

17...Sb7!?

- Alternativt: 17...Sf5 18.Dxc5 Dxc5+ 19.Sxc5 Tb2! 20.Lf3 Sd4 21.Kf2 som er veldig, vedlig godt for hvit.

18.Lxb7 Dxb7 19.Sxc5 Dc7 20.d4 Td8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?


 

21.Tfd1!?

- Det fantes enklere måter å gjøre det på her, men trekket er fullt ut spillbart.

21...f6 22.Sf3 e5! 23.fxe5 fxe5 24.Sxe5 Lxe5

- Eller 24...Txd4!? 25.Txd4 Lxe5 26.De3 Lf5 27.Tad1 Lxd4 28.Txd4 som var et interessant alternativ.

25.dxe5 Txd1+?!

- Magnus begår Harakiri og oppgir kontrollen over d-linja og 8-raden. Mye bedre var: 25...Lh3!

26.Txd1

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?


 

26...Dxe5??

- Taper på direkten - resten går som smurt for Aronian.

27.Td8+ Kf7 28.Df3+ Lf5 29.Txb8 Dxb8 30.g4

- Selvsagt - Magnus taper en offiser og dermed partiet.

30...Db4 31.Sd3

Sluttstillingen i Levon Aronian vs. Magnus Carlsen, Norway Chess 2016:

1-0

- Et av Magnus sine svakeste partier på mange år.

Ved å støtte bloggen med et beløp...

Gjør DU det mulig å fortsette å skrive hyppig om Magnus Carlsen her hos Sjakkfantomet.

Her er dagens parti i et gjennomspilbart format:

 

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.
 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

Norway Chess 2016 - 7. runde: Magnus banket Kramnik!


Magnus er populær i Stavanger og rev seg løs fra feltet med seier mot Kramnik i 7. runde

Foto: Altibox Norway Chess/Joachim Steinbru

Så var det et praktparti Magnus spilt i dag. Herlig da at motstander het Vladimir Kramnik som har vært verdensmester i sjakk og Kasparov-dødare. Selv om Magnus spilte godt føltes det som om han kom lett til matfatet. Partene diskuterte en variant som jeg i min tid lærte var mindreverdig for svart, men som i det siste har blitt spilt av størrelser som Kramnik selv, Harikrishna og en rekke andre store sjakkspillere. Magnus gikk inn i den kritiske varianten og spilte et forbilledlig parti der han kontrollerte f5-feltet til krampen tok Kramnik. Det gjorde den tidlig og Magnus fortsatte bare sitt stødige spill til seieren var i boks. Strålende! Jon Ludvig Hammer hadde tipset Magnus om trekket 12.Se2(!) som er en teoretisk nyhet og som virkelig gjorde jobben for Magnus i dag.

Aronian spilte ellers et kjempeparti mot den solide posseløven Pavel Eljanov. Aronian spilte nok en gang engelsk - som den siste tiden har vært hans førstevalg - og fulgte opp med å fianchettere kongeløperen sin. I midtspillet ble det en tungvektskamp der begge spillere kjempet godt før Aronian tok grep om stillingen rundt trekk 30 og så nedspilte han Eljanov etter alle kunstens regler. I sluttstillingen truer han Txh6+!, noe svart kan gjøre fint lite med. Elegant spilt av Aronian som dermed brøt den lange remisrekken og han er nå oppe på +1 i på en flerdelt andreplass.

De tre andre partiene endte remis. Nærmest seier kom Nils Grandelius som presset sterke Li Chao i en Caro Kann fra skanse til skanse som om han aldri hadde spilt annet enn god, posisjonell sjakk. Men når det var på tide å skru klemmene enda litt fastere til - så begynte Grandelius å feile og han klarte aldri å skvise partiet helt hjem til seier. Remis i 93 trekk etter at partene valgte å spille til to nakne konger sto igjen på brettet. Anish Giri og Topalov spilte remis i denne runden i en engelsk variant som har blitt diskutert endel i det siste. Partiet ble vel litt for taktisk for Giri egentlig, og selv om han sto beste det meste av veien hadde Topalov en ganske klar fordel på et tidspunkt om han hadde spilt 36.De5! med ideen Tc7 og hvit har angrep. I stedet feilet Topalov og Giri fant en fiks måte å få evigsjakk på. Et interessant, men ikke alt for spennende parti. I det siste partiet spilte Harikrishna og Vachier-Lagrave remis i en Benoni-struktur der hvit hadde de beste sjansene underveis.

Dermed leder Magnus turneringa med et helt poengs avstand til nr. 2 og han ligger likt med mitt optimistiske forhåndstips. Dette begynner det å smake fugl av. Nå er det innspurt i Stavanger og mye kan skje i de to siste rundene av denne ellers jevne turneringen.

Stillingen etter 7 av totalt 9 runder:

1. Magnus Carlsen 5
2-5. Maxime Vachier-Lagrave 4
2-5. Pentala Harikrishna 4
2-5. Veselin Topalov 4
2-5. Levon Aronian 4

8. runde ser slik ut og spilles torsdag kl. 16:

Levon Aronian - Magnus Carlsen
Vachier-Lagrave - Veselin Topalov
Vladimir Kramnik - Pentala Harikrishna
Anish Giri - Nils Grandelius
Pavel Eljanov - Li Chao
 

Hvit: Magnus Carlsen
Svart: Vladimir Kramnik
Sted: Norway Chess (7), 27.04.2016

1.d4

- Jeg liker at Magnus spiller favoritt-trekket sitt mot Kramnik. Da får vi ikke et Berlinforsvar og vi får et tungvektsoppgjør i posisjonsspill.

1...d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5

- Kasparov og Karpov har spilt slik i en alng rekke partier. Ideen er oppnå Karlsbad-strukturen der hvit har fått byttet sin c-bonde mot svarts e-bonde slik at hvit står sterkere i sentrum.

4...exd5 5.Lg5 c6 6.e3

- Dermed har vi fått den berømte Karlsbad-strukturen der Magnus foretrekker å spille med en ekstra bonde e-linja mot en i c-linja da dette gir hvit et sterkere sentrum. Kasparov spilte ofte: 6.Dc2 her som setter en stopper for Lf5-planen.

Hva ville du spilt med svart i denne teoristillingen?

6...Lf5!?

- Et trekk jeg aldri har likt siden hvit får en strukturfordel som er markant - men trekket er veldig naturlig da løperen går til sitt beste felt, og Kramnik har spilt det flere ganger før. Bedre er: 6...Le7!

7.Df3! Lg6 8.Lxf6 Dxf6 9.Dxf6 gxf6

- Dermed har svart løperparet og hvit klart best struktur. Planen nå er å bytte hvitfeltsløpere for hvit og deretter plante en springer på f5 og svart kommer i så fall i problemer.

10.Sf3 Sd7 11.Sh4 Le7!?

- Her er: 11...Ld6 et interessant alternativ som er forsøkt i endel partier - men hvit scorer generelt meget godt i denne strukturen og det er for meg en gåte at Kramnik frivilling går inn i dette.

Hva ville du spilt med hvit i denne teoristillingen?

12.Se2 TN

- En meget interessant nyhet fra Magnus i denne stillingen selv om ideen ikke er ny. Hvit holder feltet g3 åpent for springeren og regrupperer brikkene slik at de på best mulig måte han utnytte svekkelsen av f5.

12.g3 Sb6 13.0-0-0 Sc8 14.Ld3 Sd6 15.Kc2 Kd7 16.f3 Lxd3+ 17.Kxd3 f5 18.Sg2 h5 19.h4 Tag8 20.Th3 Se8 21.Ke2 Ld6 22.Kf2 Sf6 23.Se2 a5 24.b3 Te8 25.Thh1 Te7 26.Sef4 og hvit sto bare ørlite bedre i: Ding Liren - Kramnik,V/Moskva 2014. ½-½ i 41 trekk.

12...Sb6

- En trolig forbedring var: 12...f5 13.g3!? Lxh4 14.gxh4 Sf6 og svart har f5-kontroll og kan fortsette med Sh5! slik at hvit ikke får en springer i solen.

13.Sg3 Lb4+ 14.Kd1 Sa4?!

- Dette gir svart alvorlige problemer. Sterkere var: 14...Sc8! 15.Sgf5 Sd6! 16.Ld3 Kd7 17.Ke2 Ke6 for å kjempe om g4-feltet, og etter: 18.g4 h5! 19.h3 får svart kvittet seg med den single h-bonden sin og partiet bør kunne holdes.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

15.Sgf5! Kd7

- Etter: 15...Sxb2+? 16.Kc2 Sc4 17.Lxc4! dxc4 18.Thb1 c5 19.a3 La5 20.Txb7 cxd4 21.exd4 er hvits fordel meget stor - slik kan ikke svart spille og derfor var Sa4 svakt.

16.Tb1 Ke6 17.Ld3 Thc8 18.Ke2 Lf8 19.g4

- Dermed har hvit full kontroll på det fine f5-feltet og svart sliter tungt. Men et felt alene skal ikke vinne noe sjakkparti - så Magnus må få til noe mer.

19...c5?

- Et tapstrekk da svart nå får nye svakheter og hvit deretter tar over alt spillet. Mye sterkere var retretten 19...Sb6 og hvit har en stor fordel.

20.Sg2 cxd4 21.Sf4+

- Her gikk ikke: 20...c4? på grunn av: 21...Kd7 22.Lc2 Sb6 23.h4! h6 24.Sxg6! fxg6 25.Sg3 og svart taper krumtappen på g6 og stillingen rakner.

21.exd4

- Kontrollerer det viktige c5-feltet og også e5-feltet. Hvit trenger ikke d4 feltet da springeren hører hjemme på f5, og det er på kongefløya det skal skje.

21...Ld6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

22.h4!

- Nøkkeltrekket som må komme før eller siden for å vinne partiet. Hvit står nå til klar gevinst og har gjort det en stund.

22...h5 23.Sg7+! Ke7 24.gxh5!

- Tvinger svart til et ugunstig avbytte av løpere - resten går lekende lett for hvit som nå har full f5-kontroll med sine springere.

24...Lxd3+ 25.Kxd3 Kd7 26.Se3 Sb6 27.Sg4

- For et kavalleri hvit regjerer over! Nå må materiell gå tapt for svart.

27...Th8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

28.The1!?

- Aktivitet, aktivitet aktivitet. Magnus spiller meget sterkt i denne fasen av partiet. Også det materielle: 28.Sxf6+ Ke7 29.Sg4 Kf8 30.h6! holder hele veien til Rom.

28...Le7 29.Sf5 Ld8 30.h6 Tc8 31.b3

- Kontrollerer også c4-feltet - Magnus har nå full kontroll på hele brettet og kan seigpine Kramnik.

31...Tc6 32.Sge3 Lc7 33.Tbc1 Txc1 34.Txc1 Lf4

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

35.Tc5!

- Hvits stilling er ikke bare vunnet - den er også en posisjonell nytelse som fortjener et diagram! Det er nå klart at springeren på f5, kombinert med den sterke f-bonden og svarts svakhet på f5 er mer enn nok til å finne partiet. Magnus gjør det hele elegant.

35...Ke6 36.Sg7+ Kd6 37.Sg4 Sd7

- Legg merke til hvor godt springerne koordinerer: 37...Lxh6? 38.Sxh6 Txh6 39.Sf5+! Ke6 40.Sxh6 og vinner et helt tårn.

38.Tc2 f5 39.Sxf5+ Ke6 40.Sg7+ Kd6 41.Te2 Kc6

- Kramnik vil seg selv vondt ved å spille til krampa tar han - men han var nok ergelig for at han tapte dette viktige partiet.

42.Te8 Txe8 43.Sxe8 Sf8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

44.Se5+

- Må slåes - ellers tar hvit på f7 og dermed har hvit et lett vunnet springersluttspill med en monsterbonde i h-linja og bak den er det jammen en til bare sånn i tilfelle.

44...Lxe5 45.dxe5 Kd7 46.Sf6+ Ke6 47.h5!

- Tar g6-feltet slik at hvit truer h7 uten at svart kan spille Sg6 lenger.

47...Kxe5 48.Sd7+ Sxd7 49.h7 Sc5+

- Den berømte hevnsjakken!

50.Ke2

Sluttstillingen i partiet Magnus Carlsen vs. Vladimir Kramnik, Norway Chess 2016: 

- Strålende spilt av Magnus - et av hans beste partier i år selv om det var lite motstand i Kramnik i dag.

1-0

Her er partiet i en gjennomspillbar versjon:

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.
 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

Norway Chess 2016 - 6. runde: Harikrishna slo Giri


Pentala Harikrishna (nærmest) tok sin andre seier på rad og gikk dermed opp på 2.plass
Foto: Altibox Norway Chess/Joachim Steinbru

6. runde inneholdt mye kampsjakk og vi fikk nok en gang to avgjorte partier da Pavel Eljanov slo Nils Grandelius i en Grunfeld med hvit og Pentala Harikrishna slo Anish Giri med de svarte brikkene. Dermed har Grandlius tapt alle sine svarte partier i Norway Chess og Anish Giri har noe overraskende tapt to av sine hvite partier. Det første var i andre runde mot Vachier-Lagrave i en Najdorf. Magnus fikk i denne runden vist sine forsvarsmuskler da han ble presset fra skanse til skanse mot Vachier-Lagrave, men der han slo tilbake med kroppen mot veggen og fikk inn et 31...Lxg4! som førte til at alle de hvite bøndene forlot prettet slik at svart relativt lett holdt remis tross en minusoffiser. Magnus er dermed i god rute til turneringsseier - men både Kramnik, Topalov, Vachier-Lagrave og Harikrishna jager Magnus på et halvt poengs avstand - så mye kan enda skje. Vi gleder oss til mer god sjakk fra Stavanger! Tirsdag er det forøvrig siste fridag og dermed blir siste runde spilt på fredag.
 

7. runde på onsdag ser slik ut:

Magnus Carlsen - Vladimir Kramnik
Pentala Harikrishna - Vachier-Lagrave
Veselin Topalov - Anish Giri
Levon Aronian - Pavel Eljanov
Nils Grandelius - Li Chao

 

Her er dagens parti med mine kommentarer:

Hvit: Anish Giri (2790)
Svart: Pentala Harikrishna (2763)
Sted: Norway Chess Stavanger (6), 25.04.2016

1.e4

- Anish Giri er en tohendig sjakkspiller som varierer serven sin etter hvilken motstander han møter.

1...e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5

- Partene spiller den klassiske Steinitz-varianten i fransk. Et meget populært valg på klubbnivå med svart, men ikke så mye spilt på det aller øverste nivået.

4...Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Le7 7.Le3 0-0 8.Dd2

- Hvit gjør klar for lang rokade og hovedstrategien hans er å befeste d4-feltet for så å gjennomføre f5-bruddet.

Hva ville du spilt med svart i denne teoristillingen? 

8...b6!?

- Et meget interessant trekk og litt av en tysk spesialitet som GM Bluebaum og IM Rasmus Svane har hatt suksess med som svart.

9.Sd1?!

- Trolig en teoretisk unøyaktighet av Giri alt i første trekket han er ute av teorien sin. Spilt før er: 9.Le2 Sc6 10.0-0 f5 11.dxc5 Sxc5 12.Lb5 Lb7 13.Lxc6 Lxc6 14.Sd4 ga ubalansert spill i: Ponomariov,R-Bluebaum,M / Doha 2015. 1-0 i 41 trekk.

9...a5 10.c3 a4 11.Ld3 La6!

- Svart bytter av den dårlige franskløperen og dermed får hvit også sine hvitfeltssvekkelser da løperen til hvit dekket viktige hvite felter som e4, d3 og c2.

12.0-0 Sc6 13.Lxa6 Txa6 14.f5!

- Et viktig strategisk trekk for hvit som er mulig på grunn av varianten: 14...exf5!? 15.Dd3 b5 16.Dxf5 virker bedre for hvit. Etter teksttrekket er det høyst uklar med sjanser for begge parter.

14...b5 15.fxe6

- Ikke: 15.f6?! gxf6 16.exf6 Sxf6! 17.Lh6 Se4! og svart har overtaket med sin nydelige springer på e4 og merbonde og han kan i fortsettelsen gi en kvalitet for spill.

15...fxe6 16.De2 Db6 17.Sf2

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

17...a3!

- Svart spiller veldig energisk og har tilrevet seg et overtak allerede.

18.b3 b4!

- Alt handler om å angripe bondekjeden ved rota helt etter Nimzowitsch sin lære.

19.dxc5?!

- Varianten: 19.cxb4 cxd4? 20.Sxd4 Sxd4? 21.Lxd4 Dxd4? 22.Dxa6 er ikke mulig for svart, så det var bedre å slå på b4 og etter: 19.cxb4 Sxb4 20.Sd3 Db5 21.Tad1 er ikke svarts fordel større en at hvits fortsatt er helt med på notene selv om svart står best.

19...Lxc5 20.Lxc5 Sxc5 21.c4!?

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

21...Se4!?

- Et meget seriøst alternativ var: 21...Se7 som styrker d5-kontrollen til svart og som gjør klart til å få a6-tårnet inn i spillet raskt.

22.cxd5 exd5 23.e6!

- Giri kjemper i dette partiet og spiller det trekket han tror skaper mest trouble for svart.

23...Se7 24.Kh1 Sc3!

- Harikrishna storspiller hele veien og driver Giri fra skanse til skanse. Nå må dronningen forlate e-linja.

25.Dd3 h6

- Selvsagt ikke: 25...Dxe6? 26.Tfe1 Se4 27.Sxe4 dxe4 28.Txe4 og bare hvit har sjanser til å vinne partiet.

26.Sd1?

- Heller ikke: 26.Sd4? Tf4! fungerer. Bedre var: 26.Se5!? Dxe6 27.Sd7! Tc8! 28.Tae1 og stillingen er svært komplisert, men svart har en bekvem fordel med sin sentrumsbonde i pluss. Stillingen er dog ubalansert her.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

26...Db5! 27.Dxb5 Sxb5 28.Sf2

- Også etter: 28.Te1 Tf6! 29.Se3 Taxe6 vinner svart.

28...Txe6 29.Sd3 Sc6 30.Tfc1

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

30...Sc3!

- Ser ut til å gå inn i taktikk - men svart har full kontroll og har sett lengst her.

31.Sxb4 Sxb4 32.Txc3 Te2

- Poenget. Svart er nå aktiv og vinner hvits a-bonde og etter det har svart en killerbonde på a3!

33.Tc7

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen? 

33...Ta8!

- Selvsagt må ikke hvit få komme bak fribonden som oppstår på a3.

34.Sd4 Txa2 35.Tf1 Td2 36.h3 a2

Sluttstillingen i Anish Giri vs. Pentala Harikrishna, Norway Chess 2016: 

- Med ideen: 37.Tff7 a1D+ 38.Kh2 Dxd4 og g7 er dekt slik at alt håp er ute for Giri. Giri sin siste morsomhet var: 36...Txd4?? 37.Tff7! med evigsjakk på 7-raden.

0-1

- Et meget flott svartparti av Harikrishna som først og fremst viser at det med svart fortsatt er mulig å spille nesten-nyheter som er spennende og som setter toppspillerne på prøve. 8...b6!? var et slikt trekk.

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.

 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

Norway Chess 2016 - 5. runde: Topy og Hari vinner


Harikrishna var med på aktivitetene på fridagen og fit for fight søndag da han vant dagens parti
Foto: Altibox Norway Chess/Joachim Steinbru

When the going gets tough, the tough gets going. I eliteturneringer kommer det alltid et punkt der eliten ser seg ut ofre og kannibalisering inntreffer. Veselin Topalov plukket seg ut Nils Grandelius som offer i dag og spiste han opp i et spansk måltid som var en het kandidat til dagens rett fra Stavanger. Harikrishna viste også muskler med hvit mot Li Chao fra Kina som for første gang i turneringa søkte stor ubalanse og ble straffet for sitt dristige åpningsspill av en godt forberedt inder. Ellers i runden ble det ikke så spennende som en kanskje håpet på i denne runden etter at spillerne hadde fridag lørdag. Magnus sitt parti mot Anish Giri var intet unntak og partene tok remis etter 48 trekk i spansk uten at det helt store skjedde underveis.


Anish Giri la fingerene imellom og da var det vanskelig å komme til for Magnus.
Foto: Fra 4. runde av Gegga

Magnus spilte opp til dans med 1.e4 og håpet nok på å få full uttelling med en siciliansk åpning der begge parter kunne ta på kamphanskene og by hverandre opp til tungvekts-kamp. Men så var det dette med Giri og soliditet - han våget seg ikke ut på de sicilianske varianter og i stedet ble det en kongebondeåpning som gikk over til å bli en spansk variant der symmetrien var stor og avbyttene florerte før trekk 28, til spansk å være, og der sluttspillet som da oppsto var kliss remis. Partene danset litt tango etter dette, uten at manøvreringsspillet førte til noe som helst. Remis i 48 trekk og nå begynner Magnus å ha spilt endel kjedelige partier i denne turneringa selv om scoren er god og han sikkert er fornøyd med akkurat det. Vi får håpe at ting tar seg opp på slutten, men jeg har vel mine tvil i det Magnus har gode spillere på stripe i Vachier-Lagrave med svart, Kramnik med hvit og Aronian med svart og her tror jeg fort det blir endel remiser selv om partiet mot Vachier-Lagrave forhåpentligvis også blir spennende og at Magnus da får sjanser slik jeg trodde i forhåndsomtalen.

Dagens parti ble spilt av Harikrishna mot Li Chao. Inderen spilte opp et flott stilling i en Benoni-aktig struktur der Li Chao spilte e5 som ble besvart med g4 og spill på kongefløya. Li Chao fikk helt greit spill ut av åpninga etter at svartfelts-løperne ble byttet av, men når han svekket strukturen med b5 - gikk ting hvits vei og alt i alt spilte Harikrishna et flott parti vil jeg si. Kommentert under av Yours Truely.

 

 

Topalov har ikke spilt særlig inspirert sjakk under Norway Chess, men når Nils Grandelius fosset frem i kjent stil i et spansk parti som minnet sterkt om Zaitsev-varianten og den Benoni-sturkturen som oppstår der - da var ikke Topalov vanskelig å be opp til kamp! På med kamphansker, av med gammel sagmugg og på han igjen! Nils må ha stått helt OK med svart til han begynte å rygge med den gode springeren på e5 til d7 og f8 - noe som slett ikke var i tråd med stillingens krav. Uansett har Grandelis spilt sitt eget spill så langt og det har ført til remiser i alle de hvite partiene og tap i alle de svarte. Kanskje burde han tenke mer som Karpov og mindre som Polugaevsky. Karpov hadde den innstillingen at remis var greit som svart og derfor ønsket han først å utligne spillet og deretter å komme ovenpå bare om hvit provoserte han. Polugaevsky på sin side spilte litt rolig med hvit - gjerne engelsk åpning eller en Reti. Med svart var han derimot vicious. Da ble det skarpe sicilianere og det som verre var - nemlig Polugaevsky-varianten i siciliansk - og da smalt det ofte fra kjeller til loft. For Lev Polugaevsky mente man skulle trå til med kontringsspill som svart - men bevare sin lille hvitfordel og skvise med hvit. Det fungerer ikke for Grandelius på dette nivået og Karpovs tilnærming må derfor sterkt vurderes. Det gjorde kanskje Nils da han spilte spansk mot Topalov, men i så fall ble det grådig skarpt etter hvert og da er Topalov helt rå. I komplikasjonene som oppsto etter trekk 30 var Topalov best og han vant en velfortjent seier og det ser ut til at han koser seg på norsk jord nok en gang. Det har han gjort før ved flere anledninger. Da tenker jeg selvsagt på Tromsø-OL der Topy tok gullmedaljen på førstebord for Bulgaria og på fjorårets Norway Chess der det også ble gull. Nå puster Topalov Magnus i nakken på 1/2 poengs avstand, men nærmere tror jeg ikke han kommer da han møter sterk motstand i Li Chao, Vachier-Lagrave, Anish Giri og Vladimir Kramnik på slutten.

Kramnik mot Eljanov ble et tungvekts-oppgjør i strategisk forståelse som en kunne vente. Kramnik spilte et sjeldent 1.e4 til han å være - og i en italiensk åpning fikk han kanskje en ørliten fordel da han spilte 13.d4! på klassisk vis. Noe mer fikk han aldri og etter et lite taktisk intermesso i midtspillet havnet partene i et tårn og løper-sluttspill som var remis. Intet å skrive hjem om egentlig - sjakk burde være så mye, mye mer enn dette.

Var ikke Big Vlad tro mot sitt kjære 1.Sf3, så spilte i hvert fall Aronian trekket og Vachier-Lagrave prøvde seg da på en spansk en ved å tilby en sicilianer med 1...c5!?. Det gikk ikke Aronian med på - han spilte i stedet 2.c3 som er like slapt som å slå av på d5 i slavisk og jammen ble det ikke en avbyttevariant i slavisk ut av det med en annen trekkrekkefølge. Der ble det som så ofte avbytter av tårnene i den åpne c-linja og vi fikk et dobbelt løper-sluttspill i trekk 25 - som var kliss remis. Partene spilte helt til trekk 38 der de fant en trekkgjentakelse og tok remis.


Magnus Carlsen er i storhumør i Stavanger - her i intervju med alltid blide Kaja Snare
Foto: Gegga etter seieren mot Grandelius

Nå håper jeg på mer action mot slutten og kanskje får vi noen spennende oppgjør alt i 6. runde runde. Magnus leder turneringa med 3.5  av 5 mulige, mens Kramnik, Topalov og Vachier-Lagrave alle har 3 av 5. På 50% finner vi Aronian som er remiskonge, Anish "50 percent" Giri og Harikrishna.

 

 

6. runde på mandag kl. 16 ser slik ut:

Vachier-Lagrave - Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik - Levon Aronian
Li Chao - Veselin Topalov
Anish Giri - Pentala Harikrishna
Pavel Eljanov - Nils Grandelius

Vi gleder oss!

Her er dagens parti kommentert av Sjakkfantomet:

Hvit: Pentala Harikrishna (2763)
Svart: Li Chao (2755)
Sted: Norway Chess Stavanger (5), 24.04.2016

1.d4 Sf6 2.c4 g6

Hva ville du spilt med hvit i denne teoristillingen? 

3.f3!?

- Et spennende trekk mot Kongeindisk/Grunfeld. Svart velger nå å måte dette ved å gå over i en Benoni-formasjon, noe som gir spennende spill for begge parter.

3...c5 4.d5 d6 5.e4 Lg7 6.Se2!

- En kjent manøver som Simen Agdestein har spilt i lignende stillinger tidligere. Sg1 går til c3 slik at Sb1 får andre beitemarker. Grunnen til dette er at det er lettere å sysselsette dronningspringeren via andre ruter enn kongespringeren da Se2 tramper Lf1 på tærne.

6...0-0 7.Sec3 e5

Eller svart kan prøve å få en moderne Benoni med: 7...e6 8.Le2 a6 9.a4 exd5 10.cxd5 Sh5 med friskt spill. Problemet for svart i denne varianten er at hvit får terreng og et veldig fint springerfelt på c4 som dronningspringeren når via a3 eller d2. Hvit står her noe bedre.

Hva ville du spilt med hvit i denne teoristillingen? 

8.g4!? h5

- Å ofte på g4 holder ikke helt inn etter: 8...Sxg4? 9.fxg4 Dh4+ 10.Kd2 Lxg4 11.Le2 og svart går tom for krutt.

9.h3 Sh7 10.Le3 h4 11.Dd2 Lf6!

- Svart får nå byttet ut den dårlige kongeløperen, og dermed står han friere enn han ellers ville gjort.

12.Tg1 Lg5 13.Lxg5 Dxg5

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

14.Sb5!

- Tvinger svarts dronning til å gjøre retrett og unngår slik dronningavbytter som ville forenklet situasjonen for svart.

14...De7 15.g5!

- Hvits idé er å spise h4-bonden og deretter å vinne gjennom h4-h5 fremstøtet. Men veien dit er lang og først skal det spilles et midtspill.

15...a6 16.S5c3 Sd7 17.Dg2

- Hvit leker med Dg4-ideer, men svart har fortsatt forsvarsressurser.

17...Kg7 18.Sd2

- Ikke: 18.Dg4?! f6! 19.gxf6+ Dxf6 og hvit må tape tid med dronninga. I denne varianten var 17...Kg7 helt nødvendig for å dekke g6-bonden.

18...f6 19.gxf6+ Dxf6

- Dermed er bonden på h4 reddet i denne omgang - nå må hvit finne en ny plan - og den nye planen er å bryte med f4! Det tar litt tid.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

20.Sd1!? Tf7 21.Sf2 Sdf8 22.Sd3 b5?!

- Gjør bare svarts struktur løsere i fisken da svart nå må passe på to fløyer, mens han i stad kunne konsentere forsvaret om bare kongefløya. Trolig så Li Chao for seg at den lange hvite rokaden skulle bli mer utrygg - men dette er ikke tilfellet her da svart ikke har store nok styrker lokalisert på dronningfløya. Bedre var forseglingstrekket: 22...g5! og partiet er strategisk helt åpent.

23.0-0-0 g5?

- Ironisk nok gjør dette vond verre da f4 kommer uansett - og svarts luftige kongestilling nå får problemer!

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

24.f4! exf4 25.e5!

- Dette er selvsagt poenget bak hvits spill og et tematisk trekk som åpner linjer og diagonaler mot svarts konge.

25...Df5?

- Etter: 25...dxe5! 26.Se4! Dh6 27.Sxe5 Te7 28.Sc6 Lxh3!? 29.Dc2 Txe4 30.Dxe4 står hvit overlegent, men svart kan kanskje fortsatt kjempe etter: 30...Ld7!?

26.e6

- Fullstendig drepende og et helt opplagt trekk som vinner materiell da svart må ofre på bonden.

26...f3! 27.Dh2 Lxe6

- Gir offiser og det er dessverre helt nødvendig for svart - men han får aldri kompensasjon for den.

28.dxe6 Dxe6

- Her må da: 28...Sxe6!? 29.Dxd6 Sd4 tross alt hvert et bedre forsøk. Men kanskje var svart bekymret for dronningbytte og avvikling med: 30.De5+ Dxe5 31.Sxe5 Tf5 32.Sdxf3! Sxf3 33.Sxf3 Txf3 34.Lg2! Taf8 35.Lxf3 Txf3 36.Td7+ Kh6 37.Ta7! og hvit har en vunnet stilling.

29.Sf2 De3 30.Sg4 Df4 31.Dxf4 Txf4

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

32.Sxf3!

- Det samme taktiske temaet som i varianten over - men her har ikke svart muligheten til at tårnene dekker hverandre da en springer står på f8 og skaper trafikk-kork!

32...bxc4 33.Sgh2 Se6 34.Txd6

- Presisjon til det siste - nå er partiet fullstendig tapt for svart - noe det forsåvidt har vært helt siden trekk 23!

34...Sd4 35.Td7+ Kh8

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

36.Se5

- Truer springersjakker på både f7 og g6 - svart er finito.

36...Sf8 37.Tf7 Te4 38.Txg5 Td8 39.Txf8+

- Her var det mange veier til Rom - hvit velger den med avbytter og forenklinger.

39...Txf8 40.Sg6+ Kg7 41.Sxf8+ Kxf8 42.Txc5


Sluttstillingen i partiet Pentala Harikrisna vs. Li Chao, Norway Chess 2016:

- Og med offiser over for hvit - og en dødsdømt bonde på c4 - så er det helt slutt og svart ga opp.

1-0

- Et flott parti av førstereisgutt Harikrishna!

 

Her finner du partiet i en gjennomspillbar variant:

 

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.

 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

NM-minner - Molde, Østenstad og Ray Charles


Berge Østenstad vant NM 2004 i hard kamp med Magnus Carlsen
Foto:Bjørn Berg Johansen fra NM 2008

2004 var året Tsunamien rammet Asia da et undersjøisk jordskjelv på kolossale 9,0 på Richters skala braket løs vest for Sumatra i Indonesia. Dette skapte flere meter høye flodbølger som traff strendene i stor fart og trolig omkom over 200.000 mennesker. De offisielle tallene er 180.000. En hyggeligere nyhet dette året var at Mark Zuckerberg i februar grunnlegger Facebook som en kuriositet nevnes det at Janet Jackson flashet puppen under Super Bowl. Dette førte nemlig til at et klokt hode fant ut at en trengte ett nettsted for å dele små videosnutter alle ville se og dermed ble dette stuntet opphavet til YouTube. Tro det eller ei. Av kjente dødsfall dette året nevnes Ronald Reagan, Ray Charles, Marlon Brando, Christoffer Reeve og Yassir Arafat. Her hjemme mistet vi blant annet tidligere kringkastingssjef og politiker Einar Førde, billedkunstner Nils Aas, TV-personlighet Erik Bye og og tidligere Oslo-ordfører Albert Nordengen.

Under sommer-OL i Athen ble det dette året hele 5 gull på Norge! Olaf Tufte i singelsculler, Siren Sundby, i europajolle, Eirik Verås Larsen i padling på K1 1000 meter, herlige Gunn-Rita Dahle i terrengsykling for Andreas Thorkildsen i spydkast. Strålende! Det ble ingen sølv - altså ingen toere og det er vi jo glad for, mens det ble en bronse, nemlig til Erik Verås Larsen og Nils Olav Fjeldheim i padling. Det ble konkurrert i 301 medaljeøvelser i 28 forskjellige sportsgrener og det var 11 099 utøvere med i OL fra 202 ulike land.

På musikkfronten toppet artister som Usher, Alicia Keys og Maroon 5 den internasjonale pop-himmelen. Her hjemme ble det et sterkt musikkår da norske artister virkelig ble hørt. Odd Nordstoga erobret salgslistene med sin lille «Luring» og både Thomas Dybdahl og Bjørn Eidsvåg gir ut album der de regisserer seg selv. På filmfronten her hjemme slippes filmene «Hawai, Oslo», «Den som frykter ulven» og «UNO» der sistnevnt handler om vennskap og svik og om hvordan en ung mann håndterer angsten sin i en tøff gjeng-virkelighet. Av internasjonale filmer vil jeg først og fremst nevne «The Notebook», «Troja» og «Harry Potter og fangen fra Azkaban» som alle fikk gode omtaler dette året.

Landsturneringen 2004 ble spilt i Molde med 520 deltakere i alderen 7 til 90 år. Voksenklassene ble spilt i lokaler på Seilet Hotell og det ble meldt om et godt gjennomført mesterskap. Magnus Carlsen spilte dette mesterskapet som IM - men hadde allerede innfridd alle kravene til stormestertittelen, så en ventet bare på en offisiell FIDE-kongress der tittelen hans kunne utnevnes. Mesterskapet ble et rotterace mellom en ung lovende Magnus Carlsen (2568) og den gamle NM-traveren Berge Østenstad (2496) og begge scoret rating-prestasjoner opp mot 2700... Les mer hos NM-bloggen, se partiet Østenstad - Elsness og sjekk fullstendige tabeller ved å klikke her. 

Norway Chess 2016 - 4. runde: Fredsprisutdeling


Li Chao spilte en tam og kjedelig remis mot Magnus Carlsen i 4. runde av Norway Chess.
Foto: Altibox Norway Chess/Joachim Steinbru

Jeg skal ikke dra den helt ut i dag. Det er fredags kveld og vi fikk en veldig kjedelig runde. Magnus spilte en heller kjedelig remis mot Li Chao med de svarte brikkene i avbyttevarianten i slavisk og jeg spør virkelig meg selv om Li Chao, som i åpne turneringer er kjent for sin friske sjakk, gjør seg selv tjent ved å spille så safe som han gjør i Stavanger. Svaret er ikke åpenbart da han trolig tjener rating på å spille safe som førstereisgutt der alle er ute etter han og gir akkurat det partiet litt ekstra, på den annen side vil fremtidige arrangører forhåpentligvis se at dette er en potensiell ny Wang Yue og ingen Wei Yi, og dermed gi ungdommen fra Kina sjansen i stedet. Altså Wei Yi og Ding Liren. Ja, for jeg spådde dobbelt sikkerhetsbelte på Li Chao i dagens parti og han tok for sikkerhets skyld to belter på og hadde et ekstra med seg i dressbuksen. Safety first og full cruise control - mer er det ikke å skrive hjem om det partiet selv om Magnus ble stående best og kanskje kunne fått sjanser mot en svakere spiller som ikke forsto faren i tide. Det gjorde Li Chao og remis var jo et greit nok resultat for Magnus som leder feltet med sine 3 av 4 mulige og 75% score. Dette smaker det allerde fugl av.

Dagens overraskelse for meg kom i partiet til Kramnik der han ble posisjonelt presset av Vachier-Lagrave i et Berlinforsvar med 4.d3. Allikevel var remisen aldri truet og selv om partene spilte helt til trekk 60 - hadde begge god kontroll underveis. Aronian hadde på sin side få problemer mot Giri i en dronninggambit med 5.Lf4 der samme variant som Magnus tapte i mot Anand i siste VM-match, ble spilt. Riktignok ble h3 og h6 lagt inn - en gammel nyvinning - og en kan si at Aronian vant åpningsduellen og at partiet bølget litt - men at ingen på noe tidspunkt var i tapsfare. Remis i 49 trekk. Når selv Topalov spiller grå og kjedelig sjakk og går inn i dronninggambit så lurer jeg på hva han driver med. Trolig fullfører han bare et pliktløp for den lidenskapen han en gang hadde for sjakk synes å være blåst vekk. I stedet for å spille kampsjakk har han spilt fire solide remiser - and thats it.

Da var det mer fart over Grandelius og Harikrishna som gikk i tottene på hverandre i et fransk parti som startet med at Grandelius fant en TN - trolig over brettet - der han spilte dama til h6 og så gikk på rov i kjent Grandis-stil. Bondeofferet ga svart veldig mye spill og Harikrishna spilte da også bra lenge før han spilte bort en vunnet stilling - trolig i trekk 27. Etter det ofret Grandelius dronningen og vi kom inn i en spennende stilling der jeg faktisk tror svart fortsatt, noe overraskende, står til vinst så sent som i trekk 31 om han spiller de aller, aller beste trekkene. Men nå hadde svart gjort det vanskelig for seg og da han regelrett bukker b-bonden sin begynner Grandelis - som bare har tårn, springer og bonde for dronningen sin - å spille på vinst. Dette gjør han på en fremdragende måte lenge, men så skorter det på både motet og evnen i den kritiske fasen rett etter tidskontrollen. Da tror jeg nemlig at Grandelius står til gevinst og lange analyser underbygger denne påstanden. Jeg tipper mange kommentatorer bare unnlater å nevne dette da analysene var krevende, men det er vanskelig å finne forsvar for svart - så trolig var dette en tapt sjanse for Nils. Synd, for svensken har stukket strikken i alle partiene sine, spilt sin form for sjakk. Original angrepssjakk der han spiller på grensen til det suspekte - men der han også tøyer den menneskelige faktoren slik Tal gjorde det. Altså gir noe for å få noe og det han blant annet får er vanskelige oppgaver å løse for motstanderen og stillingstyper der han får brukt sin regneferdighet og kreativitet. Lykke til videre Nils!

Lørdag er det fridag i Stavanger, så neste runde er på søndag. Der skal Magnus opp mot Anish Giri som han altså har et tap mot og hundre remiser. La oss håpe på en skikkelig fight! Ellers leder Magnus i Stavanger med 3/4 mulige foran Vladimir Kramnik og Vachier-Lagrave, begge med 2.5 av 4. Vi gleder oss til fortsettelen!

5. runde, søndag kl. 16:

Magnus Carlsen - Anish Giri
Vladimir Kramnik - Pavel Eljanov
Levon Aronian - Vachier-Lagrave
Veselin Topalov - Nils Grandelius
Pentala Harikrishna - Li Chao
 

Her er Grandelius sitt hvitparti mot Harikrishna kommentert av Yours Truely:

Hvit: Nils Grandelius
Svart: Pentala Harikrishna
Sted: Norway Chess (4), 22.04.2016

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5

- I våre dager er varianten: 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 a6 8.Dd2 b5 9.a3 Db6 10.Se2!? med en liten hvit fordel - mye mer populær.

4...dxe4

- Et mye mer spennende alternativ er MacCutcheon-varianten som oppstår etter: 4...Lb4!? 5.e5 h6 6.Ld2 Lxc3 7.bxc3 Se4 8.Dg4 med spennende spill for begge parter. Denne varianten er også hovedgrunnen til at hvit ofte spiller 4.e5 direkte i våre dager - slik klarer man seg med mindre teori innbords.

5.Sxe4 Le7 6.Lxf6 gxf6 7.Dd2!?

- En hovedvariant her er: 7.Sf3 f5 8.Sc3 a6 9.g3 b5 10.Lg2 Lb7 11.0-0 0-0 12.Dd2 med liten hvit fordel på grunn av en bedre struktur.

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

7...b6

- Her regnes: 7...f5 som det beste, men inderen ville nok ut av den tjukkeste teorien raskest mulig.

8.0-0-0 Lb7 9.Sc3 c6 10.Sf3 Sd7

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

11.Dh6!? TN

- Rybka sin åpningsbok angir kun 11.Df4, som er spilt i noen få partier før, og som er litt bedre for hvit - Nils spiller et mindre spilt trekk som er meget interessant, men også mer risikabelt.

11...Dc7 12.Dg7

- Hvit går på bonderov og alle som kjenner fransk forsvar vet at man ofte ofrer h-bonden i disse stillingstypene dersom hvit går tidlig på rov. Parallellen går til Winawer-varianten der ofte g-bonden og h-bonden går fløyten for svart.

12...Tf8 13.Dxh7 f5!

- Sperrer dama inne slik at hvit må tape tid på å få den hjem igjen og tar e4-feltet samtidig som feltet f6 nå kommer over i svarts hender.

14.Lc4?!

- Bedre var nok: 14.Dh6 0-0-0 15.Le2! og hvit får løperen ut  til et bedre felt der den ikke står utsatt til for et fløyangrep med svarts bønder.

14...Sf6 15.Dh6

Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

15...Sg4?!

- Taper egentlig tid med springeren da hvits dronning uansett ønsker seg hjem igjen. Bedre var: 15...0-0-0!? med planen b5! og svart står best allerede.

16.Dd2 0-0-0 17.h3 Sf6 18.Se5?!

- Det mest naturlige trekket i verden - allikevel er det trolig ikke best da stillingen inneholder taktikk og springeren på e5 kan bli stående utsatt til om d4-bonden undermineres. Etter det interessante: 18.Sg5!? Ld6 19.g3 Kb8 kan hvit faktisk ofre offiser for kvalitet og to bønder og få veldig mange bønder tilbake i varianten: 20.Lxe6 fxe6 21.Sxe6 Df7 22.The1 Th8 23.Sxd8 Txd8 24.Dg5 og svarts løpere er her god kompensasjon for hvits lille materielle pluss, men hvit må stå best her. Etter teksttrekket kommer Grandelius bakpå.

18...Kb8! 19.The1 b5! 20.Lb3 b4

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

21.Se2!?

- Unngår en springer på randen, men gir svart mer tid på seg i det springeren ikke kan bli stående på e2 - et tveegget trekk.

21...c5?!

- Det var klart sterkere å legge inn et Se4 først, altså: 21...Se4! 22.De3 c5 23.f4 cxd4 og hvit befinner seg i en katteknipe.

22.De3

- Nå blir det samme elendige variant for hvit som gitt over. Bedre var det å utnytte svarts utelatelsessynd ved å ta e4-feltet en gang for alle og samtidig blokere den lange løperdiagonalen. Altså: 22.f3! og den verste bølgen er over for hvit selv om svart står meget godt med sitt vakre løperpar.

22...Se4! 23.f4 cxd4 24.Sxd4 Lc5! 25.Sef3!

- Hvit forsvarer seg med kløkt, men det spørs om stillingen lar seg holde. Det er i såfall på en hårsbredd


Hva ville du spilt med svart i denne stillingen?

25...Tg8?!

- Denne stillingen handler ikke om g2-bondens svakhet - men om Sd4 sin svakhet. Springeren er bundet og det er meget ubehagelig. Etter: 25...Db6! 26.Kb1!? Td6 27.Ka1! Tfd8 28.c3 bxc3 29.bxc3 Da5 30.Td3 Lb6 med trusselen Sc5 er fullstendig vinnende for svart - La6 ligger også i kulissene her.

26.g4!

- Hvit bruker ikke offiserer på å dekke bonden, men tjener i stedet tid på å ofre den. Dermed blir også svarts brikker ukoordinerte.

26...fxg4 27.hxg4 Txg4?

- Det var ikke forsent å snu for svart da det var mer sus over varianten: 27...Td6! 28.Kb1 Tgd8 29.c3 bxc3 30.bxc3 Da5 31.Tc1 Tc8 med stor svart fordel. Om den er vinnende er ikke godt å si - men hvit har en meget vanskelig forsvarsjobb her og trolig står svart fortsatt til gevinst.

28.Se5! Txd4 29.Txd4 Tg3

- Hvit har fått avviklet og nå klarer han å oppheve bindingen mot Td4 også med et fikst dronning-offer.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

30.Dxe4! Lxe4 31.Tdxe4

- Hvit fikk ikke nok materiell for dronningen - men siden svarts kongestilling er så utsatt og hvit er så sterk på de hvite feltene, så er det en lang vei frem for en eventuell svart seier.

31...Tg1?

- Bukker en viktig bonde. Mye sterkere er: 31...Ka8 32.Td1 a5 33.La4 Tg1! 34.Txg1 Lxg1 35.Kb1 Dd6 36.Sd3! Ld4 og svart bør vel vinne.

32.Txg1 Lxg1 33.Txb4+ Lb6

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen?

34.a4

- Lufter og angriper på en og samme tid. Nå virker det som om hvit spiller på vinst!

34...Ka8 35.Kb1 De7 36.Tc4 Lc7 37.Sd3

- Det er viktig å beholde springeren som kan få en karriere hvis den når c5-feltet.

37...Ld6 38.a5! Kb8 39.La4

- Hadde hvit bare fått løperen til a6 nå...

39...Db7 40.Tc6 Lxf4?

- Det er veldig risikabelt å slippe springeren inn på c5. Bedre var: Sterkere var: 40...De7! 41.Lb5!? (41.c3!?) 41...Kb7! med trolig remisstilling.

Hva ville du spilt med hvit i denne stillingen? 

41.Sc5?

- Her har hvit overraskende nok trolig et avgjørende angrep etter: 41.c3! Lg3 42.Sb4! Ka8 43.Tc4 og hvit har helt reelle vinstsjanser. Svarts beste trekk her er: 43...Kb8! og nå: 44.Sc6+! (44.Lc6 Dc8 45.Ld5 exd5 46.Txc8+ Kxc8 47.Sxd5 Kd7 gir et sluttspill som jeg tror svart holder ved korrekt spill tross minusbonden.) 44...Kc7 45.Sxa7+ Kd6 46.Sc6! og jeg vurderer stillingen som vunnet for hvit. En viktig variant er: 46...e5?! 47.Sb4 Lf2 48.Tc6+ Ke7 49.Tc7+! Dxc7 50.Sd5+ Kd8 51.Sxc7 Kxc7 52.Lc2 Kd6 53.b4 f6 54.Le4 med et klart vunnet sluttspill. Svart kan nok spille bedre i 46. trekk, men uansett tror jeg hvit står til vinst med sine dronningfløybønder.

41...De7 42.Sa6+ Kb7 43.Sc5+

- Grandelius velger å kalle det en dags arbeid og tar remis. Nå var det uansett trolig for sent å prøve på noe.

43...Kb8 44.Sa6+ Kb7 45.Sc5+ Kb8

Sluttstillingen i Nils Grandeliis vs. Pentala Harikrishna, Norway Chess 2016:

1/2 - 1/2

- Et spennende og meget interessant parti der begge parter sto til vinst, men der Gradelius lenge sto veldig dårlig.

Her er partiet kommentert i et gjennomspillbart format:

 

Du finner ut mer om Norway Chess på de offisielle hjemmesidene, hos Chessgames.com eller hos Bergens.

 

PS: Bidra til en bedre blogg ved å bruke kommentarfeltet!

Les mer i arkivet » August 2016 » Juli 2016 » Juni 2016
Sjakkfantomet

Sjakkfantomet

47, Tromsø

Sven Wisløff Nilssen - Visejuniornorgesmester i brettsjakk 1989. Norgesmester i postsjakk 1995. To ganger deltaker i eliteklassen både i brettsjakk og postsjakk. I dag, avdanket sjakkspiller med fortsatt lidenskap for spillet. Kontaktadresse: sjakkfantomet[a]gmail.com

Søk hos Sjakkfantomet:

only search Sjakkfantomet

Bloggurat free counters

2700chess.com for more details and full list

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits